Ihmiskunnalle on tullut aika osoittaa pyrkimystä ja saavuttaa uusi tietoisuuden taso

      Kommentit pois päältä artikkelissa Ihmiskunnalle on tullut aika osoittaa pyrkimystä ja saavuttaa uusi tietoisuuden taso


Ihmiskunnalle on tullut aika osoittaa pyrkimystä ja saavuttaa uusi tietoisuuden taso

Lord Surya, 3. kesäkuuta 2010

MINÄ OLEN Surya, olen tullut taas luoksenne Lähettiläämme kautta.

En tullut tänään kertomaan teille jotakin uutta. Tulin muistuttamaan teitä siitä, minkä tiedätte erittäin hyvin. Mutta kun tarkastelette asioita, jotka teille ovat jo tuttuja uudesta näkökulmasta, tämä uusi näkökulma auttaa teitä, paitsi tietämään, mutta myös tekee mahdolliseksi tämän tiedon sulautua kanssanne ja tulla osaksi teitä. Pystyt paitsi tietämään ja ymmärtämään monia asioita ulkoisessa tietoisuudessanne, mutta voitte myös muuttaa sisäistä olemustanne tarpeeksi kohottaaksenne itseänne uudelle tietoisuuden tasolle, lähestymällä tietoisuuden tasoa, joka teidän on lopulta saavutettava.

Mietin maailmaanne hengellisellä näkemykselläni joka kerta, kun minulla on tilaisuus antaa Viestini. Ja joka kerta koen iloa tilaisuudesta jakaa Viisauttani kanssanne ja välittää teille haluani Palvella kaikkea Elämää.

Elämä tässä Maailmankaikkeudessa on järjestetty ihmeellisellä tavalla Luojan armosta. Ja jokaisella elämän kerroksella on mahdollisuus kehittyä lakiensa mukaisesti, mutta saman aikaisesti, ne ovat tämän Maailmankaikkeuden Luojan Universaalin suunnitelman alaisia. Siksi teidän tietoisuutenne tasolla olisi hyvä oppia, että tässä Maailmankaikkeudessa on olemassa Laki ja sitä on noudatettava.  Teidän haluttomuutenne totella Lakia on annettava tietä Luojan tahdon tottelevaisuudelle. 

Millään muulla tavalla ei voi olla. Ja niiden pelien, joita te nyt pelaatte, on annettava tietä todellisille toimille, jotka on suunnattu Elämän auttamiseen. Kun ymmärrätte ykseytenne Elämän jokaisen pienen osan kanssa ja ohjaatte huomionne auttamaan niitä, jotka tarvitsevat apuanne, tulette nousemaan tietoisuuden tasolle, joka on välttämätön evoluutionne tässä vaiheessa.

Kaikki, mikä ei vastaa annettua tietoisuuden tasoa, kaikki vanhat egonne kiinnitykset, epärealistinen osanne, täytyy pyyhkiytyä pois muutoksen tuulien kautta ja pestävä pois Maaplaneetan fyysisen tason pinnalta.

Pyrkimyksesi muutokseen, Uuteen Elämään on välttämätön tässä vaiheessa. Teidän täytyy katsoa ylöspäin, nostettava katseenne ympäröivän elämänne turhamaisuuden yläpuolelle ja pyrittävä katsomaan tulevaan maailmaan, joka on valmis vastaanottamaan sielunne jatkokehitykseen.

Teistä voi vaikuttaa siltä, että puhun abstrakteista asioista, joilla ei ole mitään yhteyttä elämäänne.

Päinvastoin, vakuutan teille, että kerron teille täsmälleen tärkeimmät asiat, joiden on otettava ensimmäisenä paikansa tietoisuudessanne. Ainoastaan, jos onnistutte ohjaamaan pyrkimyksenne oikealla tavalla, pystytte jatkamaan evoluutiotanne planeetallanne.

Tietoisuutenne muistuttaa avaamatonta kukannupua. Kääntäkää päänne kohti auringonpaistetta rohkeammin, ja auringon hellät säteet tekevät työnsä rakkaudella avatakseen Jumalallisen tietoisuutenne lootuksen kohti tulevaa Uutta Päivää.

Jättäkää rohkeasti kiintymyksenne! Älkää pelätkö muutoksia! Älkää pelätkö kaatumista ja että satutatte itseänne. Ne, jotka uskovat ja ovat omistautuneita ja pyrkivät, ovat jatkuvasti valppaan valvontamme alla. Ja me estämme huolellisesti kaikki hankalat liikkeesi pelastaaksemme Jumalallisen henkenne jyvän koko evoluutiokehityksen läpi.

Kohtelette kasveja ja taimia huolellisesti. Huolehditte niistä ja kastelette niitä. Samalla tavalla me huolehdimme teistä ja sieluistanne koko polkunne läpi, emme ainoastaan tällä planeetalla, myös tulevissa maailmoissa, joihin tulette väistämättä kulkemaan. Teidän on jatkuvasti pidettävä itsenne virittyneinä Korkeampiin Maailmoihin. Teidän on jatkuvasti pidettävä värähtelynne kelvollisella tasolla. Kaikki, mikä estää teitä keskittymästä jatkuvasti Jumalaan, Korkeampiin Maailmoihin, on vähitellen poistuttava elämästänne.

Sinun on kiinnitettävä enemmän huomiota sieluunne, keskusteluihin sielunne kanssa. Tietysti se on valtava haaste ja iso testi monille teistä pysytellä yksin itsenne kanssa jopa lyhyen aikaa. Älkää pelkätkö yksinäisyyttä. Älkää pelkätkö jäädä yksin itsenne kanssa. Uskokaa minua, että tämä on näennäinen yksinäisyys. Ja niin pian kuin voitatte tämän yksinäisyyden tunteen tietoisuudessanne, tulette huomaamaan, että ympärillänne on tuhansia Valon olentoja. Ja vain haluttomuutenne jättää teidän ongelmanne ja maalliset kiintymyksenne erottaa teidät koko Valon Hierarkiasta. Olemme kaikki seisomassa ja katsomassa tietoisuutenne nousua. Olemme huolissamme joka kerta, kun suositte vanhoja kiintymyksiänne ja demonstroitte vanhoja käyttäytymismalleja.

Ihmiskunnalle on tullut aika osoittaa pyrkimystä ja saavuttaa uusi tietoisuuden taso. Tämä on väistämätön prosessi.

Kaikki tieteenne saavutukset eivät ole millään tavalla verrattavissa mahdollisuuksiin, joita teille annetaan siirtyessänne uudelle tietoisuuden tasolle. Kaikki mahdollisuudet nukkuvat olemuksenne sisällä toistaiseksi. Ja hyvin pian alatte tuntea noiden ei-vielä manifetoituneiden sisäisten voimienne ja kykyjenne läsnäoloa olemuksessanne. Teidän tarvitsee vain puhdistaa polku itsessänne luopumalla käyttäytymisenne tyypillisistä stereotypioista.

Kaikki, mikä estää sinua siirtymästä uudelle tietoisuuden tasolle, tulee vähitellen kuolemaan pois. Uskokaa minua, että kiintymyksenne moniin asioihin ja tiloihin on kuin kiintymystä viime vuoden lumeen tai lehtiin.

Kirkas kevät aurinko tulee nousemaan, ja epätäydellisyytenne lumi ja jää tulevat sulamaan. Ja aurinkoisten säteiden alla   uusi ruoho ja lehdet tulevat muodostumaan. Älkää pelkätkö erota vanhasta ja vanhentuneesta! Kiirehtikää eteenpäin kohti uutta ja täydellistä Jumalallista ilmentymistä kaikessa.

Ennen kuin lapsi ottaa ensimmäisen askeleensa, hän ei koskaan opi kävelemään. Jos ensimmäinen askel on väärä ja jopa aiheuttaa sinulle kipua, älä vaivu epätoivoon. Jos motiivisi on puhdas ja pyrkimyksesi on vahva, tulet voittamaan ajan ja tilan ja tulet jatkamaan luottavaisesti etenemistäsi tämän Maailmankaikkeuden laajuuteen.

Nouskaa. Pyyhkikää pois pelkonne ja epävarmuutenne pois.

Pyrkikää rohkeasti!

Eteenpäin!

MINÄ OLEN Surya!

© Lähettiläs Tatyana Mickushina