Älkää kiirehtikö etsimään totuutta, joka tulee ihmisen tietoisuudesta; pyrkikää Totuuteen, joka tulee maailmaanne Korkeammista Valon oktaaveista; silloin tulette luomaan valoisan tulevaisuuden Maa planeettalle.

      Kommentit pois päältä artikkelissa Älkää kiirehtikö etsimään totuutta, joka tulee ihmisen tietoisuudesta; pyrkikää Totuuteen, joka tulee maailmaanne Korkeammista Valon oktaaveista; silloin tulette luomaan valoisan tulevaisuuden Maa planeettalle.


Älkää kiirehtikö etsimään totuutta, joka tulee ihmisen tietoisuudesta; pyrkikää Totuuteen, joka tulee maailmaanne Korkeammista Valon oktaaveista; silloin tulette luomaan valoisan tulevaisuuden Maa planeettalle.

Rakastettu Cyclopea, 11. heinäkuuta 2006

MINÄ OLEN Cyclopea, joka on tullut luoksenne tänä päivänä.

Olen tullut, ja kuten aina, haluaisin käyttää jokaisen mahdollisuuden, jotka annetaan Taivaan ja maallisen tason väliseen viestintään, edistääkseni tietoisuutenne kehitystä.

Teidän tarkoituksenne on tulla edistyneiksi kosmisiksi olennoiksi. Kasvatatte tietoisuuttanne yhä hienovaraisemmiksi mentaalisille tasoille ensin ja sitten Korkeammille tasoille myös. Kokemukseni perusteella näkemykseni kasvustanne ja tarkoituksestanne kertoo minulle, että noudatatte toiveita, jotka teihin on asetettu. Olen iloinen, että on mahdollista antaa ituja iankaikkisesta tiedosta niin monen vuoden täydellisen uskon puutteen ja pimeyden jälkeen, joka on peittänyt Maata viimeisten vuosisatojen ajan. Maa ei ole vielä niin korkealla tasolla. On tärkeää herättää nykyisen sukupolven tietoisuus, niin että uudet sukupolvet saavat perustan tietoisuuden suuremmalle kasvulle ja tulevat kykenemään havaitsemaan suuremman tiedon Jumalallisesta Totuudesta.

Täytätte tietoisuutenne monilla tarpeettomilla asioilla. Nyt on tullut aika, jolloin joudutte käsittelemään kaikkea, mihin keskitätte tietoisesti huomionne. Tämä johtuu siitä, että kaikella, johon kiinnitätte huomionne, on erittäin voimakas vaikutus teihin. Siksi teidän on ymmärrettävä, että joskus yksi katsomanne heikkolaatuinen elokuva tai yksi henkilö, jolla on negatiivisia värähtelyjä, jonka tapaatte, riittää joko pysäyttämään kehityksenne tai navigoimaan sitä kohti tarpeetonta suuntaa.

Siksi haluaisimme, että kehitätte itsessänne Jumalallisen vision laatua ja ennakoitte tilannetta.

Se on Jumalallisen näkemyksen laatu, jonka opetan ihmiskunnalle retreatissäni. Olen iloinen tullessani nyt esille näin laajalle yleisölle, joka lukee näitä Viestejä monilla kielillä. Olen iloinen voidessani käydä läpi Opetukseni teille- en vain nukkuessanne, vaan kun olette valveilla olevassa mielentilassa.

Nyt on tullut aika, jolloin Jumalallisten kykyjesi pitäisi herätä, ja sinun pitäisi vähitellen tunnistaa Jumalallinen tarkoituksesi. Valitettavasti tätä tiedettä ei opeteta oppilaitoksissanne. On jopa harvinaista löytää kauppojennne ja kirjastojenne hyllyiltä kirjoja, jotka todella opettaisivat Jumalallista tietoa. 

Valitettavasti yleinen kirjallisuus, joka on yleistä maailmassanne johtaa ainoastaan harhaan teitä todelliselta Polulta ja vie teiltä Jumalallisen ajattelutavan, saaden teidät luottamaan lihalliseen mieleenne ja älyllisiin spekulaatioihin. Sellainen polku ei ole Jumalallinen Polku, koska se saa teidät kehittämään ei-Jumalallisia ominaisuuksia, vaan ainoastaan puhtaasti inhimillisiä ominaisuuksia. Jotta voit kehittää Jumalallisia ominaisuuksia itsessänne, teidän on luovuttava kaikista kiintymyksistä maailmanne tavaroihin. On välttämätöntä astua Vihkimyksen Polulle ja seurata sitä. Eri aikoina Maapallolla on ollut kouluja, jotka opettivat Jumalallista tiedettä. Näen näiden perinteiden elpyvän Maan päällä lähitulevaisuudessa. Tätä varten on tarpeellista muuttaa ihmisten tietoisuutta siinä määrin, että tällaiset koulut saavat tukea ja hyväksyntää hallituksien tasolla ja sisällytetään valtion koulutusohjelmiin, sekä aikuisten että lasten kasvatukseen. 

Tämä tehtävä on erittäin tärkeä, ja vakuutan teille, että sen Maan hallitus, joka tunnustaa Lähettiläämme virallisella tasolla ja joka pystyy toteuttamaan suunnitelmamme virallisella tasolla, saa kaikki siunaukset ja avun.  Tämä on seuraava erittäin tärkeä askel Maapallon kehityksessä. Tämä johtuu siitä, että tähän saakka vaikkakin kun eri maiden hallitsijat olivat vaikutuksemme alaisuudessa, suhteemme oli varjostettu mysteerinä ja piilotettuna uteliailta silmiltä. Nyt on tullut aika, jolloin olemme valmiita tulemaan ulos salaisuuden takaa ja antamaan tietämyksemme ja Opetuksemme avoimesti, koska tilanne planeetalla on tällä hetkellä suotuisa tällaisille tapahtumille. Tehdäkseni sen vieläkin selkeämmäksi teille,  sanon, että entiset Lähettiläät olivat jo yrittäneet luoda yhteyksiä eri maiden hallituksiin, mutta he eivät onnistuneet. Emme jättäneet yrityksiämme, ja julistamme nyt Lähettiläämme kautta, että SuuriValkoinen Veljeskunta on avoin yhteistyölle valtioiden tasolla kaikkien maailman maiden hallitusten kanssa. Meillä ei ole enää mitään salattavaa, koska Totuus on julistettu vapaasti Internetin välityksellä, ja Lähettiläillämme on mahdollisuus julistaa Totuus vapaasti ilman vainotuksi tulemista.

Nyt haluaisin käsitellä toista tärkeään aihetta, joka koskee Maapallon ihmiskunnan tulevaisuutta. Tulevaisuutenne on suoraan yhteydessä lapsiinne. Sen mukaan, kuinka hyvin onnistutte valmistelemaan tulevaa sukupolvea, tämä sukupolvi pystyy kehittämään Jumalallisia ominaisuuksia itsessään ja täyttämään Jumalallisen tarkoituksensa. Älkää unohtako, että huolehtimalla seuraavasta sukupolvesta, käytännössä huolehditte itsestänne. Tämä johtuu siitä, että maallisten standardien mukaan ei tule kulumaan kovin paljon aikaa, ennen kuin te itse inkarnoitutte uudelleen Maan päälle. 

Riippuen pyrkimyksistänne, joita teette nyt kasvattamalla kasvavaa sukupolvea, saatte inkarnaation edullisemmassa ympäristössä, joka tulee helpottamaan henkistä kehitystänne. Jumala on ajatellut kaiken ja kaikki seuraukset syntyvät niiden syistä. Ajattelkaa sitä, mitä olen kertonut teille. Vaikka lastenne kasvattamiseen kohdistamanne pyrkimykset eivät johtaisi menestykseen nykyisessä elämässänne, tulevaisuuden sukupolvesta huolehtimisen voima jättää pysyvän jäljen auraanne, ja kausaalikehonne saavutukset tulevat käyttöönne tulevissa elämissä.

Karman Laki ja Re-inkarnaation Laki ovat kaksi tärkeintä lakia, joita on opiskeltava oppilaitoksissa rinnakkain fysiikan, matematiikan ja kemian kanssa. Uskokaa minua; näiden lakien oppimisesta koituvat hyvää tekevät vaikutukset tulevat olemaan paljon suuremmat kuin kuin Newtonin tai Pascalin lakien oppimisesta koituvat hyödyt.

Nyt haluaisin, että mietit syvästi sydämessäsi ja luot sydämeesi kuvan siitä, mitä sinä henkilökohtaisesti voi tehdä, jotta uusi maailman sukupolvi, joka tulee tähän maailmaan, ensimmäisistä askeleistaan ​​alkaen voisi saada todellista tietoa ja todellisen esityksen maailmasta, johon he ovat tulleet – tietoa, joka ei perustu vanhoihin ihmisten totuuksiin, vaan perustuu Totuuteen, joka on vahvistettu vuosisatojen ajan. Ei ole väliä kuinka Lähettiläitämme vainottiin aikaisemmin ja vainotaan nyt, Totuus, jota he ovat opettaneet elää ja tulee elämään ikuisesti. Sillä kaikki se, mikä on Jumalasta, elää ikuisesti ja kaikki se, mikä on ihmisistä tullaan unohtamaan joko tässä tai seuraavassa sukupolvessa. 

Älkää kiirehtikö etsimään totuutta, joka tulee ihmisen tietoisuudesta; pyrkikää Totuuteen, joka tulee maailmaanne Korkeammista Valon oktaaveista; silloin tulette manifestoimaan valoisan tulevaisuuden Maa planeettalle.

MINÄ OLEN Cyclopea, ennakoiden valoisaa tulevaisuutta Maa planeetalle. 

© LähettiläsTatyana Mickushina