Kaikki, mitä tapahtuu, on juuri se, mitä hyväksytte tietoisuudessanne

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kaikki, mitä tapahtuu, on juuri se, mitä hyväksytte tietoisuudessanne


Kaikki, mitä tapahtuu, on juuri se, mitä hyväksytte tietoisuudessanne

Sanat Kumara, 15. kesäkuuta 2005

MINÄ OLEN Sanat Kumara. Olen tullut luoksenne.

Jokainen saapumiseni ja jokaisen muun Valon Olennon tuleminen tekevät tietoisuutenne kykeneväksi vastaanottamaan yhä enemmän informaatiota. Tämä tosiasia ei ole riipu siitä, tuleeko tämä informaatio sanojen, kuvien tai energian muodossa. Varsinainen vuorovaikutus meidän maailmojemme välillä on merkitykseltään ratkaiseva.

Jatkuva huomio jonka suuntaat näiden Sanelujen lukemiseen edustaa energiaa, jonka annat maailmallemme. Energia kulkee sinne, mihin huomiosi on suunnattu. Tämä on tunnettu totuus. Täsmälleen samalla tavalla, se huomio, jonka me suuntaamme sinuun näiden Sanelujen antamisen prosessin aikana kohdistetaan maailmaanne.

Suuntaan huomioni energian teihin. Te ohjaatte huomionne energiaa minulle. Näin Me voimme vaihtaa energioitamme oktaavien välillä. Ja mitä enemmän Valon Olentoja ja inkarnoituneita yksilöitä liittyy tähän energioiden vaihtoon, sitä lähempänä maailmamme ovat. ( sitä lähemmäksi maailmamme tulevat )

Oktaavien välisen Energian vaihdon prosessi oktaaviemme välillä syntyi aivan tämän Universumin luomisen alussa. Mutta luomanne materiaalisuuden aste tällä hetkellä estää tätä energioiden vaihtoa. Siksi jokainen yritys palauttaa oktaavien välisen energioiden vaihto tuo molemminpuolista hyötyä Meidän maailmoillemme.

Maailmat yhdistyvät energian vaihdon kautta. Maailmanne energiat, jotka ovat sävyttyneet epätäydellisyydellä, eivät voi tunkeutua maailmaamme. Vain ne energiat, jotka ovat sävytetty rakkaudella ja kantavat Hyvää voivat läpäistä verhon.

Enemmistö ihmisistä ei voi tuntea energioitamme, joita väsymättä lähetämme maailmaanne, koska nämä ovat erittäin korkeita energioita aistittavaksi. Aistinelimenne eivät vielä pysty havaitsemaan näitä energioita. Mutta herkimmät yksilöt voivat silti tuntea värähtelymme jopa sellaisen vääristymän kautta, joka väistämättä ilmeneee, kun energia kulkee verhon läpi maailmaanne. Riippumatta siitä kuinka täydellinen yhteyshenkilö on, jokainen energiamme yhteyshenkilö vääristää niitä. Maailmassanne ei mikään ole täydellistä. Ja kukaan henkilö, jos hän lähestyy meidän  maailmaamme, värähtelynsä kautta, ei voi enää jäädä teidän maailmaanne kauemmaksi aikaa.

Maailmojemme molemminpuolinen läpäisyn prosessi on erittäin pitkäaikainen luonteeltaan ja voi kestää miljoonien vuosien ajan.

Et pysty saavuttamaan hetkessä tietoisuuden tasoa, joka on luonnollinen meidän maailmassamme. Tämä tulisi olemaan kuin hyper nova räjähdys olemuksellesi.

Me emme voi myöskään olla maailmassanne – tämä olisi kuin kuolema meille. Siksi meillä on monia tapoja epäsuorasti tunkeutua maailmaanne niiden henkilöiden avun kautta, joiden värähtelytaajuus antaa meille mahdollisuuden olla läsnä heissä ainakin hyvin lyhyen ajanjakson ajan.

Myös te voitte päästä maailmaamme. Mitä korkeampi ontietoisuuden taso, jonka voitte saavuttaa ennen meditaatiotanne, sitä korkeammat ovat maailmat, joihin voitte päästä.

Te ette ole kiinteitä olentoja. Jos ajattelette itseänne kiinteinä olentoina, sitä voidaan selittää vain tietoisuutenne rajoittuneisuudella. Muistutatte paremminkin pilveä tai energiakuplia, jotka pystyvät tunkeutumaan ja tulemaan meidän maailmaamme. Kun siirrät tietoisuutesi  maailmaamme, jälkimmäisestä tulee sinulle yhtä kiinteä kuin teidän fyysinen maailmanne.

Koko asian ydin on tietoisuutesi. Kaikki, mitä tapahtuu, on juuri se, mitä hyväksyt tietoisuudessasi. Siksi sinulle on kerrottu tietoisuuden laajentamisesta ja kohottamisesta ja ylösnousemisesta korkeammalle tasolle.

Jos voisitte tarkastella toimintaanne planeetta Maassa meidän silmillämme, olisitte hämmästyneitä olemassaolonne rajallisuudesta. Itse asiassa olette ikään kuin vankilassa fyysisessä muodossanne. Ja ette voi päästä ulos vankityrmästänne, kunnes vapauteen pyrkivä impulssi syttyy teihin.

Puhun yleisesti ja annan vihjeitä. Ei siksi, etten voisi kertoa teille enemmän – voin kertoa teille paljon enemmän. Mutta tietoisuutenne ei voi vastaanottaa asioita, joita se ei vielä voi ymmärtää.

Siksi ihmisen tietoisuuden kehitys  on mitattu erittäin hyvin. Se on hyvin samankaltainen kuin ihmisyhteiskunnan kehitys. Jos joitain vuosikymmeniä sitten joku olisi yrittänyt selittää sinulle, kuinka internet tai matkapuhelimet toimivat, olisit pitänyt tätä fantasiana ja illuusiona. Joten, ensin annamme kuvan ja lähetämme sen ihmisten mieliin, jotka pystyvät vastaanottamaan sen. Sitten tämä kuva tehostuu parantuen fyysisellä muodolla ja yksityiskohdilla.

Siksi lähetämme väsymättä kuvia planeetan tulevaisuudesta monien ihmisten kautta.

Sinä vastaanotat näitä kuvia nukkuessasi ja hereillä ollessa. Venus-planeettani korkeat energiat ovat lähestyneet. Ne kohottavat planeettanne karkeampaa värähtelyä sekoittumalla sen kanssa ja muuttaen vähitellen planeettanne dominoivaa perusvärähtelyn luonnetta.

Maa on hyvin vieraanvarainen. Suuri määrä kehitystään läpikäyvät ovat löytäneet turvapaikan täällä. Tiettyjen ihmisten tietoisuus on valmis siirtymään uudelle tasolle, ja on lähellä tätä tasoa tai on jo siirtynyt siihen, kun taas toisten ihmisten tietoisuus ei ole vielä herättänyt lainkaan.

Kuitenkin olemme julistaneet Voiton ja Voiton saavuttaneita on todella suuri määrä – 144 000 ihmistä, jotka ovat inkarnoituneet maapallolla ovat saavuttaneet Kristus Tietoisuuden tason. Tämä tarkoittaa, että voimme tehostaa läsnäoloamme planeetta Maassa näiden ihmisten kautta.

Kaikki nämä olennot pystyvät muodostamaan yhteyden keskenään horisontaalisella tasolla. Kaikki näiden olentojen perustamat organisaatiot ja kaikki heidän tulevat projektit tulevat kantamaan meidän oktaaviemme korkeita energioita. Tästä seurauksena jopa ne yksilöt joiden tietoisuus on syvässä uneliaisuuden tilassa ja jotka eivät pysty tällä hetkellä tuntemaan energioistamme, tulevat kykeneviksi havaitsemaan energioistamme hyvin pian sen jälkeen, kun heidän  havaintokykynsä on mukautunut näiden tällä hetkellä inkarnoituneiden Kristus-olentojen kautta.

Kaksi tuhatta vuotta sitten Jeesus tuli Maahan ja antoi Opetuksensa. Kuvitelkaa kun 144 000 olentoa, jotka ovat nyt  toteuttaneet Kristus-potentiaalinsa ja kuinka paljon enemmän he voivat vaikuttaa maailmaan ja sen kehitykseen.

Tosiasiassa jokainen ihmisen toiminnan alue tulee näiden Kristus-olentojen vaikutuksen alaisuuteen, jotka ovat hajallaan eri puolilla maapalloa ja jotka ovat tekemisissä erilaisissa toiminnan alueissa ammattialoillaan.

On mahdotonta mitata tietoisuuden muutosprosessia fyysisillä laitteilla. Sinä vain hankit kyvyn nähdä enemmän. Näet toiminnan syyt ja näet seuraukset. Näet kuinka on mahdollista korjata mikä tahansa epäharmoninen ilmentymä ympäröivässä elämässä. Ja kun vähitellen pääsette eroon äärimmäisistä negatiivisista ilmenemismuodoista kaikilla elämän aloilla, alatte vapauttamaan monia sieluja negatiivisista vaikutuksista, kaikkein ensimmäiseksi lapset ja nuoret.

Pehmeä musiikki ja kommunikaatio luonnon kanssa voivat vaikuttaa lapsen sieluun paljon positiivisemmin kuin voitte kuvitella. Mutta kun ette välitä siitä, mitä musiikkia lapsenne kuuntelevat ja missä seurassa he viettävät vapaa-aikaansa, te kylvätte syitä tulevaisuuden ongelmiin. 

Heitä pois kaikki tarpeeton elämästäsi, asioita, joita ilman voit olla, ja saat paljon vapaata aikaa hengelliseen avautumiseesi, kommunikaatioon ja meditointeihin.

Yksinkertaisimmat asiat, joita voit tehdä elämässä, jotka eivät ainoastaan vaadi suuria kustannuksia, vaan myös vapauttavat monista tällaisista kustannuksista, voivat tuoda kirjaimellisesti vallankumouksellisia muutoksia elämääsi – tietoisuuden kehitysharppauksen.

Tarkastele perinteitä ja tottumuksiasi ja löydä itsestäsi voimaa päästäksesi eroon kaikesta tarpeettomasta, mikä ei edistä henkistä kehitystäsi.

Tämä neuvo on hyvin yksinkertainen ja se tuo sinulle varman tuloksen hyvin nopeasti.

Saatat ajatella ja ymmärtää, mikä estää sinua noudattamasta näitä yksinkertaisia suosituksia. Vastaus tähän kysymykseen on ilmeinen: Se on sinun egosi, joka löytää tuhansia syitä ja tuhansia tekosyitä, jotta et voisi muuttaa mitään elämässäsi.

Nyt voit nähdä todellisen vihollisesi – ainoan vihollisen. Sinun egosi, epätodellinen osasi, on sinun todellinen ja ainoa vihollinen. Siksi siis, älä etsi mitään vihollista ympäriltäsi. Koko ympäristösi vastaa värähtelyjesi tasoa.

Nämä neuvot, joita annan tänään, ovat sanatarkasti se mitä sanoin Maan ihmisille, kun olin itse inkarnoituneena tällä planeetalla. Miljoonat vuodet ovat kuluneet. Minä toistan saman neuvon sinulle sana sanalta.

Jos olisin sinä, kuolisin häpeästä. Silti, jatkat tekemättä mitään ja hemmottelet egoasi. Oletko koskaan ajatellut, että kokeilusi  vapaalla tahdolla voidaan lopettaa?

Oletko koskaan ajatellut, että joskus puutarhurin on leikattava ja poltettava kuivat oksat, jotta niiden sairaus ei leviäisi terveisiin kasveihin?

Eikö ole tullut aika, kun tämä työ on suoritettava ja jota jo toteutetaan?

Sinulla on aina mahdollisuus palata Polulle, joka oli ennalta määrätty sinulle ja joka tuo sinut Kotiin. Pyydän sinua miettimään sanojani. Onko liian paljon uhrattava, voidaksesi vapauttaa itsesi  kaikesta, mikä estää sinua etenemästä eteenpäin?

MINÄ OLEN Sanat Kumara.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina