Lyhyt Rosari Opetus oikeudenmukaisesta ja epäoikeudenmukaisesta sodasta (1)

      Kommentit pois päältä artikkelissa Lyhyt Rosari Opetus oikeudenmukaisesta ja epäoikeudenmukaisesta sodasta (1)


Lyhyt Rosari Pallas Athene: Opetus oikeudenmukaisesta ja epäoikeudenmukaisesta sodasta (1)

Isän ja Äidin ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, Amen!

Isä Meidän Rukous[2]
Isä Meidän, joka olet Taivaissa! 
Kunnioitettu Olkoon Nimesi; 
Tulkoon Sinun valtakuntasi; 
Tapahtukoon Sinun tahtosi, 
myös maan päällä niin kuin Taivaissa. 
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme
ja anna meille anteeksi meidän syntimme, 
niin kuin mekin annamme anteeksi niille, 
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. 
Älä johdata meitä kiusaukseen vaan päästä meidät pahasta, 
sillä Sinun on Valtakunta, Voima ja Kunnia iankaikkisesti. 
Amen!

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.
Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle, ja Pyhälle Hengelle ja Jumalalliselle Äidille,
kuten oli alussa, on nyt ja tulee aina olemaan. Amen!

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle, ja Pyhälle Hengelle ja Jumalalliselle Äidille,
kuten oli alussa, on nyt ja tulee aina olemaan. Amen!

1. MINÄ OLEN Pallas Athene. Olen Karmallisen Neuvoston (hallituksen) jäsen. Minut tunnetaan myös Totuuden Jumalattarena. Kauan sitten ihmiset palvoivat minua temppeleissä, jotka oli luotu erityisesti kunniakseni. Se oli kauan sitten rakkaassa Hellaksessani. Ja nyt, haluan muistuttaa teitä siitä tosiasiasta, että olen myös oikeudenmukaisten sotien suojelija.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

2. Kaikki maailmassanne on kaksijakoista. Siksi, huolimatta siitä, kuinka oudolta tämä saattaa tuntua sinusta kuulla tämä Minulta, epäoikeudenmukaisten sotien lisäksi, on myös sotia, jotka ovat oikeudenmukaisia luonteeltaan. Niinpä ennen kuin osallistut tähän tai tuohon sotaan, sinun pitäisi ymmärtää erittäin hyvin motiivit, jotka ohjaavat sinua, ja ihmisiä, joilla on valta tehdä päätös sotaan ryhtymisestä.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

3. Ensinnäkin, sinun täytyy ymmärtää, aiotteko seistä itsekkäiden etujen puolesta tämän sodan aloittamiseksi, tai puolustatteko maatanne, kotianne, ja perhettänne ulkoista vihollista vastaan, joka uhkaa teitä ja iskee teidän maahanne.  Jokaisen sotilaan motiivi, joka osallistuu sotaan, on erittäin tärkeä. Jos mies menee sotaan minkä tahansa itsekkään motiivin vuoksi, sitten hänen osallistumisensa sotaan rasittaa häntä väärän toiminnan karmana. Itsekäs motiivi voi olla raha, saada mainetta, valtaa, tai asema tai sotasaalista.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

4. Karman laki on hyvin monimutkainen Laki tässä Maailmankaikkeudessa. Siksi, miettikäämme miten osallistuminen epäoikeudenmukaiseen sotaan vaikuttaa maahan ja sen kansaan, jotka ovat mukana tässä sodassa. Tietenkin, jokaisen sodan aikana väkivaltaa sovelletaan ja ihmisiä kuolee.  Sen vuoksi on tärkeää ymmärtää, mihin karmaan maa osallistuu, joka on mukana epäoikeudenmukaisessa sodassa, ja miten tämä karma tulee rasittamaan sitä.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

5. Jokainen epäoikeudenmukaiseen sotaan osallistuja kantaa oman osansa karmasta. Kuitenkin, kaikilla osallistujilla on äidit ja sukulaisia. Joten, koko perhe ja jopa kaukaiset sukulaiset ja sen henkilön serkut, joka on osallisena epäoikeudenmukaisessa sodassa, jakavat karman, joka on luotu tappamalla ja tuhoamalla.

Näin koko perhe ja sukulaiset tulevat heikommiksi, ja tämä voi aiheuttaa perheen perheen mentaalisen rappioitumisen ja  fyysisen sukupuuttoon kuolemisen.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

6. Siten epäoikeudenmukaisen sodan karma vaikuttaa myös jopa niihin ihmisiin, joilla on vain vähän tekemistä välittömän sotilaallisen konfliktin osallistumisen kanssa.  Tämän lisäksi on maan karma, joka osallistuu epäoikeudenmukaiseen sotaan. Tämä karma painaa koko maan väestöä ja leviää kaikkiin yhteiskunnan jäseniin. Pääsääntöisesti, se johtaa Jumalallisen energia virtauksen keskeytymiseen, joka tuolle maalle on myönnetty.  Jumalallisen energian puute ilmenee runsauden puutteena, nälänhätänä, mielenterveyden häiriöinä, kuten skitsofreniana, pakkomielteinä, masennuksena ja taipumuksena itsemurhaan tai aggressioon merkittävässä osassa maan väestössä.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

7. Tietenkin, suurempi osa epäoikeudenmukaisen sodan karmasta lankeaa niille ihmisille, jotka tekevät päätöksen sotaan ryhtymisestä.  Mutta, kutenkin kuten edellä mainittiin, karman taakka painaa jokaista henkilöä, joka elää tässä maassa, koska yhtäkään sotaa ei voida aloittaa, jos ei ole ihmisiä, jotka ovat valmiita osallistumaan tähän sotaan henkilökohtaisen hyödyn ja voiton vuoksi, tai jotta voisivat  hallita tappamisen taitoa käyttäen eläviä kohteita.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

8.  Terve yhteiskunta ei koskaan mene mukaan epäoikeudenmukaiseen sotaan, koska se on hyvin tietoinen että vastuu sodasta tulee ulottumaan monien sukupolvien ylle.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

9. Nyt oikeudenmukaisien sotien käymiseen, mikäli soturi osallistuu taisteluun, jonka tavoitteena on suojella hänen maataan tai hänen perhettään ja ettei  hän käy sotaa henkilökohtaisen edun tai voiton vuoksi, edellyttäen, että soturi on valmis uhraamaan elämänsä epäitsekkäästi yhteisen hyvän ja maansa hyvinvoinnin puolesta, niin hänen toimintansa katsotaan oikeaksi; ja vaikka kyseessä olisi soturin kuolema, tämä ei heikennä perhettä, johon hän kuuluu, vaan päinvastoin, se vahvistaa hänen perheensä energiaa.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

10.  Itsensä uhraamista toisten puolesta, voidaan pitää väkivallattomuutena silloin, kun ihminen on valmis olemaan ihmiskilpenä hänen lähimmäistensä ja niiden välillä, jotka hyökkäävät.  Tämä uhrautuvaisuuden korkein teko luo hyvää karmaa koko perheelle ja maalle.  Minun Viestini tarkoitus oli selvittää ongelmaa oikeudenmukaisista ja epäoikeudenmukaisista sodista.  Uskon, että olosuhteissa, jotka ovat muodostuneet tämän hetkisessä maailmassa, minun Opetuksestani on teille hyötyä, ja voitte laittaa sen käytännöön elämässänne. MINÄ OLEN Pallas Athena.

Marian Tervehdys
Tervehdys Neitsyt Maria, armoitettu, Herra on kanssasi, 
Siunattu olet Sinä naisten joukossa ja siunattu on Sinun kohtusi 
hedelmä, sillä sinä olet synnyttänyt Sielujemme Pelastajan.

Kunnia olkoon Isälle ja Pojalle, ja Pyhälle Hengelle ja Jumalalliselle Äidille,
kuten oli alussa, on nyt ja tulee aina olemaan. Amen!

[1]Lyhyt Rosari perustuu Pallas Athenan saneluun  22. joulukuuta, 2015.

[2] Äiti Marian rukouksen teksti on käännetty rukouksen mukaan jonka Äiti Maria antoi Sanelussaan tammikuun 4, 2009.