Jokainen Opetus, jota ei panna käytäntöön, on kuollut opetus

      Kommentit pois päältä artikkelissa Jokainen Opetus, jota ei panna käytäntöön, on kuollut opetus


Jokainen Opetus, jota ei panna käytäntöön, on kuollut opetus

Rakastettu Lanello, 9. joulukuuta 2009

MINÄ OLEN Lanello. Olen tullut pitämään puheen, joka saattaa näyttää yllättävältä teille, mutta ehkä se resonoi niiden sydämissä, jotka tarvitsevan sen.

Joten, jatkan. Tänään, ennen Sanelun antamista, ajattelin, kuinka antaa teille tämän informaation. Tärkein asia, jonka tajusin, on, että kuinka kovasti yritänkin, ette kuule sitä, jos teillä ei ole annettu informaatiota kuulla.  a päinvastoin, jos olette valmiit ja halukkuutenne aste sallii sen, silloin kuulette kaiken mitä tarvitsette, jopa jos sitä ei ole sanottu.  Tulette lukemaan sen rivien välissä ja havaitsette sen ikäänkuin oppaana toimintaan.

Kuten odotimme, Venäjän-operaatiomme kohtasi vastustusta. Ja tämä vastustus on väistämätön, koska Valon virtaus, jota viime vuosina on vuodattunut Venäjän valonkantajien sydämiin Lähettiläämme kautta, täytyy ilmeisesti aiheuttaa tätä vastarintaa.

Lähetyspaikkamme, jonka perustimme fyysiselle tasolle Lähettiläämme Ashramiin, altistuu vakavimmille hyökkäyksille ja ankarimmille testeille. No, kaikki tämä on luonnollista.

Ihmisten enemmistön näkökulmasta, niin kauan kuin Vihkimyksien Polusta, Sisäisestä Polusta annetaan jotain abstraktia Opetusta, tämä Opetus ei aiheuta vastarintaa tai hylkäämistä, koska on olemassa kaikenlaisia monia opetuksia maailmassanne. Ja tätä taustaa vasten, meidän Opetus, jota annamme Lähettiläämme kautta, ei ole kovin huomiota herättävää.

Kuitenkin heti kun aloitimme rakentamisen fyysiselle tasolle, koko vastustus aalto nousi heti. Tämä aalto nousi valtion virkamiehien taholta ja ilmestyi myös ihmisissä, jotka pitivät itseään viime aikoihin asti valonkantajina. Kuinka monta syylliseksi tuomitsemista, juoruja ja huhuja ilmestyi!

Ja se johtuu vain pienestä käytännön askeleesta, jonka otimme fyysisellä tasolla.

Tiedättekö miksi näin tapahtuu? Jokainen Opetus, jota ei käytetä eikä sovelleta elämässä ja joka ei kata kaikkia olemassaolon tasoja, fyysinen taso mukaan lukien, on kuollut opetus

Suuren Valkoisen Veljeskunnan Opetukset poikkesivat aina erilaisista opetuksista, joita on aina ollut olemassa. Opetuksemme oli merkittävä, koska yritimme aina toteuttaa ne käytännössä emmekä abstraktien henkisten harjoitusten muodossa erilaisten myyttisten temppujen saamiseksi, energioiden laskeutumiseksi ja muiksi asioiksi. Yritimme aina toteuttaa käytännössä niitä malleja, joita annetaan Opetuksissa ja joita tulisi soveltaa jokapäiväisessä elämässä.

Jumalallisista Käskyistä voidaan puhua pitkään. Voimme puhua niistä tuhansien vuosien ajan, mutta kun näette todellisia ihmisiä, jotka seuraavat näitä käskyjä elämässään, tämä malli tulee pysymään tietoisuudessanne elämänne loppuun asti.

Siksi fyysisen tason malli on niin tärkeä.

Siksi puhumme väsymättä tästä ja ohjaamme energiamme sen luomiseen.

Juuri siksi, että tämä malli on elintärkeä Mestareiden tehtävässä, siksi se kohtaa vahvan vastarinnan fyysisessä, astraalisessa ja henkisessä tasossa.

Katsokaa vain kuinka monia ihmisiä oli, jotka halusivat liittyä Mestareiden työhön. Ja missä he nyt ovat? Heti kun aloimme puhua tietyistä konkreettisista toimista fyysisellä tasolla, kaikki nämä ihmiset löysivät heti jotain muuta tekemistä elämässään ja joitain muita helpompia opetuksia ja uskontoja, jotka eivät vahingoita tai haavoita heidän egoaan niin paljon.

Nostimme lippumme korkealle Venäjän maalla. Olemme vahvistaneet suunnitelmamme ja alkaneet toteuttaa niitä.

Nyt, pahoittelemme, olemme valitettavasti kohdanneet vastustavien voimien hyvin voimakkaan vastustuksen. Toisaalta tämä vastustus on ennustettavissa ja luonnollinen, mutta toisaalta odotimme korkeampaa tietoisuuden tason Venäjän valon-kantajilta. Odotimme suurempaa rohkeutta, suurempaa uhrautumista ja suurempaa omistautumista.

Odotamme, kunnes Venäjän kansa herää. Se voi kuitenkin olla liian myöhäistä. Lähettiläämme korvaamattoman arvokkaat käytännölliset vuodet kuluvat.

Ja emme pysty täyttämään suunnitelmiamme ilman Lähettilästä. Olemme yrittäneet työskennellä monien ihmisten kautta, ja nyt yritämme herättää ne, jotka voivat tehdä niin tärkeän ja välttämättömän tehtävän. Emme kuitenkaan näe muita ehdokkaita tällä hetkellä.

Voin vain neuvoa tässä tilanteessa, ettette menetä toivoa ja yrittäkää pelastaa ainakin se, mikä on pelastettu illuusiosta. Kallisarvoisin asia, joka on tehty näiden vuosien aikana, on nostaa tietoisuuden tasoa monissa Venäjällä ja muissa maissa asuvissa valonkantajissa.

Meillä on korkea foorumi, josta voimme antaa Opetuksemme. Jokainen Sanelu tuo energiaa, joka teidän on  omaksuttava ja ohjattava täyttämään Veljeskunnan suunnitelmia.

On valitettavaa nähdä, kuinka energia, jonka olemme toimittaneet oktaaviinne suurilla ponnisteluilla, hukataan tyhjissä keskusteluissa, puheissa ja jopa huhuissa ja juoruissa.

Koskaan aikaisemmin Veljeskunnalla ei ole ollut tilaisuutta puhua yhtä suurelle yleisölle samanaikaisesti. Tarkoitan Opetuksen levittämistä Internetin kautta. Ymmärrämme, että yleisön taso on erilainen, ja yritämme antaa Opetuksen, jotta jokainen voi oppia jotain itselleen, ollessaan eri tietoisuustasoilla.

Siksi Opetus annetaan hyvin yksinkertaisilla sanoilla, ja se koskee aiheita, jotka kaikki voivat ymmärtää.

Jokainen aika vaatii Opetuksen antamista tietyllä tavalla. Toivomme vilpittömästi, että ennemmin tai myöhemmin meidän antamien Saneluiden määrä kasvaa tietoisuutesi laaduksi.

Älä kuitenkaan unohda, että ensimmäinen tehtävä on luoda paikka Maapallolle, jossa Opetus pannaan käytäntöön kaikessa täyteydessään. 

On olemassa riittävä määrä Valon sieluja, jotka ovat inkarnoituneet juuri tähän tehtävään. Auta meitä levittämään Opetus niin, että nämä sielut, jotka ovat hajallaan ympäri maailmaa, kuulevat sen.

En menetä toivoani, että ne kuulevat ja ymmärtävät minua, joille olen puhunut tänään.

MINÄ OLEN Lanello. Aina voitto!

© Lähettiläs Tatyana Mickushina