Opetus nöyryydestä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetus nöyryydestä


Opetus nöyryydestä

Rakastettu Surya, 3. tammikuuta 2006

MINÄ OLEN Surya. Olen tullut luoksenne jälleen!

Maapallon tilanne on normalisoitu, ja olen valmis palaamaan säännöllisesti takaisin tarvittavien tietojen ja informaation antamiseen.

Kun tulemme puhumaan kanssasi, sinulla on mahdollisuus laajentaa tietoisuuttasi ja maailman käsitystäsi. Ja vaikka joskus näyttää siltä, että et ole oppinut mitään uutta Saneluista, älä anna itsesi joutua harhaan.  On tyypillistä, että yliarvioitte nykyisten saavutustenne tason. Siksi yksi perusvaatimuksistamme sinulta on nöyryyden tunne. Nöyryyden tunne ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi nöyryyttää itseäsi ja kyyristyä. Ei, tämä olisi väärä käsitys nöyryydestä ja  väärä ymmärrys palvelusta.

Se on niin, koska nöyryyden tunne edellyttää tajunnan tilaa, jossa tunnet ykseytesi Luojan kanssa. Alat havaitsemaan Luomakuntaa, ympärilläsi olevaa maailmaa niin selkeästi ja haltioituneessa ylevässä mielentilassa, ja alat tuntea sellaista syvää kunnioittavaa kunnioitusta ja ylivuotavaa rakkautta, että olet valmis kaikkeen, jotta tämä tietoisuuden tilasi pysyisi niin pitkään kuin mahdollista.

Olet valmis uhraamaan kaiken, mitä sinulla on, jopa fyysisen kehosi, sielusi, kaikki olemuksesi. Tämä johtuu siitä, että suuremmassa mittakaavassa ymmärrät, että ei ole olemassa mitään uhrausta sinun puoleltasi. Sinulla on sellainen ykseyden tunne ympärilläsi olevaan elämään; ja sinulla on sellainen  niin syvä tunne ykseydestäsi Luojan kanssa, että egosi este, joka erottaa sinut ja minut, sinut ja Jumalan, sinut ja jokaisen elämän osan, lakkaa olemasta. Ja tuossa tilassa tunnet ääretöntä kiitollisuutta Luojan armoon. Ja Maassa ei ole mitään, jota voitaisiin verrata rauhallisen ilon ja ehdottoman onnen tilaan, joka ympäröi sinua. Ja siinä tilassa voit kyetä lopulta tuntemaan sitä syvää kunnioittavaa kunnioitusta, joka antaa sinulle mahdollisuuden ottaa mitä tahansa vastuuta ja koettelemuksia, jos se on Jumalan Pyhä Tahto.

Ei, tällä tunteella ei ole mitään tekemistä orjuuden kanssa. Jokainen orja syvällä sielussaan, vihaa asemaansa ja isäntäänsä. Ja hän ei koskaan menetä toivoa vapaudesta. Nöyryytesi tulee täydestä vapauden tunteesta, äärettömästä vapaudesta. Tunnet, että sinulla alkaa todellinen vapaus yksilönä vasta silloin kun astut täydelliseen kuuliaisuuteen Jumalalliseen lakiin, joka on olemassa tässä Universumissa. Sinä noudatat Korkeinta Lakia, ja samalla saavutat rajoittamattoman vapauden toimia tämän Lain rajoissa.

Sinusta näyttää, että sanani sisältävät jonkin sisäisen ristiriidan. En kiirehdi sinua tai pakota sinua hyväksymään sanojani absoluuttisena Totuutena. Ainoastaan ajattele vain sanojani. Analysoi sitä, mitä sinulla on maailmassasi ja kiintymyksiäsi, joita sinulla on maailman asioihin. Yritä ymmärtää, että,  itse asiassa sinulla on orjuudellinen riippuvuus maailmasi asioihin. Te olette sellaisessa riippuvuudessa, että tosiasiassa olette asioidenne orjia ja sen seurauksena orjia maailmanne olosuhteisiin. Ennemmin tai myöhemmin kohtaatte kysymyksen, minkä vapauden valitsette: todellinen vapauden, Jumalallinen vapauden, joka vapauttaa sinut orjallisesta riippuvaisuudesta maailmanne asioihin, tai haluatko yhä silti mieluummin pysyä illusorisessa vapaudessa vain yhdellä synnynnäisellä  ominaisuudella – vapaudella jättää huomiotta Lakia, joka on olemassa tässä Universumissa. 

Mieti ja arvioi, mitä sinulla on nyt ja mitä sinulla voi olla, jos vain ilmaisisit toiveesi ja ottaisit egostasi vapautumisen polun, ottaisit Vihkimyksien Polun, jota sinulle ovat määränneet kaikki profeetat ja kaikkien uskontojen perustajat, jotka koskaan ovat olleet olemassa Maassa.

Niin vääristyneiksi kuin nuo uskonnot myöhemmin tulivatkin innokkaiden seuraajiensa kautta, Jumalallisen nöyryyden tärkeintä ominaislaatua ei voitu vetää pois ja hävittää pyhistä kirjoista. Ainoa asia, joka saattoi tapahtua ja todella tapahtui, oli se, että ihmiset, jotka käyttivät väärin oikeutta puhua Jumalan puolesta, alkoivat vaatia tottelaisuuden noudattammista olemassa olevien Kirkkojen ja ihmisen luomien uskontojen lakeja kohtaan Jumalallisen nöyryyden sijaan  ja kuuliaisuuden sijaan Jumalan Tahtoon.

Muistatte, että olemme kertoneet teille, että mikä tahansa ominaisuus ja olosuhde mikä on olemassa maailmassanne, voidaan vääristää ja omata kaksinaisluonteen. Tänään olemme koskettaneet nöyryyden ominaisuutta sen todellisessa merkityksessä ja tämän ominaisuuden vääristymää suhteessa maallisiin johtajiin. 

Siksi aina, kun mietit mitä tahansa ominaislaatua, yritä analysoida, missä määrin tämä laatu, joka on maailmassasi, vastaa sen Jumalallista luonnetta. Ja jos ajattelet ja analysoit jokaista elämässänne olevan laadun vastaavuutta Jumalalliseen malliin  ja poistat ja leikkaat pois kaiken, mikä ei ole Jumalasta, ja kaiken sen, mikä on kiinnittynyt tähän Jumalalliseen laatuun ja vääristänyt sen, voit päästä täydellisyyteen poistamalla kaiken hyödyttömän ja pitämällä vain Jumalallisen kaikessa, joka ympäröi sinua.

Tämä prosessi ei kestä yhtä tai useampaa elämää. Tämä johtuu siitä, että kaikki maapallolla olemassaolosi kerrat, kaikki tuhannet ja miljoonat sinun inkarnaatiosi, on tarkoitettu vain erottamaan ja jakamaan sisälläsi kaikkea, mikä on Jumalasta kaikesta siitä, mikä on ihmisen tietoisuutesi luomia asioista. Olette samanlaisia kuin Jumalat, ja aivan kuten Jumala, joka loi maailmankaikkeuden, sinä luot sinun maailmasi illuusion  vapaan tahtosi ja tietoisuutesi avulla. Mutta myöhemmin käännekohta tulee, lähtökohta, että illuusion on taituttava. Tietoisuudessasi nouset tasolle, jossa ymmärrät sinun Jumalallisen tarkoituksesi, ja aloitat tietoisuudessasi prosessin erottaa todellisen epätodesta, Jumalallisen  illuusiosta.

Olen osoittanut sinulle esimerkillä Jumalallisen nöyryyden laadun ja sen inhimillisen vastineen. Samalla tavalla voit ottaa ja analysoida muita ihmisen ominaisuuksia: rakkautta, omistautumista, täydellisyyttä ja uskoa. Jokaisessa laadussa, kuten ymmärrätte, on Jumalan alkuperä ja illusorinen lisäaine.

Tietoisuutenne avulla voitte aloittaa Jumalallisen tunnistamisprosessin ja erottaa  Jumalallisen illuusioista.

Tällä tavoin teistä tulee kanssa-luojia Jumalalle.  Ja tällä tavalla kykenette luomaan Jumalallisen todellisuuden  ympärillenne

Joten älkää lykätkö; aloita perustavan laatuinen ennakolta määrätty päämäärä  ja erota todellinen epätodellisesta mielessäsi ja sydämmessäsi.

Uskallan vakuuttaa sinulle, että tämä on paljon viihdyttävämpi asia kuin mikään teidän ihmisasianne. Ja mikä on tärkeintä, mitä tahansa ihmisen asiaa voidaan arvioida Jumalallisen ja ihmisen sisäisestä yhdistämisen näkökulmasta. Ja mitä korkeamman kehitystason henkilö saavuttaa tietoisuudessaan, sitä enemmän hän pystyy erottamaan hienojakoisemmat puolet toiminnassaan, jotka erottavat todellisuuden illuusiosta.

Sinä kirjaimellisesti otat pois illuusion kerros kerrokselta; ja nämä kerrokset tulevat ohuemmiksi jokaisella uudella askeleella kohti todellisuutta.

Tänään olemme puhuneet nöyryydestä, ja olemme puhuneet vapaudesta ja mistä tahansa ominaisuudesta maailmassasi, jolle sinun pitäisi kohdentaa Jumalallista tunnustelua.

Tämä on Jumalan ihme ja ennalta määrätty päämäärää, jota sinun pitäisi seurata.

Jätän nyt sinut yksin ajatuksiesi kanssa.

MINÄ OLEN Surya ja tulin opettamaan sinulle Ikuista Lakia.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina