Kutsun teitä tulevaisuuteen! 

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kutsun teitä tulevaisuuteen! 


Kutsun teitä tulevaisuuteen! 

Arkkienkeli Mikael, 22 kesäkuu, 2009

MINÄ OLEN Arkkienkeli Mikael. 

Olen tullut Sinisen Liekin Enkelien ympäröimänä. Nyt haluaisin sinun täysin keskittää huomosi Viestiin, jota olen antamassa sinulle. Nyt ja tulevina päivinä, on tullut aika, jolloin meidän on keskitettävä ponnistelumme planeetan auttamiseen. Tämä on Viestini ja minun varoitukseni teille. Olen valinnut huolellisesti sanat ja ajattelen kuinka välittää teille sen yksinkertaisen totuuden, että olette saavuttaneet ajan, kun joudutte jakamaan vastuunne kaikesta, mitä planeetalla tapahtuu yhdessä Ylösnousseiden Mestarien kanssa. Ette ole innostuneita ottaamaan vastaan tätä vastuuta, mutta teidän on kuitenkin otettava vastuu planeetastanne. Tämä on seuraava tietoisuuden taso, johon teidän pitäisi nousta.

Olette edelleen huolestuneita, mitä on tapahtumassa ympärillänne, ja olet niin kietoutuneet illuusioon, joka ympäröi teitä kotona, töissä ja televisiossa. On kuitenkin paljon tärkeämpiä ja olennaisempia asioita, ja on tullut aika, että alatte ajattelemaan näitä asioita.

Koko maailma, fyysinen ja hienovaraiset olemassaolon tasot vapisevat monien teidän toimintojenne, ajatuksienne ja tunteidenne vuoksi. Muut Valon Olennot ja minä joskus katsomme järkytyksellä, kun ihmiskunta vapauttaa uuden negatiivisen energian purkauksen hulluutensa kautta. Joka kerta, kun negatiivisen energian hallitsematon purkaus tapahtuu, tämä vaatii suuria ponnistuksia lukuisilta Valon Olennoilta tilanteen tasapainottamiseksi, jotta fyysiselle tasolle aiheutuvat seuraukset eivät tule katastrofaalisiksi.

Nyt on tullut aika, jolloin teidän, ihmisyhteisön parhaiden edustajien, on jaettava meidän,Ylösnousseiden Mestarien kanssa, vastuu Maapallosta ja kaikesta, mitä planeetalla tapahtuu. Tämä on tietoisuuden taso, joka teidän on todella saavutettava lähimmässä tulevaisuudessa.

Lakatkaa katsomasta ihmisiä, jotka ympäröivät teitä, ja lakatkaa seuraamasta esimerkkejä, jotka näette ympärillänne ja televisiossa. Sillä aika on tulossa, jolloin teidän tulisi seurata ohjausta, jonka saatte sydämestänne.  On hienovaraisempia energioita ja prosesseja, jotka tapahtuvat ympärillänne hienovaraisemmilla tasoilla. Nämä prosessit heijastuvat teissä tiettyinä tietoisuuden tiloina.

Aina ei ole niin, että voisitte ymmärtää tietoisesti hienovaraisemmissa tasoissa tapahtuvia asioita, eivätkä kaikki asiat saavuta teidän ulkoista tietoisuuttanne, mutta teillä on tietty intuitio, ennakkoaavistus tai inspiraatio. Jos olette rehellisiä itsellenne, jos menette sydämeenne ja tunnette hienovaraisemman tason värähtelyt, niin epäilemättä kuulette hälyttävän hälytyksen, joka soi planeetalla Maassa. Ja tämä hälytys on vaaran signaali. Se on indikaattori planeetan ongelmasta.

Kuinka tilannetta voidaan muuttaa, ja mitä voidaan tehdä nyt, jotta planeetan joukkojen enemmistö avaa tilaisuuden valoisalle tulevaisuudelle jälleen? Mielestäni ei ole tarpeetonta muistuttaa teitä huolimatta siitä,  kuinka vaikeat ajat teillä on, ja riippumatta raskaista ajatuksista ja mielentiloista, jotka täyttävät teidät, teidän täytyy löytää voimaa sanoa:

”Tiedän, että nämä tilat eivät ole todellisia. Tiedän, että illuusio on vahva, mutta olen valmis torjumaan illusooriset voimat kaikella Rakkauteni voimalla, joka virtaa sydämestäni. Rakastan tätä maailmaa. Rakastan Jumalaa ja hänen Luomakuntaansa enkä tule antamaan tämän maailman tuhoutua. Rakastettu Arkkienkeli Mikael ja suojeluksen Enkelit, minä pyydän teitä käyttämään elämänvirtaani Valon legioonien auttamiseen. Tiedän, että mitään ei tapahdu planeettalleni niin kauan kuin ainakin yksi valonkantaja toimii tietoisesti Valon Voimien puolella. “

Niin pian kuin kokoamme riittävän määrän ihmisiä, jotka ovat sydämessään valmiita tukemaan vakaasti Valoa, silloin voimme pyytää Suuren Keskus-Auringon ja kaikkien Kosmisten Neuvostojen Armoa, jotta Maapallo saa apua ja tämä apu tulee viipymättä.

Paljon on vaakalaudalla tällä hetkellä. Suurin osa ihmisistä ei ole valmiita tietoisuuden muutokseen. Vapaaehtoisia tarvitaan osoittamaan uutta tietoisuuden tasoa, tietoisuutta, joka ei ole sidottu fyysiseen tai astraalitasoon, mutta on valmis yhteistyöhön Korkeampien Maailmojen kanssa. Kun on riittävä määrä ihmisiä, jotka kykenevät osoittamaan uutta tietoisuutta, heidän ponnistelujensa seurauksena myös muiden ihmisten tietoisuus alkaa muuttua.

Te kaikki olette yhteydessä toisiinne olemisen hienovaraisemmilla tasoilla. On välttämätöntä, että tietoisuuden korkeammalle taajuudelle resonoida kuin äänirauta avaruudessa, niin että illuusioon jumittuneiden ihmisten sielut nousevat jälleen ja kohottavat katseensa Taivaaseen. 

Kadehdin niitä teistä, jotka ovat inkarnoituneet tällä erittäin vaikealla hetkellä, koska planeetan ja miljoonien sielujen tulevaisuus, jotka ovat takertuneet illuusioon ja jotka eivät näe valoa, riippuu kyvystänne pitää tietoisuutenne puhtaana, Taivaita kohden ja sopusoinnussa Korkeampien Maailmojen kanssa.

Johtakaa esimerkillänne! Olkaa rohkeita, kestäviä ja kekseliäitä. Keksikää tapoja, jotka vievät miljoonat ihmiset uudelle tietoisuuden tasolle. Soikaa korkeimmalla nuotilla. Asettakaa malli! 

Minä kutsun teitä tulevaisuuteen! 

MINÄ OLEN Arkkienkeli Michael!