Ohjeet nykyiseen aikaan

      Kommentit pois päältä artikkelissa Ohjeet nykyiseen aikaan


Ohjeet nykyiseen aikaan

Rakastettu Serapis Bey, 24. kesäkuuta 2007

MINÄ OLEN Serapis Bey, saapuen jälleen luoksenne.

Olen tullut tänään antamaan toisenViestin, joka sisältää Opetuksen, yhtä ikivanhan kuin tämä maailma.

Me tulemme kerta toisensa jälkeen, emme antaaksemme uutta Totuutta, mutta jotta voisitte muistaa sen Muinaisen Totuuden, jonka tiesitte jo kauan sitten, mutta unohditte, koska olette syöksyneet liian syvälle materiaalisuuteen. Nyt on tullut aika muistaa teidän Lähteenne ja palata siihen.

Olemme iloisia, että huolimatta monista tekijöistä, jotka harhauttavat teitä materiassa, riittävä määrä ihmisiä silti osoittaa kiinnostusta Opetukseemme. On olemassa monia muita, kuten ne näyttävät teille, muodikkaita opetuksia, jotka tarjoavat teille monia asioita harkittavaksi ja tutkittavaksi. Kuitenkin, jos puolueettomasti mietitte Totuutta, jota me tarjoamme ja vertaatte sitä niihin opetuksiin, joita tarjotaan runsaasti henkisillä markkinoilla, tulette ymmärtämään ainoan asian: Tämä on se Totuus, joka on aina ollut kanssanne. Tämä on Totuus, jonka opitte muinaisessa Lemuriassa ja Atlantiksella, kaikissa menneisyyden ja nykypäivän Mysteerien Kouluissa, joita koskaan on ollut olemassa Maassa.

Teille tarjotussa Opetuksessa ei ole mitään uutta paitsi yksi asia: Tämä Opetus on tarkoitettu palauttamaana teidät Korkeampaan todellisuuteen. Tämän Opetuksen kautta teidän on aloitettava nouseva kierros, nouseva spiraali, joka tulee nostamaan teidät materiaalisuudesta ja antaa teille mahdollisuuden palata maailmaan, josta olette aiemmin laskeutuneet materiaan. Teidän on muistettava Lähteenne ja tehtävänne. Teidän on ymmärrettävä yksinkertainen totuus siitä, että maailmassanne ei ole mitään sellaista, joka voi olla elämänne tarkoitus, koska maailmanne on luotu jokisikin aikaa, sille ajanjaksolle, jonka aikana teidän on opittava läksynne ja kypsyttävä.

Tämä kypsymisellesi varattu aikaperiodi on kulumassa umpeen. On erittäin surullista, että liian monet sielut ovat edelleen syvän unen tilassa eivätkä voi herätä kaikista ponnisteluistamme huolimatta, joihin olemme ryhtyneet. Soitamme Vapauden kelloja, kutsumme teitä Vapauteenne, vapauteen aineen kahleista. Pidämme velvollisuutenamme ilmoittaa siitä tosiasiasta, että syvän unen tilassa olemisen aika on kulumassa loppuun. Monet teistä herätetään tylysti, sillä on mahdotonta enää odottaa. Ette ota huomioon meidän huomautuksiamme; jatkatte vaellustanne illuusiossa ettekä kiinnitä huomiota kutsuumme.

Taivaat vetoavat teihin. Tarvitsemme apuanne. Niiden teistä, jotka ovat valmiita hyväksymään Opetuksemme, ja niiden on vastattava kaikista ensimmäiseksi, jotka eivät vain lue Viestejämme, vaan myös ovat valmiita todella tekemään jotain Veljeskunnan hyväksi. Me kutsumme teitä ei vain rukoilemaan, mutta myös olemaan valmiit tekemään käytännöllisiä tekoja fyysisessä tasossa. Tämä ei tarkoita, että sinun on jätettävä kaikki ja pyrittävä paikkaan, jonka näytämme sinulle. Sinun on tuotava Jumalallinen tietoisuus ja Jumalalliset mallit siihen paikkaan maailmassa, jossa asut, perheellesi ja työpaikkaasi. Te ja vain te pystytte tuomaan uuden tietoisuuden maailmaan. Ja näen ennakolta, ettei se tule olemaan teille helppoa tehdä.  Teiltä tullaan vaatimaan suoritettavaksi urotyö, monia urotöitä, koska kaikki mikä ympäröi teitä tulee vastustamaan. Tulette kohtaamaan  yhden vaikeuden toisensa jälkeen, yhden esteen toisensa jälkeen. On erittäin vaikeaa toimia ympäröivässä maailmassanne, ja on erittäin vaikeaa tuoda uutta tietoisuutta ja uutta ajattelua maailmaan.

Kaiken täytyy muuttua. Ja kaiken on muututtava Jumalallisten mallien mukaisiksi, sen Lain mukaiseksi, jota profeetat kommentoivat ja joka heijastui monissa menneisyyden Pyhissä Kirjoituksissa.

Nyt on tullut aika, jolloin Jumalallisten mallien ja Jumalallisen Lain täytyy ilmetä fyysisessä tasossa. Älä odota sen olevan helppoa sinulle. Älä odota, että kaikki ympärilläsi tulevat tervehtimään uutta avosylin. Ei, jokainen askel oikeaan suuntaan tehdään uskomattomalla ponnistuksella. Sinulle tulee epäilyksiä siitä, onko valitsemasi suunta Polulla etenemiseen oikea. Sinulle kuiskataan korvaan ja sinulle huomautetaan, että Jumalallinen teko ei voi aiheuttaa sellaisia vaikeuksia ja kohdata sellaista vastarintaa. Haluaisin kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että maailmanne on mennyt niin kauaksi Jumalallisista malleista, että liian monet ihmiset näkevät paluun Jumalallisiin malleihin loukkaavan heidän perustekijöitään. Itse asiassa ihmiskunta on vuosituhansien ajan kehittänyt niin paljon omiaan, erillaista Jumalasta, joka täytyy purkaa, että eroaminen näistä vanhentuneilla asioista aiheuttaa vastustusta monissa ihmisissä.

Muistakaa, kuinka vaikeaa on joskus saada itsenne muuttamaan jotain elämässänne, jopa yksinkertaisesti luopumaan jostain huonosta tavasta. Ja nyt kuvittelkaa, että miljoonien ihmisten elämäntapa on muutettava tiukalla aikataululla. Millainen asenne, luulette, tulee olemaan valmistautumattomien henkilöiden asenne uusiin käyttäytymismalleihin, jotka esitätte? Tietenkin jokainen askel toteutetaan suurella vaivalla. Ja jokainen askel oikeaan suuntaan aiheuttaa luonnollisesti vastustusta niiden voimien puolelta, jotka puolustavat heidän elämäntapaansa, heidän ymmärrystään Jumalallisesta Laista.

Ihmisen sivilisaation monien vuosituhansien aikana ihmisten onnistui aiheuttaa vääristymiä kaikilla elämän aloilla, uskonnon alue mukaan lukien. Ja monet uskonnolliset dogmit ja säännöt saavat ihmiset puolustamaan vakiintunutta uskontojen järjestelmän maailmankuvaa. Siksi, älkää odottako, että se tulee olemaan teille helppoa. Teidän on ymmärrettävä tekemänne työn koko suuruus, jota olette tekemässä. Teidän on tietoisesti puolustettava Jumalallisia malleja kaikessa: moraalissa, etiikassa, koulutuksen alueella, uskonnossa ja terveyspalveluissa. Jokainen ihmisen toiminta-alue tarvitsee muutoksia. Se tulee olemaan tietoisuuden vallankumous. Siksi ne ihmiset, jotka eivät ole valmiita muutoksiin, tulevat vastustamaan ja puolustamaan elämäntapaansa ja ymmärrystään Jumalasta.

Teidän on puolustettava Jumalallisia käyttäytymismalleja olematta mukana taistelussa. Teidän on puolustettava Jumalallista Lakia. Ja teidän on osoitettava tämä Laki elämässänne. Aikaisemmin monet ihmiset seisoivat uusien mallien ja uuden elämäntavan puolesta niin tiukasti, että he liukuivat suvaitsemattomuuteen ja uskonnollisiin ääriliikkeesiin. Varoitan teitä, että tulette uhraamaan pikemminkin henkenne kuin, että sallisitte mitään suvaitsemattomuuden tai fanaattisuuden ilmentymiä.

Sinun on toistettava Kristuksen urotyö, kun Hän valitsi käydä läpi ristiinnaulitsemisen, sen sijaan, että seisoi Lain puolella ase Hänen käsivarressaan.

Jokaisen teistä on oltava valmis uhraamaan itsenne, mutta olla rikkomatta mitään Jumalallista Käskyjä [1], jotka Mooses on tallentanut kivitauluihin. Nyt on tullut aika, jolloin teidän ei täydy vain noudattaa näitä Kymmentä Käskyä, vaan teidän täytyy myös täyttää tärkein käsky: uhrata ruumiinne, mutta pelastaa Hengessä ne periaatteet, joita me opetamme teille.

Olkaa valmiit menettämään kehonne, mutta pelastamaan sielunne.

Emme tule kaikki nukkumaan, mutta me tulemme kaikki muuttukaan. [2]

Olin iloinen antaessani minun apuni  ja ohjeeni tänään.

MINÄ OLEN Serapis.

[1] Sinulla ei tule olla muita jumalia kuin Minä.

[2] Kuuntele, kerron teille mysteerin: Emme kaikki nukku, mutta me kaikki muutumme. (1. Kor. 15:51).

© Lähettiläs Tatyana Mickushina