Antakaa juhlanne muistuttaa Korkeampien, eteeristen oktaavien vierailua

      Kommentit pois päältä artikkelissa Antakaa juhlanne muistuttaa Korkeampien, eteeristen oktaavien vierailua

Antakaa juhlanne muistuttaa Korkeampien, eteeristen oktaavien vierailua

Rakas Melkisedek, 31. joulukuuta 2005

MINÄ OLEN Melkisedek. Olen tullut luoksenne tänään.

Teille onneksi tänään en ole surullinen tai jättäydy pois juhlahengestä. 

Te olette tottuneet juhlimaan maallisia juhlianne. Ja tämä juhla on yksi suosituimmista.  Pääsääntöisesti jopa ne ihmiset, jotka eivät usko niin paljon Jumalaan ja Korkeampiin Mestareihin, tuntevat jotain mystistä tänä päivänä.

Tiedätte, etteivät Ylösnousseet Mestarit juhli maallisia juhlapäiviä; olemme kuitenkin kanssanne juhlinassanne. Tämä johtuu siitä, että joka kerta kun näemme, että ihmiset juhlivat vuoden vaihtumista suositustemme mukaisesti, se antaa meille mahdollisuuden liittyä juhlaanne.

Tiedätte, että vaatimuksemme, jotka meillä on maallisille juhlille, eroaa ideoista, joita suurin osa ihmiskunnasta yhdistää juhlimisen kanssa.

Perus ja tärkein vaatimus, jonka haluaisimme teidän huomioivan, on täyttää juhlanne Jumalallisella mystisellä merkityksellä. Kaikki, mikä auttaa teitä tietoisuutenne kohottamisessa ja antaa teille mahdollisuuden katsoa verhon taakse ainakin silmäkulmastanne tai mielikuvituksenne avulla, on hyvää meidän näkökulmastamme.

Siksi emme tervehdi kaikkia juhlatapoja joihin olette tottuneet lomanne aikana.    On hyvä muistaa Jumalallinen tarkoituksenne juhlimisen aikana, syy inkarnaatioonne.  Ja tiedätte, että Korkeampi Itsenne on aina tietoinen mistä olette tullut ja minne olette menossa. Ja ne voimat , jotka yrittävät pitää teitä illuusiossa, pyrkivät pitämään teitä noissa juhlimisen stereotypioissa, jotka eivät millään tavalla vastaan Jumalallisia malleja ,joita me viljelemme.  Ja ainoa asia, jonka saavutatte kun tavanomiasesti ja sokeasti seuraatte juhlimisen massa malleja, on että vahvistatte illuusiota, joka on ympärillänne, sen sijaan, että ponnistelisitte ja irrottaisitte itsemme pois siitä. 

Puhun kanssanne erittäin selkeällä kielellä, mutta suurin osa teistä tuskin ymmärtää mitä tarkoitan.

Toivon silti yhä, että näitä Saneluja lukeneiden joukossa on huomattava joukko ihmisiä, jotka ovat valmiita irtaantumaan massatietoisuudessa vallitsevista tavanomaisista stereotypioista ja seuraamaan antamiamme neuvoja.

Muistuttakoon juhlanne vierailua Korkeammissa, Eteerisissä Oktaaveissa, joihin te joskus tulette yöllisen unenne aikana.  Yrittäkää muistaa niitä vaikutelmia ja tunteita, joita teillä on ollessanne läsnä meidän Valon oktaaveissa.   Oletteko nähnyt humalassa olevia tai minkäänlaisia epäharmonisia ihmisryhmiä missään noissa oktaaveissa?

Ei, maailmassamme ei ole tilaa sen kaltaisille ilmenemismuodoille. Yrittäkää muistaa oktaaveissamme vallitseva pehmeä ilmapiiri. Lempeä, ärsyttämätön, mutta samalla riittävän kirkas valaistus, jotta näette kaiken ympärillänne. Muistakaa eteeristen oktaavien äänet: hyvin hienovaraiset pienten kellojen soittoäänet, mantran rauhalliset rytmit tai kuorojen laulut.

