Joitakin selityksiä Karmasta

      Kommentit pois päältä artikkelissa Joitakin selityksiä Karmasta

Joitakin selityksiä Karmasta

Ei-toiminnan karma

Meillä on paljon ihmisiä, jotka uskovat, että he ovat jo saavuttaneet erittäin korkean hengellisen tason eivätkä voi tehdä mitään fyysisessä maailmassa muuta kuin rukoilla ja mietiskellä. Tässä mielessä he ovat hieman väärässä ensinnäkin arvioidessaan henkistä tasoaan ja toiseksi he ymmärtävät väärin toimettomuuden merkityksen. Hindulaisuudessa on sellainen käsite kuin “ei-toiminta”. Tämä termi – en tiedä miten se kuulostaa sanskritiksi, mutta venäjäksi se käännetään seuraavasti: toimettomuus ”. Siksi ihmiset ajattelevat, että he eivät voi tehdä mitään.

Mutta itse asiassa toimimattomuus ei tarkoita olla tekemättä mitään. Henkilö, joka saavuttaa tietoisuudessaan korkean hengellisen tason, toimii aivan kuten kaikki muutkin ihmiset. Hän voi valmistaa ruokaa, hän voi kasvattaa lapsia, hän voi kouluttaa, harjoittaa hyväntekeväisyyttä, määrätä lääkkeitä jne., toisin sanoen, hän voi myös tehdä kaikkia toimintoja, joita ihmiset harjoittavat.

Erona on se, minkä vuoksi hän ei luo seurauksia, miksi hän ei tuota karmaa, on se, ettei hän toimi egonsa asemasta, vaan mahdollistaa Jumalan manifestoitua Itsensä tässä toiminnassa maailmassa.

Siten kaikesta toiminnasta, mitä hän tekee, tulee Jumalallista toimintaa. Ja vastaavasti, hedelmät, hänen toimintansa tulokset, eivät tuota hänelle karmallista seuraamusta.

On eräs hyvä lainaus, jonka haluan lukea. Se on kirjasta, jonka nimi on “Jumala puhuu Arjunan kanssa: “Jumala puhuu Arjunan kanssa: Bhagavad Gita, Kuninkaallinen Tiede Jumalan Oivalluksesta”, kirjoittanut Paramahansa Yogananda. Luen tämän lainauksen:

Mikään ei ole niin jännittävää kuin halu menestyä Jumalan hyväksi. Jos Jumala on länsä hengellisen etsijän pyrkimyksissä, karmalliset seuraukset, jotka automaattisesti kasvavat toiminnasta Luonnonlain mukaan, palavat Jumalallisen Viisauden sisäisessä tulessa. “

Tietyllä tietoisuuden tasolla, kun henkilö kieltäytyy vapaasta tahdostaan ja täyttää Jumalan Tahdon kaikessa toiminnassaan, jatkaen elämällä edelleen fyysisellä tasolla, niin tämä toiminta ei luo karmallista seuraamusta, ei tuo karmaa.

Kuinka voidaan ymmärtää, että henkilö on korkealla hengellisellä tasolla?

Tätä polkua niin korkeaan tilaan on hyvin vaikeaa ymmärtää meidän ajassamme. Ja siksi on harvoja ihmisiä, jotka ovat ruumiillistuneita tällaisella tietoisuuden tasolla, kun he voivat sanoa, että he elävät vain Jumalan hyväksi ja tekevät Jumalan Tahdon tässä maailmassa. Tämä on erittäin harvinainen tapaus.

Mutta on joukko ominaisuuksia, jotka tällaisella henkilöllä olisi. Näihin kuuluu epäitsekkyyttä, rakkautta, uskoa, omistautuminen, pyrkimys, nuhteettomuus, armollisuus, myötätuntoa, totuudenmukaisuus, vilpittömyys … Kaikkien olemassa olevien Jumalallisten ominaisuuksien on oltava läsnä tässä henkilössä. Jotkut suuremmassa määrin kuin toiset ominaisuudet. 

Henkilö motiivi määrää karmallisen seuraamuksen asteen.

Motiivi, joka ohjaa ihmistä aloittamaan mitä tahansa toimintaa, on tärkeä. Mutta ei motiivi, jonka hän osoittaa kaikille, vaikkakin kuin saattaa olla jaloa, vaan todellinen motiivi, joka on hänen sisässään ja jota ehkä hän itsekkään ei edes ymmärrä. Tämä sisäinen motiivi jättää jäljen kaikkeen, mitä henkilö tekee. Henkilö voi toimia vilpittömänä, totuudenmukaisena, omistautuneena, mutta todellisuudessa hän ei välttämättä ole sitä.

Silloin hän tosiasiallisesti tekee toimintoja, jotka luovat karmaa, joiden hedelmät tuovat hänelle seuraamusta.

Siksi, jos kaksi ihmistä tekee saman asian, mutta eri motiivilla, toinen luo karmaa ja toinen ei, riippuen motiivista, joka heitä ohjaa.

Onko olemassa mitään ulkoisia kriteerejä henkilön hengellisen tason määrittämiseksi?

Jeesus opetti meitä tuomitsemaan hedelmien perusteella. Ei sillä, mitä teemme, ei sillä, miten teemme, vaan toimintamme tuloksien mukaan. Huolimatta siitä tosiasiasta, että toiminnan hedelmät kypsyvät nyt hyvin nopeasti, ne eivät kuitenkaan välttämättä kypsy ennen nykyisen inkarnaation loppua. Siksi sanotaan, että kaikkea voidaan arvioida vasta tietyn ajan kuluttua. Eli kun henkilö elää, tekee virheitä, korjaa virheensä ja tekee jotain muuta – itse asiassa kaikki ei ole ilmeistä. Kaikki käy ilmeiseksi tietyn ajan kuluttua.

Historiallisesti Pyhimykset kanonisoidaan 100 vuoden kuluttua. Koska vasta tämän ajan kuluttua jotkut hedelmät, enemmän tai vähemmän, tulevat ilmeisiksi. Mutta kun ihminen on vielä inkarnoituneena, on hyvin vaikea ymmärtää, kuinka paljon hän on toiminut karmallisesti tai ei karmallisesti. Se on erittäin vaikeaa. Lähes mahdotonta.

Kuinka ei luoda karmaa?

Meidän on analysoitava toimintaamme joka päivä. Tämä on taiteen ydin: ylläpitää jatkuvasti tietoisuutta. Meidän on ylläpidettävä tietoisuutta joka minuutti ja joka sekunti koko päivän ajan, ts. ymmärrettävä, mitä teemme, millä motiivilla teemme mitäkin, teemmekö sitä epäitsekkäästi vai motivoiko meitä jokin itsekkyys, toimimmeko egon asemasta tai teemme sen epäkiinnostuneesti. Tämä on tietoisuuden ilmentämistä ja elämän taidetta.

Hengellinen harjoittelu ja karma

Meidän on jatkuvasti ylläpidettävä henkistä tasoamme joka päivä. Jos emme harjoittele henkistä harjoittelua joka päivä, taannumme taaksepäin. Miksi harjoitamme henkistä harjoituksia?

Kun harjoittelemme henkistä harjoittelua, on kuin kiipeäisimme vuorta mielessämme ja tältä vuorelta voimme nähdä paremmin. Kun näemme paremmin, teemme oikeampia valintoja. Kun teemme oikeita valintoja, työskentelemme pois karmaa. Kun työskentelemme pois karmaa, pääsemme lähemmäksi Jumalaa. Kun lähestymme jatkuvasti Jumalaa, saavutamme lopulta ei-toiminnan tilan, emmekä enää ole mukana karmaisessa toiminnassa.

Tehdessämme asioita Yhteisen Edun hyväksi tai Jumalalle. Onko olemassa eroa?

Tehdessämme asioita yhteisen edun nimissä ei ole samaa kuin tehdä asioita Jumalalle. Nämä ovat hieman eri asioita. Kun olemme tietoisuustasollamme, meille oikea motiivi on, kun suoritamme tekojamme epä-kiinnostuneesti yhteisen edun hyväksi. Toisin sanoen meille se on korkein mahdollinen motiivi, joka on niin saavutettavissa, niin sanoaksemme. Mutta kun ihmisestä tulee tosiasiallisesti Jumalan inkarnaatio, Jumalan täydellinen ilmentymä inkarnaatiossa, se on jonkin verran erilaista.

Täten Jumalan Tahdon täyttäminen tai yksinkertaisesti hyvien asioiden tekeminen epäitsekkäästi Yhteisen edun hyväksi – nämä ovat kaksi täysin eri asiaa. Tämä on vain yksi evoluutiokehityksen taso. Meille on riittävää yksinkertaisesti suorittaa epäitsekkäästi tekoja Yhteisen Edun hyväksi. On erittäin hyvä, jos teemme tämän nyt.