Sisällänne on kätkettynä merkittävä itsensä-virittämisen potentiaali Korkeampiin maailmoihin

      Kommentit pois päältä artikkelissa Sisällänne on kätkettynä merkittävä itsensä-virittämisen potentiaali Korkeampiin maailmoihin


Sisällänne on kätkettynä merkittävä itsensä-virittämisen potentiaali Korkeampiin maailmoihin

Buddha Vairochana,  26. joulukuuta 2012

MINÄ OLEN Vairochana.

MINÄ OLEN, ja haluan antaa Viestini tänään niille, jotka ovat valmiita kuuntelemaan minua ja hyväksymään Opetukseni.

Älä kiirehdi lukemaan Viestiäni. Ensinnäkin, keskity sydämeesi, tunteisiisi. Jos maailman kohina, turhat ajatukset tai mitkä tahansa epätasapainoiset ilmentymät hallitsevat sinua, silloin lykkää minun Viestini lukemista. Siitä ei ole sinulle mitään hyötyä.

Meidän värähtelyjemme täytyy tasapainottua, tulla virittyneisyyteen. Vain tällä tavalla pystytte käsittämään  Viestini, ja Viestini nektari tulee tunkeutuu sisimpään osaan sieluanne ja tuomaan teille vertaansa vailla olevan autuuden.

Viestimme läpäisevät olemuksesi ja saavat aikaan herkkää vaikutusta teidän kehon energia systeemeissä.  Saattaa vaikuttaa, että mikään ei tapahdu tai päinvastoin, olemukseesi tuleva energia voidaan tuntea. Molemmissa tapauksissa, hyöty jonka sielunne saa, on valtava, koska maailmojemme vuorovaikutus tapahtuu teidän olemuksessanne, kun olette virittäytyneet Korkeampiin maailmoihin ja olette valmiita havaitsemaan Korkeampien maailmojen energioita.

Nyt kun olen valmistanut tietoisuutenne, olen valmis aloittamaan.

Tiedätte, että ette ole vain fyysinen olento, joka koostuu lihaksista ja luista. Olette hienosti organisoitu energia olento. Kun ette kiinnitä mitään huomiota hienovaraiseen luonteeseenne, se ei välttämättä paljasta itseään. Mutta tulee hetki jokaisen elävän olennon elämässä, kun se on valmis heinoimpien maailmojen havaitsemiseen.  Se näyttää siltä kuin energiajärjestelmäsi puhkeaisi kukkaan. Kaikki chakranne avautuvat ja muistuttavat ihmeellisiä kukkia, jotka ovat väriltään kaikista herkimmissä sävyissä, ja varustettuina hyvin hienoilla terälehdillä, jotka ovat järjestäytyneet tietyllä tavalla. Chakranne ovat hienosti viritetty mekanismi, joka kykenee vuorovaikutukseen Korkeampien maailmojen kanssa. Tietoisuutenne ohella chakranne ovat antenneja ja tutkia, joiden avulla voitte olla yhteydessä Korkeampiin maailmoihin.

Sitten, kun energiajärjestelmänne on viritetty, saatte mahdollisuuden kommunikoida vapaammin Korkeampivärähteisten maailmojen ja maailman järjestelmien kanssa.

Valitettavasti, kun tarkkailen ihmiskuntaa olemassaoloni tasolta, näen harvoin teidän chakrojen kukkivia kukkia, jotka osoittavat hengellisen tasonne ja kyvyn havaita Korkeampia Maailmoja. Tyypillisesti ihmisyksilöillä on vain yksi, kaksi tai kolme alempaa chakraa auki. Ja jotkut yksilöt ovat antautuneet halujensa ja himojensa kautta kärsimyksiin ja heidän sohtunsa –  chakrat – ovat sammuneet ja tulleet mustiksi rei´iksi kohdissa, jossa heidän tyydyttämättömät halunsa energiat virtaavat. 

On kauheaa nähdä, mitä jotkut ihmiset ovat tehneet itselleen. Sen sijaan, että he ilmaisisivat olevansa Jumalallisia olentoja, he ovat tulleet Jumalallisen energian absorboijiksi.

Tulevan evoluution kehityksen koko tärkeys on siinä laajuudessa, jossa voitte avata teidän energia keskuksenne, teidän cahkranne –  ei ainoastaan alimmat chakranne mutta myös teidän olemuksenne koko energia järjestelmänne.  Mitä tasapainoisemmat teidän chakranne ovat, sitä lähemmäksi te tulette Jumalallisen ihmisen ideaalia.

Monet teistä harjoittavat erilaisia hengellisiä harjoituksia.  Kuitenkin joskus ponnistelunne ovat yksinkertaisesti merkityksettömiä, joskus ne ovat hyödyttömiä, ja joskus ne vain vahingoittavat sieluanne ja kehitystänne.

Kuinka voitte määrittää joko tarvitsette tätä harjoitusta tai ette? Kuinka te löydätte juuri sen, mitä sielunne tarvitsee tällä nykyisellä hetkellä?

Tietenkin, jos antaisin luennon oppilaille Idässä, kehottaisin heitä vetoamaan Opettajaan, joka on omistautunut jollekin muinaisista perinteistä.  Tuhansien vuosien aikana monet hengelliset harjoitusperinteet osoittautuivat oikeiksi tulla opetetuksi ja tuottivat hedelmää opetuslasten hengellisten saavutusten muodossa, jotka seurasivat näitä perinteitä.  

Kadotettuaan tosi perinteet, mitä voi Länsimainen ihmiskunta tehdä, kun petkuttajat, jotka tulevat opettamaan, eivät ole riittävästi hallinneet hengellisiä perinteitä itse ja johtavat harhaan niitä, jotka yrittävät seurata heitä?

Maailmassa on kuitenkin ikivanhan tietämyksen jyviä, ja on olemassa perinteitä ja käytäntöjä, joissa ei ole kadonnut aikaisempien aikojen Korkeampien Opettajien Tieto.

Juuri silloin, vuosituhansia sitten, viisaat miehet pystyivät havaitsemaan aitoja tekniikoita ja tietoa ihmisen energiajärjestelmästä. Nämä olivat viimeisiä vanhoja viisaita miehiä ja joogeja, jotka säilyttivät Tiedon. Monien hengellisten Opettajien inkarnaation tehtävä ja päämäärä oli antaa ihmiskunnalle ymmärrys ihmisen hienovaraisesta energiarakenteesta, koska oletettiin, että Kali-Jugan aikana ihmiskunta menettäisi muinaisen tiedon perusteet. Näin tapahtui. Ihmiskunta menetti olennaiset osat tiedosta. Ja vain muinaisen tiedon kipinät muinaisten koulujen oppilaiden saavutusten muodossa leimahtavat siellä ja täällä planeetalla.

Teidän tietoisuutenne taso ei anna teidän edes koskettaa vanhoja totuuksia. Annamme kuitenkin eri asteissa teille tarvittavat avaimet meidän Viesteissämme, jotka, lähemmällä tutkimuksella, voivat kehittää tietoisuuttanne ja nukkuvia kykyjänne ja osoittaa teille teidän hengellisen etsintänne oikean suunnan.

Aloitamme perusasioiden kanssa. Teidän täytyy jatkuvasti ympäröidä itsenne oikeiden mallien kanssa. Jokainen objekti ja kuva, joka tulee teidän visuaaliseen kenttäänne vaikuttaa teidän koko energia systeemiinne.  ja jos te aina katsotte mainoksia väärillä kuvilla, tämä saa energianne keskittymään alempiin chakroihin  ja estää Pyhän Liekin nousemasta olemuksenne korkeampiin chakroihin.  Te vapaaehtoisesti  tukitte korkeampien energioiden virtauksen selkärangassanne.

Alhaisen tason musiikki,  lihavalmisteet, huumeet, alkoholi, nikotiini ja pornografia vetävät teidät alas alhaisempaan energia tasoon ja estää sieluanne kehittymästä.

Jos luovutte vääristä malleista ja ilmenemismuodoista, silloin Korkeampi Itse voi johtaa teitä oikealle Polulle. Hankitte kyvyn tehdä erottelua ja ette enää muistuta sokeita kissanpentuja, jotka törmäilevät yhdestä hengellisestä suunnasta toiseen.

Koko Polku sijaitsee teidän sisällänne. Ja energiajärjestelmänne, kun se on vapautettu massa tietoisuudesta, pystyy virittämään teidät. Kätkettynä sisällänne on merkittävä itsensä-virittäytymisen potentiaali Korkeampiin maailmoihin.  Jos onnistutte vapauttamaan itsenne massatietoisuuden ja teitä ympäröivien väärien kuvioiden kahleista, silloin vain muutamassa vuodessa tulette saavuttamaan hengellisiä lahjoja, mukaan lukien erottamiskyvyn lahjan.  

Massa tietoisuus ja sitä tukevat rakenteet ovat pahan voimien personifikaatioita. Seuraavassa vaiheessa ihmiskuntaa kutsutaan vapauttamaan itsensä kaikesta, joka estää Kundaliini-energiaa nousemasta selkärangan tyvessä olevasta chakrasta.

Maailman Äiti on nyt kätkettynä illuusion verhon alla, mutta tuleva aikakausi tulee paljastamaan Maailman Äidin kasvot. Sen jälkeen mikään ei voi pysäyttää ihmiskunnan etenemistä kohti Kultaisen Ajan aikakautta. 

Meidän käymämme keskustelu tänään sisältää monia salaisia avaimia. Olen koskettanut nukkuvaa tietoisuuttanne huolehtivan isällisellä kädellä. Ja odotan kärsivällisesti, että ihmiskunnan parhaat edustajat heräävät suloisesta unesta ja pyrkivät kohti Jumalallisen Tiedon aurinkoa.

MINÄ OLEN Vairochana.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina