Sinun tulisi kaikin tavoin pyrkiä palauttamaan Jumala elämääsi

      Kommentit pois päältä artikkelissa Sinun tulisi kaikin tavoin pyrkiä palauttamaan Jumala elämääsi


Sinun tulisi kaikin tavoin pyrkiä palauttamaan Jumala elämääsi

Pyhä Äiti Maria, joulukuu 24, 2013

MINÄ OLEN Äiti Maria. 

Olen tullut luoksenne tänään osoittamaan teille paremman elämän enteet ja paremman kohtalon siitä, mikä odottaa Jumalan poikia ja tyttäriä Maan päällä.

Tällä hetkellä on vain vähän aurinko pohjoisella pallonpuoliskolla, ja vain toivo lämmittää ihmisten sieluja. Tiedätte, että aika tulee kulumaan ja aurinko alkaa nousemaan horisontin yläpuolelle, yhä korkeammalle joka päivä.

Ihmisen tietoisuuden hämärä on väistämättä korvautuva kirkkaalla aurinkoisella päivällä. Jumaluutenne Aurinko on valaiseva mielenne ja kaikki ajatuksenne ja tunteenne. Ja tämä tapahtuu, rakastettu. Pimeät voimat ja energiat ovat valloillaan maailmassasi. Ja jokainen ihminen, joka välittää valoenergiaa maailmaan, joutuu alistumaan epäluottamukselle ja jopa vainolle. Ja tämä on hyvin surullista. 

Samoin on henkisen elämänne kanssa; ihmistietoisuutenne iltahämäryys tulee väistämättä korvautumaan kirkkaalla aurinko päivällä. Jumalallisuutenne aurinko tulisi valaista mielenne ja kaikki ajatuksenne ja tunteenne. Ja tämä tulee tapahtumaan, rakkaat.

Nyt pimeät voimat ja energiat ovat valloillaan maailmassanne.  Ja jokainen henkilö, joka välittää valon energiaa maailmaanne joutuu epäluottamuksen ja jopa vainon alaiseksi.

Jo jonkin aikaa sitten poikani Jeesus koki inhimillisen vihan ja vihamielisyyden ilmentymisen täysimittaisesti. Hän omisti elämänsä muiden palvelemiseen.  Monet parantumattomasti sairastuneet ihmiset parantuivat hänen kauttaan Jumalan avulla.

Monet ihmiset tulivat katsomaan ihmeitä, joita poikani Jeesus suoritti. 

Kuitenkin mitä enemmän hän teki ihmisille, sitä suurempi vastustus muodostui ja kasvoi voimakkaammaksi Häntä ja Hänen tehtäväänsä vastaan. 

Ihmisen logiikan kannalta on hyvin vaikeaa selittää, mitä tapahtui, kun kiihkeä väkijoukko, johon kuului Jeesuksen parantamia ihmisiä, raivoisasti vaatii poikani teloitusta. 

Jos sallimme itsemme kuitenkin nousta korkeammalle tietoisuuden tasolle, silloin tämä Kristuksen ristiinnaulitsemisen murheellinen tapahtuma tulee selväksi.

Jeesus toi valtavan määrän Valoa maailmaan, eikä se ole vain tiedon valoa vaan myös valtava määrä Jumalallista energiaa. 

Alitajunnan tasolla kaikki, mikä ei ollut Valosta, tunsi vastustusta Kristuksen tehtävää kohtaan. Tämä vastustus oli Valon vastakkaisten voimien ilmentymää. Tiedät lain: jokaisella toiminnalla on vastaava ja vastakkainen vastatoimi. Tämä fyysisen maailman Laki on täysin sovellettavissa maailman henkisiin prosesseihin, jotka tapahtuvat maailmassa. Jos jollakin ihmisellä on potentiaalia tuoda Jumalallinen valo illuusion maailmaan, hän tulee kohtaamaan vastakkaiset voimat, jotka puolustavat illuusioita. 

Tämä on näin, rakkaat. Ja tämä laki yhä jatkaa työskentelyä maailmassanne.

Jeesuksen Kristuksen esimerkin mukaan useilla Kristittyjen sukupolvilla oli mahdollisuus tutkia tämän lain toimintaa. Ja monet tosi Kristillisyyden seuraajat, Kristuksen perimmäisen Opetusten seuraajat, mutta eivät kirjaimen seuraajat, kokevat yhä vastakkaisten voimien paineen. 

Tämä vastakkainasettelu maailmassasi on väistämätöntä eikä se voi pysähtyä heti. Kuten kaikki maailmassasi, kahden pää voiman vastakkainasettelu, joka toimii Maailmankaikkeudessa, ei voi välittömästi lakata. Mutta ajan myötä tämä vastustus tulee kuitenkin vähemmän tuhoisaksi. Kaukaisessa tulevaisuudessa, nämä kaksi voimaa tulevat tasapainottumaan ilmenemisessään siinä määrin, että yhteistyöstä ja vuorovaikutus tulee nousemaan tästä vastakkainasettelusta.

Monet teistä, rakkaat, asetutte toinen toisianne vastaan. Se tapahtuu myös jopa silloin, kun näytätte seuraavan samaa hengellistä polkua. Tämä vastakkainasettelu on selitettävissä maailmanne epätäydellisyydellä. Siksi kaksi vastakkaista voimaa ilmenevät olemuksenne kautta. Tässä vaiheessa tämä ilmentymä edustaa vihamielisyyttä, epäilyksiä ja jopa vihaa. Yksi ja sama henkilö voi joutua erilaisten voimien vaikutuksen alaiseksi saman päivän aikana. 

Rakkaat, kaikki tämä tapahtuu Rakkauden puutteesta sydämissänne. Ja Rakkauden puute sydämissänne johtuu maailmanne erillisyydestä Jumalallisesta maailmasta. 

Ei Jumalaa – ei rakkautta. Siksi sinun on käytettävä mahdollisimman suurta ponnistusta palauttaaksesi Jumala elämääsi.

Katsokaa kaikkea ympärillänne maailmassa: mainokset, kaupunkimaisemat, ohikulkijoiden surulliset kasvot ja TV-ohjelmat. Maailmasi ei ole ystävällinen. Ja aina pysyen pelon, jännityksen ja synkkyyden olosuhteissa, ihmiset omaksuvat nämä ulkomaailman tilat. Ja jopa nuoret varhaisina vuosinaan menettävät sellaisen optimistisuuden ja ilon, jonka pitäisi olla ominaista nuorelle ihmiselle. 

Todelliset ilot korvataan korvikkeilla: elokuvien, musiikin ja huumeiden korvikkeilla.

Todellinen Rakkaus korvataan rakkauden korvikkeilla, jolla ei ole mitään yhteistä suuren Rakkauden tunteen kanssa.

Pysyttelemällä ei-jumalallisessa ympäristössä on hyvin helppoa menettää sielunne. Teidän aikanne on vaarallinen monien ihmisten sieluille, jotka ovat inkarnaatiossa ja etenkin nuorille. Tästä syystä muut Mestarit ja minä tulemme tuomaan teille ymmärryksen maailmassa tapahtuvista prosesseista ja muistuttamaan teitä, että maailma ei ole aina ollut näin onneton, ja että valoisa tulevaisuus odottaa ihmiskuntaa.

Ensin tämä tulevaisuus tulee itämään useiden ihmisten sydämissä, joilla on vahva Henki, ja jotka voivat vastustaa ympäröivää illuusiota uskonsa ja omistautumisensa kautta Jumalalle ja Mestareille. Myöhemmin, kun on enemmän näitä sieluja, joilla on Jumalallinen tietoisuuden tila, ihmiskunnan enemmistö alkaa kääntyä Valoon. Ja ihmisillä, joilla on tietoisuuden tila, jollainen on nykyisin suurimmalla osalla ihmiskuntaa, tullaan pitämään poikkeuksellisina mustina lampaina, jotka tarvitsevat rajatonta Myötätuntoa ja Rakkautta.

Vain Myötätunnon, Armon ja Rakkauden vaikutuksen alaisina teidän monien sielut voivat avata hengelliset verhonsa ja rohkaistua kohti Elämää. 

Poikani Jeesuksen urotyö oli itseasiassa Hänen jatkuva Rakkauden tunteensa niitä ihmisiä kohtaan, jotka kiduttivat Häntä ja vaativat Hänen kuolemaansa. Juuri tästä syystä miljoonat kristityt ympäri maailmaa jatkavat poikani sankariteon palvontaa.

Minä näen, että tulevaisuudessa monet niistä, jotka nyt lukevat tätä minun Sanomaani, pystyvät vastaamaan Rakkaudella kaikkiin illuusion voimien ansoihin ja temppuihin. Ja jopa kuoleman edessä lapseni voivat osoittaa Armoa ja Myötätuntoa niiden sieluja kohtaan,  jotka kiduttavat heitä, sillä hyvin monet ihmiset eivät tiedä, mitä he tekevät. Jos he tietäisivät, he eivät koskaan sallisi itsensä suorittaa monia heidän tekojaan. 

Sinä voit osoittaa Polun monille eksyneille sieluille. Rukoile ihmiskunnan ymmärryksen puolesta ja anna jokaiselle anteeksi. 

MINÄ OLEN Äiti Maria.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina