Kulta-Aika tulisi rakentaa ennen kaikkea olemuksesi sisälle

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kulta-Aika tulisi rakentaa ennen kaikkea olemuksesi sisälle


Kulta-Aika tulisi rakentaa ennen kaikkea olemuksesi sisälle

Saint-Germain, 9. kesäkuuta 2010

MINÄ OLEN Saint-Germain!

Viimeisestä tapaamisestamme ei ole kulunut kovin paljon aikaa. Mitä luulette minun tehneen koko tämän ajan? Seurasin tarkkaan, kuka teistä uskaltaa tulla ja käyttää Jumalallista tilaisuutta kultaiselta tarjottimelta, johon se on asetettu.

Muistutan teille, että olemme puhuneet Kulta-Ajan rakentamisesta. [1] Rohkeita ja määrätietoisia ihmisiä tarvittiin, jotka kykenisivät ottamaan vastuun Mestareiden suunnitelmien täyttämisestä.

En voi tukahduttaa naurua muistaessani, mitä minulla oli mahdollisuus havaita. On totta, että venäläinen mentaliteetti ja venäläinen ajattelutapa on hyvin erilainen kuin amerikkalainen. Mitä venäläiset alkoivat tehdä? He ryntäävät sinneja tänne rakentamaan yhteisöjä, taloja ja kokonaisia asutuksia.

Kukaan ei tekisi tätä Lännessä. Ette edes ajatelleet, miten se toimisi. Ette olleet laatineet suunnitelmaa.

Kuinka luulette työskentelevänne Ylösnousseiden Mestareiden ohjauksessa ja täyttävän heidän suunnitelmansa, jos ette edes välitä viitata huolellisesti tärkeimpään ehtoon, joka sijaitsee Jumalallisen mahdollisuuden ja teidän välillä – eli läpäistä tarvittavat testit, ollaksenne varmona siitä, että toimitte Mestareille ja palvelette Mestareita, ettekä tyydytä joitain egonne mielihyviä ja etuja?

Kukaan ei pohtinut vakavasti ongelmaa siitä, kuinka he pystyisivät täyttämään Mestareiden suunnitelmia ilman Mestareiden ohjausta.

Luota minuun ja kokemukseeni: Mikään ei tule toimimaan, ennen kuin astutte sisäiseen harmoniaan Jumalallisen maailman kanssa. Kulta-Aikaa ei tule rakentaa ulkopuolellenne.  Kultainen-Aika pitäisi rakentaa ennen kaikkea sisällenne, olemuksenne sisälle. Tehdäksenne tämän on välttämätöntä muuttaa tietoisuuttanne. On välttämätöntä muuttaa sisäistä olemustanne. Ja se, mikä on ulkopuolella, sinun ulkopuolellasi, tulee toistamaan tottelevaisesti sen, mikä on sinun sisälläsi.

Me annoimme monta kertaa Opetuksen, että tämä maailma on vain heijastus tietoisuudestanne. Ja aina kun aloitatte tekemään jotakin, unohdatte tämän yksinkertaisen totuuden.

Todellakin, me tarvitsemme hengen ritareita, seuraajia, jotka ovat valmiita omistamaan koko elämänsä palvelemaan Maan ihmiskuntaa ja Suurta Valkoista Veljeskuntaa. Mikä antoi idean siitä, että meidän on rakennettava tietty määrä taloja ja siirtokuntia?

Älkää ajattelko ulkoisia asioita. Ajattelkaa sielunne ominaisuuksia. Ulkoiset asiat tulevat tapahtumaan itsestään, jos kultakimpaleet kimaltelevat sisällänne, värjäten auranne intuition kultaisella värillä.

Tulemme antamaan Opetuksemme ja tarkkailemaan tarkasti, kuinka käytätte sitä käytännössä. Ja joskus näyttää siltä, että olisi parempi, jos ette tekisi mitään sen sijaan, että toimitte tavalla niin kuin toimitte. Kultainen keskitie tulisi olla  sen työn välillä mitä teette itsenne kanssa ja ulkoisen työn välillä. Joka tapauksessa prioriteetti tulisi antaa sisäiselle työlle. Eivätkö sosialistmin menneisyyden kokemus riitä teille? Päätitte, että nyt on tarpeellista rakentaa jotain uudelleen kuten tuona aikana; kääntää joet takaisin, täyttää valtion varannot ja rakentaa teollisuuden jättiläisiä.

Älkää olko epäkunnioittavia suurelle idealle! Pysähtykää ja ajattelkaa. Ensin teidän täytyy istua pulpettiin ja oppia Jumalallisen Lain perusteet. Teidän on astuttava Ylösnousseiden Mestareiden asuinpaikoihin ja suoritettava kaikki tarvittavat koulutukset. Sitten teidän on erottava tietämättömyydestä ja perusteettomasta itsevarmuudesta.

Ette se ole te, jotka rakennatte Kultaisen Ajan. Mestarit tulevat rakentamaan Kulta-Ajan. Ja te palvelette vain Mestareiden käsinä  ja jalkoina. Rakentamisenne tulos tulee ilmenmään sellaisten hyveiden hankkimista, kuten nöyryys, tottelevaisuus ja määrätietoisuus.

Nautitteko olla tienraivaajia? Erinomaista! Todistakaa, että sisällänne olette valmiita tähän rooliin. Ravistakaa pois vanhentunut itsekkyys. Hankikaa yhdenmukainen harmonia Mestareiden kanssa. Kyllä, yrittäkää ainakin päästä sopimukseen Lähettiläämme kanssa. On mielenkiintoista, että monet epäonnistuneista opetuslapsistamme ryntäsivät rakentamaan yhteisöjä. Sinun ei tarvitse rakentaa, vaan palata ensimmäiselle luokalle ja istua taas pulpetin ääreen, koska et oppinut Yhteisön perusteita. Määritelmänne yhteisöstä ei ole ollenkaan hyvä. Annan teille D-miinusmerkin työstänne!

Sosialistisen ajan monet rakentajat ovat tietoisuudessaan paljon teitä edellä, koska he todella työskentelivät Yhteisen Edun hyväksi ja olivat täysin omistautuneita idealle. Te olette omistautuneet egoillenne ja sen etujen tyydyttämiseen.

Kuten voitte nähdä, kaikkina aikoina oli aina ihmisiä, joilla oli hengellisiä saavutuksia, jopa jumalattomuuteen liittyneessä ajassa.

Jumala käyttää mitä tahansa ehtoja, mitä tahansa sosiaalista järjestelmää ja mitä tahansa olosuhteita voidaksenne kehittyä, jotta sielunne voivat kehittyä. Ritarin ominaisuudet ovat nykyään täysin kehitettävissä. Missä ovat tosi ritarit, jotka ovat valmiita uhraamaan henkensä heidän ladiensä puolesta? Älkää kertoko minulle, että ajat ovat muuttuneet. Ritarillisuuden henki, kyky uhrata itsensä kotimaan puolesta ei ole koskaan kadonnut. Rohkeus, urhoollisuus, pelottomuus, omistautuminen, kunnia ja arvokkuus – miksi olette unohtaneet nämä hengen ominaisuudet?

On välttämätöntä etsiä perusteellisesti näitä ominaisuuksia sielustanne, koska tarvitsette niitä lähitulevaisuudessa.

Turnajaiset voidaan korvata suurien vihittyjen tietokilpailuilla. Ei vihittyjen, jotka kutsuvat itseään niin ja pitävät seminaareja rahasta, vaan niitä vihittyjä, joiden nimet ovat jääneet historian vuosikirjoihin: Pythagoras, Origen, Konfutse, Sokrates, Lao Tzu, Blavatsky ja muut.

Ilman tiedon miekan hallintaa, ilman egonne hevosen satulointia, teistä ei voi tulla Sanan ritaria minään aikana.

Älkää pelkätkö epäonnistumisia ja älkää pelkätkö, että tulette menemään väärin. Seuratkaa ohjeitamme. Kaikki Polun maamerkit on jo asetettu, kaikki käännökset on merkitty ja jopa Polun vaaralliset kohdat on identifioitu. 

Vain täysin epäpätevät ja laiskat ihmiset eivät pysty hallitsemaan tulevia tehtäviä.

Hengen Ritarit! Teidän tulisi sitoutua tekemään  arvokkaita tekoja ja eikä maata soffalla ja katsoa televisiota. Nouskaa ylös ja ottakaa useita askelia eteenpäin suuntaan, jonka me osoitamme.

MINÄ OLEN Saint-Germain!

[1] Ks. Saint-Germainin Sanelu, 10. tammikuuta 2010, Words of Wisdom Volume 4.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina