Nyt työsi Jumalan hyväksi alkaa 

      Kommentit pois päältä artikkelissa Nyt työsi Jumalan hyväksi alkaa 


Nyt työsi Jumalan hyväksi alkaa 

Lord Shiva, 22. kesäkuuta 2012

MINÄ OLEN Shiva!

Minä olen tullut!

Tänään toivon, että kuuntelette minua ei siksi, että haluan sitä niin paljon, vaan koska on tullut aika, jolloin minun on kerrottava teille tämä.

Joten joka kerta minun tullessani, aivan kuten jokaisen Mestarin tulemisen ajankohtana tapahtuu maailmojemme välisen viestinnän ihme. Joka kerta Valoa vapautuu siinä paikassa, jossa Viestimme vastaanotetaan. Siunaukset, jotka valaisevat Maata tällä hetkellä, kun Viestini välittyy, eivät tule epäonnistumaan vaikuttaessaan Maan ihmisten kohtaloihin. 

Olen tullut tänään aikana, kun Lähettiläämme oleskelee Latvian maassa. Olen tullut hetkellä, jolloin itse aurinko on suotuisa energioideni maksimaaliseen välitykseen tähän maahan.

Jokaisen Viestin vastaanottamisen ja lukemisen yhteydessä sinulla on mahdollisuus saada siunaus. Ja tätä ei voida ilmaista sanoin. Se on jotain, joka annetaan ilman sanoja sydämestäni sydämiinne.

Ole siunattu. Hyväksy sydämeni lahja.

Teidän on tehtävä paljon. Juuri nyt on tullut aika, jolloin koko evoluutiovaiheen jatkuminen maapallolla riippuu jokaisesta teistä, joka on ruumiillistuneena. Kriittinen energian muutos tapahtuu oktaavissanne. Sen, mikä oli laskeva, pitäisi nyt alkaa ylöspäinen nousu meidän maailmaan, Ylösnousseiden Mestarien maailmaan.

Tämän kosmisen syklin suuri käännöskohta on tapahtuva lähitulevaisuudessa teidän käsien ja jalkojenne kautta, ja koska vastuullani on illuusion supistaminen, olen valmis jakamaan muinaisaikojen tietoja teille.

Jokaisesta teistä tulee korvaamattomia, jokaisesta teistä, joka kykenee ja on valmis hyväksymään sanani ja energiani, sillä aika on tullut. Tällä hetkellä kaikki Ylösnousseet Mestarit tarkkailevat evoluutiota Maa planeetalla. Kriittisin hetki planeetan historiassa on tullut. Jokaisen teidän valintanne tällä hetkellä määrittelee koko planeetan tulevaisuutta.

Se on se valinta, joka sinun on nyt tehtävä.

Kerron teille, ettei ole mitään yhtä tärkeää elämässänne mitä voisitte tehdä. Luopukaa kaikesta häiriöistä, joka ympäröi teitä.  

Keskittäkää tietoisuutenne korkeimpaan mahdollista, jonka voitte saavuttaa. Ajattelkaa iankaikkista.

Ajattele valtavaa ja ääretöntä Jumalaa.

Ajattele Hänen Suuruuttaan

Olet osa Jumalaa.

Hän voi oleskella jokaisessa teistä.

Avullasi tämän Maailmankaikkeuden Luoja kykenee kääntämään kosmiset syklit.

Ajattele tulevan tehtävän suuruutta. Jokainen teistä voi ja pystyy täyttämään Jumalan suuren suunnitelman koskien illuusion supistumisesta.

Aika on tullut ja syklit ovat kääntyneet. On tullut aika illuusio maailman supistumiseen. Aivan kuten aikana kun Luominen alkoi, nyt on tullut käännekohta kun Luominen alkaa vetäytyä.  Avaruus ja aika alkavat uuden syklin.  Illuusio on alkanut sen vetäytymisen/supistumisen. 

Jokaista teistä kehotetaan osallistumaan tähän illuusion supistumisprosessiin. Minun tai kenenkään Ylösnousseen Mestarin on mahdotonta oleskella maailmassanne nyt. Maailma on liian karkea ja sen värähtelyt ovat liian matalat. Vain te voitte tehdä tämän työn maailman hyväksi. Vain te, valintojenne ja toimienne avulla voitte aloittaa tämän työn illuusion supistamisessa.

Vain tietoisuutenne avulla voi Jumala tehdä tämän työn, suurenmoisen työn, joka vaatii miljoonia vuosia saattaa päätökseen.

Teille annetaan mahdollisuus edetä tähän tehtävään nyt. Jos luette kaikki Sanelut, jotka olemme antaneet Lähettiläämme kautta näiden vuosien aikana, löydätte niistä kaikki tarvittavat suositukset, jotta voitte suorittaa työnne ja täyttää Jumalallisen tarkoituksenne.

Jokainen Sanelu sisältää tarvitsemanne tiedot ja informaation, jota tarvitsette nyt. Rivien väleihin on piilotettu tieto, joka on purettu tietoisuuteenne, kun olet unessa tai hereillä monien tulevien vuosien aikana.

Avain, jonka tulen antamaan teille tänään makaa pinnalla. Päivittäiset valinnat, joita teette, jokainen valinta, jonka teette ja kaikki toimenne päivän aikana, jos niillä on Jumalallinen luonne, tuottavat täsmälleen työn, jota teidät on kutsuttu suorittamaan. Jos te yhä edelleen haluatte mieluummin keskittyä illuusioon, nautintoihin ja viihteeseen tai egonne mielihaluihin, riippumatta siitä, kuinka ne ilmaistaan, silloin olette oppositiossa Jumalaan ja Hänen suunnitelmiinsa nähden.

Jokainen teidän ajatuksenne on tärkeä.

Jokainen tunteenne on tärkeä.

Jokainen tekemänne teko on tärkeä.

Nyt työnne Jumalan hyväksi alkaa. Jokainen illuusion maailmaan suuntautunut teko tai toiminta tulee seisomaan oppositiossa Jumalan suunnitelmille.

Taivaat tervehtivät mitä tahansa toimintaan, joka on suunnattu yhteiseen Parantumiseen ja Hyvään, ja tämä tulee palvelemaan merkkinä meille, että ihmiskunta on kykenevä evoluution kehitykseen ja sen kehityksen uuteen vaiheeseen.

Nyt paljon riippuu tietoisuudestanne, pyrkimyksistänne ja teidän uskostanne. Olen tullut luoksenne tänään muistuttamaan teitä velvollisuudesta ja työstä, jota kukaan muu kuin te ei voi tehdä – suurenmoisesta työtä illuusion supistamiseksi. Ja tämä on teidän kaikista tärkein tehtävä, erottaa se mikä on ikuista siitä, mikä on ohimenevää tietoisuudessanne.

Työnne erottaa todellisuus illuusiosta sisällänne ja teidän ulkopuolellanne on nyt erittäin tärkeää. Energianne virtaa sinne, minne huomionne on suunnattu. Jos olette jatkuvasti keskittynyt illuusion maailmaan, silloin työskentelette Jumalaa vastaan ja moninkertaistatte illuusiota. Jos keskitytte jatkuvasti Korkeimpaan, Jumalalliseen maailmaan, silloin  kaikki Taivaat tulevat iloitsemaan teistä.

On tullut aika, jolloin taivaat odottavat innolla työtänne.

Olkaa hyvä ja ymmärtäkää vastuunne ja aloittakaa aivan heti. Teillä on kaikki tiedot. Aloittaa!

Jokaisella hetkellä sinä luot. Sinä ohjaa energiaasi.  Sinun ainoastaan tarvitsee virittäytyä Jumalaan, jotta energiasi virtaus olisi aina Jumalallisessa virtauksessa. 

MINÄ OLEN Shiva!

© Lähettiläs Tatyana Mickushina