Luokaa epäitsekkäästi, pyrkikää  Jumalallista maailmaa kohden taaksenne katsomatta ja tulette saamaan mitä ansaitsette

      Kommentit pois päältä artikkelissa Luokaa epäitsekkäästi, pyrkikää  Jumalallista maailmaa kohden taaksenne katsomatta ja tulette saamaan mitä ansaitsette


Luokaa epäitsekkäästi, pyrkikää  Jumalallista maailmaa kohden taaksenne katsomatta ja tulette saamaan mitä ansaitsette

Rakastettu  Jeesus,  20, joulukuu, 2005

MINÄ OLEN ja olen tullut luoksenne meidän Lähettiläämme kautta. Olen tullut jälleen ja kuten puoli vuotta sitten ajon antaa teille ikuisen Opetuksen ikuisesta elämästä.  Nyt olen tullut ennen Joulua, jota juhlitaan Kristillisessä maailmassa kunnioittaen päivää, kun tulin tähän maailmaan noin 2000 vuotta sitten.

Silloin kuten nyt tunnen maailmanne epämukavuuden ja pimeyden.

Oh, jos vain voisitte saada vilauksen verhon toiselta puolelta ja tuntea Taivaallisen elämän autuuden, luulen että pitäisitte ikuisesti ulkoisessa tietoisuudessanne sitä kuvaa, johon teidän pitää pyrkiä ja jota teidän tulee manifestoida elämässänne ympärillänne.

Teidän tietoisuutenne koko ongelma liittyy sen epävakauteen ja pyrkimyksen puutteeseen. Ette voi manifestoida taivaallisia malleja maallisessa elämässänne, ennen kuin saavutatte korkeimman uskon ja pyrkimyksen tilan, jolloin kykenette omistamaan koko maallisen elämänne ilmentämään Jumalallisia suunnitelmia fyysisessä oktaavissanne.  Ainoastaan tällä tavoin voitte tulla kanssa-luojiksi Jumalalle ja ilmentää Hänen Tahtoaan teidän oktaavissa. 

Maailmanne ei täysin kohtaa niitä vaatimuksia, joita sen täytyy täyttää tässä annetussa evoluution kehityksen tasossa. Tämän vuoksi Ylösnousseiden Mestarien huoli on niin suuri, ja tämän vuoksi meidän Sanelumme luonne on tullut niin kovaksi ja tinkimättömäksi.

Uskokaa, että meidän rakkautemme ei ole mennyt minnekään.  Me jatkamme rakastaen teitä kuten me olemme aina rakastaneet teitä. Mutta rakkautemme ilmenee huolena teidän sielujenne kehityksestä ja olosuhteiden luomisesta sellaisiksi, joissa tämä kehitys voidaan toteuttaa tulevaisuudessa.

Aivan kuten rakastavat vanhemmat eivät pakota lapsiaan syömään makeisia kaiken päivää mutta vaihtelevat heidän ruokaansa niin, että he voisivat kasvaa terveiksi ja aktiivisiksi, samalla tavalla me yritämme tarjota sinulle parasta henkistä ruokaa.  Ja nykyisessä ajassa me annamme sinulle juuri sitä henkistä ruokaa jota tarvitsette. Ja, vaikkakin se tuntuun teistä kovalta, eikä suloiselta teille, se ei tarkoita, ettei se olisi hyväksi teille.

Opetuksesamme käytännössä me jatkuvasti vuorotellen turvaudumme porkkana ja keppi metodiin. Kun te totutte liikaa meidän kiintymykseemme ja huolenpitoomme, silloin me joskus sallimme näyttää teille, että liiallinen huolehtivaisuus ei aina ole hyödyllistä. Ja tulee aika, kun teidän täytyy alkaa toimia itsenäisesti ilman, että odotatte koko Kosmoksen jatkavan teidän lusikalla ruokkimista ja vaalimista.

Ellette olisi kerran elämässänne ottaneet ensimmäistä askelta, ette olisi koskaan oppineet kävelemään.

Ensimmäinen askel teille on ymmärtää vastuunne, ei ainoastaan omasta elämästänne ja perheenne elämästä, mutta myös ymmärtää vastuunne koko planeetasta.

Tämä on seuraava tietoisuutenne kehitys aste.  Olisi kohtuutonta teille olla jatkuvasti riippuvaisia lastenhoitajista ja vanhemmistanne kun olette jo saavuttaneet iän, jolloin kykenette huolehtimaan itsestänne. Lisäksi teidän täytyy ottaa vastuullenne niiden elämänvirtausten kohtalo, jotka ovat jääneet jälkeen kehityksessään ja  ilman apuanne eivät kykene jatkamaan kehitystä.  Ja tarkalleen sama rooli, jota me esitämme suhteessa teihin,  teidän täytyy omaksua huolehtivaisten lastenhoitajien ja opettajien rooli suhteessanne niihin ihmiskunnan edustajiin, jotka yhä leikkivät lapsellisia leikkejään ja eivät halua kasvaa aikuisiksi.

Tästä lähtien, näiden epäviisaiden lasten kouluttaminen ja kasvattaminen on teidän velvollisuutenne  ja karmallinen vastuunne. Jos ette välitä nuoremmasta sukupolvesta ja opasta näitä aikuisia yksilöitä, jotka tarvitsevat teidän holhoustanne, on olemassa suuri todennäköisyys että liian moni elämänvirtaus Maa planeetalle ei tule kosketuksiin Jumalallisen Totuuden kanssa tässä elämässä ja eivät kykene saavuttamaan tietoisuutta ikuisesta elämästä. 

Minä todella toivon teidän huolenpitoanne.  Kun valitsette auttaa muita eläviä olentoja, silloin te saatte Taivaiden avun, ja saatte sen tiedon ja Jumalallisen energian, jota tarvitsette. Jos ette tee mitään, silloin ette kykene täyttämään Jumalallista suunnitelmaanne ja Jumalallista tarkoitustanne, ja ette kykene auttamaan muita.

Tämä on hyvin vanha ja viisas laki, ja tämä laki toimii virheettömästi. Älkää koskaan huoliko mistään palkinnosta, jota oletatte saavanne hyvistä töistä ja avusta.  Antakaa Jumalan päättää mitä ansaitsette.  Mitä epäitsekkäämpää palvelunne on, sitä suurempi on oleva aarteenne Taivaassa. 

Ja tämä on aivan sama valinta, yksi ja sama valinta, jonka teette koko elämänne aikana.  Joko yritätte saada jotakin käsin kosketeltavaa itsellenne illuusiossa, joka ympäröi teitä, tai ajattelette ikuista elämää.  Lopulta saatte sen, mihin huomionne on keskittynyt.  Jos elämästä toiseen jatkatte jahdaten tämän maailman asioita, silloin olette pakotetut tulemaan maailmaanne uudelleen ja uudelleen ja työstämään pois teidän kiintymyksiänne. 

Siksi, luokaa epäitsekkäästi, pyrkikää Jumalallista Maailmaa kohden katsomatta taaksenne, ja tulette saamaan sen mitä ansaitsette. 

Olin iloinen kohtaamisestamme tänään ja olin iloinen antaessani teille tämän lyhyen Opetuksen Joululahjana.

Toivon, että muistatte myös rakkaudella minua näiden Joulu pyhien aikana ja annatte minulle sydäntenne rakkauden.

MINÄ OLEN Jeesus, ja minä seison Rakkauden liekissä.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina