Kaikkia tahdon ponnistuksia vaaditaan, etteivät menneisyyden energiat kiusaisi teitä, vaan että pyrkisitte uuteen päivään!

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kaikkia tahdon ponnistuksia vaaditaan, etteivät menneisyyden energiat kiusaisi teitä, vaan että pyrkisitte uuteen päivään!


Kaikkia tahdon
ponnistuksia vaaditaan, etteivät menneisyyden energiat kiusaisi teitä, vaan että pyrkisitte uuteen päivään! 

Sanat Kumara, 20. joulukuuta 2006

MINÄ OLEN Sanat Kumara, olen tullut jälleen kertoakseni teille jotain iloisia uutisia! Aloitamme uuden Sanelujensyklin Lähettiläämme kautta. Ja kuten aina, on paljon puhuttavaa. Tämä viestintäprosessimme ja pyrkimyksemme ei ole turha. Joka kerta havaitsemme yhä enemmän uusia muutoksia yhä useamman ihmisyksilöin tietoisuudessa, jotka ovat inkarntoituneet tässä vaikeassa ajassa.

Me tulemme vahvistamaan ja ankkuroimaan Valon keskittymää, liekkiämme, jota olemme väsymättä kantaneet ja antaneet ihmiskunnalle miljoonien vuosien ajan. Ja nyt, kuten ei koskaan ennen, olemme iloisia voidessamme todeta, että pyrkimyksemme niin ilmeisesti heijastuvat ihmisten mielissä ja fyysisesn tasontoiminnassa. Emme voi olla kuin yllättyneitä niistä ihmeistä, joita jo on manifestoitunut ja joita tulee manifestoitumaan Maa planeetalla, sekä meidän avullamme että niiden ihmisten avulla, jotka ovat päättäneet omistautua Elämän palvelemiseen ja Maan ihmiskunnan palveluun. 

Jokainen teistä, omistautuneet seuraajamme, täytyy olla tietoisia siitä tosiasiasta, että tällä vaikealla ja elämää muuttavalla ajalla, vain yksikin henkilö saattaa puuttua – hän, jonka kanssa Jumalallisen tilaisuuden piiri tulee valmiiksi. Joten, jos olette edelleen päättämättömyyden ja epäröinnin tilassa, suosittelen, että lopetatte kiinnittämään huomiota pieniin päivittäisiin ongelmiinne mahdollisimman pian ja pyritte kaikella olemuksellanne liittymään meihin suorittaaksenne ne tehtävät, jotka vahvistamme tietoisuudessanne ja suorittaaksenne niitä tehtäviä, jotka kutsumme teitä tekemään.

Emme ole koskaan väsyneitä toistamaan uudestaan ja uudestaan, että tarvitsemme uskollisia seuraajia, jotka ensimmäisellä kutsullamme, ovat valmiita nousemaan ja menemään sinne, missä heidän ponnistelujaan ja kykyjään tarvitaan täyttääkseen sen Jumalallisen Suunnitelman, jonka vuoksi he ovat nyt inkarnoituneet tässä planeetan vaikeassa ajassa.

Muistutan teitä aina velvollisuuksistanne ja vastuistanne, jotka olette ottaneet itsellenne ennen inkarnaatiotanne, koska, joka kerta kun luette Viestejämme, koette sisäisen innostuksen ja halun täyttää velvollisuutenne. Kuitenkin jonkin aika kuluu ja unohdatte velvollisuutenne ja pyrkimyksenne, ja annatte periksi elämän hälinälle, joka peittää teidät alleen kuin suo, saaden teidät  kiirehtimään pitkin väärää polkua, hetkellisten siunausten ja nautintojen jahtaamisen Polulle, joka on vahingollista sille, mikä on ikuista.

Ja nyt haluaisin muistuttaa teitä jälleen kerran, että vuoden pimein ja vakavin aika lähestyy. Tämä on uudenvuodenaatto, uuden päivän aatto. Yö on pimein juuri ennen aamunkoittoa Siksi menneisyyden kummitukset, aiempien väärien ja epätasapainoiset energianne haamujen muodossa ilmestyvät ympärillenne ja nousevat tietoisuudestanne. Nämä energiat vetävät teitä pois Polulta. Kaikkia tahtonne pyrkimyksiä tarvitaan, ettette tartu näiden menneiden energioiden syötteihin, vaan että pyritte kohti uutta päivää! 

Teidän on erittäin vaikeaa uskoa, että asia, josta kerron teille, on teille erittäin tärkeä ja kiireellinen. Uskokaa minua. Juhlallisuuksien hälinä  ja sirinä eivät saa kiinnittää huomiotanne, vaan pikemminkin kynttilänvalossa rauhallisessa harkinnassa miettikää tehtäviänne ja niitä tapoja, jolla poistatte esteitä, jotka ovat teidän tiellänne estäen täyttämästä tehtäväänne. Älkää etsikö näitä esteitä itsenne ulkopuolelta. Analysoikaa aikaisempaa elämänne kulkua ja yrittäkää ymmärtää, mikä sisällänne on se, mikä haittaa teitä ja estää etenemistänne Polulla.

Tiedätte Polun. Teille on osoitettu Polku. Ne teistä, jotka ovat saaneet idean tästä Polusta ja ovat tunteneet halua ylittää sisäiset esteet ja epätäydellisyydet, eivät koskaan käänny pois tästä Vihkimyksien Polulta, johon kutsumme teitä, ja tämä riittää vetämään teidät heti ylös elämän suosta ja kuten nopea kulkuinen hissi, nostamaan teidät Jumalallisen tietoisuuden huipulle. Olen iloinen, että monet ihmiset ovat pyrkineet. Ja olen iloinen, että monille ihmisille Viestimme on se majakka, joka osoittaa Polun pimeässä. Olen iloinen, että tuhannet ja kymmenet tuhannet ihmiset ovat heränneet, mutta tehtävämme on herättää miljoonat nukkuvatsielut.

Siksi tulemme ja toistamme väsymättömästi Opetuksen, yhtä vanhan kuin maailma itse. Monet teistä alkavat muistaa aikaisempia inkarnaatioita ja niitä tekoja, jotka suorititte elämän Hyväksi. Tämä ei ole sattumaa, koska nyt planeetalla on inkarnoitunut niin paljon Valonsieluja, että Taivaat ovat kirjaimellisesti autioituneet. Jokainen verhon toisella puolella oleva toivoo sinulle kaikesta sydämestään ja sielustaan ja pyrkii auttamaan uuden ajattelun, uuden tietoisuuden syntyä, joka ei perustu aiempiin dogmeihin, vaan vuosituhansien Tietoon ja Viisauteen. Olette unohtanut Viisauden, jota teille alun perin opetettiin retriiteissämme. Nyt on tullut aika palata Jumalalliseen Viisauteen ja jättää lihallisen mielen labyrintit. Lihainen mielenne yrittää suostutella teitä ja johtaa teitä väärän logiikan salaisiin käytäviin ja maanalaisiin labyrintteihin.

Välitön tehtävänne lähitulevaisuudessa on kuitenkin uudelleen muistaa ainoa oikea logiikka, Jumalallisen maailman logiikka. Sillä ei ole merkitystä, kuinka erilainen tämä logiikka on kaikesta siitä, mitä olette elämässänne tavanneet;  teidän on hyväksyttävä tämä logiikka ja tutkittava sitä – ei ulkoisella tietoisuudellanne, mutta sydämellänne. Vasta sitten, kun avaatte sydämenne ja pyrkitte kunnolla, pystytte ymmärtämään Jumalallista Lakia ja Jumalallista Viisautta. Vain se, joka hylkää maallisen logiikan, voi täyttyä Jumalisella logiikalla. Tämä on aikanne vaikeus, koska joudutte luottamaan meihin ja pyrkimään noille kallioille, joskus ilman turvavarusteita. Sitten, jos uskonne on vankkumaton, saatte käyttöönne työkalut, joiden avulla voitte selvityä Polustanne mahdollisimman tehokkaasti. Yhtenä hienona päivänä tulette huomaamaan, että tietoisuutenne on muuttunut ennen näkemättömästi ja ettei ole paluuta kääntyä takaisin menneisyyteen. Sinussa oleva Jumalallinen Järki voittaa lihallisen mielen logiikan. Toistamme asioita, jotka vaikuttavat ilmeisiltä. Kuitnekin, hyvin pieni joukko ihmisiä pystyy käsittämään ja ymmärtämään Opetuksemme täysin.

Kaikki Jumalallinen on hyvin yksinkertaista. Tämä yksinkertaisuus pelottaa ja epäilyttää niitä, jotka edelleen etsivät monimutkaisia Polkuja ja ajautuvat vapaaehtoisesti niiden opetusten labyrintteihin, jotka eivät johda minnekään, vaan vain kohti sielun kuolemaa. Emme halua pelotella teitä, mutta varoitamme, että kosmiset määräajat ovat lähestyneet ja vanhalla ei ole paikkaa Uudessa Maailmassa. Vuoden vaihteessa teidän on tehtävä perusteellinen tarkistus mielissänne, tietoisuudessanne ja jätettävä tarkoituksellisesti kaikki se, mikä ei ole Jumalallista, ja kaikki mikä estää teitä etenemästä Polulla. Sinulla on jonkin verran aikaa, mutta aika on lyhyt.

Olen ollut kanssanne tänään. Olen tyytyväinen uuteen kohtaamiseemme.

MINÄ OLEN Sanat Kumara. Om.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina