Fyysiseen maailmaan tulevien viestien autenttisuus

      Kommentit pois päältä artikkelissa Fyysiseen maailmaan tulevien viestien autenttisuus


Fyysiseen maailmaan tulevien viestien autenttisuus


Sanat Kumara, maaliskuu 13, 2005

MINÄ OLEN Sanat Kumara ja olen tullut minun viestintuojani kautta jälleen. Kenen tahansa henkilön tietoisuus on altis tämän materiaalisen maailman ajatusmuotojen ja kuvien vaikutuksille. Nämä ideat ja kuvat leijailevat kuin jättiläismäiset kalat kalamaljassa, pyrkien ihmisten tietoisuuteen voidakseen vallata sen. Sen vuoksi meidän tehtävänä on estää näitä epätäydellisiä kuvia ja ottaa niiden negatiivista vaikutusta pois niin paljon kuin mahdollista. Näiden massa energioiden länsäolo ja niiden liikkuminen tilassa, jota me emme voi kontroloida tekee tehtävästämme vaikean.

Ihmisen tietoisuus on hyvin liikkuva. Voi näyttää siltä, että ihminen on liikkumaton, kuitenkin hänen tietoisuutensa on saman aikaisesti vetäytynyt energisten kuvien mukana, jotka resonoivat värähtelyltään ihmisen tietoisuuden kanssa ja ihminen voi siten matkustaa astraali ja mentaali tasojen eri kerrosten kautta ja välillä. Tämän vuoksi on hyvin vaikeaa täyttää tehtäväämme ja antaa sinulle puhdasta tietoa. Tämä on ensimmäinen rajoitus. Toinen rajoitus liittyy näihin tietoisuuden tasoihin, joita henkilö on hankkinut, joka välittää informaatiota eli on viestintuoja nykyisessä ruumistuksessa. Tämä on hyvin nuorta ja hyvin aktiivista energiaa laadultaan, jota ei voi täysin voittaa. Nämä ovat kaksi pää probleemaa, jotka kohtaamme kun välitämme mitä tahansa informaatiota korkeammalta tasolta fyysiseen maailmaan.

Kaikista komplisoiduin on verbaalisen informaation välitys, niin sanotut sanelut. Niiden laatu vaihtelee ajasta toiseen, yhdestä istunnosta toiseen. Tämän vuoksi välitetyn informaation autentisuus vaihtelee koko ajan. Sen autenttisuus voi olla parempi tai huonompi aika ajoin. Sen vuoksi on mahdollista tuomita informaation vastaanottajan autenttisuus ainoastaan tietyn pitkän aika periodin jälkeen. Tässä tapauksessa seuraavaa ilmaisua voidaan käyttää: jos se on Totta, se ei lakkaa manifestomasta itseään, jos se on satunnainen prosessi, jonka aiheuttaa tietyt astraaliset energeettiset massat, silloin informaation vastaanottamisen prosessi tulee joko lakkaamaan, tai sen lähde tulee paljastumaan jonkin ajan kuluttua sen vastaanotetun informaation laadun vuoksi.

Henkilö, jota ohjaa sokeat astraaliset voimat, ei kykene arvioimaan vastaanotetun informaation laatua. Sen vuoksi informaation vastaanottamisen prosessi on hyvin monimutkainen ja vaatii suurta ponnistusta sekä meidän puoleltamme että informaation vastaanottajan puolelta. Informaation autentisuus, joka sisältyy viesteihin, voi myös muuttua aika ajoin. Te voitte kysyä meiltä miksi meidän täytyy löytää yksilöitä, jotka olisivat kykeneviä vastaanottamaan viestejä ja jatkaa antamaan näitä viestejä ja saneluja uudelleen ja uudelleen. Vastaus tähän kysymykseen on kysymys itse. Me teemme tämän, koska se on tarpeellista ihmiskunnan seisoessa uuden tilan kynnyksellä nyt.

Useat ihmiset alkavat kuulla korkeampia tasoja ja olla yhteydessä erilaisiin voimiin. Eivät kaikki nämä ihmiset ymmärrä millaisten voimien kanssa he tekevät yhteyttä. Näiden voimien mukana on joitakin, jotka ovat melko ystävällisiä ja jotka toivovat teille hyvää. Mutta on olemassa myös melko pahoja substansseja, jotka käyttävät ihmistä hallitakseen häntä, ja omien kaupallisten päämäärien vuoksi.   Mutta voi olla ainoastaan yksi kaupallinen päämäärä tässä koko epätäydellisessä maailmassa – ohjata ihmiset niin kauaksi pois kuin mahdollista tietämästä Jumalallista Todellisuutta. Kaikella tässä maailmassa on kaksi puolta. Jokainen toiminta sisältää tässä maailmassa kaksinais-luonteen, ja voidaan suunnata joko hyvään tai pahaan, kuolemaan, helvettiin. Viestien vastaanottaminen ei poikkea tässä suhteessa kuin mikä tahansa muu asia tässä kaksinaisuuden maailmassa.

Kun uusi keksintö keksitään ja ensin näyttää, että sen päämäärä on tehdä hyvää, melkein heti illusooriset tämän maailman voimat alkavat hallita sitä ja ohjata sitä, ohjaten sitä juuri päinvastaiseen päämäärään. Ottakaa mikä tahansa esimerkki. Yksi viime aikaisista keksinnöistä on Internet, joka antaa sinulle valtavan vapauden tason, jolla voi miltei välittämästi kommunikoida yli valtamerien ja mannerten. Vain muutama vuosikymmen sitten, ihmisen mieli olisi pitäntyt sellaista mahdollisuutta fantasiana. Mutta mitä Internet on täynnä tänään? Sen sijaan, että se kantaisi hyvän ideoita, sen täyttää 90 prosenttisesti  kaikki epäilyttävimmät kuvat, jotka ovat syntyneet kaksinaisesta ihmisen älystä. 

Totuuden jyviä on myös sisältynyt tähän maailman informaatio systeemiin, mutta samassa suhteessa kuin itse totuus asuu tässä maailmassa – yksi kymmenestä. Kyllä, on olemassa ainoastaan 10 % Totuutta, Jumalallista totuutta, tässä maailmassa nyt.

Kommunikaatio korkeampien maailmojen kanssa ei ole poikkeus tästä säännöstä. Se osa autentista informaatiota, joka sisältyy viesteihin korkeammista tasoista vastaa yhtä kymmenestä.

Tämä ei tarjoita sitä, että sellainen autenttisuus olisi kaikissa viesteissä. On olemassa viestejä, jotka tulevat tähän maailmaan, joiden autenttisuus on 95% ja jopa enemmän. Mutta 90% viesteistä sisältävät valheita.

Tähän vuoksi me käytämme tarkasti määrättyjä informaation välittämisen metodeja niiden meidän edustajien kanssa, joiden kanssa työskentelemme. Me annamme heille avaimet päästä sisään tähän informaatioon, jonka vain he tietävät, ja jotka annetaan heille koulutusprosessin aikana, johon meidän viestintuojat asetetaan, erittäin tarkkojen ja raskaiden testien aikana, jolloin he todistavat oikeutensa vastaanottaa informaatiota Jumalallisesta Lähteestä.

Kuitenkin sinun täytyy kehittää kyky erottaa informaation taso itse, jotta voisit tuntea eron informaation laadun ja autenttisuuden välillä eri lähteistä. Sinun tulee kuunnella värähtelyjä, jotka sisältyvät viesteihin ja kyetä erottaa ne.

Ei edes meidän viestintuojamme titteli takaa, että henkilöllä on tilaisuus kantaa Totuutta jatkuvasti. Totuuden prosentti vaihtelee aika ajoin, yhdestä istunnosta toiseen, riippuen ulkoisista olosuhteita ja viestintuojan sisäisestä tilasta.

Tänään olen nostanut hyvin sofistikoituneen aiheen fyysiseen maailmaan tulevien viestien autenttisuudesta. Mutta sen tosiasian vuoksi, että maailmojen välinen yhteyden prosessi jatkaa kehitystään, tämä tieto tulee olemaan tarpeellinen sinulle, jotta voisit löytää tämän 10 % Totuutta kaikesta minkä ympäröi sinua ja kaikesta mikä tulee sinulle kaikista eri lähteistä, kuten radio, sanomalehdet, TV , Internet tai viestit korkeammista maailmoista.

Sen tähden ainoa neuvo, jonka voin antaa suojellakseni sinua 90 % tämän maailman valheista on, että parannat omaa vastaanotintasi.

Puhdista sinun kehojasi, Puhdista sinun fyysinen kehosi, samoin kuin sinun mentaalinen, emotionaalinen ja eetteri kehosi.

Analysioi sinun yhteyksiesi kehää, sinun ajatuksiasi ja tunteitasi.

Ylläpidä kontrollia itsessäsi päivän aikana. Mitä sinä ajatteletkaan? Oletko sinä harmoniassa ?

Älä ajattele, että ne valinnat joita teet päivän aikana, olisivat harmittomia sinulle. Sinun  valintasi, kaikki se, mitä valitset toimissasi, asettaa sinuun lähtemättömän  energeettisen vaatteen. On hyvin vaikeaa päästa eroon tällaisista päällyksistä yhden inkarnaation aikana.

Kaikki, mikä ympäröi sinua edustaa energiaa ja värähtelyjä. Joten, kun valitset epätäydellisen kaltaisia aktiviteetteja, sinä vapaaehtoisesti asetat ylimääräsiä  rajoituksia itsellesi.

Mikä tahansa toiminta, joka näyttää olevan absoluuttisen harmitonta tavalliselle ihmiselle, voi viivästyttää sinun etenemistä polulla määräämättömän ajan.

Pidä silmällä toimiasi päivän aikana. Kuinka paljon aikaa sinä tuhlaat katsoen loputtomia sarjaohjelmia, juoruamiseen tupakkahuoneissa, yhteydenpitoon niin-sanottujen ystävien kanssa?

Onko se niin tarpeellista sinun henkiselle kasvullesi ?

Sinä et voi vapauttaa itseäsi kahleistasi heti. Mutta sinä voit tehdä sen asteittain, päivä päivältä, askel askeleelta, luopuen yhdestä kiintymyksestä toisensa perään. Sinun täytyy pitää yllä liikettä Polulla ja palata kotiin Jumalan luo ilman pysähtymistä, vain sisäisen pyrkimyksesi opastamana. Tämä pyrkimys on ollut sinun kanssasi synnynnäisesti alusta saakka ja on synnynnäinen sinussa nyt. Kaikki mitä tarvitset on uudelleen muistaa sinun ensimmäinen Rakkautesi. Ja mennä.

MINÄ OLEN Sanat Kumara, ja MINÄ OLEN aina kanssasi sinun Polullasi.

 

© Viestintuoja Tatyana Mickushina