Haluaisin tulla ja halata jokaista 144 000 Kristus-olentoa, jotka ovat tällä hetkellä inkarnoituneina Maassa

      Kommentit pois päältä artikkelissa Haluaisin tulla ja halata jokaista 144 000 Kristus-olentoa, jotka ovat tällä hetkellä inkarnoituneina Maassa


Haluaisin tulla ja halata jokaista 144 000 Kristus-olentoa, jotka ovat tällä hetkellä inkarnoituneina Maassa

Rakastettu Lanello, 11. kesäkuuta 2005

MINÄ OLEN Lanello, olen tullut taas.

Ympäröivän maailman tila on muuttunut hieman. Harvat ihmiset ovat huomanneet päivittäisen hälinän keskellä tärkeitä muutoksia, joita on tapahtunut. Tapahtumat eivät kiirehdi ilmaantumistaan, mutta prosessi on käynnistetty ja on alkanut kehittyä odotetusti.

Jos ihmiset uskoisivat enemmän Korkeampaan osaansa, heidän olisi tunnistettava, että on olemassa tiettyjä aikarajoja ja tietty suunnitelma, jonka mukaan kaikki kehittyy ja mihin koko Luomakunta perustuu. Siksi ne, jotka ovat jo saavuttaneet jonkinasteisen tietoisuuden tason, joka vastaa Jumalallista suunnitelmaa Maan nykyiselle kehitysvaiheelle, voivat alkaa ymmärtää tietoa, Opetuksia ja käsityksiä, jotka tulevat saavutettaviksi nyt, uuden kosmisen tilaisuuden myötä. Ne, jotka eivät tietoisuudessaan ole onnistuneet pääsemään tähän kapeaan käytävään, joutuvat olemaan tyytyväisiä ajelehtien päivästä toiseen olemassaolossaan samanlaisena kuin sokean myyrän olemassaolo maan alla.

Kaikki mahdollisuudet ja kaikki ovet, jotka ovat avattavissa, ovat sisälläsi. Tietoisuutesi taso määrittää asemasi Jumalallisessa Hierarkiassa ja palvelun määrässä, jonka Jumala voi määrittää sinulle.

Olisi kohtuutonta, jos tuomitsisit ja et välittäisi niistä henkilöistä, jotka eivät vielä ole kyenneet pääsemään välttämättömään kohtaan tietoisuudessaan.  He ovat onnettomia olemuksessaan ja muistuttavat oppilaita, jotka jäivät jälkeen koulussa, jotka ovat huomanneet lopulta, että he ovat tehneet tyhmästi laiskuutensa vuoksi ja joutuvat nyt eroamaan tavallisesta luokastaan ja löytävät itsensä nuorempien toveriensa joukossa, jotka pitävät heitä omituisina ja kehittymättöminä.

Kehitystasonsa vuoksi monet heistä eivät edelleenkään ymmärrä ennen elämänsä loppua, millainen mahdollisuus heillä on ollut ja joka on menetetty.

Kaikki tässä maailmassa on alistettu omaan kehityssykliinsä. Olkaa varuillanne, ettette yhtenä kauniina päivänä inkarnoidu planeetalla jonnekin Australian aboriginaalien keskelle, metsästämään keihäillä ja ette pääsisi edes käsiksi maailmaan, jossa kaikki nykyiset ihmiset Euroopassa tai Amerikassa ovat.

Kehitys kestää miljoonia vuosia ja antaa jopa hitaimmalle ja laiskimmalle mahdollisuuden kehittyä. Kuitenkin tulee hetki, kun jopa kaikkein inhimillisin Kosminen laki ei enää voi antaa tällaista mahdollisuutta kehitykseen, koska aika on kulutettu loppuun ja syklit ovat muuttuneet.

Olen pahoillani siitä tosiasiasta, että liian pieni joukko sieluja on tullut uuteen tietoisuutensa kehitysvaiheeseen. Kuitenkin, jopa tämä sielujen määrä riittää, jotta muutokset Maassa nopeutuvat ja suunnitellut muutokset voidaan aloittaa ja saattaa päätökseen onnistuneesti.

Olen onnellinen katsoessani niitä sieluja, jotka ovat nyt inkarnoituneina ja jotka ovat onnistuneet löytämään voiman ja pyrkimyksen voittaa itsensä, egonsa ja nousta seuraavaan vaiheeseen.

Odotan ystävyyden, yhteistyön ja keskinäisen avun annon syntyvän näiden sielujen keskuudessa lähitulevaisuudessa riippumatta siitä, missä nämä sielut ovat nyt maapallolla. Itse asiassa olette silminnäkijöitä uuden ihmisrodun syntymässä, joka syntyi kirjaimellisesti vanhan viidennen juurirodun syvyydestä edellisen yön aikana. Ihmiset ovat päättäneet siirtymisensä uuteen vaiheeseen tietoisuudessaan. Hyvin pian sisäiset muutokset tulevat näkyviin fyysisessä tasossa.

Pääasia oli voittaa se osa teissä, joka sitoi teidät maahan ja perinteisiin ihmissuhteisiin, jotka vallitsevat ihmisten keskuudessa tällä hetkellä.

Ensimmäinen asia, jonka tunnet, on ihmisten välisten suhteiden muuttuminen – niiden välillä, jotka ovat nousseet uuteen vaiheeseen. Tulet huomaamaan sen, vaikka sinulla ei  olisi kehittynyttä kykyä tehdä eroja. Teille tulee helpommaksi tehdä järjestelyjä toistenne kanssa. Tulette tuntemaan, että osallistutte yhteisen hyvän tekemiseen, eikä ole väliä, minkä osan tästä työstä suoritatte. Mitään palvelua ei katsota olevan vain perustyönä Uuden Maailman rakentamisen aikana, vaikka sinä vain löisit yksinkertaisesti  pelkkiä nauloja seinään. Tunnet rakkauden, ehdotonta rakkautta, kaikkia ihmisiä kohtaan, joiden kanssa teet keskinäistä työtä. Saat tyydytyksen palvelustasi jokaiselle yhteisön jäsenelle. Ihmiset, jotka ovat saavuttaneet uuden asteen tietoisuudessaan, tulevat saavuttamaan läheisimmät suhteet toinen toisiinsa. Tunnet sydämessäsi jokaisen, joka on onnistunut saavuttamaan tämän suuren voiton itsestään. Tunnet sen sellaisista ominaisuuksista kuin epäitsekkyys, halu auttaa ja antaa, ja absoluuttisena ehdottomana Rakkautena, joka kirjaimellisesti tunkeutuen leviää olemuksessanne.

Jokainen tehtävä, jonka aloitatte yhdessä, on määrätty olemaan menestys, koska se ei ole te, joka suoritatte tämän tehtävän, vaan Jumala, jonka sallitte tehdä sen kauttanne.

Saavutetun tason ansiosta Korkeampi Itsenne pystyy osallistumaan kaikkiin tekoihinne, kaikkiin fyysisen tason toimintoihinne. Kaikki toimenne tulevat olemaan menestyksekkäitä, koska Jumala, jolle uskotte luvan toimia kauttanne, ei voi kärsiä tappiota. Olet tarkoitettu voittamaan niin kauan kuin olet Jumalan kanssa!

Antakaa minun onnitella teitä Voitostanne! Älkää koskaan unohtako, että siitä huolimatta, että olette saavuttaneet tämän voiton teidän omien saavutustenne vuoksi, se silti kuuluu Jumalalle, koska kaikki tässä maailmassa kuuluu Jumalalle. Ja saatte lisää mahdollisuuksia palvella, kun pystytte uhraamaan kaiken Jumalan hyväksi. Jumala on mustasukkainen. Hän vaatii koko ihmisen. Ja mitä suuremmasta epätodellista itsesi osasta pystyt luopumaan, sitä enemmän sinusta tulee Jumala ja sitä ilmeisemmäksi tulee Jumalallisen osan läsnäolo sinussa.

Ihmiset, jotka ovat saavuttaneet uuden tason tietoisuudessaan, menestyvät paremmin kaikissa toiminnoissaan ja aloitteissaan niiden ominaisuuksien takia, jotka he saavat tällä tasolla. Se osa heidän sisällään, joka aikaisemmin seisoi menestyksekästä työtä vastaan, ei joko ole olemassa nyt,  tai heikentää huomattavasti vähemmän heidän elämää ja toimintaansa. Ylpeytenne ja kaikki epätäydellisyytenne eivät enää vaikuta tekoihinne ja toimintaanne, koska olette onnistunut voittamaan ne itsessänne. Tulette tuntemaan tämän tiiminne muuttuneessa ilmapiirissä. Tulet tuntemaan, että on olemassa ihmisiä ja kokonaisia ryhmiä, joiden kanssa tunnet, että on helppoa ja rauhallista olla.

Tällaisten ryhmien ja yhteisöjen muodostumisprosessi tapahtuu täysin luonnollisella tavalla. Tiedät, että samankaltainen vetää puoleensa samankaltaista.

Asiat, jotka eivät kestä värähtelyäsi, tulevat vähitellen jättämään sinut. Maa on hyvin vieraanvarainen planeetta. Se on suojellut paljon kehittyviä olentoja, jotka ovat hyvin erilaisissa kehitysvaiheissa.

Mutta aina, kun huomattava määrä ihmisiä saavuttaa Kristus-Tietoisuuden, sillä on hyvä vaikutus koko planeettaan, koska kaikki ihmiset ovat tiiviisti toisiinsa yhteydessä Korkeammissa tasoissa.

Siksi teidän saavuttamanne Kristus-Tietoisuus on korvaamattoman hyvää tekevä koko planeetalle.

En voi tukahduttaa iloani ja tunteitani. Ja haluaisin tulla ja halata jokaista 144 000 Kristus-olentoa, jotka ovat tällä hetkellä inkarnoituneina Maassa.

Tämä on tiedän voitto! Mutta tämä on myös meidän voitto, koska Ylösnousseet Mestarit  työskentelivät väsymättä, jotta voittonne tulisivat todellisuudeksi fyysisessä tasossa.

Onnittelen sinua! Ja pyyhin onnellisuuden kyyneleitä, jotka vierivät alas poskiltani.

MINÄ OLEN Lanello.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina