Kutsumme teitä perustamaan uuden tyyppisiä suhteita Gurun ja chelan välille

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kutsumme teitä perustamaan uuden tyyppisiä suhteita Gurun ja chelan välille


Kutsumme teitä  perustamaan uuden tyyppisiä suhteita Gurun ja chelan välille

Lord Shiva,  15. maaliskuuta 2006

MINÄ OLEN Shiva, tullen jälleen luoksenne puhumaan Polusta, jota tulette seuraamaan, jos valitsette Polun, josta me opetamme meidän Lähettiläämme kautta.

Aineellisessa maailmassanne on monia tapoja ja teitä. Valitettavasti suurin osa näistä tavoista ja teistä eivät johda mihinkään. Inkarnaatiosta inkarnaatioon vaellatte illuusiossa kykenemättä löytämään tosi Polkua.

Ja jopa silloin  kun viimein löydätte Totuuden Polullanne,  alatte epäillä sitä minkä kohtaatte, tuleeko se, mikä on edessäsi, Jumalasta vai ei?

Usein käy niin, että valitsette oikean tien ja seuraatte sitä jo, mutta sydämenne heikkouden hetkellä joudutte lihallisen mielenne vaikutuksen alaisiksi ja alatte epäillä. Epäilyksenne ovat teidän epätäydellisuutenne tuottamaa.  Siksi, kun valitsette Polun seurataksenne sitä tai alatte epäillä Polkua, jota seuraatte, teidän tulisi aina miettiä : mistä epäilyksenne tulevat ?

Ovatko epäilyt järkeviä vai johtuvatko ne pelkoistanne ja itseluottamuksen puutteesta?

Teidän tulisi jatkuvasti erotella sisäisia tilojanne. Oletteko epätodellisten voimien vaikutuksen alaisuudessa vai analysoitteko järkevästi Polkua, jota seuraatte ?

Ja joka kerta, kun analysoitte sisäistä työtänne, teidän tulee ohjautua ainoastaan intuitionne ja sydäntenne äänen mukaan. 

Siksi me väsymättä toistamme teille: ”Kehittäkää intuitiotanne, teidän erottamiskykyänne, ja teidän yhteyttänne todellisen Jumalan maailman kanssa.

Teidän on vaikea tehdä tätä, kun olette täysin uppoutuneet illuusioon. Siksi lähetämme Lähettiläitämme  ja palvelijoitamme, jotka osoittavat teille polun ja auttavat teitä orientoimaan itseänne elämän merelle.

Kuitenkin te ja ainoastaan te voitte valita ketä seuraatte ja keiden suositukien opastusta seuraatte. 

Tilannetta monimutkaistaa se tosiasia, että huolimatta siitä, kuinka omistautunut ja vilpitön Lähettiläämme on, hän otti ihmis-inkarnaation, ja inkarnaation mukana hänen oli otettava osa maailman karmaa, taakka, joka sallii hänen pysyä inkarnaatiossa.

Nähdessänne Lähettiläidemme epätäydellisyyden, voitte olla hämmentyneitä ja teihin voi tarttua lisä epäilyksiä.

Siksi sanomme teille, ettei teidän pitäisi sokeasti luottaa niihin ihmisiin, jotka julistavat itseään messiaksi, sanansaattajiksi ja opettajaksi. Missä tahansa tilanteessa on aina ennakoimattomuuden elementti, ja henkilö, joka oli meidän oikea laillinen edustajamme ja joka kantoi meidän viittaamme, ei niin kauan sitten, voi tehdä virheen ja jopa eksyä harhaan Polulta. Joten, teidän tulisi tarkkailla ja analysoida kaikkia Lähettiläidemme toimia ja pystyä erottamaan heidän toiminnassaan vahingossa tapahtuvat virheet, joita on mahdotonta välttää maailmassanne, ja vakavampi petos, synti ja poikkeaminen Veljeskunnan perusperiaatteista. 

Tämä Opetus on uusi, ja uskallamme antaa sen nyt Lähettäjäämme kautta toivoen, että monet teistä ovat saavuttaneet sellaisen kehitystason, joka sallii teidän olla tekemättä lopullisia arviointeja  ja tuomioita, ja että  kieltäytyisitte ollenkaan seuraamasta Lähettiläitämme.

Ei niin, etteikö nyt olisi oikea aika teille seurata Polkua ja valita Polku yksinänne.  Ette pärjää ilman edustajiamme ja meidän Lähettiläitämme.   Mutta teidän on lähestyttävä valitsemianne ihmisiä, joiden neuvoja päätätte kuunnella ja joiden opastusta päätätte seurata tietoisesti, sisäisen yhdenmukaisuuden ja sopusoinnun  mittojen ja erottamiskykynne mukaan.

Jos aiemmin teiltä vaadittiin ehdotonta kuuliaisuutta ja tiukkaa Gurun ohjeiden noudattamista, nyt sanomme, että teidän on kuunneltava sisäistä ääntänne ja sisäistä intuitiotanne kaikessa ja vasta sen jälkeen voitte seurata minkä tahansa Gurun ulkoisia ohjeita.

Ihmiset, jotka eivät ole valmiita tällaisiin uusiin Guru-chela -suhteisiin, eivät pysty seuraamaan meidän tämän Lähettilään kautta antamiamme Opetuksia. He tarvitsevat muita kovempia ohjeita ja ulkoisten dogmien ja sääntöjen noudattamista. Siksi annamme tämän Opetuksen, mutta ymmärrämme täysin, että erilaiset ihmis yksilöt ovat  erilaisissa kehitysvaiheissaan, ja mikä on hyvää yhdelle, voi olla ei-toivottavaa ja ennenaikaista toiselle.

On hyvin tiedossa, että jos henkilö oli pitkään pysynyt maanalaisuudessa ja hänellä ei ollut pääsyä päivänvaloon, hetkellisesti kirkkaaseen auringonvaloon tuleminen voi kokonaan sokaista hänet ja saada korjaamatonta vahinkoa hänen terveydelleen. 

Maapallolle inkarnoituneilla ihmisillä on erilaiset tietoisuuden tasot; ja nyt annamme Opetuksiamme niille, jotka ovat valmiita olemaan eturintamassa, niille, jotka ovat veljiään edellä ja jotka ovat valmiita aloittamaan välittömän suhteen Ylösnousseiden Mestarien kanssa, ja joka perustuu yhteistyöhön  ja keskinäiseen kunnioitukseen. Vaikka olette inkarnoituneina, kuuliaisuuden periaate Ylösnousseille Mestareille ja edustajillemme on kuitenkin ehdoton perustavaatimus teille.

Mutta teette päätöksen tällaisesta kuuliaisuudesta sydämissänne itse, ja teidän tulisi aina olla valmiita muuttamaan päätöstänne,  jos teistä tuntuu, että olosuhteet ovat muuttuneet.

Siksi uudelle aikakaudelle tyypilliset Guru-chela-suhteet ovat huomionarvoisia, että teillä on luova, yhteisesti rikastuttava suhde teidän Gurunne kanssa, paremminkin kuin pakkoon ja diktatuuriin perustuva suhde kuten oli aiemmin hyväksytty  useissa organisaatioissamme.

Ja nämä suhteet sopivat paremmin ajan hengelle ja niille yhteisille demokraattisille uudistuksille, jotka ovat tapahtumassa maailmassa.

Toistan vielä kerran, että kaikki ihmiset eivät pysty luomaan ja hyväksymään uusia suhteita. Ja monet ihmiset eivät vain ole valmiita luomaan sellaisia suhteita, koska mikä tahansa vihje, että opettaja voi olla väärässä on signaali heille, ettei tule ottaa lainkaan huomioon  Gurunsa mielipidettä.  

Kutsumme teitä luomaan uudentyyppisiä suhteita Gurun ja chelan välille, suhteita, jotka perustuvat ehdottomaan rakkauteen, tosi veljeyteen ja yhteistyöhön.

Toivomme, että löytyy riittävä määrä ihmisiä, jotka ovat valmiita sellaisiin suhteisiin ja seuraavat niitä jo.

Olen iloinen voidessani antaa teille tämän tärkeän Opetuksen tänään, jota te epäilemättä tarvitsette.

MINÄ OLEN Shiva, ja olen ollut kanssanne tänään!

© Lähettiläs Tatyana Mickushina