Yhteiskunnan menestyksellinen kehitys ei ole mahdollista ilman todellisten hengellisten perinteiden ylläpitämistä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Yhteiskunnan menestyksellinen kehitys ei ole mahdollista ilman todellisten hengellisten perinteiden ylläpitämistä


Yhteiskunnan menestyksellinen kehitys ei ole mahdollista ilman todellisten hengellisten perinteiden ylläpitämistä

Lord Lanto, 25. joulukuuta 2014

MINÄ OLEN Lanto.

Olen tullut uudestaan. Toivon kovasti, että tämänpäiväinen keskustelumme tulee olemaan hyödyllinen teille ja teidän sieluillenne.

Tiedätte, että on erittäin tärkeää ajallanne keskittyä kaikella ponnistelulla ylläpitämään sisäistä tasapainoa, energioidenne tasapainoa. En paljasta mitään salaisuutta, jos kerron teille, että käytännössä kaikki ihmisen todelliset hengelliset saavutukset määräytyvät vain yhden asian avulla: kykynä ylläpitää sisäistä rauhan ja ykseyden tilaa Luojan kanssa huolimatta minkäänlaisista ulkoisista olosuhteista.

Tämä on juuri se ominaisuus, joita ihmiskunnan Opettajat yrittivät kehittää opetuslapsissaan.

Kun Suuri Opettaja tuli inkarnaatioon, hän loi aina ympärilleen omistautuneiden chelojen ryhmän. Ja nuo erityiset chelat antoivat tuen ja menestyksen Valon tehtäville, joita ihmiskunnan Opettajat tuovat aina Maan päälle.

Kuitenkin sinun ajallasi itse käsite Guru-chela-suhteesta on kadotettu.

Teillä ei ole mitään perinteitä eikä kunnioitusta Mestaria kohtaan. Barbarismi on tarttunut kaikkiin ihmiselämän alueisiin.

Kun ihmiskunnan enemmistön tietoisuus on jatkuvasti ainoastaan eläimellisten vaistojen ja tarpeiden tyydyttämisen tasolla, korkeita hengellisiä saavutuksia ei voida odottaa. Kaikki hengelliset saavutukset aikaansaatiin aina tiettyjen hengellisten koulujen perinteiden kautta. Hengellisten perinteiden ylläpitämisen instituutteja on aina ollut olemassa. Teidän aikanne on ainoa poikkeus.

Muinaisina aikoina ihmiset tiesivät, että ilman todellisten hengellisten perinteiden ylläpitämistä yhteiskunnan menestyksellinen kehitys ei ollut mahdollinen.

Jokainen yhteiskunta, jonka perustuksista puuttui huomattavasti hengelliset perinteet, on tuomittu rappeutumiseen ja sukupuuttoon.

Huolimatta nykyisen kultaista vasikkaa palvovan Maassa olemassa olevan sivilisaation ilmeisestä houkuttelevuudesta, tämä sivilisaatio ei tule jatkumaan. Valitettavasti se on tuomittu, koska se erottaa itsensä Jumalasta ja siksi erottaa itsensä Jumalallisen energian lähteestä. Ja te tiedätte, että kaikki tässä maailmassa on tuettu ja on olemassa vain Jumalallisen energian ansiosta.

Vapaaehtoinen Energian lähteen hylkääminen tuomitsee sivilisaation olemattomuuteen.

Näin aina tapahtui menneinä aikakausina.

Valitettavasti aikakirjoissa tällä hetkellä oleva ihmiskunnan historia kattaa vain muutamia tuhansia vuosia. Jos teillä olisi tilaisuus katsoa syvemmälle menneisiin aikoihin, teillä olisi silmienne edessä eläviä esimerkkejä, jotka osoittaisivat, että Jumalan jättäminen ja Jumalallisen energian väärin käyttäminen johti korkeasti kehittyneiden sivilisaatioiden tuhoutumiseen, teknisestä näkökulma katsottuna korkeasti edistyneiden.

Viimeisenä historiallisena esimerkkinä voidaan mainita Atlantiksen tuhoutuminen. Vielä olemassa olevat legendat kertovat valtavasta mantereesta, joka tuhoutui muutamassa päivässä; se vain upposi valtameren syvyyteen.

Vain valitut ihmiskunnan Opettajien seuraajat selvisivät; nämä olivat niitä, jotka pitivät antaumusta Jumalalle sydämissään.

Tuona aikana, noin miljoona vuotta sitten, Atlantiksen mantereella oli jatkuva sotatila. Ihmiset, jotka asuttivat tuota manteretta olivat erotettuja toisistaan niiden pääperiaatteen mukaan, miten he suhtautuvat Jumalaan ja Hänen Lakiinsa.

Jotkut ihmiset käyttivät Jumalallista energiaa vain lisääntyvien halujensa ja mielihyvän tyydyttämiseen.

Toinen, pienempi osa ihmiskunnasta säilyttivät omistautumisensa Jumalalle. Näiden kahden ryhmän välillä oli jatkuvaa vihamielisyyttä ja selkkauksia.

Sisäisessä olemuksessaan nuo ovat todella kaksi täysin vastakkaista suuntaa ihmisen kehitykselle. Ensimmäisen tarkoituksena on palvella egoa ja tyydyttää sen haluja ja toiveita. Toinen on tarkoitettu palvelemaan Jumalaa ja lähimmäistä.

Katsokaa huolellisesti tilannetta, joka on nyt muodostunut maailmassa. Luuletteko, ettei historia toista itseään?

Tämä historia toistuu kadehdittavalla jatkuvuudella. Mutta teidän aikananne on huomattavasti pienempi prosenttiosuus ihmisistä, jotka puolustavat todellisia Jumalallisia periaatteita heidän elämässään.

Tämä selittyy sillä tosiasialla, että kehnot opiskelija parat elävät nyt planeetalla, ne ihmiset, jotka ovat jääneet kehityksessään jälkeen, heidän hengellisessä kehityksessään siitä kehittyneestä osasta ihmiskuntaa, joka asuvat nyt korkeammalla energian tasolla.

Aikaanne kutsutaan Kali Yuga’ksi. Tämä on tarkka nimi rappeutumisen aikakaudesta ja Jumalan ensisijaisuuden poissaolosta ihmisten elämässä.

Kaikilla näennäisillä ulkoisella prameilulla ja kaikilla teknisillä saavutuksillaan nykyinen sivilisaatio on tuomittu tuhoon. Se johtuu nimenomaan siitä, että se on repinyt itsensä irti Jumalasta ja Hänen Laistaan.

Suuri ja yhä kasvava maailman väestö on kohtaamassa eräänlaista kriittisen pisteen lähestymistä. Rajattomassa armossaan Luoja antaa kaikille sieluille mahdollisuuden ilmaista todellisen Jumalallisen luonteensa. Mutta tuhannen vuoden aikana aikaisempien inkarnaatioiden aikana, jolloin tällä hetkellä inkarnoituneet yksilöt osoittivat ei-jumalallista käyttäytymistä, ne olosuhteet, joissa heidän on nyt osoitettava Jumalallista käyttäytymisen malleja, eivät ole parhaat.

Näin Karman laki toimii.

Jos ihmiset haluavat edelleen hemmotella halujaan ja intohimojaan, heillä on jokaisessa seuraavassa inkarnaatiossa yhä huonommat olosuhteet, jotka ovat haasteellisemmat Jumalallisen luonteen ilmenemiseen.

Äsken kuvaamassani kuvassa ei ole mitään maailmanloppua tai toivottomuutta. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus muuttaa pyrkimyksiensä suuntaa kohti Jumalallista minä hetkenä tahansa.

Meidän tehtävämme on tulla ja antaa teille Opetuksemme, joka on todella luotettava osoitus oikeasta suunnasta, teidän sielujenne kuolemattomuuden suunnasta.

Ne, jotka tulevat löytämään voiman, rohkeuden, uskon ja pyrkimyksen seurata polkua, jonka me osoitamme, tulevat luomaan seuraavan Kultaisen Aikakauden sivilisaation jyvän.

Ne, jotka haluavat seurata eläinluontoaan, saavat lopulta inkarnaation olosuhteissa, joka vastaavat parhaiten heidän sisäistä olemustaan.

Toivon, että meillä on tänään ollut tärkeä puhe, joka tuo paljon selkeyttä sieluillenne.

MINÄ OLEN Lanto.

© Lähettiläs Tatyana