Maailmanne täytyy väistämättä muuttua kehittyäkseen edelleen Jumalallisen mallin mukaisesti

      Kommentit pois päältä artikkelissa Maailmanne täytyy väistämättä muuttua kehittyäkseen edelleen Jumalallisen mallin mukaisesti


Maailmanne täytyy väistämättä muuttua kehittyäkseen edelleen Jumalallisen mallin mukaisesti

Sanat Kumara, 20. joulukuuta 2013

MINÄ OLEN Sanat Kumara.

Olen tullut taas luoksenne, Maan lapset.

Joka kerta, kun tulemme, sinulle tarjotaan mahdollisuus ottaa yhteyttä Muinaiseen tietoon, joka koskee maailmankaikkeuden rakennetta ja tehtävääsi täällä osana koko Maailmankaikkeutta.

Kyllä, rakkaat, jokaisella teistä on erityinen tehtävänne tämän Maailmankaikkeuden koko evoluutiokehityksen rajoissa.

Toisinaan sinun on hyvin vaikeaa kestää ja kantaa harhaluuloja, jotka yrittävät valloittaa sinua.

Vapaan tahdon Laki on loukkaamaton maailmassanne. On kuitenkin olemassa kosmisia termejä ja on Jumalallisen mahdollisuuden käytävä. Olen tullut muistuttamaan teitä siitä, että Jumalallinen tilaisuus kapenee. Ja maailmanne on muututtava väistämättä kehittyäkseen edelleen Jumalallisen mallin mukaisesti. Tämä on itsestään selvä asia, mitä ei voida kieltään. Mutta minun on muistutettava teitä tästä.

Vierailen usein maailmassanne saadakseni vaikutelman meneillään olevista prosesseista ja mukauttaakseni niitä ajoissa. Silti sinun on ymmärrettävä, että sielullesi on olemassa evoluutioreitti, jonka on luonut tämän Maailmankaikkeuden Luoja, ja on olemassa Polku, jota suurin osa ihmiskunnasta seuraa tällä hetkellä. Tämä tie ei johda mihinkään. Se on alempiarvoisten, eläimellisten vaistojen ja lihallisen mielesi seuraamisen polku.

Emme voi pakottaa sinua luopumaan valinnastasi. Sinun on ymmärrettävä, että en minä eikä kukaan muu Mestareista tule luoksesi, tartu käteenne kuten tottelemattoman lapsen ja väkipakolla ota sinua kehityksen Jumalalliselle Polulle.

Ajallasi on tämä tehtävä: erottaa ne sielut, jotka kykenevät edelleen kehittymään, niistä sieluista, jotka on tarkoitus polttaa kosmisessa uunissa kuin rikkaruohot.

Muut Mestarit ja minä tulemme luoksesi Lähettiläämme kautta täsmälleen voidaksemme antaa sinulle ymmärryksen meneillään olevista prosesseista ja näyttää Polun.

Evoluutiokehityksesi vaiheessa sinulla on oltava enemmän uhrautuvuutta ja enemmän Palvelua Elämää kohtaan. Kehityksenne viivästyminen, jonka havaitsemme, on aiheutunut vastakkaisten voimien vaikutuksesta. Sinun on ymmärrettävä, että maailmassa toimii kaksi vastakkaista voimaa: yksi voima, jonka päämäärä on suunnattu Yhteiseen hyvinvointiin ja Hyvään, ja toinen voima, jonka päämäärä tähtää erottamiseen, individualisoitumiseen, egoismiin ja alimpien vaistojen voimistamiseen.

Sinun täytyy nähdä näiden kahden voiman työskentely kaikkien maailmassa tapahtuvien manifestaatioiden takana. Tämä on tehtävä aluksi. Tarkkailet kaikkea ympärilläsi tapahtuvaa ja kysyt vain yhden kysymyksen: Mitkä voimat hyötyvät siitä, mitä on tapahtumassa?

Ja jos huomaat hallitsemattoman vaatimusten kasvua tai taipumuksen kontrolloimattomaan käyttäytymiseen, sinun on ymmärrettävä, että kaikenlainen huomion ohjaaminen tällaisiin prosesseihin – sekä positiivisiin että negatiivisiin – kasvattaa niitä sinun Jumalallisella energiallasi.

Siksi annamme Opetuksen väkivallattomuudesta, koska on turhaa taistella pahaa vastaan. Se alkaa imeä energiaasi ja moninkertaistuu kasvaen.

Samalla sinun on ymmärrettävä, että kullakin teillä on oma evoluutiokehityksensä vaihe. Jokaisella teistä on oma asteensa Jumalallisen energian välityksessä.

Jos olet kehittynyt yksilö, chakrasi ovat avoinna ja välität korkealaatuista Jumalallista energiaa maailmaasi. Sen vuoksi, mikä tahansa energian väärinkäyttö luo sinulle enemmän karmaa, jopa ajatus epäluottamuslauseena maailman heikkolaatuisista manifestaatioista.

Suurin osa niitä, jotka lukevat Viestejämme eivät edelleenkään pysty välittämään merkittävää määrää puhdasta energiaa. Chakrat ovat likaantuneita, eivätkä pysty käsittelemään voimakkaampaa energian virtausta. Kehitysvaiheesi olettaa sinun osallistuvan aktiivisesti vastakkaisten voimien vuorovaikutus prosesseihin maailmassasi. Aktiivisilla teoilla pahaa vastaan ja seisomalla Hyvän puolella sekä ajatuksissasi että teoissasi helpotat omaa kehitystäsi ja chakrojesi avautumista.

Siksi väkivallattomuudesta antamaamme Opetusta tulevat käyttämään henkilöt, jotka seisovat evoluution eri vaiheissa eri tavoin.

Yhteisen Hyvinvoinnin ja Hyvän periaatteiden puolustaminen vaatii sinulta aktiivisia tekoja fyysisellä tasolla. Joillekin teistä nämä teot liittyvät todellisiin tekoihin fyysisessä tasossa, fyysisten tekojen ja toimien muodossa, kun taas muille, kehittyneemmille yksilöille, tarvitaan sisäisten hengellisten lihasten työtä.

Voin vakuuttaa teille, että ihmisen evoluution tässä vaiheessa hyvin harvoilla ihmisillä on korkea hengellinen kehitystaso. Siksi ensisijainen tehtävänne on auttaa näitä ihmisiä ylläpitämään Jumalallisia malleja.

Ennemmin tai myöhemmin tällä hetkellä vallitsevasta kaaoksesta huolimatta me onnistumme luomaan yhteiskunnan, joka täyttää Kulta-Ajan vaatimukset.

Jotta Kulta-Aika tulisi mahdollisimman pian ja mahdollisimman vähäisellä ihmisten määrän menetyksellä, sinulla on oltava tietoinen lähestymistapa meneillään oleviin prosesseihin ja niiden ymmärtäminen.

Sanelusyklien puheiden aikana ja kiitos päivittäisestä Viestiemme lukemisesta muina aikoina, tietoisuutesi hioutuu ja muuttuu. Ne ihmiset, jotka ovat lukeneet Sanelujamme joka päivä seitsemän vuoden ajan ja kauemmin, liitetään automaattisesti ihmiskunnan kultaisiin varastoihin.

Siksi salaisuus menestyksellisestä edistymisestä evoluution Polkua pitkin sisältyy meidän Viesteihimme ja on jo annettu sinulle.

Kaikki riippuu pyrkimyksestäsi ja motiivistasi, joka ohjaa sinun elämääsi.

MINÄ OLEN Sanat Kumara. Om.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina