Suojeluksesta liittyen ei-aineellisen maailman alempiin tasoihin  

      Kommentit pois päältä artikkelissa Suojeluksesta liittyen ei-aineellisen maailman alempiin tasoihin  


Suojeluksesta liittyen ei-aineellisen maailman alempiin tasoihin  

Pyhä Arkkienkeli Mikael, 28. kesäkuuta 2007

MINÄ OLEN Pyhä Arkkienkeli Mikael ja olen tullut tänne tänään.
Olen tullut  suojeluksen Sinisen Liekin Legioonieni kanssa. Olen tullut kertomaan teille, että huolimatta Maahan muodostuneen tilanteen koko monimutkaisuudesta ja ennakoimattomuudesta, me  jatkamme palveluamme ja  kannamme vastuumme suojellen jokaista joka kääntyy puoleemme apua ja suojelusta varten.

Minun täytyy kertoa teille, että aika on erilainen kuin menneinä aikoina. Menneisyydessä oli myös hetkiä, kun hienovarainen taso ja erityisesti  astraalitason alimmat tasot lähestyivät Maapalloa, mutta nyt maailmojen välinen läheisyys johtuu evoluutiokehityksen kulusta.

Korkeammat tasot ovat selvitetty ja puhdistettu,  epätavalliset tunkeutumiset on poistettu niistä, ja kaikki ne, jotka ovat epäystävällisiä Maan kehityksen suhteen ja jotka eivät halua tehdä yhteistyötä kanssamme, Ylösnousseiden Mestareiden kanssa, ovat painautuneet lähellä Maan fyysistä tasoa. Tämän vuoksi ei-kaikista-parhaat aineettoman tasojen kerrosten vaikutus Maan asukkaisiin on kasvamassa tällä hetkellä.

Tämä kehitysvaihe on luonnollinen, ja sinun on opittava elämään olosuhteissa, joissa astraalitaso ja mentaalitason alimmat kerrokset ovat lähestymässä. Näissä kerroksissa ihmiskunnan ei-parhaat saavutukset ovat tiivistyneinä. Monet ihmis-sukupolvet loivat alhaisen laatuisia kuvia ja ajatuksia ja nyt te olette pakotettuja kohtaamaan omat luomuksenne.  Se on samanlainen kuin taistelu, jossa kohtaatte paitsi oman epä-todellisen osanne,  mutta myös sen osan epä-todellisen ihmiskunnan kollektiivisesta alitajunnasta, jota ihmisten monet sukupolvet ovat luoneet.

Maailmat ovat tulleet lähelle toisiaan, ja karma voidaan työstää pois vain teidän avullanne.  Teidän on nyt työstettävä pois negatiivisen energian olemassa olevat klusterit. On yksilöitä, jotka ovat puhdistaneet auransa ja chakransa siinä määrin, että ne kykenevät antamaan paljon valoa kiinteään, fyysiseen maailmaan, ja kun tämä Valo viertaa maailmaanne, se voi palvella poistaen pimeyttä, joka on kertynyt ei-aineellisille tasoille lähelle Maata. 

Kun kehosi värähtelyt tulevat paljon korkeammiksi kuin ihmiskunnan enemmistön keskimääräiset värähtelyt, tulet kykeneväksi tuntemaan astraalitasoa ja sen asukkaita. Ne ihmiset, jotka eivät ole saavuttaneet huomattavaa edistystä neljän alemman kehonsa puhdistamisessa, elävät edelleen fyysisessä maailmassa eivätkä tunne ei- aineellista hienompaa tasoa.

Teidän ajallanne on olemassa paikkoja, joissa maailmat lähestyvät läheisesti toisiaan ja tunkeutuvat toisiinsa. Kaikki ihmisyksilöt eivät voi kokea tuntien hienovaraisia tasoa; kuitenkin, voidaksenne jatkaa eteenpäin evoluution kehityksen tiellä, on välttämätöntä, että tiedät erityisen turvallisuustekniikan  ollessasi kosketuksissa  hienovaraisen maailman alimpien kerrosten, astraali- ja mentaali tasojen alimpien kerrosten kanssa.

On aikoja, jolloin näiden tasojen olentoja tulee näkyviksi tai konkreettisiksi herkimmille ihmisille. Saatat tuntea kohtuutonta ahdistusta tai unettomuutta; saatat nähdä liikkuvia hahmoja, väriltään likaisen harmaata silmäkulmasi näkökentässä. Sinun pitäisi tietää, että astraalitason yksikään asukas ja astraalitason energia eivät voi vahingoittaa sinua, kun olet varma omasta voittamattomuudestasi ja suojeluksestasi. Siksi sinun täytyy oppia olemaan tuntematta pelkoa, riippumatta siitä, missä tilanteessa olet ja mitä tahansa tunnet. Vain epätäydellisyytesi voi saada aikaan astraalitason hyökkäyksen ja aiheuttaa vahinkoa sinulle.

Kun pidät tietoisuutesi keskittyneenä Jumalalliseen maailmaan ja kokiessasi voittamattomuuden tunteen, sinulla ei ole mitään pelättävää. Useimmat astraalitason asukkaat vapisevat chakrojesi tulisen valon kaltaisuutta. Te olette vaaran lähde heille, ja tosiasiallisesti ne teistä, jotka antavat tulta fyysiseen maailmaanne, voivat puhdistaa astraalitasoa Kundaliinin tulella tai Kundaliinin miekalla. Kundaliini-energioiden tiedostamaton nousu neutraloi astraalitason asukkaiden laumoja.

Olette voittamattomia astraalitasolle. Kuitenkin, jos sallitte epätäydellisiä tiloja, kuten surun, melankolian, pelon, vihan tai vihamielisyyden tietoisuuteenne, niin värähtelynne alenevat ja teistä tulee haavoittuvia astraalitasolle. Siksi me tulemme uudestaan ja uudestaan ja pyydämme teitä kiinnittämään huomiotanne tietoisuutenne hygieniaan ja puhdistamaan sen kaikesta matalasta värähtelystä ja kaikesta, joka on ristiriidassa Jumalallisen maailman kanssa.

Jokainen teistä on vastuussa omasta tietoisuuden tilastaan. On joitakin ihmisiä, jotka eivät ymmärrä Opetusta, jota annamme. Monet tuntevat ärtymystä, lukiessaan viestejämme. Tämä osoittaa vain, että heidän värähtelynsä ja tietoisuutensa taso ovat riittämättömiä hyväksymään meidän antamiamme Opetuksia, jotka annamme Lähettiläämme kautta. Sinun pitäisi ymmärtää, että maailmassasi on monia tietoisuuden kehitystasoja. On henkilöitä, jotka eivät itsepäisesti halua kehittyä, ja he menettävät yhden kosmisen mahdollisuuden toisensa jälkeen.

Nyt on tullut aika, jolloin laajemman tietoisuuden omaavien ihmisten on yhdistettävä, voidakseen  kehittää uusia moraalisuuden malleja. Muistatte, mitä Raamattu sanoo Sodomasta ja Gomorrasta. Oli aina ihmisiä, joilla oli korkeampi tietoisuus, ja aina oli ihmisiä, jotka eivät halunneet seurata Jumalallisia käyttäytymismalleja. Raamatusta tiedätte hyvin, miten kaikki päättyi. [1] Siksi se,  mitä me opetamme, koskee jokaista, joka nyt asuu Maan päällä. Ne, jotka ymmärtävät Opetuksemme ja seuraavat sitä, ovat onnellisia. Olette huomanneet, että vältämme tarkoituksellisesti kaikkea uskonnollisuutta, mitä tahansa  uskonnollisia dogmeja ja sääntöjä. Tehtävänämme on antaa sinulle uusi moraalilain malli, ja jos seuraat sitä, voit siirtyä uuteen todellisuuteen.

Minun enkelini ja minä olemme aina palveluksessanne, etenkin elämäsi vaikeina hetkinä, kun menetät kontrollin itsesi yli  ja tulet haavoittuviksi pimeille voimille. Voit aina kääntyä meidän puoleemme avun saamiksesi. Koko legioona minun suojelusenkeleitäni ovat valmiita antamaan sinulle apua ja suojelusta 24 tuntia vuorokaudessa. Älä epäröi kysyä meiltä apua; meidän velvollisuutemme ja sitoumuksemme on auttaa ihmiskuntaa. Emme voi alkaa täyttää tehtäväämme, ennen kuin kutsut meitä; kuitenkin, sinun kutsusi saa meidät vastaamaan  ja tulemaan avuksesi vaikeassa tilanteessa. 

Nyt haluaisin antaa sinulle lyhyen kutsun, jota voit käyttää missä tahansa kriittisessä tilanteessa:
“ Kaikki Valtiaan Jumalan nimessä, Arkkienkeli Mikael, tule ja auta minua nyt!!!”
Tämän kutsun jälkeen voit kuvata tilanteen, joka vaatii väliintuloa ja apua. Älä pelkää vaivata meitä pyynnöilläsi ja kutsuillasi, sillä meidän tehtävämme on auttaa ihmiskuntaa.

Ja nyt, ennen kuin sanon hyvästit teille, minun on muistutettava teitä jälleen kerran, että paras suojanne on korkea värähtelyn taso. Noudattakaa Mestarien antamia neuvoja, jotta tietoisuutenne pysyisi jatkuvasti korkealla tasolla.

MINÄ OLEN Pyhä Mikael,  Arkkienkeli!

[1] Sodoma ja Gomorra ovat kaksi kaupunkia, joita Raamatussa mainitaan liittyen niiden asukkaidensa äärimmäiseen pahuuteen. Sodoman ja Gomorran tuhoaminen tapahtui sen jälkeen kun Aabraham ei löytänyt edes kymmentä vanhurskasta ihmistä Sodomassa. Genesis-kirjan (19: 24-28) mukaan Jumala kaatoi rikki- ja tulisateen tasangon kaupunkien yli.