Kutsun teitä toimintaan!

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kutsun teitä toimintaan!


Kutsun teitä toimintaan!

Mestari Godfre, 17. tammikuuta 2010

MINÄ OLEN Godfre. [1] Huolimatta siitä, että viimeinen inkarnaationi oli Amerikassa, mielestäni on monia yleisiä kysymyksiä, jotka ovat merkityksellisiä koko Maapallon ihmiskunnalle. Ja varsinkin tässä ajassa, jota Maa on käymässä läpi, joidenkin kysymysten merkitys on ilmeinen. 

Joten pidän velvollisuuteni pitää tänään pienen puheen, joka ehkä kiinnostaa teitä. Ainakin, kun palvelin Lähettilään-tehtävässä Amerikassa, puheeni otettiin vastaan aina suurella mielenkiinnolla.

Haluaisin käsitellä aihetta eri hengellisen liikkeiden johtajien välistä yhteistyötä.

On ilmeistä, että ihmisten määrä, jotka ovat kiinnostuneita erilaisista hengellisistä käytännöistä, kasvaa. Niiden joukossa on ilmeisiä johtajia, joilla on tiettyjä kykyjä, joiden juuret ulottuvat vuosisatojen taakse, jopa Atlantiksen aikaan.  Monet ihmiset puhuvat yhtenäisyydestä ja ykseydestä. Monet ihmiset uskovat, että kahden tai useamman ryhmän mekaaninen yhdistyminen johtaa hengellisen yhtenäisyyden/ykseyden vahvistumiseen.
Todellisuudessa, kun yritätte yhdistyä, se ei aina, tai tuskin koskaan, johda positiiviseen tulokseen. Mikä on syy tällaiseen ilmiöön?

Yritän selittää teille syytä Ylösnousseesta tietoisuuden tilastani. Syynä on se, että te, rakkaat, yritätte yhdistyä puhtaasti inhimillisten motiivien vaikutuksesta. Ja ykseys, josta haaveilette, josta puhutte tai josta keskustelette, useimmiten sijaitsee mentaalialueella tai, paremmin sanottuna, lihallisen mielenne alueella. Te tiedätte, että tämä ei ole se taso, jossa todellinen ykseys on mahdollista, koska lihallinen mieli ajattelee fyysisen maailman ehdoilla. Ja useimmin voitte liittyä yhteen väliaikaisesti, vain ratkaistaksenne tiettyjä tehtäviä ja toteuttaaksenne tiettyjä tavoitteita fyysisessä tasossa. Kuitenkin, kun tehtävä on suoritettu eikä ole muuta korkeaa päämäärää, ihmisten mielet tulevat kiihtyneiksi. Tietysti henkisten liikkeiden johtajien tietoisuustasolla on huomattava vaikutus yhteistyön prosessiin. Jotkut johtajat voivat tehdä yhteistyötä keskenään, kun taas toiset eivät voi, käyttäen aivan naurettavia tekosyitä.

Tämä osoittaa, että edes henkisyyttä etsivien ihmisiä tietoisuuden taso ole riittävä todellisen Ykseyden ilmentymiseen – Ykseyteen, josta kaikki haaveilevat ja puhuvat, mutta jota kukaan ei voi vielä saavuttaa.

Syy tähän kaikkeen, Rakkaani, on tietoisuuden taso. Todellinen yhdistyminen on mahdollista vain, kun saavutatte Kristuksen tietoisuuden tason, mikä tarkoittaa, että ykseys on mahdollista vain Korkeamman Itsenne tasolla. Sen vuoksi olen kutsunut liikettä MINÄ OLEN. [2]

Tämä johtuu siitä, että Jumalaa etsivien ihmisten ykseys on mahdollista vain heidän Korkeamman Itsensä tasolla.

 Kokemus osoittaa, että vaikka nykyaikaiset ihmiset pystyvät virittäytymään Korkeampaan Itseensä lyhyeksi ajaksi, nuo harmonian ajanjaksot ovat hyvin lyhytaikaisia. Ja tässä tietoisuuden tilassa tämä ajanjakso ei ole riittävä tekemään varmoja askelia kohti todellista Ykseyttä fyysisellä tasolla.

Olisi väärin, jos päädytte tämänpäiväisen puheeni jälkeen johtopäätöksen, että ei ole mitään järkeä tehdä mitään, koska tulos ei ole sama kuin mistä haaveilette. Ei, rakkaani, teidän tulee jatkaa yrityksiä tehdä yhteistyötä ainakin erityisten pienten projektien avulla fyysisellä tasolla. Tuolloin, kun opettelit kävelemään, et olisi koskaan oppinut kuinka kävellään, jos olisit luopunut ponnisteluistasi kahden tai kolmen yrityksen jälkeen päästäksesi jälleen jaloillesi.

 Sama koskee tätä ihmisen toiminnan aluetta. Yhteistyöyrityksiä on tehtävä jatkuvasti ja itsepintaisesti. Ja teidän on aina huomioitava, että on tarpeellista toteuttaa yhteisiä projekteja ja tapahtumia. Koska ykseys tapahtuu mentaalisella ja emotionaalisella tasolla, jotta tämä ykseys olisi elinkelpoinen ja jatkaisi olemassaoloa niin kauan kuin mahdollista, mentaalisia ja emotionaalisia kehoja on jatkuvasti harjoitettava. Yhteisten aktiviteettien aikana, varsinkin kun ne suoritetaan suurimmalla mahdollisella kapasiteetilla, Korkeampien Voimien on helpompi päästä mukaan ja suorittaa tehtävänsä teidän toimintojenne kautta. Juuri silloin, kun olette jatkuvan paineen alla – työskentelette jatkuvasti Yhteisen Hyvän hyväksi – tuona hetkenä chakranne avautuvat eniten ja Jumalallinen energia tulee kehoihinne ja sitten Jumalallinen tilaisuus voi löytää toteutumisensa maailmassanne.

Siksi jatkakaa yrityksiänne, toimikaa kaikesta huolimatta, ja ponnistelunne tulokset tulevat ilmenemään itse tietoisuuden tasonne kohoamisena. Älkää unohtako, että karmanne puhdistuu pois kaikista tehokkaimmin yhteisten hyviin tarkoituksiin tähtäävien tekojen aikana.

Katsokaa ympärillenne ja nähkää, kuinka monia asioita voidaan tehdä. Yksi elämä ei riitä kaiken tekemiseen.

Tarttukaa kiinni nykyiseen Jumalallisen tilaisuuden hetkeen. Aloittakaa projektilla, joka on edessänne. Yhteistyönne fyysisellä, henkisellä ja astraalitasolla voi muuttaa teidät, ja sivuvaikutuksena se tulee muuttamaan kaiken, mikä ympäröi teitä.

Työ prosessin aikana pääsette eroon kaikista tarpeettomista peitteistä, kaikesta, mikä estää edistymistänne, kaikista epätäydellisyyksistä, negatiivisista piirteistä ja tottumuksista. Olkaa pitkäjänteisiä tavoitteidenne saavuttamisessa ja muistakaa aina, että tekemällä yhteistyötä fyysisellä tasolla, lähestytte siunattuja päiviä, jolloin on mahdollista toteuttaa Kultainen Aikakausi Maan päällä.

Kutsun teitä toimintaan! Ja uskokaa minua; Tiedän mistä puhun. Paikassa, missä monien ihmisten yhteistyötulos ilmenee fyysisessä tasossa, ympäröivä alue puhdistuu samalla tavalla kuin jos rukoilisitte aamunkoitosta iltaan.

 Minä todella toivon, että tämänpäiväinen puheeni näyttää teille polun, josta voitte aloittaa ylösnousemuksenne Jumalallisen tietoisuuden huipulle.

MINÄ OLEN Godfre.

[1] Ylösnoussut Mestari Godfre inkarnoitui Guy Ballardina, Saint-Germainin Lähettilääksi. Suuren Valkoisen Veljeskunnan opetukset MINÄ OLEN Läsnäolon Laista tulivat maan päälle hänen kauttaan. Hän ylläpiti planeetan Kristustietoisuuden painopistettä ylösnousemukseensa asti vuoteen 1939. Hänen vaimonsa, Edna Ballard, on nyt Ylösnousseiden Lady Mestari Lotus. Guy Ballard kirjoitti salanimellä Godfre Ray King.

[2] Mestari Godfre perusti Henkisen liikkeen “MINÄ OLEN” viimeisen inkarnaationsa aikana USA:ssa.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina