Tietoisuutenne määräytyy niiden Jumalallisten ominaisuuksien perusteella, jotka saavutatte Polulla

      Kommentit pois päältä artikkelissa Tietoisuutenne määräytyy niiden Jumalallisten ominaisuuksien perusteella, jotka saavutatte Polulla


Tietoisuutenne määräytyy niiden Jumalallisten ominaisuuksien perusteella, jotka saavutatte Polulla

Rakastettu Suuri Jumalallinen Ohjaaja, 2. heinäkuuta 2006

MINÄ OLEN Suuri Jumalallinen Ohjaaja, tulen tänään luoksenne Lähettiläämme kautta. Olen tullut kiinnittämään huomiotanne tämän hetken informaatioon liityen juuri päättyneeseen Karmallisen Neuvoston istuntoon. Tällä kertalla osallistuimme tähän istuntoon korkealla innostuksella, koska muutokset,  joita olemme odottaneet, ovat alkaneet toteutua. Muutosnopeus on jopa ylittänyt odotuksemme. Eivät kaikki, ja kaukana siitä, ole hyväksyneet Lähettilästämme ja hänen kauttaan antamiamme Viestejä, mutta on jo olemassa riittävä määrä ihmisiä, jotka ovat alkaneet lukea Viestejämme ja ryhtyneet työskentelemään itsensä, ajatustensa ja tunteidensa suhteen, niin että muutokset alkavat tapahtua ihmisten tietoisuudessa. Te tiedätte, että kaikki tässä maailmassa määrittyy tietoisuutenne avulla, tietoisuutenne tason kautta, jonka pystytte saavuttamaan ja ylläpitämään päivittäisellä kovalla työllä.

Meidän tehtävämme Ylösnousseina Mestareina on ohjata kehitystänne ja auttaa varmistamaan, ettette ylitä teille annettua evoluutiokäytävän rajaa. Nyt olemme iloisia voidessamme todeta, että olette siirtyneet pois evoluutiokäytävän rajalta, mikä voisi johtaa katastrofiin, vaikka tapahtuisi vielä yksi pienikin poikkeama asetetusta evoluution kurssista. Olemme saavuttaneet vakaan ja tasapainoisen tilan. Ihmiskunta on valmis jatkamaan evoluutiotaan tässä tilassa, ja pystymme ohjaamaan ihmiskuntaa ja koordinoimaan kehittyneimpien yksilöiden luovia ponnisteluja. Onneksi näitä yksilöitä on yhä enemmän. Monet teistä, jotka olette löytäneet Polun ja Opetuksen uudelleen, pystytte tekemään suuria asioita. Ette ymmärrä hartioillanne olevaa työtä ja vastuuta. Teiltä ei kuitenkaan vaadita paljon. Teidän on vain muistettava joka päivä, ettette ole vain fyysinen kehonne, jonka heijastuksen näette peilissä.

Elämänne ei pääty fyysisen kehon kuolemaan; se jatkuu. Kehitytte yhä menestyksellisemmin jos jatkuvasti identifioitte itsenne, ei fyysisen kehon, vaan kuolemattoman osanne kanssa, ja kun jatkuvasti ajattelette kuinka teidän nykyiset tekonne vaikuttavat tulevaisuuteenne ja seuraavan inkarnaationne olosuhteisiin. Valitettavasti suurin osa ihmiskunnasta ei edelleenkään usko re-inkarnaatioon ja elävät ikään kuin vain kuolema on edessä. Joka kerta kun ajattelette tällä tavalla, rajoitatte mahdollisuuksianne ja menetätte mahdollisuuden olla yhteydessä Korkeampien Oktaavien ja meidän, Ylösnousseiden Mestareiden kanssa. Maailmanne kuuliaisesti seuraa vain tietoisuuttanne. Sen vuoksi teille kerrotaan tietoisuuden laajentamisesta ja kyvystä sallia lisää laajentumista ja laajentua tavanomaisen yhden uskonnon tai yhden maan piirin yli.

Tämän vuoksi haluaisimme, että meidän Lähettiläällämme on mahdollisuus kommunikoida eri uskonnollisten vakaumuksen edustajien kanssa ja eri maiden edustajien kanssa, koska informaatio, jotka voimme antaa hänen kauttaan, riippuu hänen tietoisuutensa laajuudesta. On hyvin harvinaista, että tapaamme välittäjän, joka on niin monipuolinen ja samalla ehdottomasti omistautunut meille, jotta voimme antaa hänen kauttaan sen informaatio määrän, jota ihmiskunta tarvitsee nykyisessä vaiheessa. Mutta enimmäkseen meidän on käytettävä yhteyshenkilöä, jonka pystymme saamaan. Siksi pyydän teitä antamaan kaiken mahdollisen avun Lähettiläällemme, koska emme ehkä saa lähitulevaisuudessa uutta tällaista yhteyshenkilöä, joka voi nostaa tietoisuuden tasonsa työskennelläkseen Veljeskunnan kanssa. Sen tähden, hyväksykää meidän Viestimme kiitollisuudella. Tietoisuutenne tasoa ei määrittele se henkisen tiedon määrä, jonka pystytte antamaan mieleenne. Tietoisuutenne taso määrittyy Polullanne saamienne Jumalallisten ominaisuuksien perusteella, ja omistautuminen, vilpittömyys, epäitsekkyys ja nöyryys ovat tärkeimpiä näiden joukossa.

Ilman näitä ominaisuuksia mitkään henkinen kyvyt ei anna teidän nousta uudelle tietoisuuden tasolle.

Siksi joka kerta kun tulemme, toistamme jatkuvasti Jumalisten ominaisuuksien kehittämisen tärkeyttä teissä. Harras halunne pakottaa teidät hankkimaan niitä, mitkä ovat välttämätöntä kehityksellenne. Siksi harras pyrkimys ja peräänantamattomuus ovat seuraavat ominaisuudet, joita tulette tarvitsemaan.

Miettikää huolellisesti mitä olen sanonut ja vaatimuksia, jotka meidän opetuslapsemme tulisi täyttää. Kuinka monet teistä ovat valmiita ylläpitämään oikeita suuntaviivoja tietoisuudessanne joka päivä? Estävätkö päivittäiset hälinät ja itsellenne asettamanne tavoitteenne palvelustanne maailmassa? Jokainen teistä valitsee uhrauksen laajuuden, jonka voitte tehdä. Mutta voin vakuuttaa teille, että suurin uhraus, jonka voitte tehdä, on täydellinen luopuminen kaikesta, mikä kiinnittää teidät fyysiseen maailmaan, ja saavuttaa tämä vapautumisen tila aineen sidoksesta, joka sallii teidän olla inkarnoitumatta fyysiseen kehoon. 

Siten, on olemassa evoluution tapa kehittyä, jota me opetamme Lähettiläämme kautta, aivan samalla tavalla kuin opetimme tästä Polusta monien muiden Lähettiläiden ja Profeettojen kautta muinaisina aikoina ja myös ei niin kauan sitten. Voitte aina saada yleisiä asioista monissa antamissamme Opetuksissa. Huolimatta vääristymistä, jotka seuraajat esittivät, jotka eivät joko ymmärtäneet Opetuksen ydintä täydellisesti tai tarkoituksella vääristivät Opetusta,  silti opetuksen perusperiaatteet ihmiset, joilla on avoin ja tiedonhaluinen mieli, voivat nähdä, monissa uskonnoissa, elämänkatsomuksissa, ja opeissa. Ristiriitaisuuksia ei ole niiden Opetuksien välillä, joita annamme meidän Lähettiläämme kautta nyt ja niiden perusasioiden välillä, jotka annoimme kaikkien maailman uskontojen perustajien kautta. Yrittäkää oivaltaa yhteiset asiat tietoisuudessanne, ja tulette ymmärtämään, että juuri sama Opetus, jonka annamme nyt, on myös monien dogmien ja sääntöjen takana.  Maailmassa ei ole muuta Opetusta, jonka antaisimme, mutta on monia ihmisiä, jotka yrittävät saada massojenhuomion ja keksivät melko outoja käytäntöjä ja oppeja, ja mikä on vielä enemmän,  yrittävät lisäksi löytää seuraajia.

Siksi teille on erittäin tärkeää nostaa tietoisuutenne tasolle, jossa verho putoaa silmiltänne, ja voitte nähdä jokaisen väärän gurun luonteen ja erottaa, missä on totuus hänen opetuksissaan ja missä räikeä valhe. Siksi emme epäröi toistaa uudestaan ja uudestaan, että tärkein työkalunne, jonka avulla teidän tulisi ohjautua kun toimitte maailmassanne, on sydämenne ja motiivienne vilpittömyys. Jos olette rehellinen, epäitsekäs ja tiedonhaluinen, saat sisäänpääsyn todellisiin lähteisiin ja pystytte sammuttamaan tiedonjanonne painuttamalla huulenne Opetuksiemme viileään, elvyttävään vesikuppiin, jonka aina annamme teille, Maan ihmiset. 

Elämisen monimutkaisuus ajallanne aiheutuu siitä tosiasista, että informaation virrat ovat niin täynnä roskia erilaisista korvikkeista, että kaikki huomionne ja intuitiotanne tarvitaan selvittämään näitä virtoja. Älä koskaan yritä kokeilla kaikkea – voit saada ruoansulatushäiriön.  Ota vain testattua ja korkealaatuista ruokaa, jonka annamme Lähettiläämme ja profeettojemme kautta. Nyt kun sinua on varoitettu, olet täysin vastuussa lukemasi kirjallisuuden valinnasta ja käyttämistäsi lähteistä. Tämä on teidän valintanne ja tulette kantamaan väärän valinnan karmaa. 

Yksi Karmallisen Neuvoston tehtävistä on lievittää karman taakkaa, joka johtuu väärien opetuksien valinnoista, joita päätitte seurata. Väärällä tiellä kulkemisen karman keventämiseksi voitte kääntyä Karmallisen Neuvoston puoleen ja minun puoleeni henkilökohtaisesti ja pyytää luomaan teille sellaisia olosuhteita elämässänne, jolloin voit ymmärtää ja oivaltaa kaikki harhanne ja pystytte tietoisesti voittamaan väärien valintojenne karman elämässänne.

Tänään olemme puhuneet monista asioista, ja toivon, että keskustelu tulee olemaan hyödyllinen teille.

MINÄ OLEN Suuri Jumalallinen Ohjaaja, aina kanssanne!

© Lähettiläs Tatyana Mickushina