Kirjeistä Karmalliselle Neuvostolle

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kirjeistä Karmalliselle Neuvostolle


Kirjeistä Karmalliselle Neuvostolle

Gautama Buddha, 22. joulukuuta 2005

MINÄ OLEN Gautama Buddha. Olen tullut meidän Lähettiläämme kautta jälleen. Olen tullut luoksenne tässä vuoden pimeimpänä aikana, kun koko pohjoisella pallonpuoliskolla, jossa suurin osa maapallon väestöstä on keskittynyt, on käytössään hyvin vähän auringon energiaa. Tämä on todella vuoden pimeä aika. Ja voit tuntea sisäisestä tilasta, että ei edes lähestyvät lomat helpota hyvinvointiasi.

Olen tullut luoksenne antamaan vielä yhden Viestin, jonka ytimessä on huoli, joka meillä on planeetasta ja itse elämän olemassaolosta tällä planeetalla.

Huolimatta siitä, kuinka kovasti Ylösnousseet Mestarit yrittivätkin viimeisen vuoden aikana, he eivät onnistuneet saavuttamaan tasapainoa planeetalla, joka on välttämätöntä sen vakaaseen etenemiseen.  Suurella huomiolla ja tarkkaavaisuudella odotamme päätöstä, joka tullaan ilmoittamaan nyt alkavan Karmallisen Neuvoston istunnon jälkeen.

Te tiedätte, että tänä pimeänä vuoden aikana vuosittainen Karmallisen Neuvoston kokous alkaa.  Tässä kokouksessa tehdään tärkeitä päätöksiä, miten planeetalla tullaan elämään seuraavien kuuden kuukauden aikana seuraavaan Karmallisen Neuvoston kokoukseen, joka tapahtuu kesäpäivän tasauksen aikana. 

Myös te voitte osallistua Karmallisen neuvoston kokoukseen ja vaikuttaa siten planeetan kehitykseen seuraavan puolen vuoden aikana. Tietenkään ette pääse saliin, jossa Karmallisen Neuvoston istunto tapahtuu. Ette voi olla läsnä siellä fyysisissä ruumiissa tai korkeammissa kehoissanne. Mutta voitte kuitenkin vedota Karmalliseen Neuvostoon kirjeillänne, ja vakuutan teille, että kaikki kirjeet otetaan perusteellisesti huomioon.

Yksi kirje, jonka kiihkeä sielu on kirjoittanut, voi riittää, jotta Karmallisen Neuvoston päätös muuttuu. Siksi suosittelen sinua käyttämään hyväksi annettua tilaisuutta ja kirjoittamaan kirjeitä Karmalliselle Neuvostolle.

Voin jopa kertoa sinulle, missä voitte käyttää apuasi.

Jos riittävän monta sielua, MINÄ OLEN nimessä, ottaa vastuulleen lukea rukouksia, dekreetä (voimalauseita) tai rosereita tietyn tuntimäärän ajan seuraavien kuuden kuukauden aikana, ja jos he ohjaavat rukousenergiansa Maan tilanteen tasapainottamiseen, tämä auttaa Karmallisen Neuvoston hyväksymään päätöksen, joka mahdollistaa kosmisten voimavarojen käytön tilanteen vakauttamiseen Maassa.

Meidän on oltava luottavaisia, että energiset kulutusmenot tullaan korvataan teidän rukous ponnistuksillanne. Joten, pyydän, harkitse ja arvioi hengenlahjojasi vielä kerran.

Pyydän teitä käyttämään tätä tilaisuutta, joka teille on myönnetty Taivaista.

Vastineeksi, voitte pyytää kirjeissänne myönnytyksiä itsellenne  ja sukulaisillenne, jotka voidaan myöntää, jos Karman laki sallii.

Voitte esimerkiksi käyttää tarjottua tilaisuutta pyytääksenne vapautusta osalle karmallisista syistä niille sukulaisillenne, jotka kärsivät kroonisista sairauksista tai pahoista tottumuksista. 

Mutta älkää unohtako, että ennen kaikkea energiaasi kohdistetaan energia varauksen palauttamiseen, joka on otettu kosmisesta varannosta maapallon tilanteen vakauttamiseen, ja vasta sen jälkeen energiaa ohjataan pyyntöjesi toteuttamiseen.

