Miksi kaikki eivät voi seurata Polkua

      Kommentit pois päältä artikkelissa Miksi kaikki eivät voi seurata Polkua


Miksi kaikki eivät voi seurata Polkua

Rakastettu Jeesus, 26. kesäkuuta 2009

MINÄ olen Jeesus.

Olen tullut luoksesi. Työskentelet kovasti maailmassasi. Asut jatkuvasti ympäristössä, joka ei ole ihmiskunnalle kunnioitusta herättävä. Olet tottunut lemuun. Nyt pitkän odottamisen jälkeen on tulossa aika, jolloin uuden tietoisuuden täytyy ilmestyä kaiken kaaoksen ja hälinän keskellä. Tämän tietoisuuden tuloa ei voida havaita, mutta uuden tietoisuuden täytyy väistämättä tulla maailmaan. Ja vapaaehtoisia on tarpeeksi, jotka ovat ilmaisseet haluavansa kulkea minun Polkuani ja käydä läpi ristiinnaulitsemisen aineellisessa maailmassa palkkiona heidän omistautumisestaan ​​ja palvelustaan.

Kyllä, maailmassasi ei ole mitään palkintoja, eikä voi olla mitään palkintoja palveluistasi tai hengellisistä urotyöistäsi, joita kannat, mikä on vastaavaa kuin risti, jota minä kannoin Golgatalle.  Ja ne teistä, jotka haluavat saada mainetta, tunnustusta, kunnianosoituksia tai rahaa ja jotka ovat valmiita tekemään tarvittavaa työtä Mestareille saadakseen kaiken tämän – teidän tuntinne ei vielä ole tullut. Te ette voi kulkea minun Polkuani.

Jotta te voitte astua Kristuksen Polulle, teidän on tehtävä tämä päätös sydämissänne. Ja annan apuni ja tukeni jokaiselle teistä, jotka haluavat seurata Polkuani vilpittömästi sydämessään. Mutta teidän on ymmärrettävä, että tältä Polulta ei ole paluuta. Teidän on täytyy ymmärtää koko vastuu Kristuksen Polulle siirtymisestä. Ette voi seurata Kristuksen polkua tänään ja sitten jättää huomenna ristinne ullakolle ja jatkaa nauttien maailman nautinnoista.

Sinä tee valinnan itsesi sisällä. Ja sinun on punnittava perusteellisesti kuinka vahva pyrkimyksesi on. Monet ihmiset päättävät seurata Polkua ensimmäisessä innostuksen puuskassa ja mielialansa vaikutuksessa. Mutta päivän tai kahden kuluttua heidän päättäväisyytensä haihtuu. Uudet nautinnot voittavat heidän olemuksensa ja he unohtavat tekemänsä päätöksen. Sinulle se kuitenkin tarkoittaa suurta askelta takaaksepäin. Aina kun Ylösnousseet Mestarit kuulevat vilpittömän kutsusi, mekanismi on aktivoitunut, joka saa sinut palaamaan Polulle. Unohdat joka päiväisen elämäsi touhussa, että olet sitoutunut seuraamaan Kristuksen Polkua. Kaikki ympärilläsi olevat olosuhteet kuitenkin voimistuvat ja astut houkutusten ja kokeiden ajanjaksoon. Ja kun unohdat päätöksesi, jokainen uusi testi aiheuttaa tyytymättömyyttä ja pelkoa sisälläsi. Alat tehdä vetoomuksia Jumalalle ja pyydät Häntä antamaan sinulle auttavan käden kulkiessasi tämän elämäsi pimeän ajanjakson läpi.

Kuvitelkaa nyt itsenne Ylösnousseiden Mestarien asemaan. Kuinka reagoisitte, jos tänään teiltä pyydetään yhtä asiaa, mutta huomenna jotain täysin päinvastaista?

Epäjohdonmukaisuus, mielialan vaihtelut ja riippuvuus ympäröivästä ympäristöstä ovat kirjaimellisesti aikanne vitsaus.

Teidän tulisi kehittää itsessänne oppilaan perusominaisuuksia: johdonmukaisuutta, kurinalaisuutta, omistautuneisuutta, nöyryyttä.

Jos ette kehitä näitä ominaisuuksia itsessänne, silloin ette voi edistyä  opetuslapseuden Polulla, ja putoatte ihmiskunnan Ylösnousseiden Opettajien näkyvyydestä, koska emme pysty jäljittämään sinua kaoottisten välähdyksen keskellä, joita me tarkkailemme ihmiskunnan keskuudessa ylösnousseesta tietoisuuden tilastamme käsin.

Kuvittele majakkaa, joka toimii tänään ja ei toimi huomenna. Keskitymme sydämienne palavaan tuleen. Kun sydämenne alttarilla oleva palo palaa jatkuvasti yötä päivää ja yötä ilman keskeytystä ja sen kirkkaus on tasainen kaikista elämän esteistä ja vaikeuksista huolimatta, silloin enkelit voivat aina erottaa teidät maailman hämärässä ja antaa teille apua ja tukea.

Tärkein ja peruseste, jonka kohtaamme ruumiillistuneen ihmiskunnan keskuudessa, on epävakaus ja kyvyttömyys olla johdonmukaisia kaikessa. Siksi sen sijaan, että tunnette tyytymättömyyden ja ilmaisette tyytymättömyyttä Ylösnousseille Mestareille, yrittäkää kehittää Polulla tarvittavia perusominaisuuksia. 

Kaikkina aikoina kestävyyden ja peräänantamattomuuden ominaisuudet tavoitteiden saavuttamisessa ovat olleet korkeasti tunnustettuja.

Sinun on ylläpidettävä pyrkimystäsi, ja silloin palava liekki sydämesi alttarilla tulee olemaan tasainen, ja me tulemme tietämään, että nyt tämä yksilö on valmis meille aloittaaksemme työmme hänen kanssaan.

Emme ota huomioon vain nykyhetkeä; tutkimme huolellisesti myös Akashic-muistikirjat [1] Ja voimme arvioida kuinka monta kertaa tämä henkilö teki päätöksen astumisesta Vihkimysten Polulle ja kuinka monta kertaa hän kääntyi pois Polulta. Siksi jokaisella teistä on oma odotusaikanne Opettajalle, joka tulee tulemaan ja ottamaan teihin yhteyttä. Näemme yhdellä silmäyksellä, kun ilmennätte tasaisesti palavaa liekkiä sydämissänne, mutta toisinaan Akashic-tiedostot osoittavat, että aloitte seurata Polkua muutaman tusinan kertaa, mutta menitte pois kurssilta. Ja silloin meillä ei ole lupaa työskennellä kanssanne ennen kuin nykyisen inkarnaationne loppussa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sinun ei tarvitse osoittaa valmiutta Polun seuraamiseen, koska pyrkimyksesi ja kestävyytesi tuottavat epäilemättä voimaa, jota tullaan tarvitsemaan seuraavassa inkarnaatiossasi. Tämä selittää sen, miksi jotkut ihmiset voivat helposti hallita Opetustamme, ollen kevyitä jaloillaan ja valmiita kokoamaan ja lähtemään sinne, minne  osoitamme ensimmäisellä kutsullamme. Toiset ihmiset kuitenkin lukevat Opetuksia ja kuuntelevat Saneluja, mutta seuraavalla hetkellä heidät ovat jo viehättyneitä jostakin muusta, ja he työntävät syrjään Opetuksiemme kirjat ja juoksevat kohti toista houkutusta tai  maailmansa hömpötystä.

Jokainen teistä on omalla tietoisuuden tasollaan. Koska elätte Kali Yugan aikana, [2] hyvin harvat henkilöt, joilla on tiettyjä hengellisiä saavutuksia, jäävät inkarnaatioon aikananne. Muille annetaan mahdollisuus käydä uudelleenkoulutusta. Ja monet teistä käyvät läpi tämän uudelleenkoulutuksen monien inkarnaatioiden  aikana. Teille  annettaan tilaisuus uudestaan ja uudestaan ennen kuin Jumalallisen tilaisuuden käytävä  sulkeutuu. Ja kun kuollut ja ilmestyt Karmallisen Neuvoston edessä, näet virheesi kauhulla ja pyydät vielä yhtä tilaisuutta ja uutta inkarnaatiota. Taivaan Armo ei todellakaan tunne rajoja. Ja jokaiselle vetoajalle annetaan uusi mahdollisuus. Mutta jokaisessa uudessa inkarnaatiossa olosuhteet tulevat monimutkaisemmiksi. Karmastasi tulee painavampi  ja sinulle on yhä vaikeampaa päästä eroon epätäydellisten ajatusten ja tunteiden tahmeasta siirapista, jossa fyysinen maailma elää suurimmaksi osaksi.

Siksi, ennen kuin valitatte onnettomasta lastistanne ja pyydätte vapautumista karmallisista taakoistanne tai tekemään niitä vähemmän rasittavia, muistakaa, että olette itse ansainneet aikaisemmissa elämissä kaiken mikä on ympärillänne ja kaiken sen, mitä tapahtuu teille nyt. Siksi vilpitön parannus ja tunnustus lievittää joskus karman taakkaa puolella. Jumala ei halua sinun kärsivän; sinä itse omistat itsesi kurjuudelle. Virheiden ymmärtäminen ja parannus antavat melkein välittömän olosuhteiden lievennyksen ja hartioillanne oleva taakka kevenee.

Tänään olen antanut sinulle Opetuksen Polusta ja siitä, miksi kaikki keskuudessanne eivät voi seurata tätä Polkua tässä elämässä.

MINÄ OLEN Jeesus.

© Lähettiläs Tatyana Mickushina

[1] Akashic Muistikirjat on maailmankaikkeuden tietokenttä, jossa kaikki menneisyyden, nykyisyyden ja mahdollisen tulevaisuuden tapahtumat ovat kiinteitä.

[2] Hindulaisuudessa oleva Yuga tarkoittaa maailmanjaksoa tai sykliä. Yksi sykli on Maha Yuga (4 320 000 vuotta), joka koostuu neljästä pienemmästä Yugasta: Satya Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga ja Kali Yuga. Niiden kesto on 4: 3: 2: 1. Ensimmäinen niistä on Satya Yuga tai kulta-aika. Sille on ominaista vanhurskaus, runsaus ja laajalle levinnyt henkinen kulttuuri. Tällä aikakaudella elävillä ihmisillä on korkeimmat ominaisuudet, yliluonnolliset kyvyt, suuri voima ja äly, ja he ovat erittäin korkeita ja kauniita. Toinen aikakausi on Dwapara Yuga. Tänä aikana ihmisten hurskaus vähenee, ja ensimmäiset merkit yhteiskunnan rappeutumisesta ilmenevät. Treta Yugan aikana oikeamielisyys vähenee entisestään, vaikka ihmisillä on edelleen erittäin korkea luonne ja he ovat erittäin vahvoja. Viimeistä aikakautta, Kali Yugaa, kutsutaan rautakaudeksi tai koneiden aikakaudeksi. Se on lyhin (432 000 vuotta) ja on pimein kaikista neljästä. Tälle aikakaudelle on ominaista laajalle levinnyt moraalin rappio. Yleinen taloudellinen ja henkinen heikkeneminen kehittyy. Kali Yuga on aikakausi, jossa elämme. Se kuitenkin loppuu Kultaisen Aikakauden tulemisen myötä. (the Encyclopedia of Esotericism.)