Roseri KOULUOPETUS[1]

      Kommentit pois päältä artikkelissa Roseri KOULUOPETUS[1]Lyhyt Roseri Kouluopetus
AUM TAT SAT. AUM

AUM TAT SAT. AUM
Hälvennämme taikauskoa, tietämättömyyttä ja pelkoa.
Vahvistamme rohkeutta, tahtoa ja tietämystä.
Jokainen pyrkimys kohti valaistumista on tervetullut.Jokainen ennakkoluulo, tietämättömyyden aiheuttama, poistetaan.
Sinä, joka uurastat,  ole tietoisuudessasi hereillä yhteisön ja yhteistyön juurista.
Jos tämä liekki on jo valaissut aivosi, omaksu Meidän Vuortemme Opetukset.
Sinä, joka työskentelet, älä tule hämmentyneeksi tietyistä ilmauksista.
Jokainen rivi on suurimman yksinkertaisuuden mitta.
Tervehdys työntekijöille ja etsijöille!

AUM TAT SAT. AUM

1.Koulujen on oltava täyden oppimisen linnake. Jokaisen koulun, esikoulusta korkeimpaan oppilaitokseen, on oltava elävästi linkitetty kaikkien koulujen välillä. Opiskelua on jatkettava koko elämän ajan.

Sovellettavaa tietoa on opetettava erottamatta sitä historiallisesta ja filosofisesta tieteestä. Jokaisen työntekijän on kehitettävä ajattelun taidetta. Vasta sitten hän ymmärtää täydellisyyden iloa ja tietää, kuinka käyttää vapaa-aikaa. (103)

AUM

  1. Jokaisen koulun on oltava täydellinen koulutusyksikkö. Kouluissa on oltava hyödyllinen museo, jonka luomiseen oppilaat osallistuvat itse. On oltava yhteistyötä, ja myös oppilaille on opetettava tällaista yhteistyötä. Kaikki taiteen alat on sisällytettävä mukaan. Ilman kauneuden polkuja ei voi olla mitään kasvatusta. (104)

AUM

  1. Opintojakson on oltava miellyttävin tunti, kun opettaja arvioi oikeudenmukaisesti oppilaiden kykyjä. Vain kyvykkyyden havaitseminen luo oikeudenmukaisen suhteen tuleviin työntekijöihin. Usein opiskelijat eivät itse ymmärrä määränpäätään. Opettaja ystävänä ohjaa heitä parhaaseen suuntaan. Mitään pakkoa ei voida soveltaa kouluissa. Vain suostutteleminen voi olla sopivaa oppimisen innostamiseen. Lisää kokeiluja, enemmän keskusteluja – mikä ilo onkaa omien voimien soveltamisesta! Pienet rakastavat “aikuisten” työtä (105)

AUM

  1. Kun perheessä ei tiedä kuinka, anna koulun opettaa puhtautta kaikilla elämän aloilla. Lika ei tule köyhyydestä, vaan tietämättömyydestä. Puhtaus elämässä on portti sydämen puhtauteen. Kuka sitten ei haluaisi, että ihmiset ovat puhtaita? Koulut tulisi varustaa siten, että ne ovat kasvihuoneita elämän koristamiseen. Jokaista esinettä voidaan tarkastella rakkauden näkökulmasta. Jokainen asia on saatava osaksi onnellisessa elämässä. Yhteistyö auttaa löytämään tavan jokaiselle kotitaloudelle. Jos yksi henkilö ei yksin löydä ratkaisua, siellä yhteistö voi ja tulee olla apuna. Ei palkintotaistelijat vaan luojat tulee olla maan ylpeys.(106)

AUM

  1. Koulun ei tarvitse herättää vain rakkautta kirjaan, vaan myös opettaa kuinka lukea – ja jälkimmäinen ei ole helpompaa. On tarpeen osata keskittää ajatusta päästäkseen sisälle kirjaan. Ei silmä, vaan aivot ja sydän tekevät lukemisen. Kirjan tulisi olla kunniapaikalla monissa kodeissa. (107)

AUM

  1. Yhteisön velvollisuutena on vahvistaa kirjaa kodin ystäväksi. Yhteisöllä on ensinnäkin kirjahylly, jonka sisältö on erittäin laaja. Tulee olla Äiti Maan aarteita ja Hänen yhteyksiä maailman kanssa. Isänmaan aarteista ja hänen yhteyksistään maailmaan. Sankarit, ja luojat paljastetaan; ja käsitteet kuten kunnia, velvollisuus ja avuliaisuus naapuria kohtaan sekä armon käsitettä vahvistetaan. On monia esimerkkejä, jotka kannustavat oppimiseen ja löytämiseen. (107)

AUM

  1. Annettakoon kouluaineiden joukossa opetusta myös tähtitieteen perusteista, mutta olkoon esittely porttina kaukaisiin maailmoihin. Siten koulut edistävät ensimmäisiä ajatuksia elämästä kaukaisissa maailmoissa. Avaruudesta tulee elävä, astrokemia ja säteet tuovat esille Universumin esityisen suuruusluokan. Nuoret sydämet eivät koe kuin olisivat muurahaisia maankuorella, vaan hengen kantajina, jotka ovat vastuussa planeetastaaan. Kiinnittäkäämme huomiomme kouluihin, sillä ne antavat vahvistuksen yhteistyölle. Rakentamista ei voi olla ilman yhteistyötä. Niin kauan kuin egoismi vaikuttaa, ei voi olla takuuta turvallisesta valtiosta tai unionista. (110)

AUM

  1. On järjetöntä ajatella, että hikoilu on vain fyysinen ilmenemismuoto. Mentaalisen työn aikana erityinen säteily tulee esille, joka kyllästää tilan. Jos kehon hikoilu voi hedelmöittää maata, niin henkinen työ muuttaa praanan muuttamalla sitä kemiallisesti auringonsäteissä. Työ on Valon kruunu. On välttämätöntä, että koululaiset muistavat työn merkityksen maailman luomisen tekijänä. Työn tuloksena tulee olemaan tietoisuuden vakaus. On välttämätöntä korostaa voimakkaasti työn ilmapiiriä. (117)

AUM

  1. Anna opettajan havaita ne, jotka pystyvät etenemään nopeasti. Heitä ei ole tarpeen ylistää, mutta heille tulisi selkeyttää polkua. Olisi luotava välikurssit; nopeat voivat suorittaa nämä vaiheet. Älä piilota vaikeuksia heiltä. Tietyn tyyppiselle tietoisuudelle jokainen saavutukseen johtava liike on jo valoa ja iloa. (207)

AUM

  1. Opettajan on myös oltava tarkka oppilaan ajatussuunnan määrittämisessä nopeasti, koska virheellinen varustaminen on raskas virhe ja sen kautta parhaat työntekijät voidaan menettää. Jokainen joustamaton ohjelma on kuin kuollut ruumis, joka on kestämätön tiedon auringon alla. Koulun vakaus riippuu opettajan tietoisuudesta. Luo hänelle hyvät olosuhteet, jotta hän voisi ottaa vastuun yhteisön työntekijöiden tietoisuudesta. (207)

AUM

AUM TAT SAT. AUM

[1] Lyhyt Roseri perustuu kirjaan “Agni Yoga. Yhteisö”

[2] Kappaleiden numerot on otettu Agni Yoga. Yhteisö. Ja merkitty suluissa jokaisen kappaleen jälkeen.