Opetus maapallon ulkopuolisista sivilisaatioista

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetus maapallon ulkopuolisista sivilisaatioista


Opetus maapallon ulkopuolisista sivilisaatioista

Rakastettu Zarathustra, 21. huhtikuuta 2006

MINÄ OLEN Zarathustra, joka on tullut luoksesi meidän Lähettiläämme kautta. Olen tullut antamaan vielä yhden lyhyen Opetuksen, jonka toivon, tulee olemaan  varsin hyödyllinen sinulle evoluutiokehityksesi tässä vaiheessa.

Kun sivilisaationne on aloittanut ylösnousemus syklin nyt ja on nousevassa spiraalissa, mikä tahansa opetus, joka on jo annettu aikaisemmin, tulisi ymmärtää uudella tavalla. Riippumatta siitä, mitä uusia opetuksia saatte muiden lähteiden ja kanavien kautta, minun on annettava pieni selitys siitä tosiasiasta, että maailmankaikkeudessa on useita erilaisia hierarkioita, jotka seuraavat omaa tietään. Ja monet näistä hierarkioista liittyvät hierarkiaan, johon minä kuulun ja jota Lähettiläämme edustaa maapallolla. Toiset hierarkiat ovat joillakin muilla kehitystasoilla, ja niillä on toinen rakenne ja ne toteuttavat muita tehtäviä.

On joitakin näiden hierarkioiden joukossa, joiden kanssa teemme yhteistyötä, on myös muita hierarkioita, joiden kanssa emme tee mitään sopimuksia. He toimivat omien lakiensa mukaisesti. Teidän on vaikea ymmärtää tätä tilannetta nyt, koska kaikki, mitä olemme kertoneet teille ennen tätä hetkeä, on liittynyt tämän Maailmankaikkeuden yhtenäiseen Lakiin ja alemman kuuliaisuudesta korkeammalle.

Nyt saatte tämän informaation ja se eroaa hieman aikaisemmin saamastanne informaatiosta.  Minun täytyy kuitenkin huomauttaa, että todellakin, kaikki noudattavat Suurta Lakia, joka toimii tässä maailmankaikkeudessa. Kuitenkin, itse asiassa tämä Laki itsessään toimii valikoivasti, ja se on taitettu eri tavalla maailmankaikkeuden eri kohdissa. Se on samanlaista kuin se, että on olemassa eri maita ja riippumatta siitä, että fyysiset ja matemaattiset lait toimivat kaikissa maissa, samanaikaisesti kussakin maassa on tiettyjä valtion lakeja. Kuten monet valtiot, jotka voivat elää ja tuntea vihamielisyyttä toisiaan kohtaan, on myös olemassa toisia valtioita, jotka ovat ystävällisiä toisilleen, ja niiden kehitys on perustunut ystävyydelle ja yhteistyölle monien vuosisatojen ajan.

Jos palaamme meidän maailmankaikkeuteen, sinun pitäisi ymmärtää, että kaikki maailmankaikkeudessa on paljon monimuotoisempaa kuin kaikki, mitä on planeetta Maassa. Kun ylität tietyn planeetan rajat tietoisuudessasi, ymmärrät, että maailmankaikkeudessa on muitakin sivilisaatioita, jotka voivat olla pohjimmiltaan muodostettuja muilla periaatteilla. Ja huolimatta siitä, että tämän maailmankaikkeuden yleinen Laki toimii näissä sivilisaatioissa, heillä on edelleen muita kehitysperiaatteita, ja jopa näiden olentojen luonne, jotka asuttavat toisia maailman järjestelmiä saattaa poiketa paljon sinun luonteeltasi.

Jokaisen sivilisaation kehityksessä on hetki, kun se alkaa vuorovaikutuksen muiden maailmankaikkeudessa asuvien sivilisaatioiden kanssa. Tämä prosessi on samanlainen kuin se, että jossain vaiheessa jotkut heimot, jotka ovat eläneet rauhanomaisesti, yhtäkkiä, jossakin kehitysvaiheessaan, havaitsevat, että on olemassa toisia heimoja, joka evät ole kovin kaukana heistä, ja joilla on muitakin lakeja ja tapoja.

Nyt kun tulet toiseen maahan, kaikki on mielenkiintoista sinulle: kyseisen maan lait ja tavat, ihmisten käytös ja heidän näkemyksensä ympäröivästä todellisuudesta. Kun tapaat muita sivilisaatioita muista maailman järjestelmistä, molemminpuolinen kiinnostus näkyy samalla tavalla. Kaikki tämä tapahtuu tietyssä kehitysvaiheessa missä tahansa sivilisaatiossa.

Minun opetukseni pääasia tänään on antaa sinulle ymmärrystä siitä, että Maan päällä olevat sivilisaatiot ovat aina tavanneet muita kehittyneempiä sivilisaatioita koko Maa planeetan kehityshistorian aikana. Ja huolimatta siitä, että universumissa on ja vallitsee laki, jonka mukaan mikään sivilisaatio ei voi vahingoittaa toista sivilisaatiota, on aina ollut hetkiä, jolloin tuo laki rikkoutui. On kuitenkin olemassa Korkeampia olentoja, joilla on mahdollisuus puuttua ja säädellä mitä tahansa mahdollista erimielisyyden aiheita, jotka ilmaantuvat. 

Nyt kun ihmiskunta kokonaisuudessaan siirtyy uudelle kehitystasolleen, monet sellaisten maailman järjestelmien sivilisaatiot, jotka ovat kauan sitten ylittäneet ohi Maassa olevan sivilisaation tason, mutta joilla on hieman erilainen kehityssuunta kuin Maalla, yrittävät tulla ja tehdä yhteyttä telluriaanien(*) kanssa. Joten sinun pitäisi olla valmis odottamattomiin tilanteisiin, jotka saattavat tapahtua elämässäsi. Mutta, jopa tässä tilanteessa, kuten missä tahansa muussa tilanteessa, vetovoiman laki värähtelyjen mukaan on voimassa. Jos olet innokas maapallon ulkopuolisista sivilisaatioista ja he vievät liikaa tilaa tietoisuudessasi, niin voidaan sanoa, että on olemassa suuri todennäköisyys, että tulet tapaamaan näiden sivilisaatioiden edustajia. Kuitenkin, jos maapallon ulkopuolisiin sivilisaatioihin liittyvät ongelmat eivät häiritse sinua, saatat ohittaa minkä tahansa maapallon ulkopuolisen objektin, huomaamatta sitä

Sinun ei pitäisi pelätä mitään. Kuitenkin, sinun pitäisi aina muistaa, etteivät kaikki maapallon ulkopuoliset sivilisaatiot ilmaise ystävällisyyttä tellurilaisille(*). Ja jos sinulla on epäilyksiä jonkinlaisesta tilanteesta ja et tiedä, miten reagoida, muista, että on olemassa Korkeampia Mestareita, joita pyydetään auttamaan ja suojelemaan sinua kaikissa tällaisissa tilanteissa. Ei kaikki maailmankaikkeudessa voi olla ulkoiselle tietoisuudelle ymmärrettävää ja sen ulottuvilla. Mutta on parempi, jos olet valmis odottamattomiin tilanteisiin ja kohtaamisiin. Siksi pidän velvollisuuteni antaa sinulle tämän lyhyen Opetus maapallon ulkopuolisista sivilisaatioista.

Pääsääntöisesti kaikki menneisyyden uskonnolliset järjestelmät suhtautuivat kielteisesti ulkopuolisten sivilisaatioiden tunkeutumisiin ja julistivat muukalaiset demoneiksi ja paholaisiksi. Näitä “ei-aina ymmärrettäviä” ilmiöitä oli mahdotonta ottaa eri tavoin huomioon olemassa olevissa uskonnollisissa rajoissa ja rajoituksissa. Nyt monet uskonnolliset järjestelmät opettavat, että kaikki maapallon ulkopuoliset tunkeutumiset ovat paholaisen ja hänen apuriensa työtä.

Toistan vielä kerran, että tällaiset yhteydet tulevat väistämättömiksi tietyssä inhimillisen kehityksen vaiheessa. Ja koska monet maapallon ulkopuoliset sivilisaatiot eroavat liian paljon Maassa olevasta sivilisaatiosta, ne voidaan kokea vihamielisiksi tietoisuutenne kautta.

Olette siirtymässä uuteen kehitystasoon tietoisuudessanne, joten asenne ongelmaa maapallon ulkopuolisiin sivilisaatioihin ei voida jättää huomioimatta. Sinun tulisi aina muistaa, että Ylösnousseet Mestarit ovat lähimmät olennot teille tässä universumissa heidän kehitystasonsa ja värähtelynsä mukaan. Lisäksi monien Ylösnousseiden Mestarien partikkelit ovat inkarnoituneina, ja tästä seurauksena,  monet Ylösnousseet Mestarit pysyttelevät teidän keskellänne. Teillä on Ylösnousseiden Mestarien hiukkaset Korkeammassa Itsessänne. Siksi suosittelen, ettette kiinnitä liian paljon huomiota Maan ulkopuolisiin sivilisaatioihin ja suhteisiin heidän kanssaan, ennen kuin tietoisuutenne on valmis huomattavassa asteessa. Kun tietoisuutenne saa enemmän tietoa näistä sivilisaatioista, voitte nähdä tapahtuvat tilanteet oikeassa perspektiivissä ja tehdä asianmukaisia päätöksiä vaikeissa tilanteissa.

Nyt annan teille vielä yhden neuvon. Niin pian kun kohtaat hämmentävän tilanteen, kutsu välittömästi Ylösnousseita Mestareita, joita tiedät. Pyydä Jeesusta, profeetta Muhammedia, Arkkienkeli Mikaelia, Vapauden Jumalatarta Liberty’á , Sanat Kumaraa, minua tai muita Mestareita ja pyydä heidän apua ja tukea tilanteessa, jossa olet.

Voit lausua kutsun ääneen tai mielessäsi, tai voit myös määrittää ongelmasi kirjallisesti ja polttaa kirjeen, jossa on pyyntösi. Sinun tulisi aina tietää, että kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään, kaikkiin kutsuihisi vastataan. Ja älä koskaan missään olosuhteissa tunne pelkoa missään tilanteessa, jonka kohtaat. Pelon värähtelyt lamauttavat tahtosi ja yhteytesi Korkeampaan Itseesi.

Tänään olen antanut teille ääriviivat Opetuksesta, joka koskee asennetta Maan ulkopuolisiin sivilisaatioihin, ja toivon, että nämä ohjeet auttavat teitä elämänne tässä vaiheessa.

MINÄ OLEN Zarathustra, Rakkaudella teille.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina

*) maan asukkaiden