Muistakaa rakkaus ja harmonia, joka vallitsee oktaaveissamme. Ja jopa kun tapaatte hiljaisia olentoja Korkeammista Maailmoista, jotka eivät puhu teille, heidän läsnäolonsa on joka tapauksessa miellyttävä teille kun tunnette loppumattoman rakkauden virtauksen heistä.  Te kirjaimellisessti kylvette tässä rakkaudessa, rakkauden mystisessä voimassa, joka ympäröi teidät kuin suitsuke. 

Siellä ei mikään ärsytä teitä. Kaikki on hyvin harmonista. Ja ette halua lähteä oktaaveistamme. Ja näiden öiden jälkeen, kun olette olleet onnekas ja saavuttaneet meidän eteeriset temppelimme ja palatsimme , ette eritysiesti tahdot herätä ja palata teidän maailmaanne. 

Siksi tehtävänne on tuoda maksimaalisesti ilmapiiri eteerisistä oktaaveista paikkaan,  jossa juhlitte juhlaanne,  siinä määrin kuin ulkoiset olosuhteet  sen sallivat. Voi, ymmärrän hyvin, että teille  on vaikeaa voittaa ystäviänne ja perheenne vastustus, kun yritätte tuoda meidän mallimme maailmaanne.

Eivätkö kaikki teistä onnistu siinä.

Siksi haluaisin varoittaa teitä liialliselta ja turhalta energian tuhlaukselta. Tiedätte, että maailmassanne kaikki vetään puoleensa toinen toistaan värähtelyjen mukaisesti. Ja jos olette saavuttaneet tietyn riittävän korkean tietoisuuden tason, niin juhla aikana pääsette automaattisesti sellaiseen seuraan, joka antaa teidän toteuttaa pyrkimyksenne eteeristen oktaavien ilmentämisessä fyysisessä maailmassa.  Ainakin saatte mahdollisuuden pysytellä yksin ja kokea ympärillänne eteeristen oktaavien taijanomaisuuden maallisen juhlan aikana. 

Ihmisen tietoisuuden kehitys on hyvin asteittaista. Ja jos päätätte tänään, että juhlanne pitäisi olla täsmälleen sellainen, kuin olen juuri kuvaillut teille, se ei tarkoita, että juhlanne olisi täsmälleen sellainen. Tämä johtuu siitä, että tietoisuutenne stereotypiat ovat erittäin vahvoja. Mutta nyt teillä on tietoisuudessanne kuva, johon tulisi pyrkiä. Ja tiedätte, että jos siemen on kylvetty hyvään maaperään ja kastelette säännöllisesti tätä maaperää Jumalallisella energialla, ituja alkaa ilmestymään väistämättä.

Me olemme hyvin kärsivällisiä. Ja olemme valmiita monille teidän maallisessa elämissänne todistmaan, kuinka kylvämämme siemenet asteittain nousevat maasta ja ojentautuvat kohti Jumalallisen tietoisuuden aurinkoa. 

Jos pyrkimyksenne on vahva ja uskonne luja, silloin nuo mallit ja kuvat, jotka asetamme tietoisuuteenne näiden Sanelujen aikana, itävät varmasti maailmassanne. Ja mitä voimakkaampi ovat uskonne ja pyrkimyksenne, omistautumisenne  ja rakkautenne, sitä nopeammin ne muutokset, joita odotamme, tapahtuvat ympärillänne.

Kertyneen tiedon ja energian ilmeneminen vie kauan aikaa elämässänne. Ja jopa sisäinen vastarinta, jota monet teistä tuntevat lukiessanne näitä Saneluja, on joka tapauksessa ensimmäinen askel, jonka teette oikeaan suuntaan. Vastarintanne saa teidät ajattelemaan ja analysoimaan. Ja kyvykkäimmät opiskelijat ovat ne ihmiset, jotka eivät hyväksy kaikkea mitä sanomme kiistämättömänä tosiseikkana, mutta yrittävät tarkistaa sen  uskottavuuden mitä on annettu tietoisuutensa ja elämänkokemuksensa avulla.

Siksi, ottakaa meidän tietomme, meidän energiamme. Testatkaa kaikki tietoisuutenne kanssa.

Olen varma, että kaikesta antamastamme materiaalista pystytte purkamaan täsmälleen ne totuuden kultaiset jyvät, jotka ovat teille elintärkeitä elämänne tässä vaiheessa.

MINÄ OLEN Melkisedek.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina