Opetus oikeudenmukaisista ja epäoikeudenmukaisista sodista

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetus oikeudenmukaisista ja epäoikeudenmukaisista sodista

pallas-athene
Opetus oikeudenmukaisista ja epäoikeudenmukaisista sodista

MINÄ OLEN Pallas Athene,  22 joulukuu, 2015

Olen taas tänään tullut luoksenne.

Et luultavasti ole unohtanut Minua ja muistat, että olen Karmallisen Neuvoston (hallituksen) jäsen.

Minut tunnetaan myös Totuuden Jumalattarena.

Kauan sitten ihmiset palvoivat minua temppeleissä, jotka oli luotu erityisesti kunniakseni.

Se oli kauan sitten rakkaassa Hellaksessa.

Ja nyt, haluan muistuttaa teitä siitä, että olen myös oikeudenmukaisten sotien Suojelija.

Kaikki maailmassanne on kaksijakoista. Siksi, huolimatta siitä, kuinka oudolta saattaa tuntua sinusta kuulla tämä minulta, epäoikeudenmukaisten sotien lisäksi, on myös sotia, jotka ovat oikeudenmukaisia luonteeltaan.

Niinpä ennen kuin osallistut tähän tai tuohon sotaan, sinun pitäisi ymmärtää hyvin motiivit, jotka ohjaavat sinua, ja ihmisiä, joilla on valta tehdä päätös sotaan ryhtymisestä.

Ensinnäkin, sinun täytyy ymmärtää, aiotteko seistä itsekkäiden etujen puolesta tämän sodan aloittamiseksi, tai puolustatteko maatanne, kotianne, ja perhettänne ulkoista vihollista vastaan, joka uhkaa teitä ja iskee teidän maahanne.

Jokaisen sotilaan motiivi , jotka osallistuvat sotaan, on erittäin tärkeä. Jos mies menee sotaan minkä tahansa itsekkään motiivin vuoksi, sitten hänen osallistumisensa sotaan rasittaa häntä väärän toiminnan karmana. Itsekäs motiivi voi olla raha, saada mainetta, valtaa, tai asema tai sotasaalista.

Karman laki on hyvin monimutkainen laki tässä maailmankaikkeudessa. Siksi miettikäämme miten osallistuminen epäoikeudenmukaiseen sotaan vaikuttaa kansakuntaan ja sen ihmisiin, jotka ovat mukana tässä sodassa.

Tietenkin, väkivaltaa sovelletaan ja ihmisiä kuolee sodan aikana.

Siksi on tärkeää ymmärtää, mihin karmaan maa osallistuu, joka on mukana epäoikeudenmukaisessa sodassa, ja miten tämä karma rasittaa sitä.

Jokainen epäoikeudenmukaiseen sotaan osallistuja kantaa oman osansa karmasta. Kuitenkin, kaikilla osallistujilla on äidit ja sukulaisia. Joten, koko perhe ja jopa kaukaiset sukulaiset ja sen henkilön serkut, joka on osallisena epäoikeudenmukaisessa sodassa, jakavat karmaa, joka on luotu tappamalla ja tuhoamalla.

Näin koko perhe ja sukulaiset tulevat heikommiksi, ja tämä voi aiheuttaa perheen fyysisen sukupuuttoon kuolemisen ja perheen mentaalisen rappioitumisen.

Siten epäoikeudenmukaisen sodan karma vaikuttaa myös jopa niihin ihmisiin, joilla on vain vähän tekemistä välittömän sotilaallisen konfliktin osallistumisen kanssa.

Tämän lisäksi on maan karma, joka osallistuu epäoikeudenmukaiseen sotaan. Tämä karma painaa koko maan väestöä ja leviää kaikkiin yhteiskunnan jäseniin. Pääsääntöisesti, se johtaa Jumalallisen energia- virtauksen loppumiseen, joka tuolle maalle on myönnetty.

Jumalallisen energian puute ilmenee runsauden puutteena, nälänhätänä, mielenterveyden häiriöinä, kuten skitsofreniana, pakkomielteinä, masennuksena ja taipumuksena itsemurhaan tai aggressiona merkittävässä osassa maan väestössä.

Tietenkin, suurempi osa epäoikeudenmukainen sodan karmaa lankeaa niille ihmisille, jotka tekevät päätöksen sodan sytyttämisestä.

Mutta, kuten edellä mainittiin, karman taakka painaa jokaista henkilöä, joka elää tässä maassa, koska yhtäkään sotaa ei voi aloittaa, jos ei ole ihmisiä, jotka ovat valmiita osallistumaan tähän sotaan henkilökohtaisen hyödyn ja voiton vuoksi, tai jotta voisi hallita tappamisen taitoa käyttäen pehmeä-ihoisia maalitauluja

Terve yhteiskunta ei koskaan mene mukaan epäoikeudenmukaiseen sotaan, koska se on hyvin tietoinen vastuusta, joka liittyy sotaan, ja joka ulottuu monien sukupolvien ylle.

Nyt oikeudenmukaisien sotien käymiseen, mikäli soturi osallistuu taisteluun, jonka tavoitteena on suojella hänen maataan tai hänen perhettään eikä hän käy sotaa henkilökohtaisen edun tai voiton vuoksi, edellyttäen, että soturi on valmis uhraamaan elämänsä epäitsekkäästi yhteisen hyvän ja maansa hyvinvoinnin puolesta, niin hänen toimintansa katsotaan oikeaksi; ja vaikka kyseessä olisi soturin kuolema, tämä ei heikennä perhettä, johon hän kuuluu, vaan päinvastoin, se vahvistaa sen energiaa.

Itsensä uhraamista naapuriesi puolesta, voidaan pitää väkivallattomuutena silloin, kun ihminen on valmis olemaan ihmiskilpenä hänen lähimmäistensä ja niiden välillä, jotka hyökkäävät.

Tämä uhrautuvaisuuden korkein teko luo hyvää karmaa koko perheelle ja maalle.

Minun Sanomani tarkoitus oli selvittää ongelmaa oikeudenmukaisesta ja epäoikeudenmukaisesta sodasta.

Uskon, että olosuhteissa, jotka ovat muodostuneet tämän hetkisessä maailmassa, Minun Opetuksellani on teille hyötyä, ja voitte laittaa sen käytännöön elämässänne

MINÄ OLEN Pallas Athene.

© Viestintuoja Tatyana Mickushina