Me odotamme teidän kasvavan

      Kommentit pois päältä artikkelissa Me odotamme teidän kasvavan


Me odotamme teidän kasvavan

Rakastettu Vairochana,  4. tammikuuta 2006

MINÄ OLEN Vairochana, ja olen tullut teidän luoksenne uudelleen.

Aluksi haluaisin tervehtiä niistä teistä, joilla, kiitos ponnisteluistanne, on  tilaisuudessa saada Viestimme jälleen. Tiedätte, että Viestien lähettäminen vie paljon energiaa. Jos ponnistelunne eivät olisi mahdollistaneet Sanelujen vastaanottamisprosessin jatkumisen, silloin meidän olisi pitänyt lopettaa. Kaikki Kosmoksessa noudatetaan järkevyyttä ja toteutettavuutta. Jos me emme näe, että teille meidän antamamme opetus havaitaan ja että olette valmiit ottamaan tarvittavat toimet fyysisessä tasossa niin, että Opetuksemme voidaan laajalti levittää, jos emme näe, että olette valmiita antamaan apuanne rukouksien kautta, sitten suljemme tilaisuuden ikkunan, kunnes paremmat ajat koittavat.

Siksi se tosiasia, että teillä on mahdollisuus saada tämä Opetus, osoittaa, että ponnistelunne olivat riittävät, ja niitä pidettiin riittävinä jatkaaksemme Saneluja tämän Lähettilään kautta.

Joka kerta, kun herää kysymys siitä, annetaanko vai ei  toinen Opetus, punnitsemme huolellisesti kaikki edut ja haitat. Jeesus antoi Opetuksen, että ei pitäisi kaataa uutta viiniä vanhoihin viiniastioihin. [1] Siksi arvioimme astian laatua ennen tiedon ja energian antamista. Tämä ei koske vain Lähettilästä mutta myös kaikkia teitä, jotka ovat koskettaneet tätä Opetusta. Voitte antaa tukenne hyvin yksinkertaisesti jakamalla  annettua Opetusta sukulaistenne ja ystävillenne kanssa. Voitte antaa rukouksienne energiaa tukemaan näiden Sanelujen kierrosta; voitte osallistua näiden kirjojen julkaisemiseen, niiden levittämiseen tai Sanelujen kääntämiseen muille kielille. Kaikki nämä teidän ponnistelunne kerätään ja analysoidaan meidän  taivaallisissa tietokoneissamme. Me vertaamme energiaan, jonka olemme käyttäneet Opetuksien antamiseen siihen  energiaan, jonka te olette käyttäneet Opetusten hyväksymiseen ja levittämiseen teidän oktaavissanne

Tasapaino oli hieman teidän eduksenne. Siksi yritämme nyt tasapainottaa vaakaa ja antaa teille tarvittavan määrän Jumalallista energiaa ja tietoa, voidaksemme ylläpitää energioiden tasapainoa.

Kerron teille salaisuuden: Siitä ei ole kauan aikaa ennen kuin Karmallinen Neuvosto aloitti istuntonsa, ja te tiedätte, että minä olen myös Karmallisen Neuvoston jäsen, meidän antamamme energian laajuus oli suurempi kuin teidän. Siksi rakastettu Serapis Bey [2] sanoi, että hänen Sanelunsa saattaa olla viimeinen.

Tänään olen iloinen voidessani puhua teille uudelleen ja antaa teille Opetukseni ja energiani.

MINÄ OLEN Vairochana, Buddha Vairochana. Ja Buddhana minun täytyy antaa teille tietoa ja energiaa. Tiedätte, että planeetan tasapainoa ylläpitävät ihmiset, jotka ovat saavuttaneet Buddhan valaistumisen. Se ei tarkoita, että nämä ihmiset eroavat toisistaan paljon fyysisesti tai jopa mentaalisesti teidän enemmistöstänne. Tietoisuuden laajentumisen aste ja Buddhan tietoisuuden taso eivät liity kovin suuresti ulkoisiin ominaisuuksiin, vaan pikemminkin sisäiseen tilaan. Juuri nämä ihmiset pystyvät ylläpitämään tasapainoa Planeetalla saavutustensa ansiosta.

Buddha-tietoisuuden tason saavuttaminen on tehtävänne, jonka tulette täyttämään. Kaikista teistä tulee Buddhija, vaikka kaikista teistä ei tule Buddhaa vielä tässä inkarnaatiossa. Mutta Buddha-tietoisuuden tason saavuttaminen on yhtä väistämätöntä kuin se tosiasia, että tämän Maailmankaikkeuden kehitys tulee jatkumaan.

Saatte pääsyn sellaiseen tietoon, joita ei ole kirjakauppojen ja kirjastojen hyllyillä olevissa kirjoissa. Saatte sisäänpääsyn tietoon, johon on sisältynyt kosmisen tietokannan aarteet. Jotta pääsette käsiksi tähän tietoon, teidän täytyy saavuttaa Buddha-tietoisuus.

Siksi yhä uudelleen toistamme, että teidän pitäisi jättää se osa teistä, joka on epätodellinen, ja joka estää teitä pääsemästä käsiksi  kosmisen tiedon aarteisiin ja energioihin.

Voitte jatkaa pelaten maallisia pelejänne, mutta silti vapauttakaa itsesi vähitellen näistä peleistä – tiedätte: samalla tavalla kun lapset pelaavat peliensä ja lelujensa kanssa tiettyyn ikään saakka. Ja sitten, useita vuosia myöhemmin, aikaisemmat pelit eivät kiinnosta heitä enää. Miksi? Se johtuu siitä, että heidän tietoisuutensa on muuttunut. He ovat kasvaneet. Samoin odotamme teidän kasvavan ja lopettavan pelit, jotka ovat tyypillisiä ihmisille lapsuudessa.

Jos tulisin lastentarhaan ja alkaisin puhua lapsille Universumin rakenteesta ja monimutkaisista tietojärjestelmien rakenteesta, he eivät ymmärtäisi minua. He eivät olisi kiinnostuneita. Mutta antaen lapsille  heidän tietoisuuden tasollaan ymmärrystä siitä, että on olemassa toinen maailma lasten pelien maailman ulkopuolella, on kaikkien hyvien opettajien ja ohjaajien velvollisuus. Siksi en voi antaa teille Kosmista tietämystä ja tämän Universumin rakenteen tietoa, mutta voin kertoa teille, että on olemassa toinen maailma, joka on täynnä Kosmisia olentoja, jotka ovat toisessa tietoisuuden kehityksen vaiheessa. Ja että on olemassa erilaisia suhteita erilaisten elämän muotojen välillä.

Ehkä, kun opitte tämän, hankitte impulssin aikomukseen, joka saa teidät pyrkimään kaukaisiin maailmoihin ja Korkeampiin tietoisuuden tiloihin.

Kun olitte pieniä, monet teistä halusivat tulla aikuisiksi,  päästäkseen maailmaan, jossa aikuiset elävät ja toimivat. Miksi nyt olette vetäytyneet maailmaan ja menettäneet pyrkimyksenne muihin maailmoihin, maailmoihin, joka vastaavat toisia tietoisuuden tasoja, Buddhan tietoisuuden tasoa?

Aivan kuten ette pysty pääsemään aikuisten maailmaan ennen kuin saatte tiettyä koulutusta ja harjaannusta, jonka avulla voitte toimia aikuisten maailmassa, samoin ette voi päästä maailmaamme ja alkaa toimia siinä, kunnes olette suorittaneet tietyn koulutuksen ja kunnes tietoisuutenne nousee uudelle kehitystasolle.

Ensimmäinen askel oikeaan suuntaan on teidän toiveenne ja pyrkimyksenne noudattaa ohjeita ja neuvoja.

Tänään olen antanut teille ymmärryksen ja menetelmät, joita käytämme olessamme tekemisissä Maan ihmiskunnan kanssa.

Ehkä monet teistä saattavat pitää sitä loukkaavana, että pidämme teitä lapsina.

Ja silti te jääte lapsiksi, kunnes pystytte voittamaan lapselliset toiveenne ja pyrkimyksenne itsessänne.

Siksi toivotan teidän kasvavan niin pian kuin mahdollista, ja lopulta, ottavan itsellenne koko vastuun planeetastanne ja kaikista elävistä olennoista Maa planeetalla.

MINÄ OLEN Vairochana, ja olen ollut kanssanne tänään.

[1]  (Matt. 9:17 “Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin; muutoin leilit pakahtuvat, ja viini juoksee maahan, ja leilit turmeltuvat; vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin, ja niin molemmat säilyvät.”

[2] Viittaus Saneluun “Olen tullut varoittamaan teitä siitä, että tämä Sanelu voi olla viimeinen,” Rakastettu Serapis Bey, 23. joulukuuta 2005, Eng. kielinen teos: Wisdom Words of Volume 2: ssa.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina