Aika toimintaanne on tullut!

      Kommentit pois päältä artikkelissa Aika toimintaanne on tullut!


Aika toimintaanne on tullut!

Lord Shiva,  21. kesäkuuta 2014

MINÄ OLEN Shiva!

Tänään, tänä kesäpäivän tasauksensa olen tullut luoksenne!

Kuten aina, olen järkkymätön ja täynnä päättäväisyyttä.

Minun vaatimuksemme niille, jotka seuraavat meitä, kasvavat päivittäin.

Tämä on aivan selvää. Vain muutama vuosi sitten yritimme opettaa ja opastaa teitä, mutta nyt kun harjoittelun aika on päättynyt; on tullut aika päättäväisiin toimiin.

Ei ole mahdollisuutta saattaa päätökseen koulutustanne enää pitempään

Kerron teille, että tilanne on  tullut yhä kireämmäksi joka päivä ja jopa tunti tunnilta.

Juuri nyt on tullut hetki, jonka vuoksi monet teistä ovat tulleet inkarnaatioon.

Planeetan tasapaino on romahtamisen reunalla.

Rauha maapallolla kirjaimellisesti riippuu hiuskarvan varassa. 

Sen sijaan, että tukevasti seisoisivat Jumalallisen maailman puolella  ja illuusion maailmaa vastaan, monet meidän seuraajistamme päättivät levätä, ikään kuin maailmassa ei tapahtuisi mitään.

Kerron teille, että vastakkaiset voimat tekevät kaikkensa, jotta maapallon evoluutiokehitys tulisi mahdottomaksi.

Kerron teille, että juuri nyt on tullut aika, jolloin sinun on sovellettava kaikkia ponnistelujasi, kaikkia kykyjäsi, lahjakkuuttasi  ja taitojasi palauttamaan sisäinen vallan tasapaino ja saatava kaikki ulkoiseen vastatoimeen ulkoisessa maailmassa.

Teidän täytyy palauttaa Jumalallinen järjestys maailmaanne!

Jos yhä teeskentelette, että mitään ei ole tapahtumassa, jos sivuutatte velvollisuutenne ylläpitää Jumalallisia malleja planeetalla,  silloin menetätte planeettanne – alustan, jolla miljardien sielujen kehittyminen tapahtuu.

Olette vastuussa planeetta Maasta!

Teidän täytyy lopettaa olla tekemättä mitään!

Rauhalliselle opetukselle suunniteltu aika on kulunut loppuun!

Aika päättäväisiin toimiin on tullut!

Osoittakaa mitä olette oppineet  kymmenen vuoden aikana, jolloin  olette olleet koulutuksessa Ylösnousseiden Mestarien ohjauksessa!

Tasapaino planeetalla voitaisiin säilyttää rukousharjoitusten avulla. Pyysin teitä henkilökohtaisesti Lähettiläämme kautta antamaan tämän energian Mestareille rukouksen Hartausharjoitusten aikana tämän vuoden maaliskuun 23. päivänä.

Jos vain kymmenen tuhatta ihmistä olisi tukenut vetoomustani, olisimme voineet muuttaa planeetan tilanteen rauhalliseen suuntaan, jopa kevätpäivän tasauksen päivien aikana.

Emme kuitenkaan voineet löytää edes kahta tuhatta ihmistä rukoilemiseen.

Ensinnäkin, kaikki negatiiviset ilmentymät, jotka muodostuvat hienovaraisessa tasossa, voidaan neutraloida rukousten avulla. Mutta sitten tulee hetki, jolloin negatiiviset energiat alkavat saostua fyysisellä tasolla. Tällä hetkellä ei ainoastaan rukoustyötä teiltä tarvita mutta myös teidän työtänne fyysisessä tasossa.

Negatiivisten energioiden karkottaminen on luotava jokaisessa olemassaolon tasossa!

Muistutan teitä Laista. Kun ihmiskunnan Suuret Mestarit tulevat antamaan Opetuksen inkarnoituneelle ihmiskunnalle, he tekevät aina tämän ennen kuin globaaliset negatiiviset prosessit ovat tapahtumassa Maassa. 

Annamme ihmiskunnalle aina mahdollisuuden kulkea helpointa polkua muuttamalla omaa tietoisuuttaan.

Annamme Opetuksen, jolla riittävällä määrällä inkarnoituneilla yksilöillä on mahdollisuus muuttaa tietoisuutensa muutamassa vuodessa. 

Me kuluttamme suuren määrän Jumalallista energiaa välittäessämme Viestimme maailmaanne.

Kuitenkin hetki tulee, jolloin ihmiskunta kieltäytyy kulkemasta pitkin kuninkaallista tietä.

Yhä useammat yksilöt, joihin olimme asettaneet toiveet,  ovat tulleet houkutelluksi  illuusion taikaan ja jättävät Polun.

Hetki on tullut.

Kun ihmiskunta tekee kollektiivisen valinnan olla etenemättä helpoimmassa suunnassa muuttamalla tietoisuuttaan, Karman Laki astuu voimaan.

Mitä tahansa karmaa voidaan pehmentää ajatuksen ja tunteiden tasolla. Tätä varten sinun pitäisi tunnustaa virheesi ja osoittaa parannusta.

Kun helpompi polku hylätään, karman vapautuminen alkaa fyysisestä tasosta. Ja ajoittain se tapahtuu intensiivisemmin kuin tavallisesti.

Joka kerta ennen toista maailmansotaa saamme tämän Maailmankaikkeuden Korkeimman Neuvoston suostumuksen ja saamme erivapautus meidän Opetuksiemme lähettämiseen. Teemme tämän toivoen, että ihmiskunta suostuu seuraamaan tietoisuutensa muuttamisen polkua.

Kuitenkin meidän yrityksemme epäonnistuu joka kerta, emmekä voi saavuttaa ja vakuuttaa tarvittavaa määrää inkarnoituneita yksilöitä seuraamaan Polkua, jonka olemme osoittaneet.

Karman toteuttaminen seuraa aina hylkäämistä.

Minun täytyy kertoa teille, että on mahdollista päästä takaisin helpompaan polkuun milloin tahansa. Minun täytyy myös kertoa teille, että sodat, katastrofit ja luonnonkatastrofit eivät ole Jumalan rangaistusta.

Kaikki nämä tapaukset syntyvät nyt inkarnoituneiden ihmisten tietoisuudesta. Niinpä rangaistus, seuraamuksen seurauksena seuraa väistämättä sitä syytä, joka on luonut sen.

Muutos  ihmisten tietoisuudessa tapahtuu joka tapauksessa. Se on yhtä väistämätöntä kuin auringonnousu. Kysymys kuuluu kuitenkin: kuinka paljon kärsimystä tarvitaan, jotta ihmiskunta voi oppia läksynsä?

Annan teille tämän Viestin toivoen, että ainakin pieni osa opetuslapsistamme onnistuu yhdistymään ja aloittamaan toimintansa.

Teidän on pysäytettävä vastakkaisten voimien ilmentymät kaikissa ilmenemismuodoissa kaikissa olemisen tasoilla ja ihmisen toiminnan aloilla.

Mitä enemmän toimitte yhtenäisesti, sitä enemmän voidaan kuolemat, väkivalta ja kurjuus välttää.

Aikanne toimintaanne on tullut !Nyt!

MINÄ OLEN Shiva!