Lähettiläämme kautta Bulgariassa antama Sanelun kesäsykli on päättynyt

      Kommentit pois päältä artikkelissa Lähettiläämme kautta Bulgariassa antama Sanelun kesäsykli on päättynyt


Lähettiläämme kautta Bulgariassa antama Sanelun kesäsykli on päättynyt

Rakas El Morya, 21. heinäkuuta 2006

MINÄ OLEN El Morya Khan, joka on tullut jälleen. Olen tullut ilmoittamaan teille, että niiden Viestien kesäsykli, jonka olemme antaneet Bulgariassa Lähettiläämme kautta, on ohi.

Olen iloinen, että onnistuimme antamaan tämän Sanelusyklin Bulgariassa, koska joka kerta kun annamme Viestejä, valtava määrä Valoa vapautuu paikkaan, jossa Viestit vastaanotetaan. Se Maa ja sen ihmiset, jotka osallistuvat Viestien vastaanottoprosessiin, saavat huomattavan osan Valosta. Joka kerta on kyse siitä, kuinka te käytätte vastaanottamanne Valon.

Kun vähän yli kaksi vuotta sitten Veljeskunnan Lähettilään asema oli asetettu Tatjanalle, kukaan ei voinut taata, että Venäjällä olisi valoisa tulevaisuus. Täydellinen kaaos ja epäjärjestys vallitsivat fyysisessä tasossa. Tulimme kuitenkin ja vakuutimme Viesteissämme, että maalle valmistellaan hienoa tulevaisuutta hienovaraisella tasolla. Vähemmän kuin kaksi vuotta kului ennen kuin se, mitä oli valmisteltu hienovaraisella tasolla, alkoi tulla alas fyysiseen tasoon. Jopa sellaiset skeptikot, jotka valittivat vuosi sitten, sanoen Venäjällä olevan kaikki menetetty, ovat nyt heräneet hämmennyksessä ja raapivat päitään.

Sama pätee Bulgariaan. Jos se osaa hyödyntää saamansa Valon, niin koulutukseen ja talouteen liittyvät suuret muutokset odottavat sitä pian. Kaikki on teidän käsissänne! Kaikki muutokset tapahtuvat tietoisuutenne muutoksen kautta.

Aina on olemassa vaara, että Valo, jonka annamme Maan päälle, voidaan käyttää väärin ja vääristää, mutta toivomme aina, että aluksestanne ei tule vuotavaa ja että käytätte vastaanotettua energiaa Jumalallisen suunnitelman ja Jumalallisen tarkoituksen mukaisesti.

Olen iloinen, että olemme onnistuneet antamaan huomattavan määrän Tietoa tässä Sanelukierrossa. Muistakaa aina, että Tieto on annettu teille, jotta mietitte, pohditte ja meditoitte sitä sydämenne hiljaisuudessa. Älkää yrittäkö laittaa sivuun Sanelujen kirjaa niin pian kuin mahdollista. Yrittäkää absorboida kaikki, mikä sisältyy jokaiseen Saneluun, jokaiseen elämää antavaan Jumalallisen energian pisaraan ja jokaiseen Jumalallisen Totuuden Sanaan.

Saavumme Maan ihmiskunnan luokse vahvistaaksemme yhteyksiämme, fyysisen ja hienovaraisen tason yhteyksiä. Tavoitteemme ja päämäärämme riippuvat täysin siitä, kuinka täydellisesti pystytte omaksumaan Viesteihimme sisältyvän tiedon ja energian.

Älkää pakottako meitä muistuttamaan uudestaan ​​ja uudestaan, että tämä valtava vastuu Maapallon fyysisen tason muuttamisessa kuuluu teille. Muistakaa, että olette tulleet tähän inkarnaatioon suorittaaksenne tiettyjä toimia fyysisessä tasossa. Jotta tekonne olisivat täydellisiä ja noudattaisivat Jumalallisia suunnitelmia, teidän on aivan ensimmäiseksi huolehdittava kehoistanne. Teidän tulisi väsymättä puhdistaa hienovaraisia kehojanne rukouksella ja paastolla, kävelemällä luonnossa ja olemalla yhdessä lasten ja eläinten kanssa. Mietiskelkää kauneutta ja kauneuden vaikutuksesta muutatte sisäistä tilaanne. Millään ei ole samaa vaikutusta ihmiseen kuin kauneudella ja luonnolla. Ylläpitäkää ja viljelkää oikeita malleja elämässänne. Yrittäkää, että kaikki, mikä ympäröi teitä, täyttää teidät harmonialla ja kauneudella. Älkää olko ujoja ohjataksenne muita ihmisiä;  muistuttakaa heille, että kaikella, joka heitä ympäröi, sillä on jatkuva vaikutus heidän tietoisuuteensa ja sisäiseen maailmaansa. Tämä koskee myös television katselua ja hallitsematonta radion kuuntelua. Suojelkaa itseänne kaikilta negatiivisilta värähtelyiltä, ​​joilta voitte suojata itseänne. On monia tapoja, joilla voitte suojata itseänne negatiivisilta energioilta, ja monet näistä menetelmistä eivät vaadi mitään taloudellisia investointeja.

Siksi olen tullut muistuttamaan teitä siitä, että kaikki on teidän vallassanne. Voitte luottaa Mestareiden apuun ja tehdä avunpyyntökutsuja, mutta teidän on itse toimittava fyysisellä tasolla. Kaikki tapahtuvat ihmeet on suunniteltu huolellisesti. Fyysisen tason muutoksen ihme tulee tapahtumaan väistämättä, mutta jotta se tapahtuu, teidän on valmistettava tämä ihme sydämissänne.

Toivotan teille menestystä itsenne täydellistämisessä. Varmistakaa, että yhtäkään Jumalallisen energian jyvää ei suunnata muuhun kuin sille aijottuun tarkoitukseen. Teille annetaan paljon, ja nyt teidän on osoitettava valmiutenne tehdä yhteistyötä Taivaiden kanssa.

Kaikki teidänh ponnistelunne tulevat moninkertaistumaan ja itämään ilman epäilyä.

Saattaa näyttää siltä, että fyysisellä tasolla tapahtuvat muutokset eivät liity Saneluihin, joita me annamme. Kuitenkin, uskokaa minua, että melkein kaikki planeetan positiiviset muutokset ovat aina liittyneet siihen tosiasiaan, että ihmiset hyväksyivät Lähettiläämme ja Sanan, jota he kantavat. Jos Lähettiläitämme ei hyväksytty ja kunnioitettu, se maa, joka salli tällaiset kielteiset toimet, putosi tietoisuuden hämärään moniksi vuosiksi.Voimme vain pyytää Jumalaa antamaan heille anteeksi, koska he eivät tienneet mitä he tekevät.

Toivomme vilpittömästi, että ihmisten tietoisuuden iltahämärä on jätetty menneisyyteen. Edessä on Tiedon kirkas aamunkoitto, jota te kannatte sydämessänne.

Olen tullut antamaan tämän syklin viimeisen Sanelun ja ilmoittamaan, että jatkamme työtä Lähettiläämme kautta niin kauan kuin sellainen mahdollisuus meidän työllemme ilmenee fyysisessä tasossa.

Älkää unohtako, että jokaisella teistä on vastuu huolehtia Lähettiläästämme, koska Jumalalliset ihmiset ovat aina eläneet ystävällisten ihmisten tuen ansiosta.

Olen lähdössä luotanne, mutta toivon, että eromme ei ole pitkä ja me tapaamme taas tämän Lähettilään kautta. Niiden kanssa, jotka ovat valmiita, minä tulen ja kohtaan teidät henkilökohtaisesti sydämenne hiljaisuudessa.

MINÄ OLEN El Morya, hyvästit tällä hetkellä!

© Lähettiläs Tatyana Mickushina