Suuri Valkoinen Veljeskunta ja Tatyana Mickushina ( Bulgaria 2006)

      Kommentit pois päältä artikkelissa Suuri Valkoinen Veljeskunta ja Tatyana Mickushina ( Bulgaria 2006)


Suuri Valkoinen Veljeskunta ja Tatyana Mickushina (Bulgaria 2006)

Keitä ovat Ylösnousseet Mestarit? Mikä on Suuri Valkoinen Veljeskunta? Mitkä ovat Shambhalan Herrat? Ja kenen Lähettiläs olen? Tarina on melko pitkä, mutta mielestäni on hyödyllistä lähestyä Suurta Valkoista Veljeskuntaa uudesta näkökulmasta.

H.P. Blavatsky kirjoitti kirjan nimeltä Salainen Oppi. Tämä kirja kuvaa ihmisen kehityksen historiaa. Sanotaan, että ihmiskunta kulkee kehityksessään seitsemän Juurirotujen läpi.

Kauan sitten ihmiskunnalla ei ollut fyysisiä ruumiita. Ne olivat valtavia jättiläisiä, eteerisiä, sitten astraalijättiläisiä, jotka olivat noin 50 metriä korkeita. Tämä tapahtui ensimmäisen Juurirotujen aikana, useita satoja miljoonia vuosia sitten. Niiden olemassaolo oli samanlainen kuin kasvien olemassaolo, koska he eivät tienneet keitä he olivat. He olivat kuin kasveja. Sitten gemmentimenetelmällä toinen juurirotu syntyi ensimmäisestä juurirotuista. Toinen Juurirotu oli jo tiheämpi ja pienempi. Sitten toisesta juurirotuista tuli kolmas juurirotu, jonka aikana tapahtui tapahtuma, jonka tulen kertomaan sinulle.

Noin keskellä kolmatta Juurirotua ihmiskunta oli saanut fyysisen ruumiin. Alussa ruumiilla ei ollut sukupuolta, se oli androgyyninen. Lisääntyminen ei ollut samanlaista kuin nyt. He kasvattivat ensin munia. Vähitellen yksilöt alkoivat tulla esiin munasta; jotkut heistä olivat yhä enemmän samanlaisia kuin miehet, toiset – naisia. Mutta heillä ei silti ollut mitään Järkeä, ts. Ihminen ei ollut järkevä. Hän näytti ihmiseltä ja ei melkein eronnut meistä ulkonäöltään, mutta hän oli pohjimmiltaan vain eläin. Kysymys nousi esiin, miksi oli tarpeen säilyttää tällainen umpikujaan kuuluva ihmiskunta. Olisiko helpompaa tuhota se ja asuttaa Maa muilla olennoilla.  

Kosmoksessa oli Olentoja, jotka olivat jo käyneet läpi ihmisen evoluutiovaiheen aikaisemmissa manvantaroissa eli satoja miljoonia vuosia sitten. Näillä Olennoilla ei ollut fyysistä kehoa, ei astraalikehoa, ei mentaalista kehoa eikä eetterikehoa. He olivat Henkiä. Ja nämä Henget asuivat maailmassa, jota kutsumme Jumalalliseksi. Ja niin nämä Henget päättivät uhrata itsensä ja lahjoittaa ihmiselle järjen.

Nämä Korkeat Henget, joita joissakin uskonnollisissa järjestelmissä kutsutaan Pyhiksi Kumariksi, jakoivat osan itsestään ihmiskunnan kanssa. Mutta kaikki ihmiset eivät saaneet samaa osaa näistä Korkeista Olennoista, koska ruumiit eivät olleet valmiita. Ne, joilla oli korkeampi kehitystaso, saivat suurimman osan lahjaksi näistä Olennoista. Ne taas, jotka eivät olleet valmiita, saivat vain kipinän. Oli myös niitä ihmisiä, jotka eivät saaneet mitään näiltä Korkeilta Olennoilta. Tämä selittää älykkyyden, tietoisuuden ja järjen eri tasot, jotka ovat luonnostaan osa ihmiskuntaa nyt.

Tuon Kolmannen Juurirotujen päivinä nämä Korkeat Henget pystyivät inkarnoitumaan melkein kokonaan niiden ihmisten kehoihin, jotka olivat ”valmiita”. He olivat Arhatteja tai Jumalia. He olivat kuin Jumalia koko ihmiskunnalle; he kävelivät ihmisten keskuudessa ja opettivat.

