Olemme iloisia, että vetoomuksemme on löytänyt vastauksen sydämissänne

      Kommentit pois päältä artikkelissa Olemme iloisia, että vetoomuksemme on löytänyt vastauksen sydämissänne


Olemme iloisia, että vetoomuksemme on löytänyt vastauksen sydämissänne

Suuri Jumalallinen Ohjaaja, 30. joulukuuta 2005

MINÄ OLEN Suuri Jumalallinen Ohjaaja. Olen tullut tänään luoksenne Lähettiläämme kautta.

Minä olen tullut. Tiedätte minut yhdeksi Karmallisen Neuvoston jäseneksi. Ja kiirehdin antamaan teille  tuoreita tietoja istunnosta, joka on käytännössä päättynyt.

Tiedätte, että istuntomme alkoi 22. joulukuuta, ja se on jatkunut koko tämän ajan.

Me jatkamme kokousta jonkin aikaa voidaksenne tarkastella kirjeitä, joita olette kirjoittaneet ja edelleen kirjoitatte Karmalliselle Neuvostolle. Mutta tärkein asia, jonka vuoksi olemme kokoontuneet on jo ohi. 

Olemme tarkastelleet mahdollisuutta, joka tarjoaa planeetalle tasapainoisen olemassaolon tulevalle puolelle vuodelle. 

Minun on kerrottava teille, että istuntomme on ollut erittäin jännittynyt, ja te, herkimmät yksilöt keskuudessanne, on pitänyt tuntea tämä jännitys, joka oli olemassa planeetalla vain muutamia päiviä sitten.

Olemme odottaneet teidän reaktiotanne vetoomuksiimme Lähettiläämme kautta. Olemme odottaneet, mikä reaktionne tulisi olemaan. Koska se, miten te reagoitte pyyntöihimme ja vastaatte meidän tarjouksiimme kertoo meille paljon. Ja erityisesti se kertoo meille, missä määrin olette valmiita tekemään yhteistyötä ja missä määrin voimme luottaa teidän apuunne.

Suurimmaksi iloksemme, sellaisia valon sieluja löytyi Maan päältä, jotka, ymmärtäessään meidän huolemme  kaikessa täyteydessä ja pyyntöjemme kiireellisyyden, antoivat  säästämättä kaikki henkilökohtaiset ponnistelut ja antoivat kaiken vapaa-aikansa ja kykynsä palvellakseen planeettaa ja itse elämän olemassaoloa planeetta Maassa.

Me kiitämme teitä annetusta avusta. Uskokaa, että olemme iloisia, ei niinkään paljon teidän osallisuudestanne maapallon tilanteen vakauttamisprosessiin Maassa, mutta enemmän sen päättäväisyyden, epäitsekkyyden ja omistautuneisuuden vuoksi, millä olette vastanneet meidän pyyntöihimme.

Emme voineet olla reagoimatta sielujenne impulssiin. Meidän puoleltamme, olemme tehneet kaiken mahdollisen ja toteuttaneet kaikki toimenpiteet, jotka ovat sallineet meidän pelastaa planeetan seuraavalta tuhoisalta ja hirvittävältä luonnonmullistukselta, vaaralta, joka näytti väistämättömästi uhkaavan planeettaa.  Olemme onnistuneet kivuttomasti sulattamaan niitä negatiivisia energiaklustereita, jotka peittivät Maata niin kiinteästi, etteivät ne sallineet säteidemme ja värähtelyjemme tunkeutua lävitse, joilla voisi olla ainoastaan hyvää tekevä vaikutus itse planeettaan ja niihin yksilöihin, jotka olivat kriittisessä tilanteessa ja odottivat apuamme.

Siksi olemme iloisia, että vetoomuksemme on löytänyt vastauksen sydämissänne. Tietenkin, niiden henkilöiden määrä, jotka ovat vastanneet vetoomuksiimme, on merkityksettömän pieni verrattuna planeetan koko väestöön. Kuitenkin näiden harvojen ponnistelujen vaikutuksen mukaan voitte arvioida, kuinka nopeasti tilanne planeetalla voisi muuttua, jos miljoonat seuraisivat meidän ohjeitamme.

Tämän vuoksi, teillä on edessänne monenlaisia aktiviteetteja liittyen meidän Opetuksiemme Valon kantamiseen laajimmalle mahdolliselle yleisölle, niille, jotka tarvitsevat näitä Opetuksia ja joille meidän Viestiemme sisältämät värähtelyt ovat samanlaista kuin kuppi viileää vettä kuumana iltapäivänä. 

En voi kertoa teille, että erilaisten katastrofien ja luonnonmullistusten vaara on kokonaan eliminoitu, ja ettei mikään uhkaa planeettaa lähitulevaisuudessa. Mutta voin kertoa teille, että se vaara luonnonmullistuksesta, josta varoitimme teitä, on ohitettu. 

Onnistuimme tuhoamaan tämän katastrofin syyt Korkeammalla tasolla, ja näin ollen,  fyysisellä tasolla, tuon luonnonkatastrofin syiden laskeutuminen tulee tapahtumaan paljon pienemmässä ja paikallisemmassa suuruusluokassa.

Uskon, että yhteistyö, joka alkoi näin menestyksekkäästi tämän vuoden lopulla, teidän, inkarnoituneiden yhteistyökumppaneidemme ja meidät, Ylösnousseen Valtakunnan välillä, tulee jatkumaan ensi vuonna. En salaa sitä tosiasiaa, että monet Karmallisen Neuvoston jäsenet eivät olleet varmoja, että pystyimme löytämään riittävästi inkarnoituneita valo-työntekijöitä, jotka vastaisivat meidän vetoomukseemme ja viettäisivät nämä meneillään olevan vuoden viimeiset päivät kunnioittavassa rukouksessa ja nöyryydessä.

Odotimme ja valmistaudumme paljon huonompaan tilanteeseen ja se, että onnistuitte mobilisoimaan kaikki resurssinne ja ottamaan velvoitteita, antoi meille mahdollisuuden käyttää noita varantoja, joilla saatoimme osallistua auttamaan planeetta Maata.

Tiedätte, että on olemassa riittävästi Valon Olentoja avaruudessa, jotka ovat valmiita uhraamaan saavutuksiensa voiman voidakseen auttaa Maapallon ihmiskuntaa. Mutta Kosminen Laki ei salli tällaisen avun antamista, ennen kuin on riittävä määrä inkarnoituneita yksilöitä, jotka julistavat olevansa valmiita tekemään yhteistyötä Ylösnousseiden Mestarien kanssa ja tekemään tiettyjä sitoumuksia. Se on vastaavaa, kuin jos annatte jotakin vakuudeksi ennen kuin saatte luottoa pankista. Ja vain sen jälkeen, kun jotain on annettu pantiksi, voitte luottaa siihen, että saatte taloudellisia resursseja käyttöönne.

Siksi voin kertoa teille, että sitoutuksenne ja epäitsekäs palvelunne ovat sallineet meille mahdollisuuden jakaa energiaa, jonka olitte jo antanut meille rukouksien muodossa ja rukous sitoumustenne muodossa, jotka olette tehneet seuraavaksi puoleksi vuodeksi, jotta saadaan tarvittava apu energian muodossa kosmisesta varannosta.

Siksi nyt minulla on valtuutus Karmallisen Neuvoston  puolesta ilmoittaa teille, että olemme onnellisia teidän saavutuksistanne, ja sitoumuksista, joita olette tehneet, perustuen teidän sydämenne pohjasta tulleeseen vilpittömään impulssiin.

Minä kumarran edessänne. Ja antakaa minun kätellä teidän kättänne. Todella tällaisissä hetkissä, ymmärtäen ykseyden nykyisin inkarnoituneiden omistautuneiden yhteistyökumppaneiden kanssa, ilon kyyneleet nousevat silmiin. Tämä antaa meille mahdollisuuden toivoa, että planeettamme tilanne muuttuu ja suunnitelmamme tullaan toteuttamaan!

Kiitos, ja antakaa minun onnitella teitä uuden virstanpylvään alkamisesta, jonka toivon avaavan meille mahdollisuuksia jatkaa, jopa vielä hedelmällisempää yhteistyötä!

MINÄ OLEN Suuri Jumalallinen Ohjaaja.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina