Opetus ykseydestä MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN,  25. joulukuuta 2007

      Kommentit pois päältä artikkelissa Opetus ykseydestä MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN,  25. joulukuuta 2007


Opetus ykseydestä

MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN,  25. joulukuuta 2007

MINÄ Tulen synkronoimaan värähtelymme. Meidän on oltava Ykseydessä. Meidän on oltava Yhtä. Meidän on oltava Yksi. Ken kanssa? Minkä kanssa? Miksi? Muistutamme Jumalallisesta maailmasta ja pyrimme Jumalalliseen maailmaan. Tässä Ykseyteen pyrkimyksen harmoniassa tunnemme Elämän, Ykseyden, Rauhan ja Harmonian. Tunnemme täydellisen tyytyväisyyden ja täydellisen täyttymyksen kaikissa tunneissamme ja toiveissamme.

Mikä tahansa muu pyrkimys ykseyteen, joka oletetaan jonkun kanssa ja ykseyttä johonkin, joka on alemmalla tasolla kuin Jumalallinen taso, on illuusorista ( harhanomaista) ykseyttä tai väliaikaista  ykseyttä, ykseyttä, jonka ihmiset keksivät mielessään.

Aina kun kutsut jotakin ykseyteen, joka kerta kun kuulet vetoomuksen ykseyteen, mieti mihin Maailmankaikkeuden tasoon tämä vetoomus kuuluu. Jokaisen planeetalla elävän olennon on viime kädessä oltava yhdistyneinä siihen kohtaan missä Luominen alkoi. Sen tähden, kun ihmiset puhuvat Ykseydestä, he olettavat oman standardinsa tyyppistä Ykseyttä, jonkin standardin, joka kuuluu alempaan tasoon paremminkin kuin Jumalalliseen tasoon.

Edellä mainittu ei tarkoita, ettei tulisi pyrkiä Ykseyteen. Edellä mainittu tarkoittaa vain sitä, että samalla sanalla on erilaiset heijastukset eri tietoisuuden tasoilla, ja sinun maailmassasi ei ole vastaavuutta Ykseydestä, josta minä puhun.

Tästä syystä joudut käyttämään normeja ja käsityksiä, jotka ovat olemassa rajoitetussa ihmisen tietoisuudessa.

Siksi en sano, ettei pitäisi pyrkiä Ykseyteen. Sanon, että tämän käsitteen ymmärtämisessä on erilaisia tietoisuuden tasoja.

Sinun pitäisi vähitellen siirtyä kohti suurempaa Ykseyttä ja Yhtenäisyyttä. Mutta valitettavasti tätä prosessia ei voida suorittaa yhden inkarnaation tai jopa monien inkarnaatioiden aikana. Mutta jos et pidä kiinni ohjeista, oikeista esimerkeistä, käyttäytymisstandardeista ja pyrkimyksestä tietoisuudessasi, silloin yhteiskunta sairastuu ja on tuomittu sukupuuttoon.

Siksi eettisten ja moraalisten ohjeiden jatkuva uudistaminen yhteiskunnassa on erittäin tärkeää. Yhteiskunta, jolta puuttuu ihanteita, on tuomittu kuolemaan.

Terve yhteiskunta edellyttää aina korkeiden eettisten ja moraalisten ohjeiden olemassaoloa.

Siksi on tullut aika uudistaa Testamentti, jonka MINÄ OLEN Olento antoi Moosekselle ja profeetoille. On tullut hetki, jolloin jokaisen tosi ja uskollisen ihmisen on tehtävä sydämessään päätös kenelle hän kuuluu.

Pystyykö hän elämään Jumalallisen Lain mukaisesti tässä maailmassa? Yrittääkö hän ilmentää anti-lakia, lakia, jonka rajoittunut vain ihmisen olemassaoloon?

Jokainen järjestelmä, joka keskittyy vain henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämiseen eikä pysty liikkumaan ympäröivän illuusion rajojen ulkopuolelle, on tuomittu.

Vain sinä pystyt tekemään valinnan, joka on tehtävä.

Vähän  aikaa on jäljellä. Riippumatta siitä, kuinka yrität lykätä päätöksentekoa, kukin teistä tekee valinnan.

Jokainen valitsee maailman, johon hän pyrkii. Ja jos käännyt  väliaikaisen maailmaan  puoleen sen koristeineen, tuomitset itsesi tuhoon yhdessä tämän maailman kanssa. Jatkaaksesi olemassaoloasi sinun on siirryttävä uudelle tietoisuuden tasolle, tasoon, joka sallii sinun kokea Ykseyttäsi  jokaisen Elämän hiukkasen kanssa.

Heti kun onnistut tuntemaan tämän Ykseyden tietoisuudessasi ainakin kerran, sinusta tulee kuolematon. Et kuole; elät ikuisesti, koska olet noussut kuolleista ja siirtynyt Iankaikkiseen Elämään.

Tämä opetus on annettu monta kertaa. Rakastettu Jeesus ja rakastettu Gautama Buddha, ja monet profeetat, sanansaattajat ja Viestintuojat ovat opettaneet tätä suurta Totuutta.

Kuitenkin vain harvat kykenevät havaitsemaan tämän Totuuden toistaiseksi, ymmärtämään sen, ei vain mielessään, mutta havaitsemaan sen koko olemuksellaan niin että tämä Totuus tunkeutuu kehon jokaiseen soluun ja jokainen solu muuttuu DNA-tasolla. Tämä transformaatio tulee olemaan sinulle merkki Pelastuksesta.

On monia ihmisiä, jotka sanovat asioita, jotka ovat samanlaisia kuin mitä sanon sinulle. On kuitenkin yksi erittäin tärkeä erityisominaisuus, joka tekee Minun antamani Opetuksen erilaiseksi monista muista.

Tämä erikoisuus koskee hetkeä, jolloin olet valmis uhraamaan itsesi maailman pelastamiseksi. Kun saavutat Ykseyden ymmärtämisen korkeimman pisteen elämän jokaisen hiukkasen kanssa, huomaat, että et ole jotain erillistä koko Luomakunnasta; sinä olet tämä koko Luomakunta, ja jos osa sinusta kuolee, sinä yhä jatkat Elää.

Kun olet saavuttanut tämän ymmärryksen pisteen tietoisuudessasi, sinusta tulee todella kuolematon. Sinusta tulee Yksi Yhden kanssa.

Ja riippumatta siitä, kuinka jatkoelämäsi kehittyy, muistat jatkuvasti tämän Totuuden hetken, tämän valaistumisen, jonka olet saanut Minulta.

Toivotan teille kaikille tätä valaistumista Uudessa Vuodessa.

Anna Maan elää.

Voikoon  maailma  hyvin.

Olkoon kaikki elävät olennot onnellisia.

MINÄ OLEN SE MIKÄ MINÄ OLEN.  Om. Om. Om.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina