Uskon Venäjän suuriin tulevaisuuteen, ja haluan antaa jokaiselle teille osan omasta Uskostani

      Kommentit pois päältä artikkelissa Uskon Venäjän suuriin tulevaisuuteen, ja haluan antaa jokaiselle teille osan omasta Uskostani


Uskon Venäjän suuriin tulevaisuuteen, ja haluan antaa jokaiselle teille osan omasta Uskostani

Rakastettu Nicholas Roerich, 30. toukokuuta 2005

MINÄ OLEN Nicholas Roerich, Ylösnoussut Mestari, joka on tullut luoksenne tämän Lähettilään kautta.

Haluan sanoa niin paljon Maan ihmisille, jotka ovat nyt inkarnaatiossa. Mutta tänään minun on sanottava kaikista tärkeimmät asiat, antaakseni juuri neuvoja ja suosituksia, joita teidän pitäisi noudattaa tässä ajassa.

On lisättävä aiemmin sanottuihin asioihin vain muutamia käsityksiä ja selityksiä, jotka ovat teille hyvin tärkeitä. Jos olisin inkarnoituneena nyt, asettaisin kaikki voimani, energiani ja taloudelliset voimavarani yhteen asiaan – luomaan lapsille maksuttoman koulutusjärjestelmän siinä iässä, kun he ovat kaikkein vastaanottavaisimpia saamaan mitä tahansa informaatiota ja jolloin heidän mielensä eivät ole vielä tukkeutunut väärästä tiedosta, jotka virtaa ulos teidän maailmanne joukkotiedotusvälineistä 

Tekisin kaiken mahdollisen tavatakseni ihmisiä, joilla on valta ja ihmisiä, joilla on käytettävissään taloudellisia keinoja.

Olisi välttämätöntä löytää oikea sanat ja vakuutettava nämä ihmiset tarpeellisuudesta luoda laaja oppilaitosten verkosto lapsille, jotka pystyvät oppimaan ja joilla on innokkaat mielet. Tämän pitäisi olla globaali humanitäärinen koulutus, jossa taiteiden historia, maailmanhistoria, uskonnon historian ja moderni kommunikaatiovälineiden oppiminen olisi pakollista. Sen pitäisi olla laaja lähestymistapa, jossa tutkitaan luomisen parhaita malleja – sekä tieteessä että taiteessa – jotka ovat ihmiskunnan hallussa tässä vaiheessa ja jotka on saatu perintönä edeltäviltä sukupolvilta.

Koulutuksella pitäisi olla yleinen humanitäärinen luonne. Lasten tutkivat mielet kykenevät imemään ihmisten hallussa olevan tiedon ja selitykset kuin sienet, ollen vapaita dogmeista, uskonnollisista dogmeista ja ilman korjaamatonta vaikutusta, joka on tyypillinen jo muodostuneella sukupolvella.

Henkilö, joka on saanut täyden koulutuksen ja mikä on tärkeää, on ymmärtänyt Jumalallisen Lain idean, palvelee perustana, jolle pystytään rakentamaan tulevaisuuden rakenteet, Uuden Aikakauden rakenteet, joka tulevat korvaamaan vanhan. 

On kiinnitettävä erityistä huomiota uskonnon opetukseen. Sitä ei tulisi koskaan luoda minkään uskonnon perustuksiin, jotka ovat Maassa nykyisin olemassa.  Mutta on tarpeellista antaa tietoa ja ymmärrystä Uskon perusteista. Jumalallisuuden Tunne on alun perin synnynnäinen jokaisessa lapsessa, joka tulee tähän maailmaan, erityisesti sieluissa, jotka kuuluvat tulevaan Kuudenteen Juuri Rotuun ja jotka ovat alkaneet jo inkarnoitumaan Maahan.

Tämä Jumalainen tunne, Usko Jumalalliseen Lakiin  ja Jumalalliseen oikeudenmukaisuuteen  tulisi vapaasti kehittyä  lapsen tietoisuudessa ilman, että lapset altistettaisiin minkään kirkkokunnan dogmeille. Lapsen avoin tietoisuus voi löytää hyvin yleisen olemuksen ja yhteisen Lähteen, joka on kaikkien olemassa olevien uskomusten ja uskontojen takana.  Tämä on juuri se, mikä on välttämätöntä Venäjällä tällä hetkellä.

Venäjä oli historiallisesti valmis olemaan uuden Uskon ensimmäinen seuraaja, joka ei kuulu mihinkään nykyisiin uskomuksiin, mutta käsittää ne kaikki. 

Jokainen uskonnollinen konflikti on ihmistietoisuuden rajoittuneisuuden ilmentymä. Häikäilemättömät ihmiset käyttävät ihmisen tietoisuuden kapea-alaisuutta hyväkseen voidakseen vahvistaa valtaansa uskonnollisten opetuksien dogmien ja asetusten kautta. Näiden häikäilemättömien ihmisten, ja voimat, jotka näiden kautta toimivat, tehtävänä on kapaloida ihmismieli ja ajaa se dogmien ja sääntöjen laatikkoon, joka on luonteenomaista kaikille nyt olemassa oleville uskonnoille Maassa.

Siten ihmisen on pakko kokea vastakkaisten voimien toimintaa. Toisaalta virallisen uskonnon dogmien ja rajoitusten vaikutuksien toiminta hallitsee häntä; toisaalta täysin rajaton ja rajoittamaton Jumalainen tietoisuuden toiminta, jonka osa hän on ja joka edustaa hänen Korkeampaa Jumalallista itseään. Tämän ristiriidan vuoksi ihmiset joutuvat todellakin pakosta elämään koko elämänsä vasaran ja alasimen välissä.

Aavistan voimakasta vastustusta virallisen uskonnon puolelta tulevaisuuden oppilaitosten luomisen aikana. Minulla on ennakkoaavistus siitä, kuinka vaikeaa tulee olemaan tällaisen suunnitelman ja toteutuksen synnyttäminen. Kuitenkin jokainen lapsi, kun hän on saanut täyden koulutuksen, voi vaikuttaa ja osallistua elämänohjeiden muodostamiseen tuhansille ja miljoonille maan kansalaisille huolimatta siitä, minkä toiminnan osa-alueen hän valitsee vahvuuksiensa soveltamiseen.

Lasten koulutusta koskeva asia on tehtävä, jota ei voida verrata mihinkään muuhun merkityksessään ja tärkeydessään. Maa, joka ei ole huolehdi tulevaisuudestaan, ei voi olla voimakas.

On korkea aika hengittää uutta elämää sellaisiin käsitteisiin kuin arvokkuus ja kunnia. Yhteiskunta tarvitsee kiireellisesti palata entisiin moraalisiin suuntaviivoihin. Olen täysin tietoinen siitä, että tulee olemaan hyvin vaikeaa täyttää se, mitä pyydän ja mistä puhun tänään. Koko maa ja kaikki sen kansalaiset kärsivät jumalattomuuden karmasta, jonka Venäjä otti päälleen vuoden 1917  Vallankumouksen ja Tsaarin perheen ampumisen jälkeen. Tämä karma ei salli monien teistä nähdä näkökulmia, ja se piilottaa Jumalaisen vision tämän maan tulevaisuudesta.

Jos tunnet täydelliseltä avuttomuutta ja mahdottomuutta soveltaa pyrkimyksiäsi luomaan edellytykset tämän maan myönteiselle kehitykselle, älä vaivu epätoivoon ja älä tule masentuneeksi missään olosuhteissa. Usko ihmeeseen, joka pelastaa Venäjän.

Uskosi Jumalalliseen ihmeeseen, joka väistämättä tapahtuu ja pelastaa Venäjän. Anna Ylösnousseille Mestareille mahdollisuus puuttua maasi nykyiseen tilanteeseen. Joskus yksi julkinen lausunto, joka tehdään tarpeellisella hetkellä ja asianmukaisesti ohjattuna, on riittävä muuttamaan koko maan historiaa.

Mutta, jotta tällainen julkinen lausunto tapahtuisi ja jotta tarvittava impulssi voidaan tuottaa, sinun on välttämätöntä, rakastettu, hyväksyä tietoisuudessasi mahdollisuus  ihmeen manifestoitumiseen Venäjälle.

Rukoile Jumalaa ja jokapäiväisissä rukouksissasi, pyydä Häntä säästämään Venäjä, olemaan armollinen ja sallimaan ihmeen tapahtumisen Venäjällä. Karma, jonka Venäjä on luonut jumalattomuuden aikoina, on liian raskas. Sinun pitäisi kuitenkin hyväksyä tämä karma nöyryydellä.  Sinun täytyy tunnustaa. Se on menneisyydessä tehtyjen syntien katuminen ja tunnustaminen, jotka ovat lähtökohtia, jotka tulevat sallimaan Ylönsnousseiden Mestarien puuttumisen maasi tilanteeseen ja ihmeen tekemiseen. 

Älä luota Amerikkaan ja Eurooppaan. Älä luota johonkin, joka tulee ja pelastaa Venäjän. Venäjä nousee kuin Phoenix-lintu tuhkasta, ja Venäjän nimenomainen tehtävänä on näyttää polku koko maailmalle, myös Amerikalle ja Euroopalle.

Kaikki Venäjää koskevat profetiat on kirjoitettu venäläisissä kansantarinoissa. Muista Ivania, joka oli pitkään maannut kaminan päällä, mutta sitten kamina itse lähti ja Ivan muuttui ja alkoi tehdä ihmeitä. Venäjän profetiat on kirjoitettu Venäjän kansansaduissa. Kerron teille asioista, joiden on määrä tapahtua ja jotka ovat valmistettu tapahtumaan Venäjällä.

En puhu kaukaisesta säteilevästä tulevaisuudesta, ja en kutsu sinua valmistamaan lapsen lapsiasi elämään kommunismin alaisuudessa. Puhun ihmeestä, joka tapahtuu nykyisen sukupolven muistissa, joka elää nykyisin.

Tule, Ivan, nouse kaminalta ! Aika on kypsä teoillesi. Ei riitä, että makaa ja katselee sivusta! Suuri työ on tehtävä, jotta ihmiskunnan tietoisuus muuttuisi!

Ette ymmärrä Venäjän kansalle ominaista voimaa ja energiaa. Jos Venäjällä ei olisi sen suurta päämäärää, olisiko pimeyden voimat tuhlanneet niin monia ponnisteluja tukahduttaakseen Uuden Maailman versoja Venäjän alueella viimeisten 150 vuoden aikana?

Uskon Venäjän suureen tulevaisuuteen, ja haluan antaa jokaiselle teille osan omasta Uskostani.

MINÄ OLEN Nicholas Roerich