Älkää ottako sellaisia velvoitteita, joita ette voi täyttää. Olkoon teidän sitoumuksenne vain viidentoista minuutin rukoileminen, mutta täytätte velvollisuutenne päivittäin. Ja tämä on niin paljon parempi kuin jos otatte vastuullenne lukea rukouksia tai rosareita tunti tai kaksi, mutta ette pysty täyttämään oletettua velvoitetta edes viikon ajan.

Arvioikaa oikein ja jakakaa resurssinne.

Karmallisen Neuvoston kokous alkaa millä hetkellä tahansa. Voitte kuitenkin lähettää kirjeitänne Karmalliselle Neuvostolle seuraavien kahden viikon aikana.

Olen onnellinen siitä, että onnekas velvollisuuteni on muistuttaa teitä tästä mahdollisuudesta, joka on myönnetty sinulle näinä päivinä, kun Karmallinen Neuvosto pitää istuntoa planeetta Maassa.

Edessänne on seuraava kosminen sykli, joka kestää seuraavaan Karmallisen Neuvoston istuntoon. Ja toivon, että meidän yhdistetyillä pyrkimyksillä pystymme säilyttää tasapainon planeetalla.

Ainakin Ylösnousset Mestarit ovat päättäneet panna kaikki tarvittavat ponnistelut tähän. Ja jos ainakin yksi tuhannesosa tästä päättäväisyydestä olisi luontainen vain muutamille tuhannelle Maan ihmiskunnan edustajalle, silloin tuntisin täydellistä turvallisuutta planeetta Maan tilanteesta seuraavien muutamien kuukausien ajan.

Saattaa näyttää siltä, että joka kerta, monien satojen vuosien aikana, pelkäätte maailman loppun tulevan, mutta maailman loppu ei silti vieläkään tule. Ja jätätte huomioimatta meidän muistutuksemme. Todellisuudessa tasapainon säilyttäminen planeetta Maassa vaatii suuria ponnistuksia. Ja tämä lähellä tuhoa -tilanne planeetalla on jo kestänyt useita satoja ja jopa tuhansia vuosia.

Tiedätte, että planeetta Maa on alimmassa kohdassaan materiaalisuudessa nyt. Siksi henkisen maailman vaikutus planeetalle on suuresti rajoitettu tällä alimmalla kohdalla. Ja koska tämä alimman materiaalisuuden aikakausi kestää useita tuhansia vuosia, epävarmuuden tila on kestänyt niin kauan. Mutta te, jotka olette inkarnoituneet maapallolle, pystytte tarjoamaan paljon enemmän vaikutusta planeetan fyysiseen tilaan tällä alimmalla materiaalisuuden kohdalla.

Tämä on syy meidän hellittämättömiin vetoomuksiimme teille.

Muistutan teitä vielä kerran, että ei niin paljon teidän ponnistelujanne vaadita, jotta tilanne planeetalla muuttuu,  koska nillä ponnistuksilla, joita suoritatte, on tuhat kertaa suurempi vaikutus Maan tilanteeseen kuin Ylösnousseiden Mestarien ponnistuksilla. 

Ajatelkaa sanojani, harkitkaa kaikkea vielä kerran ja kirjoittakaa sitoumuksistanne kirjeet Karmalliselle Neuvostolle.

Tämä tehtävä, jonka me uskomme teille saattaa tuntua rasittavalta. Mutta ajatelkaa sitä tosiasiaa, että koko planeetan pelastuminen makaa yhdessä vaakakupissa, kun taas toisessa vaakakupissa lepäävät teidän hetkelliset itsekkäät intressinne.

Eikö tämä tilanne, valinnan kanssa jonka joskus teette, muistuta teitä tilanteesta miehestä, joka jatkaa television katsomista samalla kun hänen talonsa on tulessa?

Me toivomme, että mielenne Jumalallinen rationaalisuus voittaa puhtaasti teidän ihmiskiintymykset  ja tottumukset

MINÄ OLEN Gautama, ja olen ollut kanssasi tänä iltapäivänä.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina