Kapea on polku, joka johtaa sinut Jumalallisen maailman Taivaallisiin korkeuksiin

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kapea on polku, joka johtaa sinut Jumalallisen maailman Taivaallisiin korkeuksiin


Kapea on polku, joka johtaa sinut Jumalallisen maailman Taivaallisiin korkeuksiin

Serapis Bey, 31. joulukuuta 2008

MINÄ OLEN Serapis Bey, tulen jälleen luoksenne meidän tämän päivän puheeseen. Et ehkä ole nyt valmis vakavalle keskustelulle, joka seuraa, mutta vaadin, että  sinun tulisi keskityttyä ja tehdä kaikki mahdolliset ponnistelut kuullaksesi minua. 

Olen voittanut melko paljon tullakseni kuulluksi. Joten sinä voit tehdä myös jotain ponnistusta.

Nykyhetkellä Mestarit tulevat luoksesi tämän Lähettilään kautta, ja saatat olettaa, että näin se tulisi olemaan aina. Olemme tulossa keräämään sieluja, jotka ovat meidän ja jotka ovat eksyneet tieltään. Me ojennamme tilaisuuden köyden heille tämän Lähettilään kautta. Olemme valmiita tekemään hyvin paljon heidän hyväkseen, jotta he löytäisivät Polunsa. Ja tiedättekö miksi? Koska monet meistä Ylösnousseista Mestarista ovat karmallisesti sitouttuja näihin sieluihin. Niin pitkälle taaksepäin kuin me olimme inkarnaatiossa, meillä oli tilaisuus tehdä yhteistyötä kanssanne. Meillä oli yhteiset tavoitteet ja me soudimme samassa veneessä elvyttääksemme yhteiskunnan moraalisten asenteiden perusteita.

Nyt te olette siellä fyysisellä tasolla. Voitte luottaa apuumme, mutta suurin osa työstä lepää teidän hartioillanne.

Kulttuuri tai pikemminkin kulttuurin puuttuminen, on vallannut yhteiskuntanne, joka yhtiskuntana tarvitsee kipeästi välittömiä muuttumisen ja muutoksen. Odotamme teidän ottavan konkreettisia askeleita palauttaaksennee periaatteet, joita me aina noudatimme kaikkina aikoina. Buddha tuli, Moses tuli, Muhammad tuli, ja Jeesus tuli. He kaikki puhuivat tietyistä periaatteista, joihin terveen yhteiskunnan on perustuttava.

Yhteiskuntasi on sairas. Ja me tulemme määräämään lääkettä sairaudelle. Sairaus on aiheutunut siitä, että olette väärin ymmärtänyt vapauden hyväksyttävyytenä.

Teidän vapautenne on rajoittunut tässä maailmankaikkeudessa Jumalallisen Lain raameihin. Jos aiotte rikkoa ja polkea tätä Lakia tästä eteenpäin, teillä ei tule olemaa mitään tekemistä tulevaisuuden maailmassa, koska koko Maapallon on aika edetä uuteen kehityksen vaiheeseen.

Kuten tavallisesti, ennenkuin hyppäys tapahtuu ihmiskunnan kehityksessä, jokaiselle annetaan mahdollisuus tehdä oma yksilöllinen valintansa. Kun jokainen päästetään vapaaksi tekemään omia valintojaan,  tästä tulee bakkanaalia, hyväksyttävyydelle, moraalisten arvojen puuttumiselle ja asenteiden juurtumiselle. Kun sallivuuden asteesta tulee järjettömän laajentunut, oikea valinta, jota seuraat, avautuu sielujenne edessä.

Jumalallisen valinnan tekeminen ei edellytä huutamista siitä. Teette valintanne sydämissänne ja teette sitä kirjaimellisesti joka minuutti oleskellessanne Maan päällä.

Te  helposti liu’utte alhaisimpiin käyttäytymismalleihin television, Internetin tai vain olemalla kadulla. Jokaisen teistä on velvollinen tekemään valintansa joko ympäröivän illuusion tai Jumalallisen maailman puolesta.

Tämän valinnan monimutkaisuus johtuu siitä tosiasiasta, että Jumalallisen maailman mallit eivät ole niin helposti tavoitettavissa kuin päinvastaiset mallit. Siksi sanotaan, että leveä on tie, joka johtaa tuhoon, ja kapea on polku, joka johtaa Taivaallisiin, Jumalallisen maailman korkeuksiin. [1]

Se on aina ollut näin, kun maailma oli kasvotuksin seuraavan vakavan valinnan kanssa. Ja tilanne, joka on nykyään kehittynyt, oli kuvattu Evankeliumissa aivan kuten se oli kuvattu monien menneisyyden sanansaattajien ja profeettojen kautta.

Aika on koittanut. Miksi ette koe ahdistusta? Miksi ette nostanut hälytystä?

Teille on tullut aika toimia,  koska sato, jota Kuolema korjaa, ja sato jota Elämä korjaa, riippuu jokaisesta teistä.

Ymmärrättekö, että on aika muuttua? Ajan virta muuttuu. Siksi sanotaan, että aika on lyhyt, ja sinulla pitäisi olla riittävästi aikaa kaikkeen.

Älä tuhlaa tunteja tämän Jumalallisen tilaisuuden tunteja, joka sinulle on annettu. Älä teeskentele etteikö  kaikkella mitä sanomme ole mitään tekemistä kanssasi. Kaikki, mitä sanomme, koskee kaikkia nyt inkarnoituneita ihmisiä.

Uuden tietoisuuden pitäisi itää ohdakkeiden keskuudessa, jolla planeetta on peitetty. Versojen, jotka voittavat kaikki olemassa olevat esteet ja nousevat kohti Aurinkoa, Jumalallisen Tietoisuuden Aurinkoa, tulisi olla vahvempia.

Annan teille kuvan siitä, mitä todella tulette kohtaamaan elämässänne. Täta kuvaa Jumalallisen Tietoisuuden Aurinkoon pyrkimyksestä tulisi pitää jatkuvasti mielenne silmissä. Ymmärtäkää, että kaikki elämänne olosuhteet on määritetty niin, että voitte purkaa melkoisen joukon karmallisia solmuja. Toisinaan muunnatte tuhannen vuoden karman yhdessä inkarnaatiossa. Niin aika on nopeutunut. Siksi ei ole syytä tuhlata aikaa. Aloita kehittämällä uusia periaatteita suhteissasi muihin ympärilläsi oleviin ihmisiin. Osoita lujuutta ja rohkeutta ja hylkää kiusaukset, jotka viettelevät sinua kaupunkienne ja kylienne  aavikoilla.

Kaupungeissanne on todellinen hengellinen autiomaa. Siksi emme koskaan väsy toistamaan tarve palauttaa moraaliset arvot ja palauttaa yhteytenne luonnon kanssa.

Ainoa asia, joka voi pelastaa olemassa olevan sivilisaation tuhoutumiselta, on, että mahdollisimman monet yksilöt nousevat uudelle tietoisuuden tasolle.

Kymmenen vanhurskasta ihmistä voi pelastaa kaupungin. Tuhat vanhurskasta ihmistä pystyy pelastamaan maailman.

Olen tullut suuntaamaan pyrkimyksiänne kohti tätä päämäärää. Älä anna periksi hienostuneille koristelle ja älä mene markkinoiden telttakatoksiin, joissa kaikista arvokkain aarteesi – sielusi – anastetaan sinulta juhlan aikana.

MINÄ OLEN Serapis Bey, huolehtien teidän sieluistanne.

[1] Sisään kapean portin kautta. Sillä portti on leveä ja tie, joka johtaa tuhoon, ja monet tulevat sen läpi. Mutta pieni on portti ja kapea tie, joka johtaa elämään, ja vain harvat löytävät sen. (Matt. 7: 13-14). Joku kysyi häneltä, lordi, pelastuvatko vain muutamat ihmiset? Hän sanoi heille: “Tee kaikkensa päästäksesi sisään kapean oven kautta, koska monet, minä sanon sinulle, yrittävät tulla sisään eivätkä pääse. (Luuk. 13: 23-24)

© Lähettiläs Tatyana Mickushina