Buddha Vairochana – Karmallisen Neuvoston Jäsen.

      Kommentit pois päältä artikkelissa Buddha Vairochana – Karmallisen Neuvoston Jäsen.


Buddha Vairochana – Karmallisen Neuvosto Jäsen.


Nimi Vairochana tarkoittaa “Häntä, Joka On Kuin Aurinko” tai “Säteilevä”.

Vairochana edustaa koko Dhyani-buddhojen integraatiota eli Dhyani Buddhien alkuperää. Hänen viisautensa on Dharmadhatun Viisautta.
Dharmadhatu on Totuuden Valtakunta, jossa kaikki asiat ovat olemassa niin kuin ne todella ovat.
Vairochanan viisautta kutsutaan myös Dharmakayan Kaikkialle Läpäiseväksi Viisaudeksi, Lain kehoksi eli absoluuttiseksi Buddhan luonnoksi.
Vairochanan transsendenttinen viisaus paljastaa korkeimman todellisuuden valtakunnan ja voittaa tietämättömyyden myrkyn eli harhaluulon. 

Buddha Vairochana seisoo Todellisen Maailman ja manifestoituneen universumin välillä.  Hänen kauttaan, hänen energiakeskustensa kautta, maailmojen välinen yhteys toteutuu.
Hänen viisautensa katsotaan Dhyani-buddhojen kaiken viisauden alkuperäksi eli kaikkien Dhyani Buddhien viisaudeksi. Buddha Vairochana on osa viiden Dhyani-Buddhien Mandalaa ja edustaa tässä Mandalassa hienonta osaa.  Viisi Dhyani-Buddhaa ovat Vairochana, Akshobhya, Ratnasambhava, Amitabha ja Amoghasiddhi.

Viisi Dhyani-Buddhaa ovat taivaallisia Buddhia, jotka visualisoidaan meditaation aikana.


Viiden Dhyani Buddhan Mandala

Sana Dhyani on johdettu sanskritin kielen sanasta dhyanasta, joka tarkoittaa “meditaatiota”.  Dhyani Buddhia kutsutaan myös nimellä Jinas ( “ Voittajat” tai “ Valloittajat”)  ja  heitä pidetään suurina mielen ja sielun parantajina.  He eivät ole historiallisia hahmoja, kuten Gautama Buddha, vaan transsendenttisiä olentoja, jotka symboloivat Universaaleja Jumalallisia periaatteita eli voimia. He edustavat valaistuneen tietoisuuden eri aspekteja ja ovat oppaita henkiselle transformaatiolle. Meditatiiviset voimat ovat myös salaisten säteiden voimia, ja Dhyani Buddhilla on avaimet viiden salaisen säteen hallintaan.

Kuva:
N.K. Roerich. Buddhan voittaja

Jokainen Dhyani Buddha assosioituu tiettyihin ominaisuuksiin ja symboleihin. Jokainen ilmentää yhtä viidestä viisaudesta, jotka ovat vastalääkkeitä viidelle kuollettavalle myrkylle: tietämättömyydelle, pahuudelle, kunnianhimolle, ylpeydelle ja kateudelle, jotka ovat äärimmäisen vaarallisia ihmisen hengelliselle kehitykselle ja pitävät hänet sidoksissa maalliseen olemassaoloon.

Jokainen Buddha hallitsee yhtä avaruuden suuntaa ja yhtä kosmisista valtakuntaa kuten eetteri, vesi, maa, tuli ja ilma. Dhyani Buddhat myös personoivat viittä skandhaa, komponentteja, jotka muodostavat sekä kosmisen olemassaolon että ihmisen persoonallisuuden. Nämä komponentit ovat tietoisuus, muoto, tunne, käsitys-havaintokyky ja tahto.

Lisäksi jokainen Dhyani Buddha liittyy tiettyyn väriin, tiettyyn mudraa (käsi-ele), tiettyyn symboli-eläimeen, joka tukee valtaistuinta, tiettyyn pyhään symboliin ja bija an (siemen tavuun). Tavu edustaa Dhyani Buddhan sisintä olemusta. Sitä voidaan käyttää yhdessä pyhän tavun OM:n kanssa  ja Buddhan nimen kanssa  luodaksemme mantroja, mystisten tavujen sarjoja, joilla on esoteerinen merkitys.

Buddhalaiset kuvaavat usein Dhyani-Buddhia Mandalassa. “Mandala” on sanskriitin kielinen sana, joka tarkoittaa “ympyrää”, joka on käännetty tiibetiläisissä teksteissä “keskellä” tai “se mikä ympäröi”.

Mandala ympyränä tarkoittaa kokonaisuutta, valmista ja täydellisyytta ja Buddha asteen täydellisyyttä.

Mandala-ystävien piiri, Buddhien kokoontuminen

Mandala on myös “ystävien piiri” – buddhien kokoontuminen. Mandala on pyhä, pyhitetty tila, jossa ei ole esteitä, epäpuhtauksia eli häiritseviä vaikutuksia.

Buddha Vairochana on yleensä sijoitettu Dhyani Buddhien Mandaloiden keskustaan.Hänen värinsä on valkoinen (tai sininen), joka symboloi puhdasta tietoisuutta.Hän hallitsee eetteri elementtiä  ja ruumiillistaa tietoisuuden skandhaa.Tietoisuuden Skandha vastaa Dharmadhatun Viisautta.
Hänen symbolinsa on dharmachakra, Opetuksen pyörä tai Lain pyörä. Se merkitsee Buddhan opetusta.

Dharmachakra, Opetuksen pyörä tai Lain pyörä.

Sen kahdeksan puolaa edustaa Ylevää kahdeksankertaista polkua, jonka Gautama Buddha paljasti ensimmäisessä saarnassaan valaistumisensa jälkeen.
Vairochanan lootus valtaistuinta tukee leijona, rohkeuden symboli: rohkeus ja innokas, etenevä henki.

Hänen mudransa on dharmachakra mudra, Opetuksen Pyörän kääntämisen ele.Vairochanan Mudra-Darmachakra, opetuksen pyörän kääntäminen

Koska hän ilmentää kaikkien Buddhien viisautta, Vairochanan tavu on universaalinen ääni OM. Hänen mantransa on ”Om Vairochana Om”.

Buddha Vairochana on Karmallisen neuvoston kahdeksas jäsen,  hengellisistä valvojien ryhmässä, jotka, soveltavat karmaa tämän maailmojen systeemien kehitykselle. Buddha Vairochana ei unohtanut Maan ihmiskuntaa tässä vaikeassa ajassa ja toi Hänen Opetuksensa Valon Korkeammista Eteerisistä Oktaaveista Suuren Valkoisen Veljeskunnan Lähettilään Tatyana N. Mickushinan kautta.

Rakastetun Vairochanan Viestit ovat täynnä vilpitöntä huolenpitoa ja Rakkautta – auttavana kätena, ojennettuna meille maailmojen kautta.

Ensimmäisessä Sanelussaan ”Suurin teidän joukossanne on se, joka palvelee muita kaikista eniten”, 16. huhtikuuta 2005, Buddha Vairochana antoi yksityiskohtaista tietoa energiarakenteestamme – salaisista säteistä ja salaisten säteiden chakroista: 

”MINÄ OLEN erään Salaisen Säteen Buddha, ja minä kuulun viiden Dhyani-Buddhan Mandalaan.

MINÄ OLEN myös Karmallisen Neuvoston jäsen.

Minä annan teille jotakin tietoa liittyen Salaisiin Säteisiin tänään.  Ehkä tiedätte, että seitsemän perussäteen, lisäksi, jotka vastaavat seitsemää perus chakraan, sijaiten pitkin selkärankaa, on olemassa myös salaisia säteitä.

Tiedätte menneisyyden Opetuksista, että salaisen säteen chakrat keskittyvät kämmeniin, jalkoihin ja paikkaan, joka lävistettiin keihäällä, kun Jeesus oli ristillä.  Ehkä kaikki eivät tiedä, että lukuun ottamatta selkärangan seitsemää perus-chakraa on muita chakroja, jotka vuorottelevat peruschakrojen  kanssa. Nämä ovat myös salaisten säteiden chakroja ”.

Lisäksi, Buddha Vairochana raportoi:

”Minun Chakrani on se, joka sijaitsee solar plexus chakran ja sydän chakran välillä. Osoitan tätä charkaa käsieni eleellä, kun olen kuvattu patsaissa.”

Buddha Vairochana antaa meille opetuksen, joka liittyy tähän chakraan, joka sijaitsee keskellä rintakehää, Buddhan ja Bodhisattvan chakra:

”Tämä on keskus-chakra, ja tämä chakra aktivoituu vain sellaisilla ihmisillä, joilla on menneisyydestä suuri hyveiden taso, ja joka on vahvistettu nykyisessä ruumistuksessa. Tämä chakra yhdistää sinut suoraan sinun MINÄ OLEN Läsnäolosi kanssa. Tämä on Buddhan ja Bodhisattvan chakra.

Henkilö, joka on saanut pääsyn tämän chakran energioihin, voi käyttää sen apua omasta tahdosta ja muuttaa ei ainoastaan hänen karmaansa, mutta myös maailman karmaa. 

Siksi sanotaan, että Buddhat ja Bodhisattvat palvelevat maailmaa ja muuntavat maailman karmaa ”.

Rakastettu Vairochana sanoo, että Buddhan rukous on chakrojen sykintää. Hän selittää, että niille, jotka voivat saavuttaa tämän :

”Buddhan rukoukset ovat saavutettavissa vain niille henkilöille, jotka ovat tasapainottaneet karmansa jopa 100 prosenttiin ja ovat tehneet lupauksen palvella ihmiskuntaa”.

Buddha Vairochana avasi osan verhoa, joka liittyy Ylösnousseiden Mestarien palvelukseen. Yleensä heidän palvelunsa on näkymätön ihmisille:

”Jokainen Buddha, joka on inkarnaatiossa nyt, kantaa harteillaan valtavan osan planeetaarista karmaa. Siksi monet ihmiset, jotka ovat saavuttaneet Buddhan tietoisuuden tason, pyrkivät inkarnoitumaan fyysiseen kehoon,  suorittaakseen tarvittavat vihkimykset aktivoidakseen chakransa ja palvellakseen maailmaa Buddhan rukouksien avulla.

Monet Buddhat, jotka ovat nyt inkarnaatiossa Maassa, jokainen näistä Buddhista puhdistaa karmaa monia satoista ja jopa tuhansista kilometrejä ympäriltään itsensä uhraavan palvelun kautta. Tällaisen Buddhan palvelus korvaa kymmenien tuhansien puhtaiden munkkien ja hyveellisten ihmisten palvelun.
<…>
Pää ongelma, jonka Buddhat inkarnaatiossaan kohtaavat elämässään on ympäröivän  maailman kiinteät ja matalat värähtelyt.  He eivät käytännöllisesti voi olla suurissa kaupungeissa ihmisten massojen joukossa. Siksi he valitsevat yksinäisiä asuinpaikkoja luonnontilassa olevissa seuduissa ja vuoristoissa. ”

Tässä viestissä Rakastettu Vairochana selittää, että Hän on myös tullut herättämään sielumme muistin velvoitteista, jotka on otettu ennen nykyistä inkarnaatiota:

”… olette paljon enemmän kuin heijastus, jonka näette edessänne peilissä joka päivä. Todellisuudessa olette mahtavia henkisiä olentoja, jotka ovat tulleet tähän maailmaan saadakseen inhimillisen kokemuksen. Se oli sinun sielusi, joka valitsi nykyisen ruumistuman olosuhteet jo ennen kuin se alkoi.

Ja tiesit, että riippumatta siitä, kuinka vaikea sinun Polkusi tulisi olemaan, sinä suorittaisit ottamasi tehtävän, jonka tarkoituksena on laajentaa ympärillä olevien ihmisten tietoisuutta.
<…>
Muistakaa, että suurin teistä on se, joka palvelee muita eniten. Ihmiskunnan suurin palvelija on Buddha, joka istuu hiljaa meditaatiossa vuoristoissa ja muuntaen  maailman karmaa chakrojensa avulla.

En pyydä teitä istumaan meditaatio asennossa ja yrittää muuntaa maailman karmaa. 

Jokainen teistä on syntynyt juuri siihen tarkkaan paikkaan, siihen maahan ja niiden ulkoistej olosuhteiden keskelle, jotka teidän täytyy käyttää saavutuksiinne, ja ihmiset ja olosuhteet ympärilläsi ovat juuri ne, jotka tarvitsevat teidän apuanne”  

Hänen 24. joulukuuta 2009 lähettämässään Viestissä ”Henkesi valo ja sydämesi liekki tulisi olla sinun  tärkein huolen aihe”.  Rakastettu Vairochana kertoo meille, että Ylösnousseiden Mestarien  maailmassa ainoastaan  henkemme ja meidän tietoisuutemme taso ovat arvokkaita, koska ne määrittävät sisäänpääsyn asteet kaikkitietoon ja kaikkeen täydelliseen:

”… se, mikä on arvokasta teille , ei ansaitse edes pienintäkään huomiota meidän maailmassamme.

Vain henkenne ominaisuudet ja taidot parhaista kokemuksistanne, jotka voitte hankkia inkarnaatioissanne ovat tärkeitä ja voivat olla arvokkaita meidän maailmassamme.  
<…>
… ainoastaan tietoisuuden taso määrittelee sisäänpääsyn asteen  kaikki tietoon ja  kaikki täydellisyyteen meidän maailmassa. Yleinen tietokone, joka sisältää tietoa koko Luomakunnasta tulee saavutettavaksi teille ainoastaan, jos teillä on oikeaa kokemusta hengessänne. 

Sinun on ymmärrettävä, että hengen ominaisuudet eivät liity rahan määrään, arvostettuun virkaan tai mihinkään muuhun asemaan maailmassasi, jonka voit saavuttaa tai johon voit pyrkiä.

Buddha Vairochana selittää kuinka Korkeammat Voimat määrittävät ihmisen soveltuvuuden jatkokehitykseen ja mistä  meidän pitäisi huolehtia ensin:
«Hengen ominaisuudet eivät ilmene ihmisten joukossa vaan jokapäiväisessä elämässä.
<…>
Suurilla hengillä on jotain, joka ilmenee inkarnaatiosta inkarnaatioon. Samassa elämäntilanteessa yksi henkilö kykenee itsensä kieltämiseen, sankaruuteen ja uhraukseen; ja toinen henkilö kieltäytyy ilmaisemasta näitä ominaisuuksia hänen hetkellisten etujensa ja kiintymyksiensä tyydyttämiseksi.
 <…>
Me tuomitsemme henkilön kyvyn tai kyvyttömyyden kehittyä edelleen tavalla, jolla hän pystyy ilmaisemaan hengen parhaat ominaisuudet elämän pienissä asioissa.

Sinun henkesi valo ja sydämesi liekki pitäisi olla ensimmäinen huolenne. Sinun ei pitäisi olla huolissaan asioista, jotka kuuluvat maailmaasi. Vain hengen ominaisuudet ovat tärkeitä.

Minä sanon sinulle tämän.

MINÄ OLEN Vairochana. Om.”

Viestissään 3. heinäkuuta, 2010 Buddha Vairochana paljastaa meille joitakin Kosmoksen salaisuuksia:

”Maapallon on määrä tulla Vapauden tähdeksi, joka tulee olemaan mallina monille muille kehityksen alaisille evoluutioille tämän Universumin maailmoissa. 
 <…>
… Jumalallisen tilaisuuden ovet inkarnoitua Maapallolle ovat sulkeutuneet niille yksilöille, jotka ovat pudonneet taaksepäin kehityksessään.  Ja nyt planeetta tulee asutetuksi niillä yksiöillä, jotka tulevat muodostamaan enemmistön planeetta Maassa hyvin pian. 

Kosmisen kellon mukaan, joka on viritetty ikuisuuteen, viimeiset mahdollisuuden minuutit ovat ohi niille sieluille, jotka ovat inkarnoituneet nyt, mutta jotka eivät halua tarkistaa aikaansa Suuren Keskus Auringon kanssa.  
<…>
Älkää ajatelko, että kaikki on ohi. Kaikki on vasta alkamassa! Ja loistavat löydöt odottavat teitä lähitulevaisuudessa! ”

Rakastettu Vairochana muistuttaa 26. joulukuuta 2012 Viestissä, että ihminen ei ole pelkästään fyysinen olento, vaan itse asiassa hienosti organisoitu energia olento, joka pystyy tunkeutumaan Korkeampiin maailmoihin tietoisuutensa kautta:

”Tiedätte, että ette ole vain fyysinen olento, joka koostuu lihaksista ja luista. Olette hienosti organisoitu energia olento. Kun ette kiinnitä huomiota hienovaraiseen luontoonne, se ei välttämättä paljasta itseään. Mutta hetki tulee jokaisen elävän olennon elämässä, kun se on valmis havaitsemaan korkeampivärähteisempiä maailmoja. Se näyttää silt, kuin teidän energia systeeminne puhkeaisi kukkaan. Kaikki chakrat avautuvat  ja muistuttavat ihmeellisiä kukkia, jotka on väritetty kaikkein herkimmissä sävyissä, hyvin hienoilla terälehdillä jotka ovat järjestyneet tietyllä tavalla.

Chakra systeeminne ovat hienoksi viritetty mekanismi, joka kykenee vuorovaikutukseen Korkeampien maailmojen kanssa. Tietoisuuden ohella chakranne ovat antenneja ja tutkia, joiden avulla voitte astua Korkeampiin maailmoihin.

Sitten, kun energia systeeminne on viritetty, saatte mahdollisuuden kommunikoida vapaasti Korkeammin värähtelevien maailmojen ja maailman järjestelmien kanssa.”

Buddha Vairochana selittää edelleen evoluutio kehitystämme:

”Evoluutio kehityksenne koko tärkeys on siinä, missä määrin voitte avata energiakeskuksianne, chakrojanne – ei vain alempia chakroja vaan myös koko olemuksenne energia systeemin. Mitä tasapainoisempia chakrat ovat, sitä lähemmäksi  tulette Jumalallisen ihmisen ideaa.”

Hän muistuttaa, että Ylösnousseet Mestarit antavat Viesteissään kaikki tarvittavat Tiedon avaimet,  paljastaen tietoisuutemme ja meidän uinuvat kykymme:

”Tietoisuutenne taso ei anna teidän edes koskettaa vanhoja totuuksia. Annamme kuitenkin eri asteisina tarvittavat avaimet meidän Viesteissämme, jotka, lähemmällä tutkimuksella voivat kehittää tietoisuuttanne ja nukkuvia kykyjänne ja osoittaa teille oikean suunnan hengelliseen estintäänne.

Aloitamme alkeellisista asioista. Teidän täytyy jatkuvasti ympäröidä itsenne oikeilla malleilla. Jokainen objekti tai kuva joka tulee visuaaliseen kenttäänne vaikuttaa koko energiajärjestelmäänne.
<…>
Luopukaa vääristä malleista ja manifestaatioista, ja Korkeampi Itsenne voi johtaa teidät oikealle Polulle.”
Tämän viestin päätteeksi Rakastettu Vairochana täyttää meidät Uskolla ja Toivolla, muistuttaen meitä, että jokaisessa meissä on valtava potentiaali itse-virittäytymiseen Korkeampiin Maailmoihin:

”Koko Polku sijaitsee sinun sisälläsi. Energiajärjestelmäsi, kun se on vapautettu massa tietoisuuden malleista , tulee kykeneväksi virittämään sinut. Sinun sisälläsi on kätkettynä  valtava potentiaali itsensä sopeuttamiseen Korkeampiin maailmoihin.

Hän julistaa, että seuraavalla aikakaudella ihmiskunta tulee varmasti Kultaisen Aikakauden periodiin:

”… Ihmiskuntaa kutsutaan vapauttamaan itsensä kaikesta, joka estää Kundaliini-energiaa nousemasta chakrasta, joka on selkärangan tyvessä.

N.K.Roerich. Maailman Äiti

Maailman Äiti on nyt katkettynä illuusion verhon alla, mutta tuleva aikakausi paljastaa Maailman Äidin kasvot. Sen jälkeen mikään ei voi pysäyttää ihmiskunnan etenemistä kohti Kultaista ajanjaksoa ”.

Artikkeli on valmistanut
Maria Fliman.

Kirjallisuus:

1. Mickushina T.N.” BOOK OF WISDOM”. Messages of the Masters”.- Omsk: Publishing House “ Sirius “, 2018

2. Prophet Mark L., Prophet Elizabeth Claire.”Masters and their Retreats”. Encyclopedia.-M: M-Aqua, 2006

3.Prophet, Elizabeth Clare. “Five Dhyani Buddhas and Vajrasattva”. – Longfellow, 2002.
_______
Kaikki Buddha Vairochanan viestit:

1. The greatest among you is the one who serves others most of all,
April 16, 2005

2. The light of your spirit and the flame of your heart should be your first concern, 
 December  24, 2009  

3. On the conclusions of the Karmic Board meeting,
July 3, 2010 
   Karmallisen Neuvoston kokouksen johtopäätöksistä
   Buddha Vairochana, 3. heinäkuuta 2010

4. A gigantic potential of self-attunement to the Higher worlds is concealed within you,
 December 26, 2012
-Sisällänne on kätkettynä merkittävä itsensä-virittämisen potentiaali Korkeampiin maailmoihin,
26 Joulukuu 2012