Tietoisuudesta

      Kommentit pois päältä artikkelissa Tietoisuudesta


Tietoisuudesta ( ote videosta)

(Video on tehty helmikuussa 2014) Jokainen viesti (Sanelu), jos niitä katsotaan yksilöllisesti, kattavat jonkin osan Totuudesta, mutta kaikki viestit kokonaisuudessaan kantavat piilotettuja avaimia ja jotakin, joka voi auttaa ihmiskuntaa nykyhetkellä.
Tämän kaltainen informaatio, jos kaikki viestit luetaan peräkkäin, voi muuttaa henkilön tietoisuutta, koska kun muutamme tietoisuuttamme, tämä on vanha Totuus, jota ei opeteta kaikkialla,  ja jos sitä opetetaan jossakin, se on peitetty kokonaan.

Tämä Totuus sanoo, että kaikki todella määräytyy henkilön tietoisuuden kautta, ja ulkoinen maailma, joka on ympärillämme on se, joka vastaa meidän tietoisuutemme tasoa. Näin ollen, jos muutamme tietoisuutemme, silloin ulkoinen maailma alkaa myös muuttua. Tämä teoria auttaa meitä ymmärtämään, että on hyödytöntä kamppailla, ja on järjetöntä aloittaa vallankumouksia, koska ulkoinen maailma muuttuu ainoastaan sen jälkeen kun ihmiset muuttavat heidän tietoisuutensa. Me muutamme tietoisuutemme ja ulkoinen maailma muuttuu itsestään.  Modernit fyysikot ovat löytäneet todistuksen tälle teorialle. On sellainen tiede, kuten kvanttifysiikka ja kvantti fysiikassa sellainen koe suoritettiin, että kaksi hiukkasta hajaannutettiin  kulkemaan kaksoisaukon läpi ja ilmaisin asetettiin aukon toiselle puolelle.

Yllättäen tämä tapahtui: kun tarkkailijat katsoivat näitä hiukkasia menevän aukon läpi, hiukkaset kyttäytyivät kuten pallot, jotka menevät aukon läpi ja törmäävät vastapäätä olevaan seinään. Mutta kun tarkkailija lähti, hiukkaset käyttäytyivät kuten aallot.

Toisin sanoen, kun henkilö tietoisuudessaan oletti saavansa tietyn tuloksen, hän näki ne kuten hiukkaset, mutta kun hän ei olettanut, hiukkaset käyttäytyivät kuten aallot.  Tämä on kvanttikenttäteoria, se on hyvin tunnettu fysiikassa.

Tämä osoittaa, että henkilö tietoisuudessaan muuttaa todellisuutta. Henkilöä, voimme verrata häntä hiukkaseen, kun puhumme fyysisestä kehosta, mutta tietoisuutemme on enemmän aallon kaltainen alkuperältään, ja jos se on aalto,  silloin todellisuudessa, tietoisuutemme tasossa, me kaikki olemme yhtä. Kvantifysiikassa (quantum physics) tätä kutsutaan kvanttikenttäteoriaksi. Ja jos otamme Gautama Buddhan Opetukset (1), silloin tämä on “emptiness teoria”. Toisin sanoen, jos me sanomme toisin, silloin tämä on Jumala eli jokin korkeampi todellisuus. Tämä tarkoittaa, on jotakin, jossa absoluuttisesti kaikki on läsnä ja kun me nostamme tietoisuuttamme tälle tasolle, silloin meistä tulee ikäänkuin kaikkialla länsäolevia.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=3JVstTWdUP0&feature=emb_logo

1) The Heart Sūtra eli Sydän Sutra on tunnettu  Sutra Mahayana Buddhalaisuudessa.  Sen sankritin kielinen nimi Prajñāpāramitāhdaya  voidaan kääntää “Täydellisen Viisauden Sydän“.  Kuuluisa Sutra opettaa: “ Muoto on tyhjä, tyhyys on muoto”…( suom.lisäys)