Ilman, että kosminen Hierarkia palautetaan Maahan, ilman Jumalallisen Lain kunnioittamista, Maan ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta.

      Kommentit pois päältä artikkelissa Ilman, että kosminen Hierarkia palautetaan Maahan, ilman Jumalallisen Lain kunnioittamista, Maan ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta.


Ilman, että kosminen Hierarkia palautetaan Maahan, ilman Jumalallisen Lain kunnioittamista, Maan ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta.

Mooses, 3. tammikuuta 2010

MINÄ OLEN Mooses. Olen tullut tänä päivänä vahvistaakseni jälleen kerran Jumalallisen Lain prioriteettia sydämissänne.

Teidän on ymmärrettävä, että elämässänne ei ole mitään tärkeämpää kuin teidän suhde Jumalaan – teidän henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa.

Jumala ei kuulu mihinkään uskontoon, uskoon tai kansallisuuteen. Jumala on mahtava! Hän on kaikki, mikä ympäröi sinua: kaikki mitä näet ja mitä et näe.

Tämän vuoksi, kun ihmiskunta siirtyy Viidennestä Juurirodusta Kuudenteen Juurirotuun, Uskon aihe on ensisijaisen tärkeä.

Olen tullut kertomaan teille tämän, koska monet teistä ymmärtävät uskon aivan eri asiana, jolla ei ole mitään tekemistä Jumalan kanssa. Tiedän mistä puhun.

Puhuin Jumalan kanssa inkarnaationi aikana Mooseksena. Kukaan, edes veljeni Aaron, ei voinut olla yhteydessä suoraan Jumalan kanssa. Kaikki ne ihmiset, joita johdin autiomaassa 40 vuoden ajan, pystyivät selviytymään ja läpäisemään tämän testin vain siksi, että minussa oli jotain, joka salli minulle mahdollisuuden kommunikoida Jumalan kanssa.

Se oli Taivaan suuri armo. Se oli Jumalallinen lahja, josta ajattelin, etten ollut ansainnut sitä. Mutta Jumala päätti toisin. Kaikista henkilökohtaisista heikkouksistani ja puutteistani huolimatta Jumala oli päättänyt, että minussa oli jotain, joka antaisi minulle mahdollisuuden hyväksyä tämän Jumalallisen armon. 

Kannoin tätä Jumalallista lahjaa sydämessäni elämäni loppuun asti. Ja sen ansiosta ihmiset, jotka luottivat minuun, kykenivät tulemaan ulos pimeydestä Luvattuun maahan.

Kenelläkään muulla ei ollut tätä lahjaa. Ja juuri noiden 40 päivän aikana, kun menin vuorelle keskustelemaan Jumalan kanssa ja olin poissa, ihmiset, jotka ajattelivat olevansa omistautuneet minulle ja Jumalalle, kääntyivät pois Jumalasta ja alkoivat palvoa kultaista vasikkaa. 

Minun piti pysytellä näiden ihmisten kanssa koko ajan eikä voinut astua pois edes päiväksi. Joka kerta kun lähdin, ihmiset menettivät tietoisuutensa tason ja saavuttivat sen takaisin, kun palasin.

Jumala ei voi ylläpitää kaikkien ihmisten tietoisuutta Maan päällä. Hän voi olla läsnä vain tietyissä valituissa.

Hän pystyi olla läsnä Jeesuksessa. Kuitenkin, ihmiskunnan lankeaminen oli kuitenkin niin suuri tuona aikana, että väkijoukko huusi: Ristiinnaulitse hänet!

O Jumala! Näitte tämän kaiken. Jumalan armo ja Hänen kärsivällisyytensä ovat niin suuria, että ne ihmiset, jotka ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja jotka tanssivat kultaisen vasikan edessä, kun olin poissa 40 päivän ajan, ovat yhä inkarnoitumassa Maahan.  He ruumiillistuvat edelleen Maahan ja heillä on häpeämättömyyttä valittaa kohtalostaan.

Nyt aika on tulossa rotujen vaihtumiseen.  Aika on tulossa, jolloin kansojen ja kastien sekoittuminen pitäisi lopettaa. Jumalallinen järjestys tulisi luoda tästä kansojen sekoittumisesta.

Kaikki on nyt ylösalaisin Maapallolla. Ne, jotka eivät ole Jumalasta, joilla ei ole Jumalaa sydämessään, hallitsevat maailmaa. Ainoa mahdollisuus, joka ihmiskunnalla on, on palauttaa Jumalallinen järjestys.

Niitä ihmisiä, joiden sydämissä Jumala elää, tulisi kunnioittaa. Niiden, joiden sydämessä ei ole Uskoa, tulisi ottaa asema, joka vastaa heidän tietoisuutensa tasoja. Maan ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta, ellei Maapallolla palauteta kosmista Hierarkiaa, ellei Jumalallista Lakia kunnioiteta.

Jumalan armolla ei ole rajoja. Maapallolle on annettu yksi mahdollisuus toisensa jälkeen.

Näen, että monet sielut ovat tietämättömyyden tilassa; monilla heistä ei ole tietoa vapautuakseen illuusion pimeydestä. On myös niitä, jotka pilkkaavat avoimesti Jumalaa ja Hänen Lakiaan. He erehtyvät pitämään Jumalallisesta Armoa Jumalallisena heikkoutena.

Maa on tällä hetkellä kokemassa erittäin vaikeita ja pimeitä aikoja – aikoja, jolloin kaikki on sekoittunut. Röyhkeys ja sivistymättömyys  esittävät pää rooleja yhteiskunnassa.

Minä tulen palaamaan Maahan, kun aika tulee. Tulen jälleen kutsumaan omistautuneita ja uskollisia ihmisiä joihin voisin luottaa, kun muut ihmiset tanssivat kultaisen vasikan edessä. Ja vain omistautuneet ja uskolliset tulevat kestämään sen, mitä Maa tulee käymään läpi.

Röyhkeys, mauttomuus, harhaoppi ja tietämättömyys tullaan kukistamaan lyhyimmässä mahdollisessa ajassa.

Ette voi ennakoida kaikkia Jumalan suunnitelmia. Riippumatta siitä, kuinka paljon yritätte ihmistietoisuudellanne estää sitä, mikä on lähestymässä, huolimatta siitä, kuinka monta pommisuojaa rakennatte ja kuinka paljon ruokavarastoja teillä on varastossa, kaikki nämä eivät ole mitään enempää  kuin vain lapsellisia esteitä Jumalan tiellä.

Maailmassanne ei ole paikkaa, jonne voitte paeta ja tuntea olonne turvalliseksi oman karmanne paluulta, jota Jumala nyt pitää loitolla.

Ainoa tie, jonka Jumala jättää teille, on vahva Usko, ehdoton Rakkaus ja Jumalallinen Viisaus, jotka tulevat sydämestänne.

 Tämä tulee olemaan vaikeaa teille, koska kultaiset vasikat hohtavat jokaisessa kulmassa. Aika annetaan tielle niin, että te itse tulette kaatamaan kultaiset vasikat alustoiltaan ja palautatte Jumalallisen todellisuuden pyramidin maailmaanne

Aikakaudet ovat tunnettuja. Ja jopa Jumalallisella armolla on loppunsa, jota kosmiset ajanjaksot määrittävät.

MINÄ OLEN Mooses. Tulin tehtävänäni kanssa tuomaan järkeä Maan ihmiskunnalle.