Kun Mestarit jakavat osan itsestään ihmisten kanssa, ihminen sai järjen. Järki on kaksiteräinen ase, jota voidaan käyttää sekä hyvään että pahaan. Ihmiskunta alkoi käyttää tätä instrumenttia, järkeä, oman harkintansa mukaan ja alkoi luoda karmaa, eli suorittaa toimia, jotka eivät vastanneet Jumalallisia suunnitelmia.

Ja kun ihmiskunta alkoi luoda karmaa, ympäröivä maailma alkoi tulla tiheämmäksi. Ihmiskunnan värähtelyt ovat alentuneet huomattavasti. Tämän vuoksi Jumalat eivät enää voineet pysyä ihmisten keskuudessa, ja siten he alkoivat inkarnoitua osittaisesti Jumalallisina dynastioina, ihmiskunnan mentoreina. Löydämme jäännöksiä näistä Jumalallisista dynastioista esimerkiksi muinaisesta Babylonista, muinaisesta Egyptistä. Näin Jumalat jatkoivat ihmiskunnan opettamista, antoivat sille moraali Lakeja – Lakeja, joiden mukaan yhteiskunta elää.

Tämä jatkui paitsi Kolmannen Juurirotujen aikana, mutta myös Neljännen juurirotujen aikoina, joka korvasi Kolmannen Juurirodun ja joka asutti Atlantiksen mannerta. Sitten Viides Juurirotu tuli korvaamaan Neljättä Juurirotua. Vaikka suurin osa modernista ihmiskunnasta kuuluu edelleen Neljänteen Juurirotuun.

Koska ihmiskunnan värähtelyt yhä vain alenivat Jumalallisen energian väärinkäytön seurauksena, näiden Korkeiden Henkien läsnäolo Maan päällä muuttui yhä vaikeammaksi. Mutta he tulivat osittaisina inkarnaatioina ja saattoivat nyt olla läsnä profeetoissa, maailmanuskontojen perustajissa. Tunnemme Jeesuksen, tunnemme profeetta Muhammadin, tunnemme Gautama Buddhan, joissa Korkeat Olennot olivat läsnä ja antoivat yhteiskunnalle moraalisen Lain.

Kun nämä Korkeat Henget menivät toiseen tasoon, heidän ihmisille antamansa Laki putosi tavallisten ihmisten käsiin. Tavallisille ihmisille on ominaista se tosiasia, että he eivät voi aina käyttää Jumalallista energiaa oikein. He saattavat esimerkiksi ajatella näin: miksi ei käyttäisi uskonnollista järjestelmää elääkseen mukavasti ja ohjata laumaa yhdessä tai toisessa uskonnollisessa järjestelmässä? Menneisyyden profeettojen antamalla Opetuksella sinänsä oli hyvin vähän yhteistä uskonnon kanssa. Mutta ihmiset, koska heidän tietoisuutensa olivat matalalla tasolla, käyttivät kuitenkin yksinkertaisesti näitä ajatuksia ja tätä Opetusta ohjaamaan ihmisiä jonkinlaisen uskonnollisen dogman kautta. Mutta noina päivinä se oli hyödyllinen, koska ihmiskunnan tietoisuuden taso oli sellainen, että oli mahdotonta toimia muulla tavalla.

Ylösnousseet Mestarit ovat eri tasolla. Emme voi nähdä heitä. He ovat hienovaraisissa kehoissa, eivätkä ne voi olla läsnä täällä (fyysisessä maailmassa). Mutta ollessaan maapallon hienovaraisemmilla tasoilla, he yrittävät silti ohjata ihmiskunnan evoluutiota. He seuraavat jatkuvasti ihmiskunnan kehitystä.

1800-luvun lopulla Opetusta yritettiin antaa ihmiskunnalle jälleen, avoimemmin ,Helena Blavatskyn välityksellä. Tosiasia on, että opetusta yritettiin antaa aikaisemminkin, mutta koska ihmiskunnan tietoisuuden taso ei ollut valmis. Keskiajalla sellaiset ihmiset yksinkertaisesti poltettiin noitina ja velhoina. Jopa 1800-luvun lopulla, sivilisaation kaikesta kehityksestä huolimatta Helena Blavatsky ei voinut antaa Opetusta esimerkiksi Venäjän alueella. Hän lähti Venäjältä nuorena. Hän asui hyvin pitkään Euroopassa, jonkin aikaa Amerikassa ja Intiassa ja sitten taas Euroopassa. Hän kuoli Lontoossa. Mutta Mestarit onnistuivat antamaan paljon tietoa hänen kauttaan osittain salatussa muodossa.

Mestari Morya alkoi 1920-luvulla työskennellä Helena Roerichin kanssa ja antaa hänen kauttaan Opetuksen, jonka tunnemme nyt Agni Joogana. Roerich´it olivat Suomessa vuoden 1917 vallankumouksellisten tapahtumien aikana. Sitten he asuivat jonkin aikaa Isossa-Britanniassa, sitten – Amerikassa ja sitten – Intiassa. Siellä he kuolivat. 1920-luvulla Roerichit yrittivät välittää Viisauden Mestareiden tai Suuren Valkoisen Veljeskunnan tai Mahatma´n Viestit Venäjän hallitukselle.

Tämän tapahtuman jälkeen Roerichit joutuivat lähtemään pakoon, eivätkä he voineet palata Venäjälle uudelleen.

Mutta Opetus on annettava. Opetus on annettava, koska ihmiskunnan tietoisuus on tullut valmiiksi hyväksymään tämän Opetuksen.

Mestarit valitsevat toisen Polun työskennelläkseen ihmiskunnan kanssa – Lähettiläiden kautta.

Tiedämme, että Amerikassa oli useita ihmisiä, jotka olivat Suuren Valkoisen Veljeskunnan Lähettiläitä. Esimerkiksi nämä olivat ”MINÄ OLEN” -liikkeen johtajia Edna ja Guy Ballard. Vuonna 1958 perustettiin järjestö nimeltä “The Summit Lighthouse”, jota johti Mark Prophet ja sitten Elizabeth Clare Prophet. <…>

Lähettilään Tatyana Mickushina matkan alku

Minun on sanottava, että koko elämässäni en koskaan halunnut olla Lähettiläs enkä minä koskaan halunnut vastaanottaa Viestejä. Ja minulla ei ollut koulutusta, joka olisi antanut minun tietää erittäin hyvin Mestareiden opettamia aiheita. Sain teknisen koulutuksen teknillisessä Yliopistossa. Työskentelin avaruustekniikan alalla 13 vuotta – kehitin laitteita avaruuteen. Kun perestroika alkoi, yritys lopetti palkkojen maksamisen. Koulutin itseni uudelleen ja aloin työskennellä pääkirjanpitäjänä. Sitten työskentelin 10 vuotta pääkirjanpitäjänä useissa yrityksissä.

Mutta vuosina 1996–1997 löysin Amerikasta peräisin olevan opetuksen – Summit Lighthouse Teaching. Ja luin melkein kaikki heidän Venäjäksi käännetyt kirjat (5-6 kirjaa). Ja jotenkin ihmeen kautta elämässäni vuonna 2000 oli henkilö, joka sanoi: “Haluatko minun opettavan sinulle meditaatiotekniikkaa?” Ja suostuin, koska olin hyvin ystävällinen tätä henkilöä kohtaan. Mutta itse asiassa se oli minulle erittäin vaikea tehtävä, koska olen hyvin aktiivinen ihminen ja olen aina ollut hyvin aktiivinen fyysisellä tasolla.

Tässä vaadittiin päinvastaista laatua: piti asettua aloilleen ja olla ajattelematta mitään, itse asiassa sinun tuli asettua makuulle tuntikausiksi ja olla ajattelematta mitään. Mutta aloin tehdä niin. Muutaman kuukauden meditaatioiden jälkeen aloin kuulla Korkeamman Minäni – vastauksia Korkeammasta Minästäni. Ja yhteyden kautta Korkeampiin Olemassaolon tasoihin, minä opin, että minulla on Opettaja hienovaraisella tasolla.

Ja se oli Rakastettu Kuthumi. Kuten tiedätte, rakastettu Kuthumi ja Mestari Morya antoivat Opetuksia Helena Blavatskyn ja Helena Roerichin välityksellä. Rakastettu Kuthumi opetti minut kuulemaan Häntä, ja Hän kuuli minut. Yhteys oli henkisesti telepaattinen, mentaalinen. Sitten minulla oli muutamia muita Opettajia, jotka opettivat minulle täysin erilaisia asioita. En kuitenkaan koskaan kuvitellut, että minä olisin Lähettiläs tai että minä tulisin saamaan Viestejä.

Maaliskuussa 2004 Rakastettu Lord Surya antoi minulle Suuren Valkoisen Veljeskunnan Lähettilään viitan Suuressa Keskus-Auringossa. Mutta tämä ei ilmennyt millään tavalla fyysisellä tasolla. Ajattelin, että se oli jokin vitsi, koska en nähnyt itseäni Lähettiläänä.

Mietiskelyjeni aikana pysyin jatkuvasti yhteydessä Opettajiini hienovaraisella tasolla. Ja kun Sanat Kumara oli opettajani, hän sanoi kerran: “Sinun on kirjoitettava Lorraine Michaelsille.” Olimme kirjeenvaihdossa parin kanssa, joka asui New Yorkin osavaltiossa. He olivat Elizabeth Clare Profeetan seuraajia. He olivat aiemmin asuneet Montanassa sijaitsevassa Summit Lighthouse´n yhteisössä 9 vuotta. Ja minä vaihdoin kirjeitä Lorraine´n kanssa. Sanat Kumara kertoi minulle: “Kirjoita hänelle, että olet Suuren Valkoisen Veljeskunnan Lähettiläs.”

Ymmärrätte, että tämä oli minulle erittäin vaikeaa tehdä, mutta tein sen joka tapauksessa, koska yksi Veljeskunnan vaatimuksista on ehdoton kuuliaisuus. Rakastettu Sanat Kumara sanoi: ”Sinun on hyväksyttävä mielessäsi, että olet Lähettiläs. Ellet hyväksy tätä mielessäsi, sinusta ei tule Lähettilästä. “

Kuuden kuukauden kuluttua asemani Lähettiläänä alkoi toimia, se alkoi ilmetä fyysisellä tasolla. Se oli syyskuuta 2004, jolloin Mestarit pyysivät minua kirjoittamaan kirjan. Mutta tuolloin ei sanottu, että tämä olisi “kirja”. He sanoivat, että ihmiskunnalle on annettava todellista tietoa Luciferista ja Enkelien lankeemuksesta. Mietiskelyjeni aikana minulle annettiin jotain kirjoitettavaa. Ja menisin yksinäiseen puistoon ja luin H. P. Blavatsky´n Salaisen Opin. Ja vasta silloin, kun ympärilläni ei ollut ihmisiä, saatoin ymmärtää tässä kirjassa olevan kirjoituksen merkityksen.

Kirjoitin seuraavan luvun, asetin sen sivustolle ja lähetin sen Sirius-sähköpostiuutiskirjeeni tilaajille. Se oli erittäin vaikea tehdä, koska ihmisillä oli ennakkoluuloja Luciferia ja langenneita enkeleitä kohtaan. Mutta onneksi 99% lukijoista ei ymmärtänyt mitään tästä kirjasta.

Tämän kirjan nimi on ”Hyvä ja paha. Yksityinen tulkinta “Salaisesta opista”, jonka oli kirjoittanut H. P. Blavatsky. “Tämä kirja koostuu 70%: sta Salaisen Opin lainauksista, jotka on järjestetty tietyllä tavalla. Ilmeisesti tämä oli jonkinlainen tentti. Enkä ymmärtänyt, että Viestejä oli tulossa meditaationi aikana. Meditaation jälkeen kirjoitin ajatukseni omin sanoin. Mutta silloinkin se olisi itseasiassa Viestiä, en vain ymmärtänyt sitä.

Toiset kuusi kuukautta kului, ja 3. maaliskuuta 2005 sain kirjeen Lorraine Michaelsilta, jonka kanssa olen ollut kirjeenvaihdossa (muistatte, että hän oli New Yorkin osavaltiosta). Hän kirjoitti minulle kirjeen: ”Tatiana, sinusta on tullut aktiivinen Lähettiläs. Sinun tulisi alkaa ottaa Viestejä. “ Ja edellisenä päivänä Mestari Morya tuli luokseni ja kertoi minulle, että asemani oli tullut aktiiviseksi.

Oli hyvin yllättävää lukea sellainen kirje. Sitten kirjoitin hänelle välittömästi sähköpostitse vastauksen: ”Kyllä, tiedätkö, Mestarit tulevat luokseni meditaation aikana. Kuulen Heidät, mutta he eivät anna minulle Viestejä. Joskus he antavat henkilökohtaisia viestejä, joista kukaan muu ei ole kiinnostunut. “

Lorraine tajusi, että en todennäköisesti ollut kääntänyt kaikkea oikein englannista, ja kirjoitti minulle saman kirjeen toisin sanoin. Hän kirjoitti: ”El Morya tuli luokseni. Hän sanoi, että sinusta on tulossa aktiivinen Lähettiläs, mantelisi on aktiivinen, sinun pitäisi alkaa ottaa Viestejä. “

Ajattelin itselleni: “Hän varmasti vitsailee kanssani. Koska kirjoitin hänelle olevani Lähettiläs. “

Ja toisen kerran kirjoitin uudelleen: “En tiedä, mutta mitään Viestejä ei vielä ole.”

Ja Lorraine kirjoittaa kolmannen kerran, kolmannen kirjeen vain 1,5-2 tunnin sisällä. Hän toistaa saman asian: “Sinun pitäisi alkaa ottaa Viestejä.”

Sitten kirjoitin hänelle: “Heti kun aloitan Viestien ottamisen, olet ensimmäinen henkilö, jolle lähetän ne”

Amerikassa oli päiväsaika, meillä oli jo yö. Joten menin nukkumaan. Kun aloin mietiskellä aamulla, opettajani Sanat Kumara tuli. Tämä oli 4. maaliskuuta 2005. Ja Hän tuli. Jotenkin Hän tuli hyvin epätavallisella tavalla, ei tavalliseen tapaan, koska koko huone oli täynnä paksua vaaleanpunaisen keltaista sumua, kaikki oli sumussa, ja edessäni oleva Alttari oli peittynyt sumusta.

Ja kysyin: “Mitä tapahtuu? Pitäisikö minun ottaa vastaan Viesti? “

Ja hän sanoi: «Kyllä».

Sitten kerroin Hänelle: “Tiedättekö, en ole aivan valmis”, koska minulla oli vain todella paha flunssa, ja minulla oli päänsärky ja kuume.

Sitten Hän sanoi: “Lähetän Parantavan Säteen.”

Aloin hengittämään nenän kautta, päänsärkyni oli kadonnut.

Sitten hän sanoi: “Ota äänityslaite ja käynnistä se.”

Kytkin äänityslaitteen päälle ja aloin kuulla päässäni ikään kuin ajatukset olisivat omiani. Mutta samaan aikaan, koska olin puhunut Mestareille aiemmin, tiesin, että nämä eivät olleet minun ajatuksiani, vaan Sanat Kumaran ajatukset, jotka Hän oli lähettämässä. Mutta kun sanoin vain kaksi lausetta ääneen, huomioni hajosi – se vaatii hyvin selkeää keskittymistä, keskittymisen täytyy olla hyvin voimakas.

Sitten Sanat Kumara sanoi: ”Sammuta äänityslaite. Nouse ylös ja mene tietokoneelle. “Joten menin tietokoneeseen ja käynnistin sen.  Hän alkoi lähettää samoja ajatuksia, joita minä aloin kirjoittamaan, täysin äänetöntä kirjoittamista tietokoneella. Heti kun kirjoitin lauseen, jonka Hän saneli minulle, tuli seuraava lause, ja kirjoitin sen uudelleen. Ja näin otin ensimmäisen Sanat Kumaran Viestin. Kun aloin meditoida uudelleen seuraavana päivänä, toinen Mestari tuli ja antoi minulle uuden Viestin. Ja niin jatkui melkein neljä kuukautta lakkaamatta.

Tällä välin kirja oli julkaistu, joka sisältää kaikki ensimmäisessä jaksossa annetut Viestit. Ehkä olet lukenut tämän kirjan. Kaikki nämä Viestit ovat myös vapaasti saatavilla englanninkielisillä “Sirius” -sivustoilla ja venäläisillä “Sirius” -sivustoilla.

Aluksi en ymmärtänyt mikä tämä oli tai miten tämä toimi. Minulla oli epäilykseni, varsinkin aluksi: mistä saan tämän? Mitä minulle tapahtuu? Tarkoitan, että oli tarpeeksi vaikeaa hyväksyä, että näin tapahtui minulle. 

Mutta sitten aloin vastaanottaa Viestejä uudelleen. Seuraava Viestien sykli oli joulukuussa ja tammikuussa. Ja sitten tapahtui Sanelujen jakso keväällä. Ja 1. heinäkuuta – 21. heinäkuuta 2006, oli Viestien kesä sykli, jonka Viisauden Mestarit antoivat Bulgariassa.

Muutama kuukausi sitten minut kutsuttiin viettämään kesää Bulgariaan. Mutta koordinoin aina kaikki liikkeeni Mestareiden kanssa. Kun kysyin heiltä, voisinko mennä Bulgariaan, He sanoivat, että voisin mennä ja että He antaisivat Viestejä Bulgariassa. Joten jonkin ihmeen avulla onnistuimme ottamaan vastaan Viestit siellä.

Ja aina, kun Viestien sykli päättyy, Mestari, joka on Opettajani tuona hetkellä, tulee – tällä kertaa se oli Lord Maitreya. Ja pyysin Hänen arvosanaansa. Ja Lordi Maitreya antoi erittäin korkean arvion, Hän sanoi, että Viestit hyväksyttiin erittäin korkealla tasolla. Ja hän sanoi: ”Bulgaria on saanut paljon Valoa. Katsotaanpa, kuinka he käyttävät tätä Valoa. “

Bulgaria, heinäkuu 2006

https://sirius-eng.net/