Koko onnellisen elämän mekanismi on integroitu sisäänne.

      Kommentit pois päältä artikkelissa Koko onnellisen elämän mekanismi on integroitu sisäänne.


Koko onnellisen elämän mekanismi on integroitu sisäänne.

Äiti Maria, kesäkuu 11, 2010

MINÄ OLEN Äiti Maria, ole tullut luoksenne taas tänä päivänä.

Monet teistä tulevat muistamaan tämän tapaamisen kanssani pitkän aikaa, koska tulen kertomaan teille jotakin ulkoiselle tietoisuudellenne, joka tulee antamaan teille mahdollisuuden muistaa tapaamisiamme minun luonani.

Monet teistä, erityisesti ne teistä, jotka tuntevat erityistä läheisyyttä kanssani ja jotka lukevat Rosereitani, tulevat luokseni öisen unenne aikana ja minulla on tilaisuus puhua kanssanne. Vaikkakin te unohdatte puheemme herättyänne, ne silti antavat merkittävää tukea sieluillenne tänä vaikeana aikana. 

Monien sielut eivät voi kestää sitä, mikä tapahtuu elämässänne. Kun tulette luokseni, yleensä valitatte elämästänne ja pyydätte minua ottamaan teidät pois inkarnaatiostanne. Monet sielut, valoisimmat ja kirkkaimmat, eivät voi sopeutua ympäröivään ympäristöön fyysisellä tasolla ja heidän sielunsa muistuttavat minua likaan poljetuista ruusuilta. Joka yö, kun minulla on tilaisuus kohdata teidät, minä suoristan terälehtiänne ja pesen ne kyynelilläni. 

Ymmärrän olosuhteenne erittäin hyvin. Kuitenkin, rakkaani, tämä on maailman tila nyt; parhaat sielut tuntevat masennusta ja eivätkä halua elää, kun taas ihmiset joilla ei ole suurten hyveiden taakkaa, voivat hyvin heitä ympäröivässä ympäristössä.

Rakastetut, sielunne ovat ottaneet itselleen raskaan inkarnaatioon tulon taakan tänä vaikeana aikana Maassa. Voin ainoastaan muistuttaa teitä tästä ja puhua teille lohdutuksen sanoja ja pyyhkiä pois teidän kyyneliänne.  Mutta teidän on jatkettava täyttäen tehtävänne. Jokainen teistä on hyvin rakas sydämelleni, ja tämän erityisen yhteyden kautta tulen aina auttamaan teitä aikoina, kun näyttää siltä, ettei teillä ole enää energiaa tai mitään mahdollisuutta kestää tietämättömyyttä ja karkeutta ympärillänne.

Kaikista vaikeimpina elämänne hetkinä, löytäkää voimaa ottaa yhteyttä minuun mielessänne. Vain ajatelkaa minua, ja minä tulen manifestoimaan läsnäoloni vierellenne ja jakamaan teidän taakkaanne. Te tulette tuntemaan helpotuksen ja kykenette jatkamaan elämän läpi ja täysin täyttämään teidän Palvelunne.

Teidän Palvelunne on kuulla muiden moitteita ja kestämään kaikkea karkeutta, joka vallitsee ympärillänne. Kuitenkaan älkää langetko tuomisemiseen. Minä, kuten siskoni Quan Yin, opetamme teille osoittamaan myötätuntoa niiltä sieluja kohtaan, jotka ovat pudonneet illuusion vaikutuksen alaisiksi.  Kauneuden jano, joka on länsä monien ihmisten sieluissa, jotka eivät voi löytää kauneuden malleja ulkoisessa maailmassa, johtaa sisäiseen rikkinäisyyteen ja seurauksena on kapina, joka ilmenee huonoina tottumuksina ja addiktioina, jotka eivät ole mitään muuta kuin halua itse tuhoon.

Teiltä kaikilta puuttuu rakkautta ja harmoniaa. Jokin aika sitten loitte huonon karmanne teoillanne, ja nyt niitätte sen hedelmiä.  Rakkaat, jos voitte kuulla minua nyt, jos sielunne vastaa sanoihini, pyydän, ymmärtäkää, että kaikki se raskaus, joka on tullut teille, oli teidän itsenne luomaa, epätäydellisillä menneisyyden teoillanne. Tämän vuoksi en voi olla kertomatta teille parannuksesta ja menneisyyden tekojenne ja toimienne tiedostamisesta.  

Niin pian, kun kykenette hyväksymään, että olette vastuussa kaikesta, mikä tapahtuu teille, tulette valitsemaan ainoan oikean tien. Jos te vakaasti seuraatte tätä polkua, silloin se tulee johtamaan teidät ulos epätyytyväisyyden umpikujasta elämässänne ja teidän haluttomuudestanne elää.  Tulette tuntemaan eron sen elämän välillä, joka on ympärillänne ja elämän välillä, jonka Jumala on määrännyt teille.  Tulette löytämään ne todelliset ja kauniit asiat, jotka ovat olemassa elämässä ympärillänne, mutta ette huomaa niitä, koska jatkuvasti käännytte sinne, mihin joukkotiedotusvälineet ohjaavat teitä.

Emme voi olla yhtä kova äänisiä kuin joukkotiedotusvälineet. Äänemme on kuin ruohon kohinaa ja herkän virran solinaa, joten teidän on viritettävä sisäinen havaintonne meidän värähtelyymme ja silloin voimme olla lähempänä toinen toisiamme.  Ja tulette uudelleen löytämään elämän ilon ja olemassaolonne merkityksen. Kun olemuksenne on täyttynyt Jumalallisella energialla, olette onnellisia, koska Jumalallinen energia, joka täyttää teitä, voi nostaa värähtelynne kaikista kauneimpiin ilon, rakkauden, sisäisen harmonia ja rauhan tiloihin.

Valitettavasti suurin osa maailmanne ilmenemismuodoista on kohdennettu juuri alentamaan värähtelyjänne ja te menetätte yhteyden Jumalallisen maailman kanssa ja tulette onnettomiksi.

Teen kaikkeni mikä on vallassani muistuttaakseni teitä, että maailma on kaunis. Teidän havaintonne maailmasta muuttuu, riippuen siitä, oletteko yhteydessä Jumalallisen maailman kanssa, tai, vastaavasti, teidän erostanne Jumalallisesta maailmasta. 

Monet asiat, jotka ympäröivät teitä voivat alentaa värähtelyjänne ja tulette onnettomiksi, ainoastaan koska olette ympäröineet itsenne väärillä ja epä-Jumalallisilla malleilla.

Tietysti, sopusointunne Jumalallisen maailman kanssa manifestoituu sisällänne, sydämissänne. Kuitenkin, teidän on pidettävä huolta, että tämä harmoninen yhteys ei katkea teidän maailmanne alhaisten manifestaatioiden kautta.  Minä ymmärrän, että on hyvin vaikeaa elää rauhanomaisesti maailmassa ja olla tuntematta sen vaikutusta.  Kun te teette valinnan sydämissänne ylläpitää yhteyttä Jumalallisen maailman kanssa, tulette asteittain kykeneviksi muuttamaan ympärillänne olevan ympäristön, askel askeleelta, poistaen yhden huono laatuisen ilmentymän toisensa jälkeen.

Kaikella on määrätyt värähtelyt, rakkaat. Kaikki on värähtelyä.  Ruuallanne on tietty värähtely, musiikillanne on tietty värähtely, kaupunkien arkkitehtuurilla, vaatetuksella, ja asioilla, joita käytätte joka päivä, niillä on tietty värähtely. Jotkut asiat kuljettavat mukanaan positiivisia värähtelyitä ja toiset negatiivisia värähtelyitä. Ja joskus yksi epäharmoninen asia voi riistää teiltä mielenne rauhan ja harmonian.

On erityisen tärkeää olla varovainen, kun saatatte itsenne jatkuvasti päällä olevien televisioiden ja radioiden vaikutuksen alaisiksi!  Te jatkuvasti alistatte itsenne kyseenalaisten mallien vaikutuksille, joka riistävät teiltä mahdollisuuden kokea Jumalallisia tietoisuuden tiloja ja yhteyttä Jumalallisen maailman kanssa. Kaikki se, mitä minä kerron teille on niin luonnollista, mutta ihmettelen kun te kuuntelette minua ja jopa olette samaa mieltä kanssani, mutta niin pian kuin lopetatte lukemasta minun Viestiäni, te välittömästi palaatte teidän aikaisempaan elämäntyyliinne.

Teidän on seurattava meidän suosituksiamme, ja sitten minun luonani teidän ei tarvitse vuodattaa kyynelten virtaa ja valittaa elämästänne.

Koko onnellisen elämän mekanismi on integroitu sisäänne. Miksi ette käytä sitä?

MINÄ OLEN Äiti Maria, olen ollut kanssanne tänään.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina