Tulee olemaan niitä, jotka ilmentävät johdonmukaisuutta ja omistautumista ja voivat auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme

      Kommentit pois päältä artikkelissa Tulee olemaan niitä, jotka ilmentävät johdonmukaisuutta ja omistautumista ja voivat auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme


Tulee olemaan niitä, jotka ilmentävät johdonmukaisuutta ja omistautumista ja voivat auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme

Mestari Morya  7. heinäkuuta 2006

MINÄ OLEN El Morya, joka on tullut luoksenne jälleen Lähettilääni välityksellä antamaan Opetuksen ja puhumaan teille tärkeistä ongelmista. Olen iloinen saadessani tällaisen mahdollisuuden. Joka kerta kun tulen, en voi piilottaa iloani siitä tosiasiasta, että on olemassa tilaisuus kommunikoida kanssanne. Siksi tänään säästääkseni aikaa, alan käsitellä sitä, mikä on tarpeellista. On tärkeää, että voitte tietää monista asioista. Jos voisitte jatkuvasti keskittyä Veljeskunnan tavoitteisiin ja toteuttaa suunnitelmiamme, planeettamme evoluutio menisi paljon nopeammin. Silti jatkatte olemista illuusiossa, tyynnytätte tietoisuuttanne ympäröivillä illuusion ilmiöillä. Siksi tulen uudestaan ja uudestaan ja yritän saada tietoisuutenne huomioimaan niitä asioita, jotka ovat välttämättömiä teille. Unohdatte kaiken, mitä sanon teille kirjaimellisesti heti, kun lopetatte Viestieni lukemisen.

Olen tullut taas ja annan teille saman opetuksen hieman toisesta kulmasta, toivoen, että on heitä, jotka ilmentävät johdonmukaisuutta ja omistautumista ja voivat auttaa meitä saavuttamaan tavoitteitamme. Ketterä mielenne voi saada teidät tuntemaan, että tiedätte jo kaiken, josta puhumme, ja lähdette etsimään uusia vaikutelmia, joilla toivotte vallata lihallisen mielenne. Ette kuitenkaan tarvitse mitään uutta tietoa. On vain yksi Opetus ja yksi Jumalallinen Totuus. Tämä totuus voidaan ymmärtää vain lapsen mielen avulla. Ylimääräisten spekulaatioiden ja älyllisen hienostuneisuuden hylkääminen on se, mitä teidän pitäisi tehdä. Ymmärrän, että mentaaliset kehonne eivät ole vielä täysin kehittyneet. Siksi yritätte ladata niitä useilla älyllisillä käänteillä. Tulette karkeaan maailmaan, ja yksi tavoitteista, jonka kanssa tulette, on kehittää paitsi fyysisiä kehojanne, myös hienompia kehojanne: astraalista-, mentaalista- ja eetterikehoa.  Hienommat kehonne edustavat sieluanne. Sielunne tarvitsee kehitystä.

Siksi pysytte materiassa, kunnes saavutatte tarpeeksi kokemusta ja kunnes kaikki kehonne ovat kehittyneet. Nykyinen sykli on sellainen, että mentaaliset kehonne saavat kehityksen impulssin. Ne ovat kuin  uteliaita lapsia ja yrittävät löytää yhä enemmän uusia maastoja toiminta alueekseen. Kuitenkin, samalla tavalla kuin luovutte alkoholista, nikotiinista ja muista fyysisen kehonne kiintymyksistä ja tottumuksista, teidän on löydettävä voima sisällänne luopuaksenne mentaalisen kehon kiintymyksistä, lihallisessa mielessä. Kaikki neljä alempaa kehoanne menevät kehityksen läpi Maa planeetalla. Teidän täytyy saavuttaa kaikkien kehojenne harmonia ja kypsyys. Kunnes teillä on tarpeeksi kokemusta, kunnes kaikki kehonne saavuttavat tarpeeksi kokemusta, ette voi palata maailmaan, josta alun perin tulitte Jumalallisina hiukkasina. Otatte kokemuksenne, jonka olette saanut, mukaanne  Jumalalliseen maailmaan, mutta vain sen osan kokemuksistanne, jotka vastaavat Jumalallisia malleja.

Joten, koska huomattava osan ihmiskunnan mentaali kehoista käyvät läpi kokemuksiaan ja hankkivat tarvittavaa tietoa, sinun on otettava tämä huomioon kehityksessäsi. Sinun on jatkuvasti yritettävä havaita, milloin mielesi johdattaa sinut älyllisten spekulaatioiden syvään metsään ja koska olet todella tullut yhteyteen ikuisen Jumalallisen Viisauden kanssa. Sinun pitäisi yrittää tehdä ero itsesi sisällä. Jumalallisella Viisaudella ei ole mitään yhteistä älyllisten spekulaatioiden kanssa, jotka muistuttavat jonkinlaista huumetta sinun lihavalliselle mielelle.

Monet ihmiset, kun he avaavat toisen Viestin ja eivät näe mitään ruokaa siinä omahyväiselle mielelleen, menevät etsimään ruokaa muista paikoista ja he saavat sitä, mihin pyrkivät huomattavia määriä. Kuitenkin, se, mikä ei ole näkyvissä teille, on näkyvissä meille. Voimme nähdä, että se, mitä joskus vastaanotat ja jota pidät erittäin arvokkaana ja välttämättömänä, on parhaimmassa tapauksessa hyödytöntä sinulle, ja pahimmassa tapauksessa, työntäen taaksepäin sielusi kehitystä vuosia ja inkarnaatioita.

On olemassa monia älyllisiä ansoja, joihin monet valon ihmiset putoavat. Nämä ansat on sijoitettu niin taitavasti, että ajoittain on mahdotonta olla putoamatta niihin, ellet ylläpidä jatkuvasti yhteyttä Hierarkiamme kanssa ja pyydä Ylösnousseilta Mestareista apua. Monet ihmiset luottavat omiin voimiinsa, fyysiseen, lihakseen ja laiminlyövät Valon Hierarkian avun. Kuitenkin, tämä on toinen intellektuaalisen egon ilmenemismuoto. Ihmisen kehityksen modernissa vaiheessa et voi erottaa oikeita malleja ja niiden epämuodostuneita vastineita, intellektuaalisten spekulaatioiden ja Jumalallisen Viisauden välillä. Tämä johtuu siitä, että niiden välisen eron voi joskus nähdä vain Jumalallisen intuition tasolla ja värähtelyissä, jotka ovat luonnollisia näille ilmentymille.

Nyt minun on kerrottava vielä yksi tärkeä asia. Se liittyy etenemiseenne Vihkimyksien Polulla, jota monet yrittävät seurata ja vastuiden ottamiseen seuratakseen tätä Polkua. Kuitenkin, samalla tavalla kuin he ottavat tehtävän vastaan innokkaasti, he kääntyvät pois Polulta, joko johtuen omasta laiskuudestaan tai Uskon ja omistautuneisuuden puutteesta.

Tämä johtuu siitä, että johdonmukaisuuden, omistautuneisuuden ja päättäväisyyden ominaisuudet ovat luontaisia hyvin pienelle määrälle yksilöitä. Pääsääntöisesti, nämä yksilöt ovat hankkineet nämä ominaisuudet aiemmissa inkarnaatioissaan kouluttamalla itseään näissä ominaisuuksissa, joko hengellisten Mestareiden yhteisöissä tai erakkojen majoissa. Älä ajattele, että kaikki, mitä sinulla on tässä elämässä, on periytynyt teille vanhemmiltanne tai olette saavuttaneet nämä saavutukset itse tässä elämässä. Monet  saavutuksistasi ja ominaisuuksistasi menevät takaisin kauas menneisyyteen, muinaisen Atlantis ja Lemuria-aikoihin asti. Vain nyt, tässä elämässä ne tulevat esille sinussa, ja sinulle on annettu oikeus käyttää niitä. Siksi, ole hyvä, ja käytä Jumalallisia lahjoja ja ominaisuuksiasi palvelemaan Yleistä Hyvää, palvelemaan Elämää Maapallolla, ja palvelemaan meitä, Suurta Valkoista Veljeskuntaa. Olemme ihmiskunnan Mestareita, jotka ovat seuranneet ihmiskuntaa miljoonien vuosien ajan. Olimme teidän kanssanne muinaisen Lemurian ja Atlantis-inkarnaatioidenne aikana ja opetimme teitä – kuten vähemmän kehittyneinä yksilöinä tuona aikana – kouluissamme ja ashrameissamme.

Siksi sinun tulisi arvostaa sitä, mitä sinulla on perintönäsi, saavutuksiasi, jotka ovat tulleet sinulle muinaisista menneistä ajoista.  Käyttäkää lahjojanne, ei niin että upotatte itsenne illuusioon, vaan nousette Jumalallisen tietoisuuden huipulle. Älkää ajattelko, että olette yksin Polulla. Olemme jatkuvasti vierellänne ja pitäen käsiänne käsissämme. Emme kuitenkaan voi ottaa käsiänne voimalla ja johtaa teitä, jos olette kuin itsepäiset pienet lapset,  jotka vetävät kätensä pois  ja juoksevat pois evoluution kehityksenpolulta. Ilmeisesti henkinen kehosi ei ole vielä tarpeeksi kehittynyt noudattamaan Lakia ja ymmärtämään kaikkia Ylösnousseiden Mestarien opastuksen ja auttamisen etuja sinulle Polullasi. 

Lähden luotasi tänään, mutta odotan uusia tapaamisiamme ja keskustelujamme.

MINÄ OLEN  El Morya, toivossa sinuun.