Jaatte koko vastuun Hierarkian kanssa siitä, mitä planeetalla tapahtuu

      Kommentit pois päältä artikkelissa Jaatte koko vastuun Hierarkian kanssa siitä, mitä planeetalla tapahtuu


Jaatte koko vastuun Hierarkian kanssa siitä, mitä planeetalla tapahtuu

Rakastettu Alpha, 29. joulukuuta 2009

MINÄ OLEN Alfa. Minä olen tullut.

Tuloni tänään on erittäin tärkeä tapahtuma. Se ei ole tärkeää, siksi, että aion antaa ajattelemisen aihetta ulkoiselle tietoisuudellenne, vaan siksi, että tulin vapauttamaan Valoa Maa planeetalle. Tämän Sanoman lähettämisen aikana vapautan niin paljon Valoa kuin tämän Lähettilään fyysinen ja hienommat kehot voivat kestää.

Kyllä, ihmiskunta ei vieläkään ole tullut järkeensä. Ja minulle on välttämätöntä tulla henkilökohtaisesti vapauttamaan tarvittava ja melkein riittävä määrä energiaa vakauttamaan tilannetta planeetalla.

Lapseni, tulkaa järkiinne. Vetoan tänään teihin, niihin, jotka voivat kuulla ja ymmärtää minua.

Koko tilanne planeetalla on teidän käsissänne. Jaatte kaiken vastuun Hierarkian kanssa siitä, mitä tapahtuu planeetallanne. Olette osa Hierarkiaa. Vaikka unohdatte kuuluvanne kosmiseen ketjuun ja edustatte sen linkkejä, olette silti yhä kosmisen ketjun linkkejä.

Jokaisen linkin tulisi ottaa itselleen osa taakasta. Kun eksytte tehtävistänne, meidän on sovellettava hätätoimenpiteitä. Tässä tapauksessa käytän Lähettilään kehoja lähettäen Valoa, joka on niin välttämätöntä tällä kriittisellä hetkellä Maassa.

Tässä prosessissa on myös toinen puoli. Kun joku henkilö välittää suuren Valon, hänet heitetään susille, vastustajillemme. Siksi, kun ette ajattele kunnioittavasti Lähettiläästämme ja kun lähetätte epätäydellisiä ajatuksia ja tunteita hänelle, silloin toisaalta se tulee olemaan luonnollinen ilmiö: suuri Valo herättää suuria pimeitä voimia. Toisaalta me seuraamme erittäin tarkasti jokaista negatiivisen energian nousemista Lähettilästämme vastaan ja tämä antaa meillä on mahdollisuuden toimia.

Näin on aina ollut. Tämä on yksi niistä periaatteista, joka ohjaa Valon Voimien Hierarkiaa. Edustajamme ovat olleet Valon johtimia tiedän kiinteässä maailmassa, ja siksi he ovat kokeneet kaikki vaikeudet. Toisaalta edustajamme ovat kokeneet kaiken sen rasituksen korkeampien energioiden vaikutuksista, joita heidän kehonsa pystyvät välittämään, ja toisaalta he ovat kantaneet ihmisluonteen alimpien ja kaikista pahimpien ilmentymien vaikutuksia.

Lähettiläämme ovat maailmojen välisen yhteyden akseli. Soveltamalla ponnistuksiamme akselin yhdeltä puolelta, aiheutamme kiertoliikkeen maailmassanne. Teemme kaikkemme, jotta kiertoliike voi muuttua liikkeeksi spiraalia pitkin pikemminkin ylöspäiseen suuntaan kuin alaspäiseen.

Siksi, kun luette tätä viestiäni, ajatelkaa reaktioitanne, joita se herättää teissä. Olkaa rehellinen itsellenne. Kaikki reaktionne tallennetaan ikuisesti Akasha-tietopankkiin. Mutta jonkin ajan kuluttua unohdatte, millaisia ajatuksia ja tunteita teillä oli.

Sitten, kun ilmestytte Karmallisen Neuvoston istuntoon hienommissa ruumiissanne ja teille annetaan viimeinen sana, monet teistä kauhistuvat Akashi- aikakirjojen katselun jälkeen kaikkea, mitä teitte, koska teille ei näytetä vain ajatuksianne ja mielen tilojanne, mutta myös se, mikä on aiheuttanut tietoisuutenne epätäydelliset tilat.

Yksi epätäydellinen ajatus tai tunne houkuttelee puoleensa saman kaltaista värähtelyä. Jonkin ajan kuluttua muodostuu negatiivisen energian hurrikaani, joka ilmenee myöhemmin fyysisessä tasossa todellisten hurrikaanien ja katastrofien muodossa.

Aluksi oli vain yksi ajatus, joka aiheutti kamalan katastrofin. Sitten, kun näette tämän kohdatessanne Karmallisen Neuvoston, kauhistutte niiden ihmishenkien lukumäärästä, jotka menehtyivät vuoksenne.

Tullakseen järkeväksi ja siirtyäkseen evoluutiokehityksen seuraavaan vaiheeseen ihmiskunnan on oltava hyvin varovainen ajatustensa ja tunteidensa ilmentämisessä, koska jatko evoluution tulee riippumaan enemmän teidän sisäisistä tiloistanne.

Siten, kun ette osoita mitään negatiivisia reaktioita, mutta teillä on negatiivisia ajatuksia ja tunteita sisällänne, tämä on yhtä tuhoisaa maailmalle kuin jos heittäisitte ydinpommeja.

Planeetan tapahtuvan hienostumisen lisääntymisen kautta, teidän ajatuksenne ja tunteenne saavuttavat suurempia vaikutuksia –  paljon suurempia vaikutuksia kuin sananne ja tekonne.

Harkitsevaisuus ja varovaisuus ovat ominaisuuksia, jotka teidän on hankittava. Mutta hankitte nämä ominaisuudet automaattisesti, jos omistautumista Jumalan Tahtoon ja halu palvella lähimmäistänne, joka perustuu ehdottoman rakkauden tunteeseen ovat läsnä sisällänne.

Tietämättömyys on tärkein ominaisuus, josta teidän on päästävä eroon lähitulevaisuudessa. Se on yhteensopimaton evoluutiokehityksen seuraavan vaiheen kanssa, johon ihmiskunnan on astuttava tuhansien Valo olentojen ponnistelujen johdosto, jotka välittäen huolehtivat teistä.

MINÄ OLEN Alpha. Olen tullut täyttääkseni velvollisuuteni Maan ihmiskunnan puolesta.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina