Lihallisen mielen täytyy luovuttaa paikkansa Jumalalliselle Järjelle

      Kommentit pois päältä artikkelissa Lihallisen mielen täytyy luovuttaa paikkansa Jumalalliselle Järjelle


Lihallisen mielen täytyy luovuttaa paikkansa Jumalalliselle Järjelle

Rakastettu Zarathustra, maaliskuu 30, 2005

MINÄ OLEN Zarathustra, olen tullut tämän Viestintuojan kautta.

Tuli on minun pää ominaisuuteni. Tuli on elementtini.

Opetuksiemme vääristyminen tapahtuu sillä hetkellä kun meidän maailmallemme ominaiset Tulen värähtelyt tulevat kosketuksiin  Maa planeetan fyysisen tason värähtelyjen kanssa.

Mutta voit tuntea  sanojeni sisältämän Tulen  jopa maailmojen läpi.

Minä olen tullut!

Tulisen maailman tila eroaa suuresti sinun maailmasi tilasta ja kuvat maailmastamme  voivat näyttää epätavallisilta tietoisuudellenne.  Puhumme Tulen kielellä ja värähtelyjenne kääntäminen Maan kielelle  ei voi tuottaa kaikkea sitä informaatiota, joka sisältyy niihin. Kuitenkin Viestiemme oleellinen osa ja  perusta voidaan toistaa riittävän kattavasti.

Olen tullut ja haluan antaa sinulle lyhyen Opetuksen. Annoin tämän Opetuksen oppilailleni kun olin inkarnoituneena Maassa monia tuhansia vuosia sitten. Kuitenkin opetuksen tärkeys ei ole kadonnut ajan kuluessa.  Lisäksi halua kertoa sinulle, että hyvin harvat ihmiset Maassa ovat onnistuneet hallitsemaan tätä Opetusta kaikessa sen vakaudessa.

Kosmisen lain mukaisesti kun Korkeamman Tason Henget, joka ovat saavuttanee tietyn hyveiden tason aikaisempien manvantaroiden aikana, tulevat inkarnoitumaan jälleen, täydellinen Henki lasketuu alempaan fyysiseen tasoon.  Kun henki putoaa ilmenneeseen aineeseen tapahtuu törmäys,  ja tapahtuu asioita, joista minun täytyy kertoa sinulle tänään.

Olet mahdollisesti kuullut joistain toisista opetuksista tai lukenut jostain kirjoista, että ihmisellä, luomisen hetkestä lähtien Jumalan kuvaksi,  oli kaksi yhdistettyä osaa.  Hänen Korkeampi kuolematon Itsensä ei ole koskaan unohtanut sen siteitä Luojaan, mutta hänen alempi itsensä on menettänyt yhteyden tunteen sekä hänen Korkeampaan Itseensä ja Luojaan miljoonien vuosien kuluessa planeetalla. 

Kuitenkin historissa oli aika, kun ihmiskunnan evoluutio näytti saavuttaneen umpikujan ja oli tuomittu epäonnistumaan.  Ihmisolennot olivat kuten eläimet, ja erosivat vain ja ainoastaan ulkonäkönsä puolesta.  Tapahtui niin, että alemman muodon luojat  eivät onnistuneet  varustamaan ihmistä tulella, joka on synnynäinen ihmisolennoissa ja tekee heistä samankaltaisia Jumalan kanssa. Tämä tuli on järjen tuli, Jumalallnen kipinä, jonka on oltava läsnä jokaisessa ihmisessä. 

Miljoonia vuosia sitten Maan kehitys oli määrä saattaa päätökseen epäonnistuneena.  Mutta Korkeammat Henget vapaaehtoisesti tulivat  pelastamaan tilanteen.  Tuona aikana he olivat olleet nirvaanan tilassa eli autuuden tilassa aikaisemmasta manvantarasta asti.   Näiden henkien täytyi laskeutua korkeasti organisoituneeseen aineeseen ja antaa sille tulen aspektit, liekin ja viisauden, joka oli heissä synnynnäisinä.

Ja he laskeutuivat.  He laskeutuivat ihmisten kehoihin, jotka olivat tosiasiassa eläimiä. He antoivat ihmisille tulen ominaisuuden joka oli heissä sisäisesti läsnä. Ja ihmisten silmät syttyivät järjen tulen kanssa. Ihmiset oivalsivat, että he olivat erilaisia kuin eläimet.  Siten jokainen ihminen sai syvyydessään siemenen, kipinän, tulen osan korkeammilta Henkisiltä Olennoilta, jotka laskeutuivat aineeseen tulen korkeammista sfääreistä. 

Jokainen Korkeista Hengistä antoi pienen osan tulestaan monille ihmisolennoille. 

ja Jokainen ihmisolento sai lahjaksi järjen hänen kehitystasonsa mukaisesti. 

Se oli Korkeiden Henkien ja Enkeli sukupolvien putoaminen. He laskeutuivat osittain Kosmisen Lain vaikutuksenalaisina, osittain halusta pelastaa Maan Ihmiskunta häviämiseltä.  Muutoin, ihmiskunta, jolla ei ollut järjeä, ei voisi voinnut vastata Jumalliseen suunnitelmaan ja pyrkiä siihen, mitä varten se oli luotu.

Ihmisiltä oli puuttunut järki ja kärsien tästä menetyksestä he näin saivat tilaisuuden kääntää uuden lehden kehityksessään Korkeampien Oletojen avun kautta, jotka olivat uhranneet heidän nirvaanansa laskeutuakseen ja antaakseen apuaan.

He laskeutuivat ja antoviat ihmisille järjen ja osan omista piirteistään,  joka oli vain herkkä heijastus heidän aikaisempien manvantaroiden hyveistään. 

Mutta mitä voimme sanoa ihmiskunnasta?  Ihmiskunta tuli järkeväksi.  Se sain oikeuden toimia vapaan tahdon mukaisesti,  kuten jokaisen henkilön järki saneli.

Ja kun ihmiset ymmärsivät, että he olivat samanlaisia kuin Jumalat, he alkoivat käyttäytyä kuten Jumalat.  He alkoivat käyttätyä tavalla mitä he ajattelivat Jumalten tulisi käyttätytyä.  He halusivat oleilla autuudessa ja nautinnossa, saadakseen kaikenlaisia nautintoja, jotka olivat heidän ulottuvillaan fyysisessä maailmassa. 

Ihmisjärjestä tuli kaksinainen luonteeltaan kohdatessaan ilmentyneen maailman. Se selittyy tosiasialla, että Jumalalliset ominaispiirteet Jumalallisessa Maailmassa  kääntyvät niiden täydellisiksi vastakohdikseen illuusion tasolla.

Tämä ilmiö on avain ilmentyneen maailman paradoksiin.  Jumalan Suunnitelma ilmentyneelle maailmalle myös sisältää tämän.

Kun ihmismieli alkaa toimintansa materiaalisen maailman olosuhteissa, sen on käytettävä kiinteää ainetta objektinaan, johon se soveltaa kaikkia ominaisuuksiaan ja kykyjään.  Aloittaessaan soveltamaan kykyjään kiinteään aineeseen, se yhä muistaa Jumalallisen maailman ja yrittää soveltaa sen Lakeja alempaan maailmaan. Mutta koska materian värähtelyt ovat hyvin alhaisia, mikä tahansa mielen laaduista fyysisessä maailmassa voi johtaa täydelliseksi saman laadun vastakohdaksi, joka luodaan samoilla ponnistuksilla korkeammassa maailmassa, Tulen maailmassa. 

Se on mysteeri. 
Kun Korkeampi Itse laskeutuu tulen sfääreistä alempiin maailmoihin ja käyttää materiassa mielen ominaisulaatuja, jotka ovat synnynnäisiä tulisessa maailmassa, tuloksena oleva vaikutus materiassa  ei aina vastaa Jumalliasta  suunnitelmaan tarkalleen juuri materian  kiinteydestä johtuen. 

