Teidän Evoluutionne menestys kauniilla Planeetallanne riippuu Jumalallisen rakkauden laadun kehittymisestä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Teidän Evoluutionne menestys kauniilla Planeetallanne riippuu Jumalallisen rakkauden laadun kehittymisestä


Teidän Evoluutionne menestys kauniilla Planeetallanne riippuu Jumalallisen rakkauden laadun kehittymisestä

Rakastettu Surya, 4. heinäkuuta 2006

MINÄ OLEN Surya, tulen luoksenne tänään. Olen tullut luoksenne Suuresta Keskus-Auringosta avaamaan toisen iankaikkisten Opetuksien sivun Iankaikkisesta Elämästä ja kuoleman poissaolosta. Saattaa vaikuttaa siltä, että käytän erittäin mahtipontista kieltä; se on kuitenkin tavallinen kieli niissä piireissä ja oktaaveissa, joista olen kotoisin. Kielemme ei muistuta teidän kieltänne. Puhumme ajatuksen kielellä, emmekä edes niinkään ajatuskielellä kuin energian kielellä. Vaihtamme energioita, ja se on vastaavaa kun te vaihdatte Rakkauden tunteitanne. Olen juuri kertonut teille yhden Avaruuden suurimmista salaisuuksista. Kaikki tässä maailmankaikkeudessa perustuu Rakkauden suureen voimaan, ja kaikki, mitä tässä Maailmankaikkeudessa on, on olemassa vain Rakkauden voimasta.

Rakkaus on tämän maailmankaikkeuden ydin. Siten värähtelynne ovat yksinomaan Rakkauden värähtelyjä, kun ne ovat niin lähellä Maailmankaikkeuden värähtelyjä kuin mahdollista. Mitä enemmän pystytte ilmentämään Rakkauden laatua sydämessänne, sitä lähemmäksi pääsette oikeaan todellisuuteen ja siirrytte pois fyysisestä illuusiostanne. 

Kuitenkin on suuri ero Rakkauden laadun sävyissä teidän ja meidän maailmassamme. Se, mitä monet teistä tarkoittavat Rakkaudella, ei oikeastaan itse asissa ole Rakkautta ollenkaan. Se tunne, jota joskus kutsutte rakkaudeksi, on yhtä kuin seksuaalinen vaisto tai sukupuoli vaisto, eikä tuolla tunteella ole mitään eroa sille mitä linnuilla ja elämillä on.  Siksi sinun pitäisi miettiä sitä Rakkauden laatua mitä kokette. Todellinen Rakkaus ei liity ollenkaan tiettyyn sukupuoleen tai Rakkauden objektiin.

Se on sisäinen tunne, joka ei ole kiinnity tiettyyn olemukseen tai objektiin; se on Rakkautta kaikkia kohtaan, koko luomakuntaa kohtaan, koko Elämää ja koko Maailmankaikkeutta kohtaan. Monet teistä, ollessanne luonnossa, voitte nostaa värähtelyänne siihen, mikä on todellinen Rakkauden tunne. Mutta Rakkauden voima ja täytteys voivat olla vieläkin voimakkaampia. 

Fyysiset kehonne eivät yksinkertaisesti voi kokea ylempiä ja hienompia ilmentymiä tämän Rakkauden hämmästyttävästä laadusta. Jokainen teistä osoittaa rakkautta omalla tavallaan, ja jokaisella teistä on oma  yksilöllisen synnynnäinen ja persoonallinen ymmärrys rakkauden laadusta. Luomisen alussa Jumala jakoi rakkautensa äärettömään määrään osia, ja jokainen teistä, olemalla osa Jumalaa, sai oman pienen osan Rakkaudesta. Nyt teillä on mahdollisuus kokea tuo Rakkaus ja jalostaa sitä.

Siksi teidän on päästävä eroon kaikesta elämässänne, joka estää Rakkauden tunteen kasvua. Tarkkailkaa elämäänne huolellisesti ja yrittäkää jäljittää ne tilat, jotka koette kaikista useimmin. Tulette olemaan yllättyneitä, siitä, että tuskin koskaan koette Rakkauden tunnetta, joka on ominaista koko luomakunnalle, todellista Rakkauden tunnetta. Ja jopa silloin, kun aika ensimmäiselle Rakkaudellenne tulee, on hyvin harvoin, että tätä tunnetta eivät väritä omistushalu ja halu omistaa rakkautenne objekti. Siksi evoluutionne  menestys kauniilla planeetallanne riippuu Jumalallisen rakkauden laadun kehittymisestä teissä.

Siksi olen tullut tänään antamaan teille tämän Viestin, joka perustuu suureen Rakkauden tunteeseen Maan ihmiskuntaa kohtaan.

Jos Ylösnousseilla Mestareilla ja minulla ei olisi tätä ehdottoman, täydellisen Rakkauden tunnetta sisällämme, tuskin voisimme tulla ja välittää teistä ja huolehtia teistä ja tulisimme antamaan Opetuksiamme ja ohjeitamme koko materiaalisen universumien kehitys syklin aikana. 

Tiedämme hyvin, että riippumatta siitä, kuinka vastustatte, teillä ei ole valinnanmahdollisuutta, ja ennemmin tai myöhemmin  tulette seuraamaan Polkua, jonka tämän Universumin Suuri Luoja suunnitteli teille.

Tämä polku on korkeimman Rakkauden ja korkeimman autuuden polku. Kaikki se, mikä erottaa teidät kyseisestä tilasta, hylätään asteittain ja sen on poistuttava tietoisuudestanne ja elämästänne. Sellainen on Laki. Teidän on tehtävä oma valintanne ja noudatettava tätä Lakia – korkeimman ja ehdottoman Rakkauden Lakia.

Nyt teidän on vaikeaa uskoa, että kaikki ympärillänne on vain ei-jumalallisen tunteen manifestaatiota. Kyllä, kaikki mitä olette luonneet, joka ei perustu suureen Rakkauden tunteeseen, tulee katoaa ajan kuluessa ja lakkaa olemasta. Jäljelle jää vain se, mikä on täydellistä Jumalassa, mikä on ensisijaisesti Jumalallisen ehdottoman Rakkauden tunne, jota ei ole ihmisten tietoisuuden peittämää.

Olen erittäin iloinen voidessani antaa teille tämän Opetuksen tänään. On ilo puhua Rakkaudesta ja tuntea Rakkautta teitä kohtaan, Maan lapset. Et voi edes kuvitella kuinka onnellinen minä olen.

Nyt haluaisin sanoa muutaman sanan liittyen tulevaisuuden suunnitelmaamme. Nämä suunnitelmat eivät eroa kaikesta, mitä olette jo kuulleet. Me jatkamme Maan ihmiskunnan vetämistä evoluution tasolle, joka sen täytyy saavuttaa, mutta jota se yhä pyrkii saavuttamaan. Voi vaikuttaa siltä, että olette saavuttaneet suuria saavutuksia, mutta kaikki saavutuksenne ovat ohjattu illuusion moninkertaistamiseen. Nykyisessä vaiheessa teiltä vaaditaan muita saavutuksia: saavutuksia sisällänne olevien Jumalallisten ominaisuuksien kehittämiseksi, Jumalallinen Rakkaus on tärkein piirre. On kuitenkin muitakin ominaisuuksia, jotka teidän on kehitettävä itsessänne. Voidaksenne keskittyä todellisiin sisäisiin saavutuksiin, teidän tulisi kääntyä ja katsoa itsenne sisälle. Tämä on täsmälleen se polku, jota me opetamme, mystikoiden polku, joka johtaa teidät Lähteeseenne.

Mutta voidaksenne seurata tätä polkua, teidän on luovuttava kiintymyksistänne maailmaan ja kaikenlaisten tavoitteiden saavuttamiseen maailmassanne. Tämä on erittäin vaikeaa. Voidaksenne saavuttaa sisäisen yhteyden meihin ja Korkeampaan Itseenne, tarvitsette ehdotonta ja absoluuttista Uskoa. Usko ja Rakkaus ovat kaksi sisarta, kaksi rakastavaa sisarta, jotka ovat erottamattomia kautta iankaikkisuuden. On myös Toivo. Pelkkä Toivo voi laajentaa tietoisuuttanne, kun näyttää siltä, ​​ettei elämän myrskyjen umpikujasta ja häiriöistä ole pääsyä ulos.

Sen vuoksi tulemme pitämään teitä sopusoinnussa Korkeamman todellisuuden kanssa ja antamaan teille toivoa huomisesta, joka tulee olemaan epäilemättä parempi kuin tämä päivä. Sellainen on tämän maailmankaikkeuden Laki. Jokaisella evoluutiojaksolla pääsette lähemmäksi Jumalallista Todellisuutta ja siitä tulee teille helpompaa. Ajan kuluessa tietoisuus tästä todellisuudesta astuu teille ja onnellisuus tulee virtaamaan ylitsemme eikä koskaan enää jätä teitä. Tietoisuutenne ilta hämärä on loppumassa. Uusi aamunkoitto ja herääminen uuteen todellisuuteen ovat edessänne.

Olen iloinen voidessani ilmoittaa uuden todellisuuden tulosta, uuden todellisuuden Auringosta maailmaanne.

MINÄ OLEN Surya, tulen luoksenne suurella Rakkauden tunteella! 

© Lähettiläs Tatyana Mickushina