Sinun täytyy tulla immuuniksi pahalle

      Kommentit pois päältä artikkelissa Sinun täytyy tulla immuuniksi pahalle


Sinun täytyy tulla immuuniksi pahalle

Rakastettu Kuan Yin, maaliskuu 27, 2005

MINÄ OLEN Kuan Yin. MINÄ OLEN tullut luoksesi tämän Viestintuojan kautta.

Näitä saneluja lukevat ihmiset eivät ehkä ole koskaan kuulleet minusta. Olen hyvin tunnettu idässä. Olen yhtä merkittävä ihmisille idässä kuin Äiti Maria on ihmisille lännessä.

Feminiininen aspekti on tulossa etualalle nykyisin. Feminiininen Liekki ja Jumalan feminiinisen aspektin täytyy tulla huomioiduksi ihmisten keskuudessa nyt.

Tämän ei ole tapahduttava siksi, että tämä aspekti olisi tärkein, mutta koska tämän aspektin tärkeyttä on vähätelty pitkän aikaa.

Isä-Äiti-Jumalassa maskuliini-feminiini periaatteiden tasapaino on hyvin tärkeä.

Jos jompaa kumpaa periaatetta väheksytään, Jumalallinen Harmonia on häiriintynyt. Tämä heijastuu maailmassasi erilaisissa epäharmonian muodoissa, perheen epäharmoniasta aina erilaisiin luonnon mullistuksiin ja katastrofeihin.

Näiden molempien Jumaluuden perusperiaatteiden täytyy olla tasapainossa elämässäsi. Isä prinsiippi vaatii Isän Tahdon palvontaa, Jumalan Tahtoa. Äiti prinsiippi antaa tämän Tahdon ilmentyä aineessa tasapainoisella tavalla.

Feminiinisen periaatteen väheksyminen monia tuhansia vuosia on aiheuttanut Jumalallisen ilmentymän vääristymisen Maassa. Sen vuoksi sinua ympäröivä maailma nyt on ainoastaan Jumalan suunnitelman kurja parodi, joka oli olemassa aikojen alussa planeetallasi.

Minä olen Armon ja Myötätunnon Jumalatar. Minä suoritan tehtävääni auttamalla kaikkia eläviä olentoja tällä planeetalla. Suoritan tehtävääni Idässä samalla tavalla kuin Äiti Maria suorittaa tehtäväänsä Lännessä. Tehtävissämme ei ole mitään eroavaisuutta. Me tulemme auttamaan Maan ihmisiä ja tulemme suorittamaan tehtävämme kaikista esteistä huolimatta.

Haluaisin vedota ihmisiin Venäjällä ja kaikissa maissa, missä ihmiset ymmärtävät Venäjän kieltä. Minä vetoan myös ihmisiin niissä maissa, joiden kielillä näitä Saneluja tullaan kääntämään ajan kuluessa.

Minä vetoan sinuun pyynnöllä ylläpitää maskuliini-feminiini polariteetin tasapainoa tietoisuudessasi.

Ja sen tosiasian vuoksi, että maskuliininen puoli on vallalla maailmassasi haluaisin sinun kiinnittävän erityistä huomiota feminiiniseen puoleen. Tämä liittyy erityisesti Venäjän kansaan.

Maskuliinisen värähtelyn ylivalta johtaa tämän maan rikkauden puutteen polulle suurimmalle osalle kansaa. Tämä maa on rikkain luonnonvarojen suhteen suhteessa kansalaisiin. Mutta tänään tämä on köyhä maa, jos arvioit sen kehityksen tasoa väestön toimeentuloon per henkilö ja kun ei oteta laskuun keskiverto indeksiä – joka sisältää sekä rikkaat että köyhät.

Jos Äidin ja Jumalan Äidillisen periaatteen kunnioitus olisi kehittynyt Venäjällä, voisiko tämän maan ihmiset antaa vanhojen naisten, jotka ovat omistaneet kaikki voimansa, työnsä ja kykynsä tämän maan hyvinvoinnille, kasvattaneet lapsensa ja lapsenlapsensa, olla kurjissa olosuhteissa ja jopa mennä kerjäämään ja etsimään ruokaansa jäte-kaatopaikoilta?

Joka kerta kun näet ikääntyneen naisen rääsyissä istumassa ja keräämässä almuja, tiedä, että se olen minä, Armon Jumalatar, Minä tulen luoksesi tämän naisen ulkomuodossa herättämään Armoa ja Myötätuntoa sydämissänne.

Sinun täytyy palvoa Naista – Äitiä, joka antoi sinulle elämän ja toi sielusi inkarnaatioon.

Ja sillä ei ole väliä, jos äitisi kohtelee sinua epäoikeudenmukaisesti ja ankarasti lapsuudessasi. Sinä et tiedä mitkä karmalliset suhteet yhdistävät sinut äitisi kanssa.

Minä kerron sinulle, että Karmallinen rangaistuksen laki hallitsee Universumissasi ja sinä itse ansaitset tämän epäoikeudenmukaisuuden äitisi puolelta, vaikka se vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta sinusta. Sinä et tiedä kuinka monta kertaa aikaisemmissa elämissäsi sinä kidutit ja jopa surmasit tämän yksilön, joka on nyt inkarnoitunut äitinäsi. Ja uskokaa minua, Jumala antaa sinulle helpoimman tavan työskennellä pois karmaasi keskinäisessä suhteessa tämän yksilön kanssa, joka on nyt sinun äitisi.

Sinusta näyttää, että hallituksesi kohtelee sinua epäoikeudenmukaisesti, sinä ansaitset parempaa. Kyllä tietysti, sinä ansaitset parempaa ja suuri tulevaisuus odottaa Venäjää.

Ja et ehkä saata uskoa minua, mutta koko tilanteen olosuhteet Venäjällä on yhteydessä juuri Jumalallisen feminiinisen puolen kunnioituksen puutteeseen. Perhe suhteiden tasapaino, isän ja äidin keskinäisten suhteiden tasapaino, oikeat perheen periaatteet ovat terveen yhteiskunnan perusta.

Tätä perustaa ja kasvatusta, jonka tulevaisuuden sukupolvet saavat perheessä ei voida verrata minkäänlaiseen tietoon, joka saadaan internetin, TV, tai koulun kautta.

Hallinto, joka hallitsi Venäjällä 70 vuotta ja jota kutsuttiin kommunismiksi, lännessä ja sosialismiksi Venäjällä, suuntasi kaikki sen pyrkimyksensä perheen hajottamiseen.

Tämän hallituksen kaikki pyrkimykset olivat päämäärältään perheen tuhoaminen yhteiskunnan soluna.   Sen perustan puuttumisen vuoksi Venäjästä tuli haavoittuva niille ” vapaan elämän tyylin ” propagandaviruksille, jotka nyt ovat läpäisseet tämän maan lännestä.

Terveellisellä organismilla on immuniteetti kaikenlaisille tuhoaville viruksille. Tällaisia ihmisen yhteiskunnan viruksia ovat seksin, huumeiden ja väkivallan propaganda. Samalla kun Venäjän organismi oli heikentynyt näiden 70 vuoden aikana, se ei voi vastustaan näitä ulkopäin tulevia infektioita ja viruksia, jotka kirjaimellisesti tulvivat tämän maan informaatio kenttään.

Meillä on tässä täydellinen analogia ihmisen organismin kanssa. Organismin täytyy vapauttaa itsensä viruksista ja myrkyistä, joita nämä virukset tuottavat. Sellainen vapautuminen voidaan saavuttaa puhdistumistoimenpiteiden kautta.

Ei ole mitään mieltä taistella viruksia vastaan. Ponnistelut sen sijaan immuniteetin vahvistamiseen tulisi tehdä.

Paha on olemassa tässä maailmassa. Ja sitä on paljon. Sinun tarvitsee tulla immuuniksi pahalla. Jos sinulla on immuniteetti, ei mikään virus tule vaaralliseksi sinulle.

Ja ensimmäinen askel, joka on otettava jokaisen jäsenen, ja jokaisen yhteiskunnan solun, on tultava innostuneeksi olemaan terve ja vapaa valheista ja propagandasta, joka sekoittaa yhteiskuntaasi.

Tule kykeneväksi erottamaan elämässä oikeat Jumalalliset mallit vääristä malleista, jotka istuttavat sinussa kuoleman ja helvetin kulttuuria.

Hylkää elämästäsi kaikki mikä ei ole Jumalasta, kaikki ne valheet, jotka virtaavat tietoisuuteesi TV: n ja tietokone näyttöjen kautta. Etsi ja löydä oikeat mallit ympäröimään sinua. Kehitä niitä.

Se riippuu vain sinusta mihin sijoitat rahasi, jotka on ansaittu niin kovalla työllä. Joko sinä kulutat saaden merkityksettömiä nautintoja elämästä tai tuotat lapsillesi pääsyn menneisiin ja nykyisiin kuttuurisiin arvoihin.

Venäjän säveltäjien musiikki ja 18. ja 19. vuosisadan maalarien työt ovat rikkaita näissä värähtelyissään, jotka voivat neutraloida kuoleman värähtelyt, jotka on istutettu tietoisuuteesi katsellessasi TV-ohjelmia ja kuunneltaessa musiikkia, joka on levinnyt kaikkialle Venäjän alueilla viime aikoina.

Suojelkaa lapsianne katsomasta TV-ohjelmia ja kuuntelemasta rock-musiikkia. Uskokaan minua, sitä hyvää, mikä tulee käytettäessä teidän modernia massa mediaa, ei voida verrata siihen vahinkoon, jotka nämä tiedostamatta tekevät heidän sieluilleen.

Käyttäkää jokainen tilaisuus olla luonnossa. Viettäkää joitakin aikoja luonnossa, ilman makkaran ja lihan paistoa ja kuuntelematta musiikkia ja mainoksia radiosta. Kuunnelkaa luonnon ääniä. Katselkaa lintuja, puita, katselkaa pilviä, kuunnelkaa hiljaisuutta.

Me emme voi saada kaikkia ihmisiä rukoilemaan ja lukemaan Rosareitamme, mutta voimme kiinnittää heidän huomiotaan heidän henkisen kasvun esteisiin, jotka ympäröivät heitä heidän elämässään, asioista, jotka tulisi asteittain jättää ja korvata täydellisillä malleilla.

Jos sinulle on vaikeaa ymmärtää ympäröivän maailman luonnetta, katso ihmisiä keskuudessanne, joka ovat onnistuneet pitämään harmonian Jumalan kanssa ja joille ei ole suurempaa onnellisuutta kuin antaa sinulle heidän havaintonsa Jumalallisesta todellisuudesta, jakaa sinulle osan heidän värähtelyjensä puhtaudesta.

Olen antanut sinulle tarpeeksi tietoa miettimiseen. Minulla ei ole aikaa kierrellä ja kaarella asioiden ympäri. Ja olen antanut sinulle juuri sen mitä sielunne tarvitsee ottaa sydämeen ja herätä Korkeampaan Todellisuuteen.

Teen sen rakkaudesta ja myötätunnosta teitä kohtaan.

MINÄ OLEN Kuan Yin

© Viestintuoja Tatyana Mickushina

[1] Kuan Yin on Jumalatar idässä. Löydät alttareita omistettuna tälle Jumalatar Äidille kaikkialla idässä – temppeleissä, kodeissa. Hänen seuraajansa jatkuvasti rukoilevat hänen läsnäoloaan ja hänen liekkiään, kun he etsivät Hänen ohjaustaan ja apuaan kaikilla elämän alueilla.