Jokainen teistä, jotka luette näitä Saneluja nyt, on annettu Jumalallisen mielen kipinä miljoonia vuosia sitten.  Se tapahtui Korkeampien Henkien laskeutumisen johdosta, jotka tulivat erityisesti antamaan sinulle järjen.

Jokaisella teistä on osanen näistä Mestareista, jotka on nimetty eri tavoin erilaisissa opetuksissa – Viisauden Mestarit, Ylösnousseet Mestarit tai Shamballan Mestarit.

Oli seitsemän Suurta Henkeä, jotka laskeutuivat. Jokainen heistä antoi osan itsestään miljoonille ihmissieluille.

Ihmiset saivat tilaisuuden elää ja kehittyä.  Jokainen ihmisolento vastaanotti osasen Korkeampaa Sielua, josta tuli hänen sisäinen opettajansa , hänen Suojelus-Enkelisinsä eli hänen Kristus Itsensä.

Ja on mahdotonta erottaa nyt missä ihmisen eläimellinen luonne loppuu ja missä hänen henkinen elementtinsä alkaa.

Ihmisen on kamppaltava hänen eläin luontonsa kanssa jatkuvasti ja samaan aikaan  pyrittävä Henkiä kohti. Mutta enemmin tai myöhemmin  aika tulee kun ihminen saavuttaa voiton eläimestä, joka asuu hänen sisällään,  voiton intohimojensa, egonsa yli, ja antaa Hengen tulla hänen absoluuttiseksi Mestariksi. 

Ja ihminen lakkaa olemasta alempi olento, eläimen ja ihmisen hybridi. Peto tulee alistumaan ja ihminen tulee olemaan samanlainen kuin Jumala.

Järjen kipinä, palaen jokaisen ihmisen temppelissä, on kytee nyt useissa ihmisissä ja on lähellä kuolemaa tai on jo lähtenyt. Sen vuoksi nämä Opetukset on annettu ja nämä sanat on kerrottu auttamaan kipinää syttymään. Ihmis-eläimen täytyy luovuttaa paikkansa Jumal-ihmiselle. Katoavaisen ihmisen on annettava tietä katoamattomalle ihmiselle. Lihallisen mielen täytyy antaa paikkansa Jumalalliselle järjelle.

Ja tämä tulee tapahtumaan, koska kipinä ja liekki teidän sisällä ei anna teidän levätä kunnes se tapahtuu. Sinä tulet kiirehtimään, sinä tulet etsimään. Sinä pyrit löytämään fyysiessä maailmassa nirvanan tilan, jonka pieni osanen Korkeammista Olennoista sinussa muistaa.  Sinä tulet etsimään tätä tilaa kaikkialta maasta.  Mutta et koskaan löydä  sitä fyysisestä tasosta. 

Vasta kun oivallat, ettei mikää viehätä sinua enää tässä maailmassa, kun luovut rakkaudesta ja kiintymyksestä tähän maailmaan, tulet saavuttamaan todellisen nirvaanan ja mahdollisuuden vastaanottaa autuuden yhteydessäsi sinun Korkeamman Osan kanssa ja sen kautta tämän universumin Luojan kanssa. 

Mutta ennenkuin tämä  tapahtuu sinä tulet kamppailemaan ja kärsimään, kiirehtimään ja etsimään. 

Ja sinä tulet löytämään Lähteesi, sinun Voittosi ja  sinun Autuutesi.

Ja vasta sittten Korkeampien Olentojen osaset sinun sisälläsi  saavat tilaisuuden yhdistyä yhteen,  heittää pois heidän aineen kahleet, jotka ovat sokaisseet heitä miljoonia vuosia. 

Olen antanut sinulle Opetuksen, jonka annoin oppilailleni tuhansia vuosia sitten.

 Uutta tietoa ja uskontoja on tullut sen jälkeen. Tämä tieto tulee auttamaan sinua katsomaan sekä itseäsi ja  maailmasi konfliktia toisesta näkökulmasta.

MINÄ OLEN Zarathustra, ja MINÄ OLEN  Ykseyden Liekissä

© Viestintuoja Tatyana Mickushina