On olemassa Polku, joka sijaitsee sydämissänne

      Kommentit pois päältä artikkelissa On olemassa Polku, joka sijaitsee sydämissänne


On olemassa Polku, joka sijaitsee sydämissänne

MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN, 12. tammikuuta 2010

OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN.

MINÄ OLEN Olemassaolon syy ja sydän. MINÄ OLEN Valo, joka asuu jokaisessa ihmisessä.

Jokaisesta voi tulla kaikki mitä MINÄ OLEN.

Olemisen Suuri Ensimmäinen on lausunut kutsunsa. Ja tämän kutsun tulisi saavuttaa jokaisen yksilön sydän. Tämä kutsu on kutsu Kotiin, ikuiseen Valoon ja Ikuiseen Elämään.

Niin monet profeetat puhuivat yksinkertaisista Totuuksista, mutta ihmisen käsitys, illuusion peittämä, estää näkemästä Totuutta yksinkertaisimpien sanojen takana. Jumalassa oleminen on luonnollista sieluillenne, ja tämä on sitä, mitä te loputtomasti kaipaatte maailmassanne.

Silti kaikki, mitä etsitte, sijaitsee lähellänne, muutamien senttimetrin etäisyydellä, sisällänne, teidän sydämissänne: teidän Valonne, Kotinne, teidän todellinen Itsenne.

Iankaikkisen elämän ymmärtäminen ja asteittainen erottaminen kaikesta, mikä ei ole ikuista, on se, minkä pitäisi ensisijaisesti olla huomionne kohteena. Kun te pyritte Valoon, kun tiedätte, että olette kuolematon ja olette vain tehneet väliaikaisesti pysähtymisen tälle planeetalle, silloin te olette etenemässä Polkua pitkin Jumalan luo.

Kun ette pääse pakenemaan illuusion suolta, kun ihmisen tunteet ja ajatukset vangitsevat teidät, kun yritätte asettaa jonkin tavoitteen, joka kuuluu harhakuvalliseen maailmaan, ja seuraatte sitä, ette etene mihinkään. Pysyttelette tietoisuutenne liikkumattomassa tilassa.

Kaikki, mikä on ikuista teissä, on teidän tietoisuus ja paras elämänkokemus, jonka pystytte hankkimaan.

Parhaiden Jumalallisten ominaisuuksien ilmentäminen – itsensä uhraaminen, epäitsekkyys, ehdoton rakkaus ja myötätunto – nämä kaikki jäävät teille henkenne saavutuksina. Ja kun ponnistelujenne seurauksena pystytte kutomaan itsellenne kuolemattoman ruumiin, joka koostuu Jumalallisista ominaisuuksistanne, vasta sitten, eikä aikaisemmin, voitte astua siihen maailmaan, josta puhun teille nyt.

Silloin kun olette intohimojen, pelkojen, tyytymättömyyden, epäilyjen ja turhamaisuuden vallassa, ette voi omistautua työhön luomaan kuolematonta Jumalallista Valo kehoa. Siten nyt tiedätte sen, mikä estää teitä.

Ja voitte kiinnittää huomionne siihen, miten päästä eroon siitä, mikä on estämässä teitä.

Tuhansien ja miljoonien vuosien ajan, jonka olette eläneet illuusion maailmassa, olette kuormittaneet itsenne raskaalla kuormalla, joka koostuu matala laatuisista energioista, jotka ovat seuranneet tietä inkarnaatiosta inkarnaatioon. On tullut aika alkaa miettiä, miten voitte päästä eroon tästä tarpeettomasta matkatavarasta.

Kun muutat toiseen huoneistoon tai uuteen taloon, kohtaat kysymyksen siitä, mitkä tavaroistasi sinun pitäisi ottaa mukaan ja mitkä pitäisi heittää pois käyttämättömänä roskana. Nyt teidän pitäisi tehdä sama itsessänne. Siivota ja järjestää sisemmät itsenne. Analysoikaa kaikkia sinnikkäitä negatiivisia mielentilojanne, jotka tulevat esiin, ja pääskää eroon niistä. Kun tiedätte mihin pyrkiä ja kun tiedätte, mikä seisoo esteenä tiellänne, voitte alkaa edetä Polkua pitkin Ikuiseen Elämään.

Mutta on monia niistä, jotka eivät ymmärrä yksinkertaista Totuutta, jota minä kuvaan yksinkertaisilla sanoilla.

On sääli, että se tapahtuu tällä tavalla. Kaikkien teidän on aika nousta korkeammalle evoluutioasteelle.

Ja sitä varten teidän on opittava ymmärtämään yksinkertaisia Totuuksia.

Sinun ei tarvitse etsiä todisteita Jumalan olemassaolosta, eikä sinun tarvitse kuluttaa energiaa yrittäessäsi todistaa ikuisen elämän olemassaoloa itsellenne. On olemassa Polku, joka sijaitsee sydämissänne. Jumala varmisti, että jokaisella teistä voisi olla suora pääsy Jumalalliseen maailmaan henkilökohtaisen mystisen kokemuksenne kautta, henkilökohtaisen kontaktinne kautta Ikuisen kanssa.

Siksi ne teistä, jotka tarvitsevat todisteita mentaaliselle kehollenne voitte etsiä sitä. Kuitenkin, minä kutsun teitä seuraamaan lyhintä Polkua, polkua, joka sijaitsee teissä, sydämissänne. Uskokaan minua; jokaisella teistä on tilaisuus avata ovi Jumalalliseen maailmaan ainakin kerran elämässänne ja tuntea ikuisuuden hengitys. 

Kaikki teistä voivat todistaa, että ainakin kerran elämässänne olette kokeneet hetken hiljaista autuutta, ikään kuin hyvyyden ja rauhan virta tulisi sydämestänne. Ja tämä tila on todellinen aito olemisen tila. Teillä on ollut tämä kokemus. Nyt kaikki muu elämässänne, joka estää teitä pysymästä pysyvästi tässä tietoisuuden tilassa, tulisi vähitellen jättää teidät.

Käydessänne läpi vanhoja tavaroita ja päättäessänne, mitä niistä tulette käyttämään ja mitä ette, vietätte jonkin aikaa tässä prosessissa. Samalla tavalla ihmiskunnan pitäisi nyt käydä läpi mitä sillä on ja määrittää, mitä se voi käyttää evoluution seuraavassa vaiheessa ja mistä sen pitäisi päästää irti, ikään kuin se olisi vanhaa turhaa tavaraa.

Tällä tavoin vapauttamalla itsenne negatiivisista piirteistä tai tottumuksista yhden toisensa jälkeen, voitte alkaa edetä eteenpäin ja ylöspäin evoluutiokehityksen spiraalia pitkin.

Se hetki tulee, jolloin kaikki ponnistelunne tulevat tuottamaan tulosta moninkertaiseksi, koska tulette saavuttamaan sen pisteen Polullanne, jossa Jumalallisen maailman horisontti on näkyvissä.

En tiedä kuinka paljon aikaa kuluu, ennen kuin tämä hetki tulee. Mutta tämä hetki tulee epäilemättä elämäänne, jos ymmärrätte minua ja olette valmiit seuraamaan Polkua, jonka olen osoittanut teille.

On olemassa Jumalan suunnitelma. Ja sen on toteuduttava.

MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN

© Lähettiläs Tatyana Mickushina