Kaksi Valon tehtävää

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kaksi Valon tehtävää


Kaksi Valon tehtävää

Lady Theosophy, 19. tammikuuta 2010

MINÄ OLEN Lady Teosofia.

Todennäköisesti on parempi, jos esittelen itseni kuuluisimman inkarnaationi kautta. Joten, MINÄ OLEN H.P.B., Helena Petrovna Blavatsky. Olen erittäin tyytyväinen tähän tilaisuuteen, tähän minulle annettuun tilaisuuteen antaa Viesti Maan nykyiselle ihmiskunnalle.

Tiedän, että jopa nyt nimeni herättää monissa ihmisissä epäselvän reaktion. Kuitenkin, kykyjeni ilmiöllä on ollut tarvittava vaikutus, ja ainakin ihmiskunta julkaisee kirjoittamiani kirjoja, ja jotkut erityisen itsepintaiset ihmiset jopa yrittävät lukea niitä.

Olen erittäin onnellinen tästä tosiasiasta, koska tämä Valon tehtävä oli ilmiömäinen, jossa minä palvelin vain yhteyshenkilönä, kun taas verhojen takana ilman suoraa yhteyttä moniin ihmisiin, Mestarit Morya, Kuthumi ja Djwal Kul, jotka tunnette nyt, pystyivät hiljaa suorittamaan heidän tehtäväänsä.

Kirjojen kirjoittamiseni hedelmällistä ilmiötä ei vieläkään pystytä selittämänä tavallisen ihmisen logiikan näkökulmasta. Lisäksi näihin kirjoihin kirjoitetut asiat hämmentävät yhä edelleen monia ihmisiä.

Odotimme, että noin sadan vuoden kuluttua Mestarien kirjoittamat kirjat minun avullani olisivat lähestyttävissä Maapallon ihmiskunnan ymmärrykselle. Me arvioimme väärin.  Yhä näiden kirjojen sisältämä arvokasta informaatiota ei opiskella ja eikä sitä ymmärretä, ihmiskunnan häpeäksi. Monet ajattelevat jopa, että kirjojen sisältämä informaatio on jo vanhentunut, ja että nyt kaikki yhteiskunnan kehitystä koskevat lait ovat muuttuneet.

Se on jokaisen ihmisen oma asia, mitä uskoa. Olen kuitenkin ylpeä tästä hyvin tehdystä työstä. Ette tiedä kirjoittamieni kirjojen todellista kirjoittajaa. Teille he ovat Mestareita Morya, Kuthumi, Djwal Kul ja Maha Chohan. Samaan aikaan tämä oli suurenmoinen Valon missio. Ja erittäin korkeat henkilöt kykenivät tulemaan inkarnaatioon täyttämään tätä tehtävää. Tähän mennessä ei ole annettu mitään, mitä voidaan laittaa samalle hyllylle niiden kirjojen kanssa, jotka kirjoitettiin inkarnaationi aikana Blavatsky´na.

Tietenkin informaatio on salattu. Oli mahdotonta antaa monia asioita avoimesti. Jopa vielä nyt on liian aikaista antaa monia asioita. Kuitenkin, niille vilpittömille Totuuden etsijöille, jotka eivät pelkää vaikeuksia, jotka ovat avanneet sydämensä Totuuden tietoon, avaimet voidaan paljastaa, jotka antavat ymmärryksen moniin asioihin. Tulen kertomaan teille lisää.

Projisoimalla kuvauksen siitä, mitä menneisyydessä tapahtui Maassa ja ihmiskunnan kanssa nykyisellä hetkellä, voitte saada täydellisen käsityksen siitä, mitä tulee tapahtumaan.

On surullista, että ihmiskunnan parhaiden edustajien mielet ovat suuntautuneet moniin hyödyttömiin toimiin nyt. On niin monia erilaisia aktiviteetteja, jotka suuntaavat pois toisaalta tehtävästä, jota varten monet vilpittömät sielut ovat tulleet inkarnaatioon. Ja voin nimetä useita kymmeniä ihmisiä, jotka ovat inkarnaatiossa nyt ja joiden piti työskennellä tiedottaen ihmiskunnalle Salaisen Opin koodatuista lausunnoista. He kaikkia ovat kuitenkin olleet enemmän kiinnostuneita asioista, joka ei puhu hyvää heistä. Näen ennakolta heidän reaktionsa, kun he tekevät siirtymisensä, ja näkevät kuinka merkityksetöntä heidän elämänsä oli.

Kiinnostus illuusion ongelmiin ja tavoitteisiin on nykyajan ihmisten pää ongelma. Lisäksi on toinen vaikeus. Nykyaikaiset viestintätavat ovat johtaneet ihmisten tietoisuuden kyvyttömyyteen keskittyä ja fokusoitua, mikä on välttämätöntä Totuuden tunnistamiseksi, tämän Totuuden löytämiseksi rivien välistä, varsinkin kun Totuus on tarkoituksellisesti hajallaan ei vain eri sivuilla, mutta myös eri teoksissa.

Tämä Lähettiläs sai tilaisuuden työskennellä, koska hän täytti Mestareiden hänelle asettaman vaatimuksen. Tuon vaatimuksen oli paljastettava yksi pieni epätarkkuus ihmisen käsityksessä, nimittäin epätarkkuus koskien Luciferia ja langenneita enkeleistä. [1] Mestarit tarvitsivat vuoden intensiivistä työtä tämän Lähettäjän tietoisuuden kanssa, jotta tämä Totuus asteittain tuli hyväksytyksi hänen tietoisuudessaan.  

Tosiasia on, että tekemäni työn ja tämän Lähettilään työn välillä on pieni ero. Ja tämä ero liittyy siihen tosiasiaan, että minä välitin informaatiota, joka tuli minulle inkarnoituneilta Mestareilta fyysisellä tasolla. Siksi pystyin kirjoittaa asioista, joita minulla ei ollut tietoisuudessani.

Tämä Lähettiläs kirjoittaa muistiin asioita, jotka tulevat Korkeammilta tasoilta, eetteritasolta ollaksemme tarkkoja. Siksi hänen tietoisuutensa ei voi käsittää monia asioita.

Minä palvelin kääntäjänä fyysisellä tasolla. Tämä Lähettiläs toimii yhteytenä Korkeammalta tasolta. Ja on mahdotonta siirtää sitä, mitä Lähettilään tietoisuus ei voi hyväksyä tai jota se hylkii. Muiden asioiden lisäksi tämän yksilön tietoisuuden kehityksen luonnollinen kulku on tärkeää Mestareille.

Ottaessani huomioon oman kokemukseni ja vertaamalla minun työtäni tämän Lähettilään suorittamaan työhön, voin sanoa, että edelleen kaikki on mahdollisia tapahtua vain, koska tämän Lähettilään fyysinen keho ja hänen hienommat kehonsa kantavat ja kokevat raskaan työtaakan. Ja tätä työpainetta ei voida verrata mihinkään työhän, joka on olemassa maailmassa.

Mitä enemmän energiaa välitetään, sitä suurempi taakka on Lähettilään kehoille.  Jos kokonaan uutta informaatiota lisättäisiin energia komponenttiin, taakkaa ei olisi mahdollista kestää.

Minun tehtävääni takasivat useat tuolloin inkarnoituneet Mestarit. Kaikki ne, joiden piti pysyä tämän Lähettilään vierellä, ovat valinneet illuusion tavoitteet ja kadonneet maailmaan.

Siksi tehtävä Valon siirtämisestä fyysiseen maailmaan säilyy edelleen. Tässä tapauksessa nykyaikaiset viestintävälineet voivat vihdoin olla perusteltuja, koska kaikella Viestin sisältämällä energialla on mahdollisuus tulla vastaanotetuksi saman päivän aikana tuhansille ihmisille, jotka asuvat eri puolilla maapalloa. Ja vaikka emme ottaisi huomioon niitä, jotka lukevat näitä Viestejä vain siksi, että se on muodikasta, on silti riittävä määrä valon kantajia, jotka kirkastuvat Viestin lukuhetkellä. Ja Viestien jakson aikana meillä on mahdollisuus päivä päivältä peittää melkein koko Maapallo Valon impulsseilla.

No, jos ihmiskunta on tullut heikommaksi eikä halua työskennellä inkarnaationi aikana noin 150 vuotta sitten annetun informaation kanssa ja joka vaatii vain järjestelmällistä ponnistuksen hallintaa, sitten tulemme lähestymään toiselta puolelta, kyllästämällä ihmisyhteiskuntaa Valolla ja energialla.

Ensimmäisessä tapaamisessamme, rakkaat ystävät, olen sanonut teille tarpeeksi.

En voi olla huomaamatta vielä yhtä tärkeää tosiasiaa. Minun aikanani en olisi voinut työskennellä Venäjällä, kuten se on mahdollista teidän aikananne. Ja tämä on erittäin suuri plussa paitsi Venäjälle, myös koko maailman yhteisölle.

MINÄ OLEN Lady Teosofia.

[1] Tietoja Luciferista ja langenneista enkeleistä on Tatyana N. Mickushinan kirjoittama kirja “Hyvä ja paha”.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina