Näytämme selkeästi Polun

      Kommentit pois päältä artikkelissa Näytämme selkeästi Polun


Näytämme selkeästi Polun

Mestari Morya, 27. joulukuuta 2014

MINÄ OLEN El Morya!

On tullut aika meidän viimeiselle Viestillemme tässä syklissä.

On sääli sanoa hyvästit, mutta aika Jumalalliselle tilaisuudelle on päättynyt.

Pahoittelemme tullessamme siihen pettyneeseen johtopäätökseen, että suurinta osaa energioistamme ja ponnistuksistamme, joita käytimme Viestiemme välittämiseen viimeisten 10 vuoden aikana, meidän nykyiset inkarnaatiossa olevat chelamme eivät omaksuneet hyväksyen. 

Äänemme on liian heikko kakofoniaa vastaan, jota jatkuvasti lähetetään maailmaanne televisioruudulta ja kaiuttimilta.

Silti tämä on vain puolet ongelmasta. Suurin vaikeus on se, että te itse olette tietoisesti estäneet tiiviisti värähtelymme.

Tulemme ja lähetämme väsymättömästi säteitämme herättämään teidän nukkuvia tietoisuuksianne.

Nyt, kun olemme vihdoin onnistuneet kuljettamaan maailmaanne korvaamattoman Opetuksemme valtavien ponnistelujen ja valtavan Jumalallisen armon avulla kymmenen vuoden huolellisen työn jälkeen, mitä näemme?

Kaikki mitä näemme, on himmeitä välähdyksiä Jumalallisesta tietoisuudesta hajallaan siellä ja täällä ympäri maailmaa.

Tällainen heikko vastaus ponnisteluihimme on liian vähän vakuuttavaa Karmalliselle Neuvostolle ja tämän Maailmankaikkeuden Korkeimmalle Neuvostolle lisämahdollisuutta ja ylimääräistä energiavarannon myöntämiseen.

Rakkaat, Jumalalla ei ole mitään rajoituksia.

Ehdottomasti kaikki on mahdollista Jumalalle!

Meidän on kuitenkin otettava huomioon vapaa tahtonne. Emme voi pakottaa teitä seuraamaan kehityksen evoluution polkua.

Voimme käyttää ponnistelumme ja yrittää suostutella teitä, mutta emme voi saada teitä tekemään mitään. Tämä on se ero meidän ja monien muiden Mestareiden ja heidän edustajiensa välillä, jotka ilmestyvät siellä ja täällä planeettaa.

Tiedätte, että me, ihmiskunnan Mestareina, jatkuvasti autamme ja annamme meidän Opetustamme läpi lukemattomien vuosituhansien.

Tiedätte myös, että maailmanne on kaksinaismaailma. Se sisältää Hyvää ja pahaa, Valoa ja pimeyttä. Jokainen teistä voi todistaa tämän itsellenne tarkastelemalla huolellisesti ympärlstöänne.

Todellakin, tämä maailma on sekoitus erilaisia toisilleen vastakkaisia ilmentymiä. Ainoastaan Opetus erottamisesta, Opetus Hyvästä ja Pahasta ja Opetus Vihkimyksien Polusta, jota annamme, ne sielut, jotka valitsevat kehityksen evoluution polun, voivat vapautua illuusion ketjuista kirjaimellisesti yhden inkarnaation aikana.

Näytämme selkeästi Polun. Annamme apuamme kaikille, jotka pyytävät meiltä apua ja tukea.

Mutta emme voi auttaa teitä vastoin tahtoanne tai kun kritisoitte meitä tai kritisoitte meidän Lähettilästämme.

Rakkaati, koko Opetus annetaan perustuen syvälliseen Rakkauden ja Myötätunnon tunteeseen Maan ihmiskuntaa kohtaan. Te pystytte omaksumaan Opetuksen perustuen ainoastaan ehdottomaan Rakkauden tunteeseen Jumalaa ja Mestareita kohtaan.

Siksi, kun sydämenne ovat täynnä vihaa ja kun etsitte surkeasta tilanteestanne vastuussa olevia henkilöitä itsenne ulkopuolelta, emme voi auttaa teitä millään tavalla.

Teidän on myönnettävä, että on paljon helpompaa löytää syyllisiä itsenne ulkopuolelta – jostakin maasta, sosiaalisesta luokasta, rodusta tai kansallisuudesta, uskosta tai uskonnosta – sen sijaan, että menisitte totuuden juureen, syyhyn kaikkeen siihen, mitä elämässänne tapahtuu.

Lain mukaan kaikki, mitä teille tapahtuu elämässä, olette itse aiheuttaneet itsellenne, teidän menneiden valintojen ja tekojenne kautta. 

Te niitätte mitä kylvätte. 

Siksi viisaat ihmiset kaikkina aikoina eivät tehneet muuta kuin taistelivat omia negatiivisia piirteitään ja epätäydellisyyksiään vastaan. He ymmärsivät erittäin hyvin, että täydellisempi tietoisuus vastaa täydellisempää ulkomaailmaa.

Siksi se maailma, jossa tällä hetkellä asutte, heijastaa epätäydellistä tietoisuuttanne.

Ei ole mitään järkeä etsiä syyllisiä itsenne ulkopuolelta teitä ympäröivän epäoikeudenmukaisuuden vuoksi.

Kun elämää katsotaan yhden inkarnaation näkökulmasta, voidaan harvoin jäljittää muutoksia, jotka tapahtuvat kaikessa, mikä ympäröi teitä, kun tietoisuutenne muuttuu. Tulisi olla hyvin askeettinen viisas henkilö ymmärtääkseen ympärillänne tapahtuvia muutoksia, jotka ovat usein ei-käsinkosketeltavia, vaikeita käsittää.

Jos kuitenkin uskotte Jumalaan ja Hänen Lakinsa Viisauteen, huomaatte, että syntymänne tietyissä olosuhteissa vastaa sitä karmaa, jonka olette ansainneet edellisen elämien sarjan aikana.

Jos olette vakaasti päättäneet noudattaa Jumalallista Polkua ulkoisista olosuhteista huolimatta, huolimatta kaikesta siitä, mitä maailmassanne on olemassa, silloin päivittäiset ponnistelunne tulevat antamaan korvaamatonta apua teidän sielulle 100 prosenttisesti tapauksista. 

Tämä apu ei tule välttämättä ilmenemään vaurauden, terveyden tai pitkäikäisyyden muodossa. Kuitenkin sisäisen autuuden, rauhan, harmonian ja Rakkauden tila on joskus arvokkaampaa ja harvinaisempaa Maapallolla teidän aikanne kuin aineellinen vauraus.

Me ohjaamme kaikkia ponnistelujamme, jotta te voisitte olla onnellisia ja jatkuvasti oleilla Jumalassa.

Eroan teistä tänään suuressa toivossa, että pystymme jatkamaan työtämme omistautuneiden chelojemme kanssa tavalla tai toisella.

MINÄ OLEN Mestari Morya!

© Lähettiläs Tatyana Mickushin