Odotamme, että meidän kylvämät Hengen siemenet voivat itää ihmisten sieluissa

      Kommentit pois päältä artikkelissa Odotamme, että meidän kylvämät Hengen siemenet voivat itää ihmisten sieluissa


Odotamme, että meidän kylvämät Hengen siemenet voivat itää ihmisten sieluissa

Mestari Godfre, 20. kesäkuuta 2011

MINÄ OLEN Godfre, [1], olen tullut luoksesi tänä päivänä.

Koska tänään on melkein kesäåäivän seisauksen ajankohta, tämän päivän vaikutus tulee lisäämään ymmärrystänne Opetuksemme, jonka pyrimme antamaan mahdollisimman laajasti.

Joten, koska annamme Opetuksemme Venäjällä, niin tietysti johtopäätös nousee, että jostain syystä se on välttämätöntä ja todennäköisesti liittyy johonkin.

Kyllä, rakkaani, osoitamme kiinnostuksemme tätä maata kohtaan, koska tulevalla aikakaudella olosuhteiden pitäisi syntyä suurten mahdollisuuksien toteutumiseksi.  Me odotamme näiden mahdollisuuksien syntymistä. Huolimatta siitä, että näyttää siltä, ettei ole hyvin ilmeistä, että jokin voi muuttua (ja muuttua paremmaksi) tässä maassa, Jumalallinen energia vapautetaan jälleen tämän maan hyväksi. 

Tulevien mahdollisuuksien vuoksi teille annetaan uusi mahdollisuus vastaanottaa Viestiemme lähetyksiä.

Aina, ennen kuin kosminen mahdollisuus voi tulla omaksi, täytämme niiden kehot, jotka voivat havaita energiamme. Laskenta on yksinkertaista: Kun riittävästi ihmisiä pystyy absorboimaan ja johtamaan energiaamme, voimme toteuttaa suunnitelmamme näiden ihmisten kautta ja heidän toimintansa kautta fyysisellä tasolla.

Esimerkiksi kun alatte viljellä maata, teidän on ensin valmisteltava maaperää. Lannoitte sen, viljelette sitä ja kylvätte siemeniä tai istutatte taimia. Sitten huolehditte kasveistanne koko sadon kypsymiseen tarvittavan ajan.

Me toimimme samalla tavalla. Ensinnäkin valmistelemme maaperää niiden ihmisten sydämissä, jotka pystyvät ymmärtämään Opetuksemme. Sitten kylvämme Hengen siemeniä heidän sydämiinsä. Ja lopuksi odotamme siemenien kypsymistä Jumalallisen tietoisuuden kasvun muodossa.

Kaikki ovat kosmisten syklien alaisia, ja toivomme lähivuosina, että meidän kylvämämme siemenet muuttuvat iduiksi ja sitten alkavat kukkia uudeksi tietoisuudeksi ja ajattelun uudeksi tavaksi.

Väsymätön huolenpitomme on ensinnäkin niille, jotka ovat onnistuneet vuosien aikana, jolloin olemme antaneet Opetuksen Venäläisen Lähettiläämme kautta, valmistamaan olemuksessaan perustan menestyvään Henkisten siemenien itämiseen. 

Toimimme aina tällä tavalla. Katsokaa Amerikkaa. Tämä on maa, johon minulla on karmalliset yhteydet, ja olin suoraan mukana Maan perustamisen luomisessa. [2] Huomattavan ajanjakson ajan kastelimme Amerikan maata(melkein koko 1900-luvun ajan) Jumalallisella energialla eri Lähettiläiden kautta. Ja minä viimeisen inkarnaationi aikana palvelin uskollisesti Mestareita tässä maassa. Ja kaikki olisi voinnut olla hyvin, mutta odotuksemme eivät täyttyneet. Tämä liittyy siihen tosiasiaan, että olemassaolon aineellinen puoli on liian vallitsevaa Amerikan maassa asuvissa ihmisissä. Emme saaneet hengellisen kasvun ituja. Saimme ituja, jotka liittyivät aineelliseen vaurauteen. Tämän vuoksi olimme pakotettuja kääntämään huomiomme maapallon toiselle puolelle. Ja heti kun Jumalallinen tilaisuus tuli näkyviin Venäjän horisontissa, venäläisten kansojen ja kansallisuuksien kollektiivinen alitajunta ryntäsi saamaan etuja fyysisessä tasossa. Henkisyyden luomiseksi annettu Jumalallinen energia alkoi virrata uudelleen kulkea paljon kujettua tietä pitkin materiaalisuuteen.

Joten tänään tulen tämän Varoitusviestin kanssa. Korkeammat Voimat ovat valmiita jatkamaan työtään Venäjällä. Meidän on kuitenkin oltava varmoja siitä, että energiamme ja ponnistelumme tulevat ottamaan oikean suunnan. Siksi jokaisen henkilön esimerkki, joka tulee ohjautumaan Mastereiden opettamien Jumalallisia periaatteita mukaisesti, on arvokas.

Hengellisten ja moraalisten arvojen prioriteetti on asetettava eturintamaan. Kun henkilö on valmis uhraamaan jotain aineellista jonkin aineettoman henkisen tai moraalisen periaatteen hyväksi, näemme tämän merkkinä siitä, että Opetuksemme ymmärretään ja toteutetaan käytännössä.

Et voi enää omaksua  enemmän ja enemmän tietoa. Sinun on toteutettava annettu Opetus käytännössä. Ja sinun on sovellettava annettua Opetusta asianmukaisella tavalla, ei aineellisen hyvinvoinnin kasvun, vaan hengellisen kasvun ja edistymisen kannalta.

Tämä on erittäin vaikeaa, koska maailmassa ei ole tarpeeksi oikeita esimerkkejä. Mutta juuri tämän takia kukin teidän ponnistelunne tulevat olemaan arvokkaista ja tulevat löytämään tarvittavan tuen.

Me oletamme, että meidän kylvämät Hengen siemenet tulevat itämään ihmisten sieluissa. Sitten ihmiskunta tulee kykeneväksi saavuttamaan kehityksen polun, joka oli alun perin tarkoitettu. Valitettavasti tällä hetkellä ihmiskunta jatkaa kulkua polulla, joka johtaa evoluution umpikujaan. Seuraavissa evoluutiovaiheissa asetetaan prioriteetiksi henkiset arvot ihmisissä. Hengellisten arvojen prioriteetin on oltava etusijalla.

Tätä varten ihmistietoisuuden on muutettava suuntaansa ja ohjauduttava kohti iankaikkisia arvoja. Valitettavasti ei yksikään ihmisen toiminnan osa-alueista ei täytä nykyään Evoluutiolain edellyttämiä vaatimuksia.

Uuden tietoisuuden versoja on olemassa, mutta väärien pyrkimysten rikkaruohot syrjäyttävät edelleen nämä hyvät mallit.

Se mitä nyt tässä vaiheessa tarvitaan on arvojärjestelmän täydellinen uudelleenarviointi. Tarvitaan tietoisuuden uudelleen kohdentaminen loputtomista hemmottelyn huveista ja haluista tyydyttää puhtaasti eläimellisiä vaistoja iankaikkisiin arvoihin.

Tämä ihmiskehityksen käännekohta on niin ratkaiseva, että se on herättänyt monien maailmankaikkeuden älykkäiden olentojen huomion. Kuinka turvallinen lähitulevaisuus on ja missä määrin tulee olemaan  mahdollista minimoida katastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien määrää, riippuu siitä, kuinka nopeasti ja päättäväisesti ihmiskunta onnistuu voittamaan vanhat käyttäytymismallit ja pyrkimään kohti uusia Jumalallisiia malleja.

Maailma horjuu partaalla. Ihmiskunnan evoluution kääntäminen turvalliseen suuntaan riippuu täysin tietoisuutesi muuttamisesta ja siitä, missä määrin tietoisuutesi ohimenevät arvot voivat antaa tietä iankaikkisille arvoille. Keskittyminen puhtaasti aineellisten asioihin tyydyttämiseen tarvitsee tulla korvatuksi korkeammilla tavoitteilla.

Yhteiskunnan on muututtava jotta se voisi jatkaa kehitystä. Siksi tulemme luoksenne ja anomme teille yhä enemmän Jumalallisia armoja Suurelta Keski-Auringolta. Ja nämä armot ovat todella rajattomia.

Meidän ponnistelumme täytyy väistämättä johtaa  positiiviseen tulokseen – tällä kertaa maapallon tässä osassa!

Toivon ja uskon siihen koko sydämestäni ja sielustani.

MINÄ OLEN Godfre.

[1] Ylösnoussut Mestari Godfrey inkarnoitui Guy W. Ballardiksi, Saint-Germainin Lähettilääksi. Hänen kauttaan tuli Suuren Valkoisen Veljeskunnan Opetukset, MINÄ OLEN Läsnäolon Laki. Hän piti planeetan Kristus-tietoisuuden painopistettä ylösnousemukseensa  asti vuoteen 1939. Hänen vaimonsa Edna Ballard on Ylösnoussut Lady Lotus. Guy Ballard kirjoitti salanimellä Godfrey Ray King.

[2] Mestari Godfre viittaa inkarnaatioonsa George Washingtonina (1732-1799).

© Lähettiläs Tatyana Mickushin